Olika sätt att formatera ett kalkyl blad

I Excel är det enklare att formatera kalkylblad (eller kalkyl blad) än någonsin. Du kan använda flera snabba och enkla sätt för att skapa professionella kalkyl blad som visar dina data effektivt. Du kan till exempel använda dokument teman för ett enhetligt utseende i alla Excel-kalkylblad, formatmallar för att använda fördefinierade format och andra manuella formateringsfunktioner för att framhäva viktiga data.

Formaterat kalkylblad

Ett dokument tema är en fördefinierad uppsättning färger, teckensnitt och effekter (till exempel linje format och fyllnings effekter) som kommer att vara tillgängliga när du formaterar kalkyl blads data eller andra objekt, till exempel tabeller, pivottabeller eller diagram. För ett enhetligt och professionellt utseende kan ett dokument tema användas för alla Excel-arbetsböcker och andra Office-versioner.

Ditt företag kan tillhandahålla ett företags dokument tema som du kan använda, eller så kan du välja bland en mängd fördefinierade dokument teman som är tillgängliga i Excel. Om det behövs kan du också skapa ett eget dokument tema genom att ändra alla tema färger, teckensnitt och effekter som ett dokument tema baseras på.

Innan du formaterar data i kalkyl bladet kan det vara bra att använda det dokument tema som du vill använda, så att den formatering som du använder i kalkyl blads data kan använda de färger, teckensnitt och effekter som bestäms av dokumentet.

Information om hur du arbetar med dokument teman finns i använda eller anpassa ett dokument tema.

En formatmall är ett fördefinierat tema baserat format som du kan använda för att ändra utseendet på data, tabeller, diagram, pivottabeller, former eller diagram. Om de fördefinierade formatmallarna inte passar dina behov kan du anpassa ett format. För diagram kan du anpassa ett diagram format och spara det som en diagrammall som du kan använda igen.

Beroende på vilka data du vill formatera kan du använda följande format i Excel:

 • Cellformat    Om du vill använda flera format i ett steg och kontrol lera att celler har enhetlig formatering kan du använda ett cell format. Ett cell format är en definierad uppsättning formateringsegenskaper, till exempel teckensnitt och tecken storlekar, tal format, cell kant linjer och cell skuggning. Om du vill förhindra att någon gör ändringar i vissa celler kan du också använda ett cell format som låser celler.

  Excel innehåller flera fördefinierade cellformatmallar som du kan använda. Om det behövs kan du ändra ett fördefinierat cell format för att skapa ett anpassat cell format.

  Vissa cell format baseras på det dokument tema som används för hela arbets boken. När du växlar till ett annat dokument tema uppdateras de här cell formaten så att de överensstämmer med det nya dokumentet.

  Information om hur du arbetar med cell format finns i använda, skapa eller ta bort ett cell format.

 • Tabellformat    Om du snabbt vill lägga till designer – kvalitet, professionell formatering i en Excel-tabell kan du använda ett fördefinierat eller anpassat tabell format. När du väljer en av de fördefinierade alternativa rad formaten behåller Excel det alternerande rad mönstret när du filtrerar, döljer eller omorganiserar rader.

  Information om hur du arbetar med tabell format finns i formatera en Excel-tabell.

 • Pivottabellformat    Om du vill formatera en pivottabell kan du snabbt tillämpa ett fördefinierat eller anpassat pivottabellformat. Precis som med Excel-tabeller kan du välja ett fördefinierat alternativt rad format som behåller det alternativa rad mönstret när du filtrerar, döljer eller ordna om rader.

  Information om hur du arbetar med pivottabellformat finns i designa layout och format för en pivottabellrapport.

 • Diagram format    Du använder ett fördefinierat format på diagrammet. I Excel finns det många användbara fördefinierade diagram format som du kan välja från, och du kan anpassa ett format om det behövs genom att manuellt ändra format för enskilda diagram element. Det går inte att spara ett anpassat diagram format, men du kan spara hela diagrammet som en diagrammall som du kan använda för att skapa ett liknande diagram.

  Information om hur du arbetar med diagram format finns i ändra layout eller format i ett diagram.

Om du vill framhäva specifika data (till exempel text eller siffror) kan du formatera data manuellt. Manuell formatering är inte baserad på dokument temat i arbets boken om du inte väljer ett tema teckensnitt eller använder tema färger – manuell formatering är oförändrad när du ändrar tema för dokumentet. Du kan manuellt formatera alla data i en cell eller område samtidigt, men du kan också använda den här metoden för att formatera enskilda tecken.

Information om hur du formaterar data manuellt finns i Formatera text i celler.

För att skilja mellan olika typer av information i ett kalkyl blad och för att göra ett kalkyl blad lättare att skanna kan du lägga till kant linjer runt celler eller områden. För bättre synlighet och för att framhäva specifika data kan du också skugga celler med en ren bakgrunds färg eller ett specifikt färg mönster.

Text med kantlinjer och en bakgrundsfärg

Om du vill lägga till en färgad bakgrund i alla kalkyl blads data kan du också använda en bild som en arkstorlek. Det går inte att skriva ut en blad bakgrund – en bakgrund förbättrar bara visningen av kalkyl bladet.

Information om hur du använder kant linjer och färger finns i:

Lägga till eller ta bort cellkantlinjer i ett kalkylblad

Använda eller ta bort cell skuggning

Lägga till eller ta bort en kalkylbladsbakgrund

För optimal visning av data i kalkyl bladet kanske du vill flytta texten i en cell. Du kan ändra justeringen för innehållet i cellen, använda indrag för bättre avstånd eller visa informationen ur en annan vinkel genom att rotera den.

Att rotera data är särskilt användbart när kolumn rubriker är bredare än data i kolumnen. I stället för att skapa onödigt breda kolumner eller förkortade etiketter kan du rotera texten i kolumn rubriken.

Information om hur du ändrar justeringen eller orienteringen för data finns i Flytta data i en cell.

Om du redan har formaterat några celler i ett kalkyl blad som du vill kan du kopiera formateringen till andra celler eller områden. Genom att använda kommandot Klistra in Special (flikenStart , gruppen Urklipp , knappen Klistra in) kan du klistra in endast formaten för kopierade data, men du kan också använda Hämta format Knappbild (flikenStart , gruppen Urklipp ) om du vill kopiera och klistra in format i andra celler eller områden.

Data områdes format utökas automatiskt till fler rader när du skriver rader i slutet av ett data område som du redan har formaterat, och formaten visas på minst tre av fem föregående rader. Alternativet att utöka data områdes format och formler är aktiverat som standard, men du kan aktivera eller inaktivera det när det behövs (klicka påalternativ för > > Avancerat > utöka datum intervall och formler ( under redigerings alternativ), eller om det rör sig om Excel 2007, klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen > Excel- alternativ > avancerade > utöka datum intervall och formler (under redigerings alternativ)).

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×