Olika sätt att anpassa ett upprepande avsnitt

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du har infogat ett upprepande avsnitt i en formulärmall kan anpassa du det genom att ändra dess egenskaper och inställningar i dialogrutan Egenskaper för upprepande avsnitt. Om du vill öppna dialogrutan på formulärmallen dubbelklickar du på upprepande avsnitt vars egenskaper du vill ändra.

I följande tabell beskrivs några sätt som du kan anpassa ett upprepande avsnitt och anledningar till varför du kanske vill göra detta. Även om tabellen inte ger detaljerad information om hur du alternativen i dialogrutan Egenskaper för upprepande avsnitt kan ger det dig en uppfattning om vilka alternativ som är tillgängliga.

Meddelanden: 

  • Om du utformar en webbläsarkompatibel formulärmall är vissa funktioner i dialogrutan Egenskaper för upprepande avsnitt inte tillgängliga. Du kan till exempel aktivera inställningen där användare kan infoga avsnitt bläddring i en sida vid sida-symbol.

  • Om din formulärmall är baserad på en databas, ett schema eller annan befintlig datakälla, kan du kanske inte anpassa alla aspekter av en kontroll. Till exempel kanske du kan ändra storlek på kontrollen men inte fältet eller gruppera namnet, härlett från den befintliga datakällan.

Flik

Uppgift

Information

Data

Byt namn på grupp

När du utformar en ny, tom formulärmall kan du ändra standardfältet eller grupper för en kontroll till något som är lättare att identifiera när du arbetar med datakällan. Till exempel i ett försäkringsformulär mall, en grupp med namnet ”beroende” är enklare att förstå än en grupp med namnet ”Grupp1”.

Obs!: Gruppnamnet ändrar inte bindning mellan ett upprepande avsnitt i en formulärmall och en upprepande grupp i datakällan. Om du behöver binda ett upprepande avsnitt till en annan upprepande grupp högerklickar du på upprepande avsnitt och klicka sedan på Ändra bindning på snabbmenyn.

Data

Hindra användare från att infoga och ta bort avsnitt

Kryssrutan Tillåt användare att infoga och ta bort avsnitt som är markerad som standard. Om du avmarkerar den här kryssrutan kan användare inte infoga eller ta bort avsnitt i ett upprepande avsnitt. Detta är användbart i rapportering scenarier där du vill visa upprepande data men du inte vill att användare ska ändra informationen eller lägga till fler avsnitt.

Data

Anpassa menykommandon

Klicka på Ändra om du vill ändra ytterligare egenskaper för avsnitt. Du kan till exempel öppnar dialogrutan Anpassa kommandon där du kan anpassa namn och plats på menykommandon som används för att infoga eller ta bort avsnitt i användarens formulär. Den här typen av anpassning gör det enklare att använda din formulärmall. Du kan till exempel lägga till anpassade kommandon till Redigera-menyn som gör att användare kan ta bort upprepande avsnitt från sina formulär.

Data

Visa eller Anpassa tipstext

Kryssrutan Visa infogningsknapp och tipstext är markerad som standard. Du kan avmarkera den här kryssrutan om du inte vill att användarna ska se instruktionstext i formuläret eller kan du anpassa instruktionstexten. Till exempel om du har ett försäkringsformulär mall där användare måste ange underordnade i ett upprepande avsnitt kan kan du ändra ”Infoga objekt” texten som visas under upprepande avsnitt för att ”infoga ytterligare beroende”.

Data

Tillämpa regler

Klicka på regler för att öppna dialogrutan regler där du kan använda regler för att vidta åtgärder när användare infogar eller arbetar med kontroller i upprepande avsnitt.

Visa

Lägga till villkorsstyrd formatering

Klicka på Villkorsstyrd formatering för att öppna dialogrutan Villkorsstyrd formatering där du kan ändra utseendet på en kontroll, inklusive kontrollens synlighet, baserat på värden som användaren anger på formuläret. Du kan till exempel välja att dölja ett upprepande avsnitt när en användare tar bort en viss kryssruta i formuläret.

