Olika sätt att formatera ett kalkylblad

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Excel är det lättare än någonsin att dataformatering kalkylblad (eller blad). Du kan använda flera snabbt och enkelt sätt att skapa proffsiga kalkylblad som visar data effektivt. Du kan till exempel använda Dokumentteman för ett enhetligt utseende i hela alla dina Excel-kalkylblad, format om du vill använda fördefinierade format och andra manuell formatering funktioner för att framhäva viktiga data.

Formaterat kalkylblad

Ett dokumenttema är en fördefinierad uppsättning färger, teckensnitt och effekter (till exempel linjeformat och Fyllningseffekter) som är tillgängliga när du formaterar dina kalkylbladsdata eller andra objekt, till exempel tabeller, pivottabeller eller diagram. Ett dokumenttema kan användas på alla Excel-arbetsböcker och andra Office-versionen dokument för ett enhetligt och professionellt utseende.

Det företag du arbetar för kanske tillhandahåller ett företagsspecifikt dokumenttema som du kan använda, eller så kan du välja från en uppsättning fördefinierade dokumentteman i Excel. Vid behov kan du även skapa egna dokumentteman genom att ändra någon eller alla temafärger, teckensnitt och effekter som ett dokumenttema är baserat på.

Innan du formaterar informationen i kalkylbladet kanske du vill tillämpa ett dokumenttema, så att den formatering du tillämpar för dina data i kalkylbladet kan använda de färger, teckensnitt och effekter som ingår i det dokumenttemat.

Mer information om hur du arbetar med dokumentteman finns i Använda och anpassa dokumentteman.

En formatmall är en fördefinierad ofta temabaserad formatmall som du kan använda för att ändra utseendet på data, tabeller, diagram, pivottabeller, figurer och diagram. Om de fördefinierade formatmallarna inte uppfyller dina önskningar kan du anpassa dem. För diagram kan du anpassa ett diagramformat och spara det som en diagrammall som du kan återanvända vid behov.

Beroende på vilka data du vill formatera kan du använda följande formatmallar i Excel:

 • Cellformat    Om du vill använda flera format i ett steg, och försäkra dig om att cellerna blir konsekvent formaterade, kan du använda ett cellformat. Ett cellformat är en definierad uppsättning formateringsegenskaper, till exempel teckensnitt och teckenstorlekar, talformat, cellkantlinjer och cellskuggning. Om du vill förhindra att någon annan gör ändringar i specifika celler kan du även använda ett cellformat som låser celler.

  Excel har flera fördefinierade cellformat som du kan använda. Vid behov kan du ändra ett fördefinierat cellformat och skapa ett eget cellformat.

  Vissa cellformat är baserade på det dokumenttema som används i hela arbetsboken. När du byter till ett annat dokumenttema uppdateras de cellformaten så att de överensstämmer med det nya dokumenttemat.

  Mer information om hur du arbetar med cellformat finns i Använda, skapa och ta bort ett cellformat.

 • Tabellformat    Om du snabbt vill ge Excel-tabellen ett professionellt utseende kan du använda ett fördefinierat eller eget tabellformat. När du väljer ett fördefinierat alternativt radformat används det alternativa radmönstret när du filtrerar, döljer eller ordnar om rader.

  Mer information om hur du arbetar med tabellformat finns i Formatera en Excel-tabell.

 • Pivottabellformat    Om du vill formatera en pivottabell kan du snabbt använda ett fördefinierat eller eget pivottabellformat. Precis som för Excel-tabeller kan du välja ett fördefinierat alternativt radformat som används när du filtrerar, döljer eller ordnar om rader.

  Mer information om hur du arbetar med pivottabellformat finns i Designa layout och format för en pivottabellrapport.

 • Diagramformat    Du använder ett fördefinierat format för ett diagram. Excel innehåller många olika användbara fördefinierade diagramformat att välja mellan, och vid behov kan du anpassa ett format ytterligare genom att manuellt ändra formatet för specifika diagramelement. Du kan inte spara ett eget diagramformat, men du kan spara hela diagrammet som en diagrammall som du kan använda för att skapa ett liknande diagram.

  Mer information om hur du arbetar med diagramformat finns i Ändra layout eller format på ett diagram.

Om du vill framhäva vissa specifika data (till exempel text eller siffror) kan du formatera informationen manuellt. Manuell formatering är inte baserad på dokumenttemat i arbetsboken såvida du inte väljer ett temateckensnitt eller använder temafärger: Den manuellt utförda formateringen förblir oförändrad när du ändrar dokumenttemat. Du kan manuellt formatera alla data i en cell eller i ett område samtidigt, men du kan även använda den här metoden för att formatera enskilda tecken.

Mer information om hur du formaterar finns data manuellt i Formatera text i celler.

För att bättre skilja olika typer av information åt i ett kalkylblad och göra ett kalkylblad lättare att skanna kan du lägga till kantlinjer runt celler och områden. För att förtydliga eller framhäva specifika data kan du även skugga cellerna med ett enfärgat eller specifikt färgmönster.

Text med kantlinjer och en bakgrundsfärg

Om du vill lägga till en bakgrund för alla data i kalkylbladet kan du även använda en bild som bakgrund. Observera dock att det inte går att skriva ut en bakgrund – den kan endast användas för att förbättra visningen på skärmen.

Mer information om hur du använder kantlinjer och färger finns i:

Lägga till eller ta bort kantlinjer i en cell i ett kalkylblad

Använda eller ta bort Cellskuggning

Lägga till eller ta bort en kalkylbladsbakgrund

För en optimal visning av informationen i kalkylbladet kanske du vill flytta texten i en cell. Du kan ändra justeringen för cellens innehåll, använda indrag för bättre avstånd, eller visa informationen ur ett annat perspektiv genom att rotera den.

Det är särskilt praktiskt att rotera data när kolumnrubrikerna är bredare än informationen i kolumnen. Istället för att skapa onödigt breda kolumner eller förkortade rubriker kan du rotera kolumnens rubrik.

Information om hur du ändrar justering och orientering av data finns i flytta data i en cell.

Om du redan har formaterat några celler i ett kalkylblad som du vill ha dem kan du kopiera formateringen till andra celler och områden. Med hjälp av kommandot Klistra in special (fliken Start, gruppen Urklipp, knappen Klistra in) kan du klistra in formatet för den kopierade informationen, men du kan även använda Hämta format Bild av knapp (fliken Start, gruppen Urklipp) för att kopiera och klistra in format till andra celler och områden.

Dessutom kan utökas område dataformat automatiskt till ytterligare rader när du anger rader i slutet av ett dataområde som du redan har formaterat och format som visas i minst tre av fem föregående rader. Alternativet för att utöka dataformat område och formler är aktiverad som standard, men du kan aktivera eller inaktivera efter behov (klicka på Arkiv > Alternativ > Avancerat > Utöka datumintervall och formler (under Redigeringsalternativ ), eller i tänkbara av Excel 2007, klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen > Excel-alternativ > Avancerat > Utöka datumintervall och formler (under Redigeringsalternativ )).

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×