Olika sätt att anpassa RTF-rutor på

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du har infogat en RTF-ruta i en formulärmall kan anpassa du det genom att ändra dess egenskaper och inställningar i dialogrutan Egenskaper för RTF-ruta. Om du vill öppna den här dialogrutan på formulärmallen dubbelklickar du på RTF-rutan vars egenskaper du vill ändra.

I följande tabell beskrivs några sätt som du kan anpassa en RTF-ruta och anledningar till varför du kanske vill göra detta. Även om tabellen inte är avsedd att ge detaljerad information om hur du alternativen i dialogrutan Egenskaper för Rich Text, ger det dig en uppfattning om vilka alternativ som är tillgängliga.

Meddelanden: 

  • Om du utformar en webbläsarkompatibel formulärmall är vissa funktioner i dialogrutan Egenskaper för Rich Text inte tillgängliga. Du kan inte selektivt ange att RTF-formatering alternativ, till exempel tecken formatering eller ett stycke brytningar.

  • Om din formulärmall är baserad på en databas, ett schema eller annan befintlig datakälla, kan du kanske inte anpassa alla aspekter av en kontroll. Till exempel kanske du kan ändra storlek på kontrollen men inte fältet eller gruppera namnet, härlett från den befintliga datakällan.

Flik

Uppgift

Information

Data

Ändra det associerade fältnamnet

När du utformar en ny, tom formulärmall kan du ändra standardfältet eller grupper för en kontroll till något som är lättare att identifiera när du arbetar med datakällan. Till exempel är ett fält med namnet ”MeetingNotes” enklare att förstå än ett fält med namnet ”fält1”.

Obs!: Fältnamnet ändrar inte bindning mellan en RTF-ruta och fält i datakällan. Om du behöver binda en RTF-ruta till ett annat fält högerklickar du på RTF-rutan och klicka sedan på Ändra bindning på snabbmenyn.

Data

Ange ett standardvärde

Om du vill standardtexten som ska visas i en kontroll när en användare öppnar formuläret kan skriva du texten i rutan värde. Du kan också använda värdet för ett annat fält i datakällan som standardvärde för en kontroll. Standardvärden skiljer sig från platshållartext (som beskrivs längre fram i den här artikeln) eftersom de alltid sparas som data i formulärfilen (.xml).

Data

Tillämpa dataverifiering

Klicka på Dataverifiering om du vill ange regler för dataverifiering för kontrollen. Anta att du behöver artikelnummer måste anges i ett särskilt format – tre, och sedan ett bindestreck och sedan två mer nummer – du kan använda dataverifiering för att säkerställa att användare överensstämmer med den här mönster.

Visa

Aktivera styckebrytningar

Som standard aktiveras styckebrytningar för RTF-rutor så att användarna kan skriva stycken med information i RTF-ruta. Om du vill hindra användare från att göra detta avmarkerar du kryssrutan styckebrytningar. Aktivera styckebrytningar i RTF-rutor stöds inte i webbläsarkompatibla formulärmallar.

Visa

Aktivera teckenformatering

Som standard är teckenformatering aktiverad för RTF-rutor så att användare kan formatera text som de skriver i RTF-ruta. Om du vill hindra användare från att göra detta kan du avmarkera kryssrutan teckenformatering. Teckenformatering i RTF-rutor stöds inte i webbläsarkompatibla formulärmallar.

Visa

Aktivera fullständig RTF

Som standard är kryssrutan fullständig RTF (bilder, tabeller, etc.) markerad i dialogrutan Egenskaper för Rich Text så att användare kan infoga bilder och tabeller i RTF-ruta. Du kan ange att användare kan bädda in bilder i formuläret som sparar den faktiska bilddata i formulärfilen underliggande (.xml), eller länka bilder, vilket sparar en hyperlänk referens till bilden i XML-filen. Vissa inställningar användas inte i webbläsarkompatibla formulärmallar, till exempel aktivera länkade bilder i RTF-rutor.

Visa

Visa platshållare för text

Om du vill ge råd till användarna om vilka data som ska ingå RTF-rutan kan skriva du instruktionstext i rutan platshållare. Om du har en bästa sättet som du vill att användare ska fylla i RTF-rutan kan använda du platshållartext för att ge instruktioner.

Som ett standardvärde visas platshållartexten i en textpost kontroll när en användare öppnar ett formulär. Dock skiljer platshållartexten sig från standardvärden på följande tre sätt:

  • Platshållartexten sparas aldrig som data i formulärfilen (.xml).

  • Till skillnad från ett standardvärde visas som vanlig text i en kontroll och visas platshållartexten alltid nedtonad.

  • Till skillnad från ett standardvärde stöds inte platshållartext i webbläsarkompatibla formulärmallar.

Visa

Skrivskydda RTF-ruta

Om du vill förhindra att användare ska kunna ändra innehållet i en kontroll, markera den skrivskyddade kryssrutan. Användare kan till exempel i en vy skriva data i en RTF-ruta. I en andra, Sammanfattning vy granska användare de formel i en skrivskyddad version av RTF-ruta. Även om en skrivskyddad RTF-ruta inte är nedtonad i formuläret, förhindras användare från att skriva på RTF-ruta.

