Ogiltiga filnamn och filtyper i OneDrive, OneDrive för företag och SharePoint

Ogiltiga filnamn och filtyper i OneDrive, OneDrive för företag och SharePoint

Den här artikeln innehåller information om restriktioner och begränsningar som tillämpas på filnamnen och filtyper när du synkroniserar med OneDrive ( OneDrive-ikonen ), OneDrive för företag ( Ikonen OneDrive för företag ) eller SharePoint Online.

Obs!: Om du letar efter restriktioner och begränsningar som gäller för den tidigare versionen av OneDrive för företag (groove.exe) kan du läsa KB 2933738.

Vad är nytt

24 september 2018: Borttaget ikonen, _t och _w från listan ogiltiga filnamn .

18 juli 2018: Synkroniserar IRM-skyddade bibliotek stöds nu för Mac-användare.

I den här artikeln:

Restriktioner:

Begränsningar

Felsökningstips

Ogiltiga tecken

Storlek för uppladdade filer

Systemkrav för OneDrive

Ogiltiga fil- eller mappnamn

Längd på filnamn och sökväg

Support- och återställningsassistans

Ogiltiga eller blockerade filtyper

Miniatyrer och förhandsgranskningar

Synkronisera bara det du behöver

Nätverk eller mappade enheter

Antalet objekt som kan synkroniseras

Synkroniserar för många filer

Förhöjda behörigheter

Hantering av informationsbehörigheter

Duplicera filnamn

Delas med mig.

Differentiell synkronisering

Gästkonton

Bibliotek med vissa kolumner

Autentiserad proxyservrar

Vissa begränsningar för Windows

OneNote-anteckningsböcker

macOS specifika begränsningar

Begränsningar

Ogiltiga tecken

Gäller för: OneDrive-ikonen Ikonen OneDrive för företag

Vissa tecken har en särskild innebörd när de används i filnamn i OneDrive, SharePoint, Windows och macOS, till exempel "*" som jokertecken och "\" i filsökvägar. Om en fil eller mapp som du försöker överföra till OneDrive innehåller något av tecknen som anges nedan kan det förhindra att filer och mappar synkroniseras. Byt namn på filen eller mappen om du vill ta bort de här tecknen innan du laddar upp.

Tecken som inte är tillåtna i fil- och mappnamn i OneDrive, OneDrive för företag på Office 365 och SharePoint Online

Tecken som inte är tillåtna i fil- och mappnamn i OneDrive för företag på SharePoint Server 2013

”*: < >? / \ |

~ ”# % & *: < >? / \ { | }.

Meddelanden: 

 • Om du vill byta namn på en fil eller mapp i Windows markerar du namnet och trycker på F2. Om du vill byta namn på en fil eller mapp på en Mac markerar du namnet och trycker på returtangenten. 

 • Vissa organisationer stöder för närvarande inte # och % i namn. Om du är global administratör eller SharePoint administratör i Office 365 kan du se Aktivera # och % Support på SharePoint blogginlägget lära dig hur du tillåter dessa tecken.

 • Om du använder Office 2010 kan du inte använda "&" i fil- och mappnamn.

Ogiltiga fil- eller mappnamn

Gäller för: OneDrive-ikonen Ikonen OneDrive för företag

Följande namn är inte tillåtna för filer eller mappar: PRN, AUX, NUL, COM1- COM9, LPT1 - LPT9, _t, _w, _vti_ desktop.ini, valfritt filnamn som börjar med ~ $.

Meddelanden: 

 • _vti_ ” får inte finnas var som helst i ett filnamn

 • formulär ” stöds inte när mappen är på rotnivån för ett bibliotek.

 • Du kan heller inte skapa ett mappnamn i SharePoint Online från webbläsaren som börjar med tilde (~).

Ogiltiga eller blockerade filtyper

Gäller för: Ikonen OneDrive för företag

Det finns inga blockerade filtyper i OneDrive, men du kan inte ladda upp typer av filer som kan vara blockerat på organisationens SharePoint webbplats. Listan över blockerade filer kan variera beroende på vad administratören anger.

Av säkerhetsskäl kan ett antal filnamn och tillägg inte laddas upp eftersom de är körbara, används av SharePoint Server eller används av Windows själva. Mer information finns i typer av filer som inte kan läggas till i en lista eller ett bibliotek.

