Om att designa en presentation

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

PowerPoint hjälper dig att skapa en enkel presentation eller anpassa en presentation genom att skapa en egen mall.

Grundläggande om design

Allt du behöver för en enkel presentation är standard designelement som ingår i PowerPoint.

När du vill skapa en enkel presentation kan du börja med följande designelement:

  • Tema    När du skapar en ny presentation standardtemat används automatiskt i presentationen, men du kan välja ett annat tema när som helst. Teman skapa ett enhetligt utseende för en presentation med hjälp av sammanhängande temafärger, temateckensnitt, temaeffekter och bildbakgrunder som kompletterar varandra. Du kan använda en mängd olika teman i en presentationoch du kan också välja från en mängd olika färgscheman och format inom varje tema.

  • Bilder och bildlayouter    När du lägger till en bildklickar du markerar från flera olika bildlayouter som är tillgängliga i PowerPoint. Bildlayouter definiera positionen och formatering för text och objekt som visas på en bild.

  • Övergångar och animeringar    Använd en övergång mellan varje bild för att öka det visuella intrycket i bildspelet. Du kan även ta det ett steg längre genom att animera text och objekt i en bild för att illustrera ditt budskap.

Design anpassningar

När du designar ett specifikt meddelande eller organisation, skapa egna anpassade bildlayouter och lägga till vanliga element som ska visas på varje bild. Sedan spara du filen som en mall så att andra kan använda den som en utgångspunkt för sina egna presentationer.

När du vill skapa en egen presentationsmall kan du anpassa följande designelement:

  • Bildbakgrund    Ändra bildbakgrunden om du vill lägga till text eller objekt som du vill ska visas på alla bilder. Bildbakgrunden definierar position och formatering för platshållare för rubrik, platshållare för innehåll och sidfotselement på tillhörande bildlayouter. Alla ändringar du gör av bildbakgrunden återspeglas i de tillhörande bildlayouterna, som sedan återspeglas i de bilder i presentationen som använder bildlayouterna.

  • Bildlayouter i bildbakgrundsvyn    Ändra befintliga bildlayouter eller skapa en anpassad bildlayout i bildbakgrundsvyn som passar dina behov. Du kan sedan lägga till bilder med anpassade layouter i presentationen.

    Mer information om hur du skapar mallar finns Skapa och använda en egen mall i Office för Mac.

Se även

Skapa en enkel presentation i fyra steg

PowerPoint för Mac snabbstartsguiden

Använda mallar i PowerPoint för Mac

Anpassa och spara ett tema i PowerPoint för Mac

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×