Visa

Inaktivera stavningskontrollen

Om du vill hindra användare från att kontrollera stavningen av texten i en RTF-ruta kan avmarkera du kryssrutan Aktivera stavningskontrollen som är markerad som standard. Du kan till exempel inaktivera stavningskontrollen för RTF-rutor som innehåller egennamn.

Visa

Förhindra att text radbryts

Som standard aktiveras figursättning av text i RTF-rutor. Om du vill förhindra att text radbryts avmarkerar du kryssrutan Radbryt text. Om figursättning är aktiverat kan välja du rullande alternativ i listan rullning. Du kan till exempel göra rullningslister ska visas i RTF-rutan när användaren skriver mer text än RTF-ruta kan visas som standard. För att bläddra alternativ ska fungera ordentligt, måste RTF-ruta vara en fast höjd och bredd.

Visa

Lägga till villkorsstyrd formatering

Klicka på Villkorsstyrd formatering för att öppna dialogrutan Villkorsstyrd formatering där du kan ändra utseendet på en kontroll, inklusive kontrollens synlighet, baserat på värden som användaren anger på formuläret. Till exempel kan du använda villkorsstyrd formatering så här döljer du en RTF-ruta såvida inte en viss kryssruta markeras.

Storlek

Justera storlek, utfyllnad och marginaler

Du kan ange storleken på en kontroll manuellt genom att ange värden i rutorna höjd och bredd. Du kan också ändra avstånd i och utanför kontrollen genom att ändra utfyllnad, vilket är buffert avståndet omgivande kontrollens innehåll eller marginaler, vilket är mängden utrymme mellan kontrollens kant och den omgivande texten eller kontroller i en formulärmall.

Storlek

Justera RTF-ruta med dess etikett

Klicka på Justera om du vill justera texten i en RTF-ruta med etiketten bättre. När du justerar en RTF-ruta ändras det befintliga värdet i rutan höjd till automatiskt i Microsoft Office InfoPath. Detta minskar höjden på RTF-rutan så att texten i rutan är bättre justerad med den omgivande texten. InfoPath ändras även utfyllnad och marginal inställningar efter behov.

Avancerat

Ange ett skärmtips

Om du vill göra en förklarande som visas när användare för muspekaren över kontrollen, skriver du den text som du vill använda i rutan Skärmtips. Hjälpmedel, till exempel skärmen granska verktyg som gör på skärmen information som är tillgänglig som syntetiskt tal eller uppdateras blindskrift bildskärm, ofta är beroende av dessa skärmtips att tolka informationen åt användarna.

Avancerat

Ändra tabbordningen

Du kan ändra placeringen av en kontroll i en formulärmall tabbordning. Tabbordningen är den ordning som fokus flyttas i ett formulär från ett fält eller objekt till nästa när användare trycker på TABB eller SKIFT + TABB. Standardinställningen för fliken index för alla kontroller i en formulärmall är 0, men tabbordningen börjar med 1. Det vill säga kommer någon kontroll med 1 i rutan fliken index vara besökt först när användaren trycker på TABB-tangenten. Kontroller med 2 i rutan fliken index kommer sist och så vidare. Alla kontroller med 0 i rutan fliken index kommer sist i tabbordningen. Om du vill hoppa över kontroller i tabbordningen ange -1 i rutan fliken index.

Avancerat

Tilldela ett kortkommando

Du kan skriva en bokstav eller en siffra i rutan snabbtangent för att ange ett kortkommando. Användbara tangentbordsgenvägar ge användarna möjlighet att navigera till en kontroll genom att trycka på en kombination av tangenttryckningar i stället för att använda musen. Om du väljer att använda kortkommandon i formulärmallen meddela du användarna att kortkommandona som finns. Du kan till exempel skriva (ALT + S) efter en textrutans etikett så att användaren ska veta att det finns ett kortkommando för en Försäljare textruta.

Avancerat

Ange och anpassa kopplingsåtgärder

Klicka på Sammanfoga inställningar om du vill ange hur data som användaren anger på kontrollen ska visas när du är en kombination av flera formulär. Du kan till exempel välja att prefix på varje objekt från en RTF-ruta med ett visst ord eller separera varje objekt med ett semikolon.

Avancerat

Hämta ViewContext-identifierare för RTF-ruta

Du kan använda värdet ViewContext för att identifiera kontroll i koden. Om du vet värdet ViewContext kan kan du till exempel använda värdet med metoden ExecuteAction för objektet vy med hjälp av programmering utföra en redigeringsåtgärden på XML-data som är bundet till kontrollen.

Avancerat

Ange och anpassa ett indataområde

Klicka på Indataområde om du vill ange vilken typ av användare anger data som är avsedd för kontrollen. Detta kan underlätta igenkänningen av handskrift och tal som indata för kontrollen. Om du använder IS_URL indataområde för kontrollen, till exempel vet InfoPath för att ignorera blanksteg mellan ord.

Webbläsarformulär

Anpassa inställningarna för publicering av data till servern

Fliken webbläsarformulär visas endast när du utformar en webbläsarkompatibel formulärmall. Det kan du ange om data skickas till servern när användare ändra data i RTF-ruta.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×