Meddelanden: 

 • Medan. PST-filer inte är aktivt blockerade av OneDrive. PST-filer synkroniseras varje gång du stänger Outlook, även om inga ändringar har gjorts till den .PST-filen. Detta kan leda till hög nätverkstrafik, vilket kan leda till .PST-filsbegränsning.

 • För att undvika överflödig eller lång synkronisering bör .PST-filer som är aktiva inte synkronisera till OneDrive.

 • Mer information om .PST-filplatser, läs en Introduktion till Outlook-datafiler.

Nätverk eller mappade enheter

Gäller för: OneDrive-ikonen Ikonen OneDrive för företag

Du kan inte lägga till ett nätverk eller mappad enhet som din OneDrive synkroniseringsplats.

OneDrive stöder inte symboliska länkar där Länk och Mål ligger på samma plats i samma bibliotek.

Obs!: Två olika sökvägar till samma uppsättning filer i målmappen kan leda till prestanda- och stabilitetsproblem. Symboliska länkar tillhandahåller en alternativ sökväg till en befintlig mapp och skapas vanligtvis med hjälp av kommandot mklink .

Förhöjda behörigheter

Gäller för: OneDrive-ikonen Ikonen OneDrive för företag

OneDrive kan inte köras med förhöjda behörigheter.

Delade med mig

Gäller för: Ikonen OneDrive för företag

Du kan inte synkronisera Delad med mig visa gruppering av filer från en OneDrive för företag webbplats.

Gästkonton

Gäller för: OneDrive-ikonen Ikonen OneDrive för företag

Synkronisera innehåll med hjälp av en extern eller gäst användare stöds för närvarande inte av OneDrive.

Autentiserad proxyservrar

Gäller för: OneDrive-ikonen Ikonen OneDrive för företag

Autentiserad proxyservrar stöds inte i OneDrive.

OneNote-anteckningsböcker

Gäller för: Ikonen OneDrive för företag

OneNote-anteckningsböcker har sin egen synkroniseringsmekanism utanför OneDrive. Om du planerar att dela en OneNote-anteckningsbok – med dig själv eller andra – är det bäst att skapa det på OneDrive direkt från början. Flytta en befintlig OneNote-anteckningsbok till en mapp som synkroniserats med OneDrive utan att gå via OneNote-programmet stöds inte för närvarande.

När en OneNote-anteckningsbok sparas i OneDrive och du synkroniserar mappen som innehåller anteckningsboken hittar du en stub-URL-fil, som öppnar anteckningsboken på webbplatsen.

Läs hur man gör för att Flytta en OneNote-anteckningsbok till OneDrive.

Begränsningar

Storlek på uppladdade filer

OneDrive
OneDrive-ikonen

OneDrive för företag
OneDrive för företag

20 GB

15 GB

Längd för filnamn och sökvägar

Gäller för: OneDrive-ikonen Ikonen OneDrive för företag

Hela sökvägen, inklusive filnamnet, får innehålla högst 400 tecken för OneDrive, OneDrive för företag och SharePoint Online. Om du överskrider gränsen visas ett felmeddelande.

Meddelanden: 

 • SharePoint Server versionerna stöder bara upp till 260 tecken för fil och söklängd.

 • Vissa äldre version av Office har kanske en nedre gräns, mer information finns i KB 326039 .

Miniatyrer och förhandsgranskningar

Gäller för: OneDrive-ikonen Ikonen OneDrive för företag

Miniatyrer skapas inte för bilder som är större än 100 MB.

PDF-förhandsgranskningar genereras inte för filer som är större än 100 MB.

Antalet objekt som kan synkroniseras

Gäller för: Ikonen OneDrive för företag

Även om SharePoint Online kan lagra 30 miljoner dokument per bibliotek rekommenderar vi att du, för bästa prestanda, inte synkronisera fler än 300 000 filer över alla dokumentbibliotek. Prestandaproblem kan uppstå om du har 300 000 objekt eller fler över alla bibliotek som du synkroniserar, även om du inte synkroniserar alla objekt i dessa bibliotek.

Meddelanden: 

 • Om du överför, hämtar eller flyttar ett stort antal filer på en gång kan behöva du vänta en lång stund innan synkroniseringsprocessen kan slutföras. Att datorprogrammet visar ”synkroniserar”-ikonen eller ”bearbetar ändringar” under denna tid är inte nödvändigtvis en indikation på ett problem. Du kan alltid klicka på ikonen OneDrive Aktivitetsfältet för att se status för innehåll som synkroniseras. För att minska synkroniseringstiden, rekommenderar vi att gå igenom och möjligtvis ändra bandbreddsinställningarna innan du börjar uppladdning eller nedladdning. Du kan också läsa här Väljer vilka mappar som OneDrive ska synkronisera med datorn.

