Olika sätt att arbeta med SharePoint

SharePoint gör det möjligt för organisationer att hitta lösningar på vanliga företags problem med färdiga webb delar och program. Dina unika företags scenarier bestämmer vilken typ av webbplats och webb delar som ska användas. Det finns flera resurser som du kan använda för att inspireraa nästa SharePoint-webbplats, till exempel SharePoint -kalendern och guidade genom gångar

Använd den här artikeln för att se hur olika typer av roller och avdelningar i organisationen kan samar beta för att uppfylla behoven hos sina användare och affärs mål.

Exempel på hur du skapar webbplatser:

 • Se hur en personal chef skapar en webbplats för nya uthyrningar för att förbättra den nya medarbetarens kvarhållande

 • Lär dig hur en starkt-anställd skapar en ny grupp för företags SNMP för att ge andra

 • Se hur en produkt chef skapar en särskild grupp webbplats för att påskynda lanseringen av en ny produkt

 • Lär dig hur ett produkt marknadsförings team skapar en webbplats för en ny affär senhet för att öka medvetenheten

Skapa en aktive rad webbplats för nya uthyrningar

Tom är en avdelnings chef (HR) som kan se en möjlighet att förbättra den inspelade upplevelsen för nya uthyrningar. För närvarande har hans organisation delar ett Excel-kalkylblad med vissa länkar till vanliga resurser och anslags chefer är ansvariga för den nya anställningen. Både de senaste nyanställningarna och uthyrnings cheferna har avgivit missnöjt med den nuvarande "bordiska processen". 

Nya mål för webbplatsen:

 • Hjälp nya anställda på kortet till avdelningen

 • Förbättra prestanda och tid för nya anställda för produktivitet

 • Förbättra nykvarhållning av medarbetare

 • Öka företagets nya engagemang och tillfredsställelse

Steg för att skapa webbplatsen:

Planera webbplatsen-1 dag

Tom möter anslags chefer för att säkerställa att den nya yrkesupplevelsen justeras med målen för organisationen och de avdelningar som de nya uthyrningarna ansluter till.

Det är viktigt att Tom bygger webbplatsen och att uthyrnings cheferna bidrar till webbplatsens innehålls strategi och-underhåll. En anställnings chef identifierar en ny uthyrning för att fungera som en mästare för den nya webbplatsen. Andra anställnings chefer och HR-medlemmar gör det lättare för dig att bidra till den nya anställnings webbplatsen. 

Tom börjar genom att samla in allt det innehåll som nya anställda behöver veta om företaget, kulturen, avdelningens system, processer, principer och fördelar.

Skapa webbplatsen-två dagar

Tom bestämmer dig för att använda en SharePoint-kommunikations webbplats för att centralt hantera dokument, utbildning och sociala möjligheter som är lätt att komma åt och alla på ett och samma ställe. 

 • Med webb delen dokument bibliotekskapar tom filer och mappar ordnade efter region, roll och förmåns typer

 • Med list webb delenskapar tom en ny anställnings check lista för anställnings cheferna och den nya anställde

 • Webbplatsen innehåller en webbdel för Yammer-konversationer som gör att anställda på avdelningen kan dela med dig av sina nätverk, ställa frågor och ge feedback om den nya anställde on Board-processen

 • Nya anslags välkomst video har skapats av ledarskaps gruppen och publicerats med webb delen Microsoft Stream

Hantera webbplatsen-pågående

 • Med Tom planeras en start händelse som firar de nya webbplatserna för utbildning och schemaläggning av intressenter och representanter under de nya månaderna 

 • För att få feedback och bedöma effekten av den nya anställdes uppkopplings process skapar tom en undersökning med webb delen Microsoft Forms

 • Månads vis, tom, så granskar och delar platsens användning och analys med ledarskaps-och anställnings cheferna

Resultat

 • Ökad ny behållning inom avdelningen från 75% till 90% under ett år

 • Förbättrat nyanställds åtagande med 10% under ett år

 • Ökad tillfredsställelse och trovärdighet i den nya anslags pensionen

 • Minskad tid och resurser som har använts för rekrytering, uthyrning och utbildning av nya uthyrningar

Skapa en grupp för företags community

Maria arbetar i en organisation som aktivt rekryterar fler personer än tidigare. Under det senaste året hör hon mer och mer om hur kvinnor på sin arbets plats letar efter en bättre känsla i communityn. Maria upptäcker att det här unmet behöver gå utöver bara att bygga en community-kvinnor letar efter mentorer, karriär hand ledning, till gång till ledarskap och nyheter om kvinnor på arbets platsen. 

