Office Insider-versioner för Skype för företag på Mac.

Här hittar medlemmar i Office Insider-programmet den senaste informationen om säkerhetskorrigeringar och förbättringar i Skype för företag på Mac.

Obs!: Du kan lämna feedback direkt till Microsofts produktteam genom att använda länken Rapportera ett problem och menyalternativen i Skype för företag på Mac.

Den 6 november 2019

Version: Bygg 16.28.131

Förbättringar

 • Meddela användaren om behörigheter för Skriv bords delning inte ges till programmet innan skärm delning startas.

Den 25 september 2019

2002 Bygg 16.28.119

Förbättringar

 • Lös problem för Skype för företag utan att fråga mikrofon behörighet.

28 augusti 2019

2002 Bygg 16.28.111

Förbättringar

 • Visa en användares initialer som en avatar när du deltar i ett möte med fler än fem deltagare.

 • Logga ut från Skype för företag automatiskt när en team användare slutar svara när du har använt appen för att ansluta till ett Skype för företag-möte.

 • Åtgärdat en krasch när en användare loggar ut i vissa fall.

 • Åtgärdade problem för att notarize appen.

 • Åtgärdat ett problem som ledde till att programmet har hög minnes användning.

16 juli 2019

2002 Bygg 16.28.98

Förbättringar

 • Åtgärdat det höga processor förbruknings problem som introducerades i den föregående versionen.

2 juli 2019

2002 Bygg 16.28.72

Förbättringar

 • Visa en användares initialer som en avatar när du deltar i ett möte med fler än fem deltagare.

 • Felkorrigeringar och prestandaförbättringar.

10 juni 2019

2002 Bygg 16.27.29

Förbättringar

 • Felkorrigeringar och prestandaförbättringar.

28 maj 2019

2002 Bygg 16.27.20

Förbättringar

 • Visa ett påminnelse meddelande med knappen Anslut när ett möte startas.

 • Åtgärdat ett problem som inte kunde visa videon om presentatörer i stora möten.

 • Tillåt användare med ett tomt visnings namn för att dela skärmen.

6 maj 2019

2002 Bygg 16.27.10

Förbättringar

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att deltagare i ett möte inte ser en inkommande video.

 • Åtgärdade ett problem där program delning inte startade för en användare utan visnings namn.

 • Åtgärdat flera kraschar.

24 april 2019

2002 Bygg 16.26.16

Förbättringar

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att användar foton inte uppdaterades när nya foton finns tillgängliga.

 • Åtgärdat flera kraschar.

15 mars 2019

2002 Bygg 16.25.45

Funktionen tillagd

 • Lägga till och ladda ned bifogade filer i ett möte    När du är i ett möte kan du dela dokument genom att lägga till dem som bifogade filer och ladda ned dokument som andra har delat.

Förbättringar

 • Minska programinstallationens storlek från 47 MB till cirka 36 MB.

 • Förhindrade att Visa ett fönster för konversationer med samma användar inställning inaktive ras när programmet startas om.

 • Visas namnet på den person som rings upp när ett samtal vidarebefordras till andra personer.

 • Åtgärdat ett problem som orsakade att ett snabb meddelande visas flera gånger.

 • Åtgärdat ett problem som ledde till att din status är felaktigt ändrad i ett konferens samtal.

 • Åtgärdat flera krasch problem.

24 januari 2019

2002 Bygg 16.24.177

Tillagda funktioner

 • Dela din skärm när du är i ett samtal eller en chatt med en användare i Teams    När du är i en konversation med någon som använder Teams kan Skype för företag hjälpa dig att starta ett särskilt möte så att du kan dela din skärm.

 • Visa ett fönster för konversationer med samma användare    När Visa konversationer i separata fönster är aktiverat visas alla meddelanden från en användare eller grupp med användare i samma översta fönster när du visar ett fönster för konversationer med samma användare markerat.

Förbättringar

 • Förbättrad prestanda för att öppna en chatt med många meddelanden.

 • Förhindrade bläddring till mitten av chatten när du öppnade en chatt med många meddelanden.

 • Installations programmet för Skype för företag behöver inte administratörs behörighet och måste då inte avsluta Safari.

 • Åtgärdade ett problem när du ringer till en delegerare om att ombudets namn visades när en delegat faktiskt besvarade samtalet.

 • Åtgärdat ett problem som avstängde en användare när du har överfört ett samtal med en Polycom CX300.

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att det inte gick att återansluta till ett möte med Ring mig på en person i mötet.

 • Förhindra trunkering av länken inbjudan via e-post i dialog rutan Mötes information för vissa språk.

 • Åtgärdat flera kraschar.

Den 4 januari 2019

2002 Bygg 16.24.15

Förbättringar

 • Förbättrad prestanda för att öppna en chatt med många meddelanden.

 • Förhindrade bläddring till mitten av chatten när du öppnade en chatt med många meddelanden.