 • Det finns andra begränsningar för SharePoint Online när du tittar på ett dokumentbibliotek på webben som kan påverka hur du strukturerar dina filer i OneDrive.

Bibliotek med Information Rights Management aktiverat

Gäller för: Ikonen OneDrive för företag

Bibliotek kan synkroniseras som läs/skriv med OneDrive-skrivbordsprogrammet för Windows build 17.3.7294.0108 eller senare eller OneDrive för Mac build 18.111.0603.0002 eller högre.

Obs!: Administratörer: lär dig hur du konfigurerar tjänsten Azure Rights Management.

Differentiell synkronisering

Gäller för: Ikonen OneDrive för företag

Differentiell synkning är endast möjligt för Microsoft Office-filer i det nya filformatet, .docx, .pptx, .xlsx.

Det här är delvis Integration med Office och kräver:

 • Office 2016 Klicka för att Köra (version 16.0.6741.2027 eller senare). Du måste också ha OneDrive (version 17.3.6386.0412 eller senare).

 • Office 2016 MSI och har följande uppdatering installerad: 4 Oktober 2016 uppdatering för Office 2016 (KB3118262). Du måste också ha OneDrive (version 17.3.6386.0412 eller senare).

 • Du måste ha Office-integrering aktiverat på fliken Office på OneDrive inställningar (dator) eller OneDrive inställningar (Mac).

Obs!: OneNote-filer är inte inkluderade, se nedan.

Bibliotek med vissa kolumner eller metadata

Gäller för: Ikonen OneDrive för företag

Om du har bibliotek med Utcheckningkrävs kolumner eller metadata, eller om Säkerhet för utkastobjekt är inställd på endast användare som kan redigera eller endast användare som kan godkänna objekt i Versionsinställningarna i biblioteket:

 • För SharePoint dokumentbibliotek kommer dessa objekt att synkroniseras som skrivskyddade.

 • För bibliotek för OneDriveOneDrive visas en låsikon ( OneDrive fillåst ikon ) bredvid synkroniseringsstatus och användaren kan inte synkronisera biblioteket tills omnämnda inställningarna har tagits bort.

Obligatorisk utcheckning

 1. Bläddra till det dokumentbibliotek som du vill konfigurera.

 2. Välj Inställningar för bibliotek i verktygsfältet, klicka på fliken Biblioteks Inställningar i gruppen inställningar.

 3. I Allmänna inställningar välj Versionsinställningar.

 4. I Kräver Utcheckning välj Nej (standard).

Säkerhet för utkastobjekt

 1. Bläddra till det dokumentbibliotek som du vill konfigurera.

 2. Välj Inställningar för bibliotek i verktygsfältet, klicka på fliken Biblioteks Inställningar i gruppen inställningar.

 3. I Allmänna inställningar välj Versionsinställningar.

 4. Markera alla användare som kan läsa objekt (standard) i Säkerhet för utkastobjekt.

Godkännande av innehåll

 1. Bläddra till det dokumentbibliotek som du vill konfigurera.

 2. Välj Inställningar för bibliotek i verktygsfältet, klicka på fliken Biblioteks Inställningar i gruppen inställningar.

 3. I Allmänna inställningar välj Versionsinställningar.

 4. Välj Innehållsbehörighet väljNej standard för i Kräv godkännande av innehåll för skickade objekt.

Obligatorisk kolumn

 1. Bläddra till det dokumentbibliotek som du vill konfigurera.

 2. I verktygsfältet, på fliken Bibliotek väljer du Biblioteksinställningar .

 3. Kontrollera att inga kolumner är i avsnittet krävs i avsnittet kolumner på sidan.

Obs!: När Hantering av innehållstyper är aktiverat kommer informationen om kolumner inte presenteras, och i vissa fall genom att öppna dem kommer den nödvändiga inställningen inte att visas heller. Se till att hantering av innehållstyper inaktiveras om du vill göra den här processen snabbare och återaktivera den när det är gjort om det behövs.

