Olika sätt att anpassa en knapp

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du har infogat en knapp i en formulärmall kan anpassa du det genom att ändra egenskaper och inställningar i dialogrutan Egenskaper. Om du vill öppna dialogrutan på formulärmallen dubbelklickar du på knappen vars egenskaper du vill ändra.

I följande tabell beskrivs några sätt som du kan anpassa en knapp och anledningar till varför du kanske vill göra detta. Även om tabellen inte ger detaljerad information om hur du alternativen i dialogrutan Egenskaper kan ger det dig en uppfattning om vilka alternativ som är tillgängliga.

Flik

Uppgift

Information

Allmänt

Koppla en händelse till knappen

Definiera vad du vill ha inträffar när användaren klickar på knappen i listan åtgärd. Om du vill att knappen ska skicka data till en annan datakälla klickar du på Skicka. Om du vill använda regler eller anpassad kod som ska köras när användaren klickar på knappen klickar du på regler och anpassad kod.

Tillgängliga åtgärder

Åtgärderna Skicka och regler och anpassad kod är alltid tillgängliga. Tillgängligheten för andra knappåtgärder beror på hur formulärmallen skapades och om formulärmallen innehåller en dataanslutning som frågar eller skickar data till externa datakällor, till exempel en databas eller webbtjänst.

Åtgärd

Beskrivning

Skicka in

Den här åtgärden initierar normalt skicka för formuläret – det här är samma som användaren klickar på SkickaArkiv-menyn. Starta ett anpassat åtgärden submit regler och anpassad kod och välj sedan skapa en regel för att skicka data.

Regler och anpassad kod

Den här åtgärden körs antingen en regel när knappen klickas eller anpassad kod. Du kan till exempel skapa en regel som automatiskt skickar data från ett formulär till en webbtjänst eller som skickar informationen som ett e-postmeddelande när användaren klickar på knappen. Om du vill skapa en regel klickar du på regler. Klicka på Redigera formulärkod om du vill definiera kod.

Kör frågan

Om formuläret är kopplat till en databas eller webbtjänst, frågar en databas eller webbtjänst baserat på värdena i fälten som används för att fråga efter data i den här åtgärden.

Ny post

Om formuläret är kopplat till en databas eller webbtjänst rensar den här åtgärden värdena i formuläret så att en användare kan ange nya data.

Ta bort och skicka

Den här åtgärden bort posterna från databasen som har returnerats i en fråga om formuläret är kopplat till en databas eller webbtjänst.

Uppdatera

Om formuläret är kopplat till en databas eller webbtjänst uppdaterar den här åtgärden data från databas eller webbtjänst som har returnerats i en fråga.

Uppdatera formulär

I ett formulär som är utformad för att fyllas i en webbläsare, uppdaterar den här åtgärden formulärdata i ett stegvis sätt. Anta till exempel en Total ruta som ändras baserat på värden som användaren anger i andra kontroller i formuläret. För att undvika uppdatering av formuläret när värdena i dessa kontroller ändras kan du förhindra att data skickas till servern för de specifika kontrollerna. Du kan sedan lägga till en Uppdatering summor knappen bredvid rutan Total som användaren kan klicka på för att manuellt uppdatera summorna. Knappen som är associerad med Formulär för att uppdatera-åtgärden är synlig när användare visa och fylla i formulär i webbläsaren.

Allmänt

Ändra knappetiketten

Skriv den text som du vill ska visas i knappen i rutan etikett. Om du vill att texten på knappen för att ändra beroende på värden i formuläret klickar du på Infoga formel Bild av knapp och markera sedan det fält som innehåller värdet som du vill använda. Du kan till exempel skapa en knapp med etiketten Skicka till Manager där Manager är det namn som en användare skriver i textrutorna Manager någon annanstans i formuläret.

Allmänt

Hämta knappen identifierare

Du kan använda det ID som visas på den här fliken för att identifiera knappen i koden. Du kan också ändra standardnamnet på knappen-ID så att det blir lättare för dig att komma ihåg.

Allmänt

Skriva egen kod

Klicka på Redigera formulärets kod för att öppna Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications (VSTA), där du kan skriva anpassad kod att automatisera på knappen beteende.

Allmänt

Tilldela regler för att automatisera på knappen beteende

Klicka på regler för att öppna dialogrutan regler där du kan skapa regler som körs när användaren klickar på knappen. Du kan till exempel konfigurera en regel som öppnar ett nytt formulär eller växlar vy när användare klickar på knappen.

Visa

Lägga till villkorsstyrd formatering

Klicka på Villkorsstyrd formatering för att öppna dialogrutan Villkorsstyrd formatering där du kan ändra utseendet på en kontroll, inklusive kontrollens synlighet, baserat på värden som användaren anger på formuläret. Du kan till exempel välja att dölja en eller flera knappar såvida inte en viss kryssruta markeras av användaren.

Storlek

Justera storlek, utfyllnad och marginaler

Du kan ange storleken på en kontroll manuellt genom att ange värden i rutorna höjd och bredd. Du kan också ändra avstånd i och utanför kontrollen genom att ändra utfyllnad, vilket är buffert avståndet omgivande kontrollens innehåll eller marginaler, vilket är mängden utrymme mellan kontrollens kant och den omgivande texten eller kontroller i en formulärmall.

Avancerat

Ange ett skärmtips

Om du vill göra en förklarande som visas när användare för muspekaren över kontrollen, skriver du den text som du vill använda i rutan Skärmtips. Hjälpmedel, till exempel skärmen granska verktyg som gör på skärmen information som är tillgänglig som syntetiskt tal eller uppdateras blindskrift bildskärm, ofta är beroende av dessa skärmtips att tolka informationen åt användarna.

Avancerat

Ändra tabbordningen

Du kan ändra placeringen av en kontroll i en formulärmall tabbordning. Tabbordningen är den ordning som fokus flyttas i ett formulär från ett fält eller objekt till nästa när användare trycker på TABB eller SKIFT + TABB. Standardinställningen för fliken index för alla kontroller i en formulärmall är 0, men tabbordningen börjar med 1. Det vill säga kommer någon kontroll med 1 i rutan fliken index vara besökt först när användaren trycker på TABB-tangenten. Kontroller med 2 i rutan fliken index kommer sist och så vidare. Alla kontroller med 0 i rutan fliken index kommer sist i tabbordningen. Om du vill hoppa över kontroller i tabbordningen ange -1 i rutan fliken index.

Avancerat

Tilldela ett kortkommando

Du kan skriva en bokstav eller en siffra i rutan snabbtangent för att ange ett kortkommando. Användbara tangentbordsgenvägar ge användarna möjlighet att navigera till en kontroll genom att trycka på en kombination av tangenttryckningar i stället för att använda musen. Om du väljer att använda kortkommandon i formulärmallen meddela du användarna att kortkommandona som finns. Du kan till exempel skriva (ALT + S) efter en textrutans etikett så att användaren ska veta att det finns ett kortkommando för en Försäljare textruta.

Webbläsarformulär

Anpassa inställningarna för publicering av data till servern

Fliken webbläsarformulär visas endast när du utformar en webbläsarkompatibel formulärmall. Det kan du ange om data skickas till servern när användaren klickar på knappen i formuläret.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×