Office
Logga in
Ogiltiga filnamn och filtyper i OneDrive, OneDrive för företag och SharePoint

Ogiltiga filnamn och filtyper i OneDrive, OneDrive för företag och SharePoint

Ogiltiga tecken för filer och mappar

Vissa tecken har en särskild innebörd när de används i filnamn i OneDrive, SharePoint och Windows, till exempel "*" som jokertecken och "\" i filsökvägar. Om en fil eller mapp som du försöker överföra till OneDrive innehåller något av tecknen som anges nedan kan det förhindra att filer och mappar synkroniseras. Byt namn på filen eller mappen om du vill ta bort de här tecknen innan du laddar upp.

Om du vill byta namn på en fil eller mapp i Windows markerar du namnet och trycker på F2. Om du vill byta namn på en fil eller mapp på en Mac markerar du namnet och trycker på returtangenten. 

Tecken som inte är tillåtna i fil- och mappnamn i OneDrive, OneDrive för företag på Office 365 och SharePoint Online

Tecken som inte är tillåtna i fil- och mappnamn i OneDrive för företag på SharePoint Server 2013

" * : < > ? / \ |

Anteckningar

  • Windows blockerar också alla de här tecknen.

  • Vissa organisationer stöder för närvarande inte # och % i namn. Om du är global administratör eller SharePoint-administratör i Office 365 kan du läsa mer i SharePoint-blogginlägget om att aktivera stöd för # och % och lära dig hur du tillåter dessa tecken.

  • Om du använder Office 2010 kan du inte använda "&" i fil- och mappnamn.

~ " # % & * : < > ? / \ { | }.

Ogiltiga fil- eller mappnamn

Följande namn är inte tillåtna för filer eller mappar: AUX, PRN, NUL, CON, COM0, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT0, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9.

Du kan heller inte skapa ett mappnamn i SharePoint Online från webbläsaren som börjar med tilde (~).

Längd på filnamn och sökväg

Hela sökvägen, inklusive filnamnet, får innehålla högst 400 tecken för OneDrive, OneDrive för företag och SharePoint Online. Om du överskrider gränsen visas ett felmeddelande. SharePoint Server-versioner har stöd för upp till 260 tecken för fil- och sökvägar.

Ogiltiga eller blockerade filtyper

Det finns inga blockerade filtyper i OneDrive, men det finns några begränsningar i SharePoint Server, inklusive OneDrive för företag. Mer information finns i Typer av filer som inte kan läggas till i en lista eller ett bibliotek.

Du kan inte överföra filtyper som blockeras på organisationens SharePoint-webbplats. Listan med blockerade filer kan variera beroende på vad administratören anger. Av säkerhetsskäl går det inte att ladda upp filer med vissa filnamn och filnamnstillägg eftersom de är körbara, används av SharePoint Server eller av själva Windows.

Mer information om restriktioner och begränsningar, till exempel storleksbegränsningar för synkronisering av filer, och teckenbegränsningar för filer och mappar finns i Restriktioner och begränsningar när du synkroniserar filer och mappar (onedrive.exe) eller Restriktioner och begränsningar när du synkroniserar SharePoint-bibliotek till din dator via OneDrive för företag (groove.exe).

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×