Om administratörsrollen i SharePoint Online

För att administrera SharePoint Online kan du utse en eller flera användare till SharePoint Online-administratörer. Som bakgrundsinformation visas här alla administratörsroller i SharePoint Online, sorterade efter behörighet:

  • Global administratör för Office 365-portalen är också SharePoint Online-administratör. När du köper Office 365 skapas en gruppwebbplats automatiskt och Office 365-administratören ingår som en av webbplatsens primära administratörer för webbplatssamlingen. Tänk på att du måste tilldela dig själv en SharePoint Online-licens för att komma åt de här tjänsterna, i annat fall får du meddelandet ”åtkomst nekad”.

    • En SharePoint Online-administratör, utsedd av den globala administratören, har tillgång till SharePoint Online-administrationscentret och kan skapa och hantera webbplatssamlingar, utse administratörer för webbplatssamlingar, hantera användarprofiler och mycket mer. Även SharePoint Online-administratör måste ha en SharePoint Online-licens. Längre ned finns mer information om den här rollens huvuduppgifter.

      • Administratören av webbplatssamlingen, som kan utses av SharePoint Online-administratören, har behörighet att hantera en webbplatssamling. En webbplatssamling kan ha flera administratörer, men bara en primär administratör. SharePoint Online-administratören kan tilldela behörigheter till primära administratören för webbplatssamlingen när webbplatssamlingen skapas, och kan senare lägga till fler administratörer för webbplatssamlingen. Administratörer för webbplatssamlingar har inte åtkomst till administrationscentret i SharePoint Online. De behöver SharePoint Online-licenser för att hantera webbplatssamlingar.

Obs!: Det finns en separat administratörsroll som heter administratör för termlagringsplatsen, som kan lägga till eller ändra termer i termlagringsplatsen (en katalog med vanliga termer som du vill använda i organisationen). Mer information finns i Tilldela roller och behörigheter för hantering av termuppsättningar.

Huvuduppgifterna för SharePoint Online-administratören

Här är några av de viktigaste uppgifterna som användare kan utföra när de tilldelas rollen som SharePoint Online-administratör:

Tips! När du tilldelar någon rollen som SharePoint Online-administratör bör du även tilldela den personen rollen som Office 365-tjänstadministratör. På så vis kan han eller hon se viktig information i Administrationscenter för Office 365, t.ex. status för SharePoint Online-tjänsten, samt ändra och publicera meddelanden.

Läs mer om andra Office 365-administratörsroller

Mer information finns i

Tilldela administratörsroller i Office 365

Konfigurera Office 365-fillagring och delning

Planeringsguide för SharePoint Online för Office 365 för företag

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×