Olika sätt att dela en formulärmall

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

InfoPath Forms Services är en serverteknik finns i Microsoft Office Forms Server 2007 och Microsoft Office SharePoint Server 2007, där användare kan fylla i Microsoft Office InfoPath 2007 formulär med hjälp av en webbläsare i stället för eller i tillägg till klientprogrammet Office InfoPath 2007. Den här tekniken kan bredare åtkomsten till formulär än vad som är möjligt med tidigare versioner av Microsoft Office InfoPath.

I den här artikeln beskrivs olika sätt att dela Office InfoPath 2007-formulärmallar på en server som kör InfoPath Forms Services.

Artikelinnehåll

Introduktion till InfoPath-formulärmallar

Distribuera och aktiverar en formulärmall

Sätt som användare kan arbeta med de formulär som du distribuerar

Introduktion till InfoPath-formulärmallar

InfoPath är ett program som använder öppna XML-standarder, som erbjuder användarna ett flexibelt, men samtidigt strukturerat, sätt att samla data. Eftersom InfoPath är byggt på XML-standarder, kan hela verksamheten återanvända information som samlats genom InfoPath-formulär. Du kan till exempel använda och visa information som sparas i ett utgiftsrapportsformulär på en webbsida som visar en avdelnings budgettrender.

När en formulärdesigner skapar ett nytt InfoPath-formulär, skapar han eller hon egentligen det som kallas en formulärmall. En formulärmall definierar datastruktur, utseende och funktioner för formulären som användarna fyller i. Jämför en formulärmall med en ritning – utgångspunkten när användarna ska skapa nya formulär som utnyttjar och sparar data på samma sätt. Eftersom en formulärmall måste vara tillgänglig innan du kan fylla i ett formulär, måste formulärmallar distribueras till en plats där användarna kan komma åt dem. Formulärmallar distribueras vanligen till platser i ett företags nätverk, t.ex. delade mappar, webbservrar eller SharePoint-bibliotek.

Om användarna har behörighet till platsen där en formulärmall har lagrats, kan de fylla i ett formulär som baseras på den mallen genom att använda InfoPath, en webbläsare, en mobil enhet eller Microsoft Office Outlook 2007. Om ett formulär kan fyllas i med hjälp av InfoPath eller på något annat sätt beror på flera saker, bland annat hur formulärmallen utformades och distribuerades. Om du exempelvis vill fylla i ett formulär i en webbläsare, måste det vara utformat för att köras i en webbläsare, och formulärets formulärmall måste distribueras till en server som kör InfoPath Forms Services.

Överst på sidan

Distribuera och aktivera en formulärmall

Med hjälp av InfoPath Forms Services kan användarna fylla i Office InfoPath 2007-formulär genom att använda en webbläsare i stället för eller förutom Office InfoPath 2007-klientprogrammet. Det innebär att blir det enklare att komma åt formulären än i tidigare versioner av Microsoft Office InfoPath.

Med hjälp av InfoPath Forms Services kan användarna dessutom fylla i formulär via en mobil enhet. Det finns emellertid inte lika många kontroller för mobilaktiverade formulär som för webbläsaraktiverade formulär.

En formulärmallsdesigner kan också aktivera egenskapsöverföring för en formulärmall. Då kan data från ett formulär som baseras på formulärmallen visas som kolumnvärden i ett SharePoint-bibliotek, så att användarna på ett enkelt sätt kan arbeta med formulärdata utan att behöva öppna själva formuläret.

Om du vill dela en formulärmall på din plats måste en formulärmallsdesigner eller administratör först distribuera formulärmallen. Det sker genom att formulärmallsdesignern publicerar formulärmallen som en användarformulärsmall, eller att administratören överför formulärmallen som en administratörsgodkänd formulärmall. Vilken metod som ska användas beror på vilka funktioner som designern har lagt till i formulärmallen.

Distribuera en formulärmall

Vem som ska distribuera formulärmallen beror på vilken typ av formulärmall som du använder.

Användarformulärmall    En användarformulärmall kan distribueras av formulärmallsdesignern som har designbehörighet på webbplatsen. Om en användare kan skapa ett dokumentbibliotek, kan han eller hon publicera därifrån. Den här typen av distribution gäller för formulärmallar som inte innehåller hanterad kod.