Undanta från Offline-Klient – Biblioteksnivån

 1. Bläddra till det dokumentbibliotek som du vill konfigurera.

 2. I verktygsfältet, på fliken Bibliotek väljer du Biblioteksinställningar .

 3. I Allmänna inställningar välj Avancerade inställningar.

 4. Välj Ja (standard) i Offlinetillgänglighet för klient.

Undanta från Offline-klient – webbplatssamlingsnivå

 1. Navigera till den site collection som du vill konfigurera.

 2. Väj Site-inställningar i verktygsfältet, klicka på fliken Site i gruppen inställningar.

 3. Under Sök, väljer du Sök och offline-tillgänglighet.

 4. Välj Ja (standard) i Offlinetillgänglighet för Klient.

Nedlåst behörighetsläge för användare med begränsad åtkomst

 1. Bläddra till sidan Webbplatsinställningar som du vill konfigurera.

 2. I Inställningar väljer du Webbplatssamlingens funktioner under rubriken Administration av webbplatssamling.

 3. Hitta begränsad åtkomst för användare i nedlåst behörighetsläge och om den är aktiverad, inaktiverar du den och verifiera uppförandet.

Behörigheter

 1. Bläddra till det dokumentbibliotek som du vill konfigurera.

 2. I verktygsfältet, på fliken Bibliotek väljer du Biblioteksinställningar .

 3. Hitta Behörigheter för det här dokumentbiblioteket och Kontrollera behörigheter för användaren

 4. För att säkerställa att användaren har tillräckligt hög behörighet för att få filen att synkronisera i mer än skrivskyddat läge måste nivån vara Bidra eller högre.

Läs mer om hur du hanterar Data och listor i SharePoint.

Windows specifika restriktioner och begränsningar

Gäller för: Ikonen OneDrive för företag

Utforskaren visar de första 35 tecken av ett Webbplatsbibliotek och webbplatsnamn för ett bibliotek som du har synkroniserat. Detta påverkar inte möjligheten att synkronisera dessa objekt inom de gränser som beskrivs i den här artikeln.

Roaming, Obligatorisk och tillfälliga Windows profiler stöds inte. OneDrive programmet stöder endast användare som kan skriva till OneDrive programkataloger.

Dessutom stödjer OneDrive -programmet inte klientsessioner som finns på Windows 2008 Terminal Services, Windows Server 2012 eller Windows Server 2016 Remote Desktop Services (klientåtkomstlicens). Det här gäller endast för icke-beständig skrivbord infrastruktur VDI (Virtual), fortlöpande VDI stöds av OneDrive stationära app.

För OneDrive-skrivbordsprogrammet att fungera som avsett, måste följande krav vara upfyllda:

 • Programmet måste vara installerat på den lokala datorn.

 • Användaren måste kunna skriva till användarprofilen.

 • Data som har skapats för användarprofilen måste vara sparad på den lokala hårddisken och vara tillgänglig utan en nätverksanslutning.

OneDrive Filer On-Demand har endast stöd i Windows 10 Fall Creators Update och senare versioner.

macOS specifika restriktioner och begränsningar

Gäller för: OneDrive-ikonen Ikonen OneDrive för företag

Skiftlägeskänslig formaterad volym stöds inte.

Office-integration (sam redigering och delning i app) stöds inte för närvarande.

OneDrive Filer On-Demand stöds inte.

Obs!: Observera att ogiltiga tecken begränsningar gäller också för macOS.

Felsökningsförslag och tips

Följ dessa tips för att få ut mesta möjliga av OneDrive och göra synkroniseringen så problemfri som möjligt.

OneDrive systemkrav

Gäller för: OneDrive-ikonen Ikonen OneDrive för företag

OneDrive kräver ett aktiv Microsoft-konto eller ett konto för arbetet eller skolan. Datorn måste uppfylla vissa operativsystem- och systemkrav för filer. Läs mer om Systemkrav för OneDrive

Support- och Återställningsassistans

Gäller för: Ikonen OneDrive för företag

Appen Support- och återställningsassistenten kan hjälpa dig att identifiera och åtgärda flera problem med synkronisering för OneDrive för företag. Läs hur du använder Office 365-assistenten för support och återställning

Om ditt konto eller din miljö inte stöds av Support- och Återställningsassistenten, kan du läsa hur du kan Åtgärda OneDrive för företag synkroniseringsproblem.