Visa

Tillåt användare att infoga avsnitt i en sida vid sida-symbol i stället för efter varandra

Alternativet Upprepa lodrätt är valt som standard. Detta innebär att när användare lägger till upprepande avsnitt, visas dessa avsnitt i en lodrät bildas ned längden på formuläret. Du kan välja att göra upprepande avsnitt Expandera vågrätt i stället. Här kan du skapa helt olika layouter. Du kan till exempel skapa en formulärmall som liknar en kalender. Alternativet upprepas vågrätt stöds inte i webbläsarkompatibla formulärmallar.

Visa

Filtrera data

Klicka på Filtrera Data om du vill öppna dialogrutan Filtrera Data, där du kan ge användarna att filtrera data i ett upprepande avsnitt baserat på värden som användaren skriver eller markerar någon annanstans i formuläret. Om du använder ett upprepande avsnitt för att samla in information om aktuella projekt kan skapa du till exempel en listruta där användare kan filtrera projekten efter status. Filtrering av data stöds inte i webbläsarkompatibla formulärmallar.

Översikt/detaljer

Konfigurera en relation mellan översikt/detaljer

På fliken Översikt/detaljer kan du upprätta en relation mellan en upprepande tabell (bildbakgrunden kontrollen) och ett upprepande avsnitt (detaljkontroll). Om du har konfigurerat den här typen av relation visas relaterade data i upprepande avsnitt baserat på det objekt som en användare väljer i upprepande tabell. Kontroller för översikt/detaljer stöds inte i webbläsarkompatibla formulärmallar.

Storlek

Justera storlek, utfyllnad och marginaler

Du kan ange storleken på en kontroll manuellt genom att ange värden i rutorna höjd och bredd. Du kan också ändra avstånd i och utanför kontrollen genom att ändra utfyllnad, vilket är buffert avståndet omgivande kontrollens innehåll eller marginaler, vilket är mängden utrymme mellan kontrollens kant och den omgivande texten eller kontroller i en formulärmall.

Avancerat

Ändra tabbordningen

Du kan ändra placeringen av en kontroll i en formulärmall tabbordning. Tabbordningen är den ordning som fokus flyttas i ett formulär från ett fält eller objekt till nästa när användare trycker på TABB eller SKIFT + TABB. Standardinställningen för fliken index för alla kontroller i en formulärmall är 0, men tabbordningen börjar med 1. Det vill säga kommer någon kontroll med 1 i rutan fliken index vara besökt först när användaren trycker på TABB-tangenten. Kontroller med 2 i rutan fliken index kommer sist och så vidare. Alla kontroller med 0 i rutan fliken index kommer sist i tabbordningen. Om du vill hoppa över kontroller i tabbordningen ange -1 i rutan fliken index.

Avancerat

Ange ett skärmtips

Om du vill göra en förklarande som visas när användare för muspekaren över kontrollen, skriver du den text som du vill använda i rutan Skärmtips. Hjälpmedel, till exempel skärmen granska verktyg som gör på skärmen information som är tillgänglig som syntetiskt tal eller uppdateras blindskrift bildskärm, ofta är beroende av dessa skärmtips att tolka informationen åt användarna.

Avancerat

Ange och anpassa kopplingsinställningarna

Klicka på Sammanfoga inställningar om du vill ange hur data som användaren anger på kontrollen ska visas när du är en kombination av flera formulär. Du kan till exempel ändra ordning som infogas i upprepande avsnitt i målformuläret.

Avancerat

Hämta ViewContext- eller xmlToEdit identifierarna för upprepande avsnitt

Du kan använda värdet ViewContext - eller XmlToEdit för att identifiera kontroll i koden. Om du vet värdet ViewContext kan kan du till exempel använda värdet med metoden ExecuteAction för objektet vy med hjälp av programmering utföra en redigeringsåtgärden på XML-data som är bundet till kontrollen. Om du vet värdet XmlToEdit kan kan du på samma sätt använda värdet med metoden ExecuteAction för objektet vy att infoga eller ta bort instanser av en kontroll för upprepande med hjälp av programmering. Du kan exempelvis ange en xCollection-åtgärd, till exempel xCollection::insert eller xCollection::removeAll och namnet XmlToEdit som identifierar viss xCollection du arbetar med.

Webbläsarformulär

Anpassa inställningarna för publicering av data till servern

Fliken webbläsarformulär visas endast när du utformar en webbläsarkompatibel formulärmall. Det kan du ange om data skickas till servern när användare infoga eller ta bort avsnitt i formuläret.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×