Nya mål för webbplatsen: 

 • Samla kvinnor i alla regioner och avdelningar i organisationen

 • Skapa en säker Mötes plats för att ansluta, dela och skapa

 • Delta i kvinnor som vill bygga sin nätverks-, gemenskaps-och Ally på jobbet

 • Ge representanter till fler kvinnor för att hitta framgång på jobbet

Steg för att skapa webbplatsen:

Planera webbplatsen-3 dagar

Maria hittar personer som redan känner till starkt om att skapa och hantera den nya Community-webbplatsen. Tillsammans definierar de målen för webbplatsen och diskuterar hur du kan prioritera behoven hos deras community. Därefter uppfyller de andra webborganisationerna sina organisations råd för att få bästa möjliga metod för att göra det.

När du har angett mål gör Maria och hennes grupp att skapa bilder, filer, nyhets artiklar, videoklipp och annat innehåll för webbplatsen. Arbeta tillsammans, innehåll får grupperade och organiserade på sidor som utgör webbplatsens struktur. Sedan identifierar Maria ägare för att skapa och hantera innehållet på varje sida på webbplatsen.

Skapa webbplatsen-1 dag

Maria skapar en SharePoint-kommunikations webbplats och gör att sidans ägare kan redigera, lägga till och ta bort innehåll. När du skapar sidorna för webbplatsen fokuserar mariat på att använda webb delar som kräver lite underhåll.

 • Använda webb delen för SharePoint-nyheter, Maria och hennes team Skriv och granska community-nyheter

 • Månads händelser ordnas och annonseras med hjälp av webb delen händelser

 • En sida innehåller webb delen personer som enkelt ansluter communityn till andra Allies i organisationen

 • Med hjälp av Yammer-webbdelenkan medlemmar i den här communityn starta konversationer med utfyllnadstecken och ansluta till andra med resurser

 • Webb delen embed används på hela webbplatsen för att bädda in videoklipp (från YouTube till exempel) som markerar diskussioner och innehåll från community-ledarna

Hantera webbplatsen-pågående

 • Maria övervakar och delar ofta information från webbplats användning och analys

 • Månads möten för innehålls strategi schemaläggs för att organisera redaktionell kalender, planera community-händelser och rekrytera nya innehålls deltagare

 • Halvår, Maria och hennes team gör om webbplatsens sidor och navigering för att göra ändringar allteftersom gemenskapen växer

Resultat

 • Ökad engagemang och tillfredsställelse hos kvinnor på arbets platsen

 • Ökat medarbetar kvarhållande för community-medlemmar jämfört med icke-medlemmar

 • Ökad nätverks-och samarbete mellan team som deltar i Community-evenemang och Yammer-diskussioner

Skapa en projekt webbplats för en viss grupp

Megan är en projektledare som är ansvarig för att leda ett team som arbetar för att släppa en ny produkt under de närmaste sex månaderna. Hon behöver en plats för att lagra grupp dokument, samar beta med innehåll, dela uppdateringar på projekt nyheter och kommunicera med gruppen. För närvarande använder Megan i e-post som huvud form för kommunikation och vissa projekt dokument lagras på en delad plats men kan inte nås säkert utanför kontoret eller på en mobil enhet.

Nya mål för webbplatsen:

 • Skapa en enhetlig plats för projekt nyheter, grupp samarbete och projekt kommunikation

 • Aktivera mer effektiva sätt att kommunicera med hjälp av chatt-och video konferens i real tid

 • Dela ut grupp resurser som en grupp kalender, e-postadress, OneNoteoch verktyg för aktivitets hantering

 • Lagra filer och mappar säkert på ett ställe där du kan fjärrans luta till en på valfri enhet

Steg för att skapa webbplatsen:

Planera webbplatsen-två dagar

Megan börjar med en annan projektledare som har skapat en liknande plats. Hon lär dig de bästa sätten att starta sin projekt webbplats är att be henne om feedback om hur de föredrar att kommunicera, samar beta och vilka typer av funktioner som är viktigast för den nya projekt webbplatsen. Megan identifierar hennes Teams viktigaste prioriteringar och börjar samla dokument, bilder och annat innehåll.

Megan bestämmer att en SharePoint-gruppwebbplats passar bäst för hennes team och projekt. Men en SharePoint-gruppwebbplats tillåter inte chatt i real tid om du inte integrerar Microsoft Teams. Megan fungerar bredvid SharePoint-innehavaradministratör för att säkerställa att Microsoft Teams är tillgängligt. Hon lär känna till att hennes organisation redan har behörighet att använda Microsoft Teams och alla hon måste göra för att kunna se till att hennes grupp webbplats är ansluten till en Office 365-grupp.  

