Olika sätt att dela en formulärmall

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

InfoPath Forms Services är en serverteknik finns i Microsoft Office Forms Server 2007 och Microsoft Office SharePoint Server 2007, där användare kan fylla i Microsoft Office InfoPath 2007 formulär med hjälp av en webbläsare i stället för eller i tillägg till klientprogrammet Office InfoPath 2007. Den här tekniken kan bredare åtkomsten till formulär än vad som är möjligt med tidigare versioner av Microsoft Office InfoPath.

Den här artikeln beskrivs de olika sätt som du kan dela Office InfoPath 2007 formulärmallar på en server som kör InfoPath Forms Services.

I den här artikeln

Introduktion till InfoPath-formulärmallar

Distribuera och aktiverar en formulärmall

Sätt som användare kan arbeta med de formulär som du distribuerar

Introduktion till InfoPath-formulärmallar

InfoPath är ett program som använder open XML-standarder att ge användarna en flexibel ännu strukturerade sättet att samla in data. Eftersom InfoPath bygger på XML-standarder, kan den information som samlas in med hjälp av InfoPath-formulär återanvändas inom en organisation. Till exempel kan de data som har sparats i ett formulär för utgiftsrapport komma åt och visas på en webbsida som lyfter fram trender budget för en avdelning.

När en formulärdesignerns skapar ett nytt InfoPath-formulär, skapar designern faktiskt som kallas en formulärmall. En formulärmall definierar datastruktur, utseende och beteende för formulär som användare fyller i. Tänk dig i en formulärmall som en skiss – startpunkten där användare kan skapa nya formulär som använder och lagra data på samma sätt. Eftersom en formulärmall måste finnas innan du kan fylla i ett formulär, distribueras formulärmallar till en plats där de kan utnyttjas av användare. Formulärmallar distribuerats som till platser i företagets nätverk, till exempel delade mappar, servrar eller SharePoint-bibliotek.

Om användare har behörighet att komma åt den plats där en formulärmall sparas fyller de i ett formulär som baseras på mallen med hjälp av InfoPath, en webbläsare, en mobil enhet eller Microsoft Office Outlook 2007. Om ett formulär kan fyllas i med hjälp av InfoPath eller något av de andra metoderna som beror på flera faktorer, inklusive hur formulärmallen utformade och distribuerade. Till exempel om du vill fyllas i i en webbläsare, ett formulär måste vara utformad för att köra i en webbläsare och formulärmall för formuläret måste distribueras till en server som kör InfoPath Forms Services.

Överst på sidan

Distribuera och aktiverar en formulärmall

InfoPath Forms Services gör att användare kan fylla i Office InfoPath 2007 formulär med hjälp av en webbläsare i stället för eller i tillägg till klientprogrammet Office InfoPath 2007. Gör att bredare åtkomsten till formulär än vad som är möjligt med tidigare versioner av Microsoft Office InfoPath.

Dessutom gör InfoPath Forms Services att användare kan fylla i formulär med hjälp av en mobil enhet. En uppsättning kontroller som är tillgängliga för användning i mobila formulär är mer begränsad än de som är tillgängliga för webbläsaraktiverade formulär.

En mall formulärdesignerns kan också aktivera egenskapen kampanjen för en formulärmall. Det här alternativet kan data från ett formulär som baseras på mallen ska visas som kolumnvärden i ett SharePoint-dokumentbibliotek så att användare kan arbeta enkelt med formulärdata utan att öppna faktiskt själva formuläret.

Om du vill dela en formulärmall på din webbplats, måste utvecklar formuläret mall eller en administratör först distribuera formulärmallen. Om du vill distribuera en formulärmall en mall formulärdesignerns publicera en formulärmall som en användarformulärsmall eller en administratör måste överföra en formulärmall som en administratörsgodkänd formulärmall. Beslut om att använda båda typerna av formulärmallen beror på vilka funktioner som designern lägger till i formulärmallen.

Distribuera en formulärmall

Vilken typ av en formulärmall som du använder avgör vem ska ansvara för att distribuera den.

Användarformulärmall    En användarformulärmall kan distribueras av en formulärdesignerns mall med konstruktörsbehörighet på webbplatsen. Om en användare kan skapa ett dokumentbibliotek, publicera han eller hon ett formulär. Den här typen av distribution löper formulärmallar som inte innehåller hanterad kod.