Administratörsgodkänd formulärmall    Distributionen av en administratörsgodkänd formulärmall kräver fler behörighetsnivåer och kan koordineras mellan följande roller:

  • Formulärmallsdesigners, de som skapar formulärmallen

  • Servergruppsadministratörer, de som överför formulärmallar efter att de har kontrollerat att mallarna inte innehåller några fel

  • Administratörer för webbplatssamlingar, de som aktiverar formulärmallar och gör dem tillgängliga att användas som innehållstyper i ett dokumentbibliotek

Aktivera en formulärmall

När en administratörsgodkänd formulärmall har distribuerats måste den aktiveras. Det innebär att aktivera eller inaktivera funktionerna på en webbplats eller webbplatssamling. Eftersom administratörsgodkända formulärmallar betraktas som webbplatssamlingsfunktioner i InfoPath Forms Services måste de aktiveras innan de kan användas. När du aktiverar en administratörsgodkänd formulärmall gör du den tillgänglig att användas i en webbplatssamling som en innehållstyp för ett dokumentbibliotek eller att öppnas direkt från formulärmallsbiblioteket för webbplatssamlingen.

Meddelanden: 

  • Om du vill distribuera en formulärmall som innehåller hanterad kod, men inte har behörighet att göra det, ber du servergruppsadministratören om hjälp. Innan du ber en servergruppsadministratör att distribuera en formulärmall, måste du publicera den på en plats där administratören kommer åt den.

  • När en servergruppsadministratör distribuerar en formulärmall, läggs den till på en central plats på servern. Den som har administratörsbehörighet för webbplatssamlingen kan aktivera formulärmallen i sin webbplatssamling. Denna distributionsmetod rekommenderas bara för formulärmallar som du vill göra tillgängliga för en eller flera webbplatssamlingar.

Överst på sidan

Olika sätt för användarna att arbeta med formulären som du distribuerar

När du har distribuerat och aktiverat en formulärmall på en server som kör InfoPath Forms Services, kan användarna arbeta med formulär som baseras på formulärmallen på olika sätt.

Använda formulär i en webbläsare

Med hjälp av Office InfoPath 2007 kan en formulärmallsdesigner skapa en webbläsarkompatibel formulärmall och distribuera den till en server som kör InfoPath Forms Services. När den webbläsarkompatibla formulärmallen har webbläsaraktiverats kan de användare som inte har InfoPath installerat fylla i formuläret i en webbläsare.

Tidigare var användarna tvungna att ha InfoPath installerat på datorn för att kunna fylla i formuläret. Med hjälp av InfoPath Forms Services kan användarna fylla i ett Office InfoPath 2007-formulär, till exempel en kostnadssammanställning, i en webbläsare. Det är ett praktiskt sätt att fylla i formulär på datorer där InfoPath inte är installerat. När användarna till exempel är på resande fot och inte har tillgång till sina egna datorer, kan de fylla i kostnadssammanställningar i en webbläsare från valfri dator med Internetanslutning.

Använda formulär på mobila enheter

Genom att använda Office InfoPath 2007 tillsammans med InfoPath Forms Services kan en formulärmallsdesigner skapa en webbläsarkompatibel formulärmall som körs på en mobil enhet. Formulärmallsdesignern kan skapa en webbläsarkompatibel formulärmall som bara är till för att visas på en liten skärm. Designern kan också skapa en speciell vy för mobila användare i en webbläsarkompatibel formulärmall, och andra vyer för dem som fyller i formuläret i InfoPath eller i en webbläsare.

Exportera formulärdata

När en formulärmallsdesigner aktiverar egenskapsöverföring för en formulärmall, kan data från ett formulär som baseras på den formulärmallen visas som kolumnvärden i ett SharePoint-bibliotek. Då kan användarna arbeta med formulärdata utan att behöva öppna själva formuläret.

Detta gör det också enkelt för användarna att exportera data från biblioteket där formulären lagras. Användarna kan exportera formulärdata som visas i biblioteksvyn till en Microsoft Office Excel-arbetsbok. Användarna kan sedan dela arbetsboken eller utföra andra åtgärder, till exempel sortera data i arbetsboken eller gruppera rader och kolumner.

Obs!: De data som du exporterar till ett kalkylblad är en ögonblicksbild av data från listan. Data i biblioteket är inte länkade till data i kalkylbladet. Om formulären i biblioteket senare uppdateras, uppdateras inte data i kalkylbladet.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×