Nu är Megan redo att sätta igång sin Office 365-anslutna grupp webbplats.

Skapa webbplatsen-1 dag

Megan skapar en SharePoint-gruppwebbplats och ansluter webbplatsen till en Office 365-grupp. Genom att ansluta till gruppen ger hon automatiskt hennes team åtkomst till delade resurser som en grupp kalender, OneNote, Planner och e-postadress.

 • Med hjälp av webb delen Plannerkan teamet spåra och dela projektets förlopps uppgifter 

 • Webb delen nyheter gör det enklare att kommunicera projekt uppdateringar och mil stolpar i organisationen

 • Teamet har enkel åtkomst till varandra genom att använda webb delen grupp kalender

 • Med hjälp av webb delen snabb länkarkan medlemmar i den här communityn starta konversationer med utfyllnadstecken och ansluta till andra med resurser

 • Integrering av Microsoft Teams gör det möjligt för nya sätt att kommunicera och samar beta med chatt, video konferens, alternativ för att spela in möten och lagra delade resurser i SharePoint-gruppwebbplatsen

Hantera webbplatsen-pågående

 • Megan granskar grupp webbplatsen halv månad för att kontrol lera att tids gränser och nyheter för projekt är uppdaterade

 • När projektet öppnas kan Megan planera att ändra delar av webbplatsens innehåll och webb delar för att justera till det nya Rhythm för företag med stöd för produkten

Resultat

 • Ökad grupp produktivitet genom smidig kommunikation och samarbete på ett och samma ställe

 • Minskade volymen för möten och e-post innan grupp webbplatsen lanseras

 • Aktiverade fjär team medlemmar för att arbeta mer effektivt

Skapa en webbplats för ett nytt projekt

Mike är en marknadsförings chef som förbereder för lanseringen av ett nytt projekt. Han har redan ett flertal interna intressenter som produkt teknik och kund support. De samtycker till att ett delat utrymme för att förbereda resten av organisationen för projekt lanseringen är rätt lösning.

Nya mål för webbplatsen:

 • Etablera en källa med information faktum för att säkerställa att personalen förstår projekt informationen och kan välja projektets värde och uppdrag

 • Gör det möjligt för anställda att evangelize projektet och prata säkert med projektet internt och externt

 • Förser anställda med marknadsförings godkända visuella till gångar som kan delas externt

 • Ge till gång till frågor om projekt resurser, utbildning, händelser och svar på projekt

Steg för att skapa webbplatsen:

Planera webbplatsen-två dagar

Mike vet att han måste få hela organisationen uppkopplad och beredd att hantera det nya projektet. Han uppfyller ämnes experterna, som teknik gruppen, produkt teamet och support teamet – för att verifiera innehållet som måste finnas på webbplatsen. Sedan arbetar han för att samla in webbplats till gångar som godkända projekt bilder, logo typer, marknadsförings material och utbildnings guider.

Mike bestämmer sig för att skapa en SharePoint-webbplats som gör det möjligt för honom att nå dussin tals eller hundratals personer i taget. 

Skapa webbplatsen-3 dagar

Mike skapar en SharePoint-kommunikations webbplats med hjälp av webb delar som kommer att inleda och informera hans mål grupp. Han fokuserar på att utforma webbplatsen på ett sätt som är visuellt Pleasing, interaktiv och lättanvänd. Mike vet att hans åhörare sannolikt kommer att få till gång till projekt webbplatsen på en mobil enhet, så när hes skapar hans webbplats optimerar den också designen för telefonen. 

Hantera webbplatsen-pågående

 • Mike visar webbplats användningen regelbundet för att förstå vilka människor som besöker sidan och vilket innehåll som är populärt

 • Med webb delen formulärkan en undersökning bäddas in på sidans sida för att samla in feedback om projekt utbildningens effektivitet

 • Allteftersom projektet utvecklas över tiden fortsätter Mike att använda webbplatsen för att informera anställda om projekt uppdateringar och mil stolpar

Resultat

 • Påskyndade projektets hastighet jämfört med tidigare start meddelanden 

 • Förbättrat support teamets effektivitet och möjlighet att bygga ut resurser under projektets livs cykel

 • Minskade antalet möten och e-postmeddelanden efter webbplatsens Start medan den ökade produktiviteten

Mer inspiration:

SharePoint

Guidade genom gångar: skapa webbplatser

Microsoft 365 produktivitets bibliotek

Utbildning för modern arbets plats 

Microsoft Tech community-kör

Planera

Video: skapa en grupp-eller kommunikations webbplats

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×