Administratörsgodkänd formulärmall    Distribution av en administratörsgodkänd formulärmall kräver ytterligare behörighetsnivåer och kanske koordinerad bland följande roller:

  • Mallen formulärkonstruktörer, de personer som skapar en formulärmall

  • Servergruppsadministratörer, de personer som överför formulärmallarna när du har verifierat att de inte innehåller fel

  • Administratörer för webbplatssamlingar, de personer som aktiverar formulärmallar, att göra dem tillgängliga för att användas som innehållstyper i ett dokumentbibliotek

Aktivera en formulärmall

När en administratörsgodkänd formulärmall har distribuerats måste vara aktiverat. Aktivering är den process som används för att aktivera eller inaktivera funktioner i en webbplats eller webbplatssamling. Eftersom administratörsgodkänd formulärmallar betraktas Webbplatssamlingens funktioner i InfoPath Forms Services, måste de aktiveras innan de kan användas. När du aktiverar en administratörsgodkänd formulärmall göra du det tillgängligt som ska användas i en webbplatssamling som en innehållstyp för ett dokumentbibliotek eller öppnas direkt från mall formulärbibliotek för webbplatssamlingen.

Meddelanden: 

  • Om du vill distribuera en formulärmall som innehåller hanterad kod, men du har inte behörighet att göra det, kontaktar du servergruppsadministratör för hjälp. Innan du ber servergruppsadministratör att distribuera en formulärmall kan publicera du den på en plats där administratören har tillgång till den.

  • När en servergruppsadministratör distribuerar en formulärmall, läggs den till en central plats på servern. Användare som har behörigheter för webbplatssamling administratör kan aktivera formulärmallen till webbplatssamlingen. Den här metoden för distribution rekommenderas för formulärmallar som du vill göra tillgängliga för en eller flera webbplatssamlingar.

Överst på sidan

Sätt som användare kan arbeta med de formulär som du distribuerar

När du distribuerar och aktivera en formulärmall och en server som kör InfoPath Forms Services arbeta användare med formulär som baseras på formulärmallen på flera olika sätt.

Använda formulär i en webbläsare

Med Office InfoPath 2007 en mall formulärdesignerns skapa webbläsarkompatibel formulärmall och distribuerar det till en server som kör InfoPath Forms Services. När webbläsarkompatibel formulärmall har webbläsaraktiverat kan kan användare som inte har InfoPath installerat på sina datorer fylla i formuläret ut i en webbläsare.

Tidigare användare som behövs för att ha InfoPath installerat på sina datorer för att fylla i formuläret. Med InfoPath Forms Services kan användare fylla i ett formulär för Office InfoPath 2007, till exempel ett formulär för utgiftsrapport, i en webbläsare. Den här funktionen gör det lämpligt att fylla i formulär på datorer där InfoPath inte är installerat. När användare som reser och inte har tillgång till sina egna datorer kan fylla de till exempel i sina utgiftsrapporter i en webbläsare från en dator med Internetanslutning.

Med formulär på mobila enheter

Genom att använda Office InfoPath 2007 tillsammans med InfoPath Forms Services skapa en mall formulärdesignerns en webbläsarkompatibel formulärmall som körs på en mobil enhet. Mallen formulärdesignerns kan skapa en webbläsarkompatibel formulärmall som är endast avsedd för visning på en liten skärm. Designern kan du också skapa en särskild vy för mobila användare i en webbläsarkompatibel formulärmall och andra vyer för personer som fyller i formulär i InfoPath eller i en webbläsare.

Exportera formulärdata

När en mall formulärdesignerns gör att egenskapen kampanjen för en formulärmall, kan data från ett formulär som baseras på mallen visas som kolumnvärden i ett SharePoint-bibliotek. Det här är det enkelt för användarna att arbeta med formulärdata utan att öppna faktiskt själva formuläret.

Detta gör det också lättare för en användare exportera data från det bibliotek där formulären lagras. Användarna kan exportera formulärdata som visas i vyn biblioteket till en Microsoft Office Excel-arbetsbok. Användare kan sedan dela arbetsboken eller utföra andra uppgifter, till exempel sortera data i arbetsboken eller gruppera rader och kolumner.

Obs!: De data som du exporterar till ett kalkylblad är en ögonblicksbild av data i listan. Data i biblioteket är inte kopplat till data i kalkylbladet. Om formulär i biblioteket uppdateras senare, uppdateras inte data i kalkylbladet.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×