Synkronisera bara det du behöver

Gäller för: OneDrive-ikonen Ikonen OneDrive för företag

Med OneDriveFiler på begäran får du hjälp att komma åt alla filer på OneDrive utan att behöva ladda ned dem och använda lagringsutrymmet på din enhet. Läs mer om OneDrive Filer på begäran.

Du kan också ladda ned färre filer genom att välja vilka OneDrive-mappar du vill synkronisera med datorn.

Obs!: Du förlorar inga filer eller data om du inaktiverar eller avinstallerar OneDrive på datorn.

Kontrollera att du inte synkroniserar för många filer

Gäller för: OneDrive-ikonen Ikonen OneDrive för företag

Om OneDrive-synkroniseringen verkar ha fastnat under en längre tid eller status visas som ”Bearbetar 0kB av xMB”, kan det bero på att du har många filer på OneDrive eller många nya filer som ska laddas upp. Om du har fler än 100 000 filer kan synkroniseringen ta lång tid.

Obs!: Om du vill överföra stora filer eller många filer samtidigt rekommenderar vi att lägga till filerna i skrivbordsprogrammet för OneDrive i stället för att använda knappen Ladda upp på webbplatsen.

Så här ser du hur många filer du har på OneDrive:

 1. Öppna Utforskaren.

 2. Högerklicka på mappen OneDrive och välj Egenskaper.

  OneDrive-egenskaper

 3. Om antalet i Innehåller är mer än 100 000 bör du fundera på vilka OneDrive-mappar som ska synkroniseras med datorn.

Om synkroniseringen redan pågår kan du Pausa och Återuppta synkroniseringen så att den kommer igång igen.

 1. Välj den vita eller blåa OneDrive-molnikonen i meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet.

  OneDrive-synkroniseringsklienten med blå molnikon och vit molnikon

  Obs!: Eventuellt måste du klicka på pilen Visa dolda ikoner bredvid meddelandefältet för att se OneDrive-ikonen eller klicka på Tryck på Windows-tangenten och börja skriva ”välj vilka ikoner” för att visa alternativet för meddelandefältinställningar och sedan visa MicrosoftOneDrive. Om ikonen fortfarande inte visas i meddelandefältet kanske OneDrive inte körs. Klicka på Tryck på Windows-tangenten , skriv OneDrive i sökrutan och klicka sedan på OneDrive (inte på "OneDrive för företag" eftersom det kan vara en äldre version) i sökresultatet.

 2. I aktivitetscenter, välj Mer > Pausa synkronisering... och välj antingen 2, 8 eller 24 timmar.

 3. Välj Mer i aktivitetscentret och välj Återuppta synkronisering

Kontrollera att du inte har filnamnsdubbletter

Gäller för: OneDrive-ikonen Ikonen OneDrive för företag

Synkroniseringskonflikter kan inträffa om du laddar upp flera filer på OneDrive-webbplatsen samtidigt, eller om du har gjort ändringar i OneDrive-mappen på en annan dator som synkroniseras samtidigt. Synkroniseringsproblem kan också ske om du redigerar filer offline.

Problem med synkronisering kan också inträffa om du ändrar filer offline.

Byt namn på de redigerade filerna eller mapparna till något nytt eller unikt för att minska synkroniseringskonflikterna och spara sedan filen igen.

Behöver du mer hjälp?

Gäller för: OneDrive-ikonen

Fler korrigeringar för de senaste OneDrive-problemen

Åtgärda synkroniseringsproblem med personlig OneDrive

Lär mer om Filer på begäran i OneDrive

Gäller för: Ikonen OneDrive för företag

Om du fortfarande har problem med synkronisering, öppna i aktivitetscenter, välj Mer > Skicka feedback > Jag inte gillar något eller kolla i något av dessa andra hjälpämnen.

Åtgärda synkroniseringsproblem med OneDrive för företag

Lär mer om Filer på begäran i OneDrive

Åtgärda synkroniseringsproblem med SharePoint Online

Hjälp för OneDrive för företag-kunder

Obs!: OneDrive för företagAdministratörer kan också se Hjälp för OneDrive för företag-administratörer eller kontakta Office 365 för företag-supporten.

Har du några synpunkter?

OneDrive UserVoice är din plats som symboliserar de funktioner som du vill se oss att lägga till i OneDrive. När vi inte kan garantera alla särskilda funktioner och tidslinjer, kommer vi att svara på alla förslag som får minst 500 röster.

Gå till den OneDrive UserVoice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×