Olika sätt att anpassa en knapp

Efter det att du har infogat en knapp i en formulärmall kan du anpassa den genom att ändra dess egenskaper och inställningar i dialogrutan Egenskaper för Knapp. Du öppnar dialogrutan genom att dubbelklicka på den knapp i formulärmallen vars egenskaper du vill ändra.

Följande tabell beskriver några av de sätt med vilka du kan anpassa knappar, och skälen till att göra detta. Även om tabellen inte innehåller någon detaljerad procedurinformation om alternativen i dialogrutan Egenskaper för Knapp, så ger den en uppfattning om de olika typer av alternativ som är tillgängliga.

Flik

Uppgift

Information

Allmänt

Tilldela knappen en åtgärd

I listan Åtgärd anger du vad du vill ska hända när användaren klickar på knappen. Om du vill att knappen ska skicka data till en enda datakälla klickar du på Skicka. Om du vill att regler eller anpassad kod ska köras klickar du på Regler och anpassad kod.

Tillgängliga åtgärder

Åtgärderna Skicka och Regler och anpassad kod är alltid tillgängliga. Vilka andra knappåtgärder som finns beror på hur formulärmallen har utformats och om formulärmallen innehåller en dataanslutning som frågar eller skickar data till externa datakällor som databaser och webbtjänster.

Åtgärd

Beskrivning

Skicka

Den här åtgärden initierar formulärets standardfunktion för sändning. Det är samma som när användaren klickar på Skicka på menyn Arkiv. Du startar en anpassad sändningsåtgärd genom att välja Regler och anpassad kod och sedan skapa en regel för att skicka data.

Regler och anpassad kod

Den här åtgärden kör en regel när någon klickar på knappen eller kör anpassad kod. Du kan till exempel skapa en regel som automatiskt skickar data från ett formulär till en webbtjänst eller som skickar informationen som ett e-postmeddelande när användaren klickar på knappen. Om du vill definiera en regel klickar du på Regler. Om du vill definiera en kod klickar du på Redigera formulärkod.

Kör fråga

Om formuläret är anslutet till en databas eller webbtjänst genererar åtgärden en fråga till en databas eller webbtjänst utifrån värdena i fälten som används till att fråga efter data.

Ny post

Om formuläret är anslutet till en databas eller webbtjänst rensar åtgärden värdena i formuläret så att användare kan ange nya data.

Ta bort och skicka

Om formuläret är anslutet till en databas eller webbtjänst tar åtgärden bort posterna från databasen som har returnerats i en fråga.

Uppdatera

Om formuläret är anslutet till en databas eller webbtjänst uppdaterar åtgärden data från databasen eller webbtjänsten som returnerats i en fråga.

Uppdatera formulär

I ett formulär som har utformats för att fyllas i i en webbläsare, uppdaterar åtgärden formulärdata inkrementellt. Tänk dig en ruta för Summa som förändras utifrån värden som användare anger i andra kontroller i formuläret. För att slippa uppdatera formuläret varje gång värdena i kontrollerna ändras kan du förhindra att data skickas till servern för de specifika kontrollerna. Sedan kan du lägga till knappen Uppdatera summa bredvid rutan Summa så kan användarna uppdatera summan manuellt genom att klicka på knappen. Knappen som är kopplad till åtgärden Uppdatera formulär syns endast när användare visar och fyller i formuläret i webbläsaren.

Allmänt

Ändra knappetikett

I rutan Etikett skriver du den text som ska visas på knappen. Om du vill att texten på knappen ska ändras beroende på värdena i formuläret klickar du på Infoga formel Bild av knapp , och markerar sedan det fält som innehåller det värde som du vill använda. Du kan t.ex. skapa en knapp med etiketten Skicka till Chef, där Chef är det namn som användaren skriver i textrutan Chef på ett annat ställe i formuläret.

Allmänt

Hämta knapp-ID

Du kan använda det ID som visas på den här fliken för att identifiera knappen i kod. Du kan också ändra standardnamnet på knappens ID, så att du kommer ihåg det lättare.

Allmänt

Skriv anpassad kod

Klicka på Redigera formulärkod så öppnas Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications (VSTA) där du kan skriva anpassad kod för att automatisera knappens funktioner.

Allmänt

Tilldela regler för att automatisera knappens funktioner

Genom att klicka på Regler öppnar du dialogrutan Regler där du kan skapa regler som körs när någon klickar på knappen. Du kan till exempel skapa en regel som öppnar ett nytt formulär eller växlar vyer när användare klickar på knappen.

Visa

Lägga till villkorsstyrd formatering

Klicka på Villkorsstyrd formatering så öppnas dialogrutan Villkorsstyrd formatering där du kan ändra utseendet på en kontroll, inklusive dess synlighet, utifrån de värden användaren anger i formuläret. Du kan till exempel välja att dölja en eller flera knappar såvida användaren inte har markerat en specifik kryssruta.

Storlek

Justera storlek, utfyllnad och marginaler

Du kan ange storleken på en kontroll manuellt genom att ange värden i rutorna Höjd och Bredd. Du kan också justera avståndet både inom och utanför kontrollen genom att ändra utfyllnaden, d.v.s. buffertutrymmet som omger kontrollens innehåll, eller marginalerna, d.v.s. utrymmet mellan kontrollens kantlinje och omgivande text eller kontroller i formulärmallen.

Avancerat

Lägga till ett skärmtips

Om du vill att en förklaring visas när användarna för muspekaren över kontrollen, anger du texten i rutan Skärmtips. Hjälpmedel, som skärmgranskningsverktyg som gör information på skärmen tillgänglig i form av talsyntes eller en uppdaterbar blindskriftsskärm, är ofta beroende av dessa skärmtips för att tolka information för användarna.

Avancerat

Ändra tabbordningen

Du kan ändra en kontrolls position i formulärmallens övergripande tabbordning. Tabbordningen är ordningen i vilken fokus i ett formulär flyttas från ett fält eller objekt till nästa när användare trycker på TABB eller SKIFT + TABB. Standardinställningen för tabbindex för alla kontroller i en formulärmall är 0, men tabbordningen börjar med 1. Det innebär att en kontroll med 1 i rutan Tabbindex visas först när användare trycker på TABB-tangenten. En kontroll med 2 i rutan Tabbindex visas näst först och så vidare. En kontroll med 0 i rutan Tabbindex kommer sist i tabbordningen. Om du vill hoppa över kontroller i tabbordningen anger du -1 i rutan Tabbindex.

Avancerat

Tilldela en tangentbordsgenväg

Du kan ange en bokstav eller ett tal i rutan Snabbtangent om du vill ange ett kortkommando. Med kortkommandon kan du gå till en kontroll genom att trycka på en kombination av tangenter istället för att använda musen. Om du väljer att använda kortkommandon i formulärmallen måste du informera användarna om att de finns. Du kan till exempel skriva (ALT + S) efter en textrutas etikett så att användarna vet att det finns ett kortkommando för textrutan Försäljare.

Webbläsarformulär

Anpassa inställningar för att skicka data tillbaka till servern

Fliken Webbläsarformulär visas bara när du skapar en webbläsarkompatibel formulärmall. Via den kan du ange om data ska skickas till servern när användare klickar på knappen i formuläret.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×