 • Åtgärdat ett problem som orsakade att ombudets namn visas i uppringarens fönster när en delegat faktiskt besvarade samtalet.

 • Förhindra trunkering av länken inbjudan via e-post i dialog rutan Mötes information för vissa språk.

 • Åtgärdat ett problem som avstängde en användare när du har överfört ett samtal med en Polycom CX300.

 • Tog bort krav för administratörs installation – ingen Safari.

 • Åtgärdat flera kraschar.

31 oktober 2018

2002 Bygg 16.23.47

Förbättringar

 • Bättre prestanda för skärm delning PowerPoint när presentationen har inbäddad video eller om användaren avancerar bilder med hjälp av tangent bordet.

 • Förhindrade att trycka på ESC i inmatnings rutan i Chat för att ta bort det oskickade meddelandet.

 • Åtgärdat flera problem när du ansluter till ett möte som gäst.

 • Åtgärdat flera problem som kan påverka inloggningen.

 • Åtgärdat flera kraschar.

 • Inaktiverade automatisk inloggning i Skype för företag för användare som har uppgraderats till Teams.

 • Borttagna resurser som inte behövs för att minska programpaketets storlek.

3 oktober 2018

2002 Bygg 16.23.35

Funktioner tillagda

 • Ansluta till ett möte som gäst    Om du inte är inloggad på Skype för företag på Mac när du klickar för att ansluta till ett möte kan du välja om du vill logga in eller ansluta till mötet som gäst. Användare kan nu använda Skype för företag på Mac för att ansluta till möten även om de inte har ett Skype för företag konto.

 • Använda Skype för företag med Microsoft Teams    Användare som har uppgraderat till Teams ser nu ett alternativ för att logga in på Skype för företag för att ansluta till ett Skype för företag-möte eller se tidigare konversationer. Användarna kan inte använda Skype för företag för att starta samtal eller nya konversationer eller svara på konversationer.

Förbättringar

 • Stöd för macOS Mojave (10,14).

 • Förbättrat hur uttrycks symboler tolkas i ett meddelande (så att skiljetecken inte oavsiktligt tolkas som en uttrycks symbol).

 • Andra program korrigeringar och prestanda förbättringar.

13 September 2018

2002 Bygg 16.21.60

Funktioner tillagda

 • Stöd för macOS Mojave (10,14)    Flera problem har åtgärd ATS så att Skype för företag på Mac nu har stöd för macOS Mojave.

 • Rotera högtalare i större möten    När ett möte har fler än fyra deltagare kan du rotera dem i galleriet så att de som talar med den senaste visas i de fyra video platserna.

 • Appen nya möten – endast    När din organisation uppgraderas till Microsoft Skype för företag på Mac Teams visas en uppmaning om att prova team. Du kan fortfarande använda Skype för företag för att ansluta till möten och Visa tidigare chatt-historik.

Förbättringar

 • Åtgärdat ett problem som kan orsaka att ett E-911-samtal inte fungerar om användaren har ringt ett nödsamtal.

 • Slutade Visa emojier felaktigt mitt i hyperlänkar och annan lång text med inbäddade skiljetecken.

 • Dölj knapparna undantag och överför i Mötes fönstret om de här funktionerna inte är tillgängliga.

 • Visar text rutan för chatten korrekt när en peer-to-peer-chatt omvandlas till ett samtal.

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att siffror ringdes upp på en Polycom CX300 två gånger.

 • Åtgärdat flera krascher under osannolika tillfällen.

 • Meddela när du pratar med någon som använder Microsoft Teams.

 • Dölj knappen fildelning när du är i en konversation som inte stöder fildelning.

 • Åtgärdade problem med chatt som resulterade i ett misslyckat meddelande i samtal och konferenser.

 • Åtgärdade problem med att skärm delning inte avslutades när du stängde fönstret för ett samtal som var parkerat.

Tidigare versioner

2002 Bygg 16.20.88

Funktioner tillagda

 • Grupperad vy för chattar    Användare kan nu välja att visa listan chattar i grupperad eller listvy. På fliken chattar väljer du grupperad vy så att alla chattar med samma kontakt eller grupp med kontakter visas under en enda komprimerbar rubrik.

Förbättringar

 • Åtgärdat ett problem som orsakade att samtal ignoreras även när nätverks förhållandena var bra.

 • Åtgärdat ett problem med att ringa ett telefonnummer med ett headset som gjorde att samtals fönstret fortsätter att Visa "ringer" när samtalet upprättas.

 • Åtgärdade ett problem som hindrade en användare från att starta en chatt från kontakt kortet i Outlook.

 • Åtgärdat ett problem som förhindrade att dialog rutan för samtal via telefon visades när ett samtal avslutades. (endastSkype för företag – Online )

 • Åtgärdat ett problem som förhindrade att användarens status uppdateras till "under ett möte" under en schemalagd mötestid.

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att det inte går att Visa olästa meddelanden i en chatt med långa namn i den röda punkten.

 • Förbättrat meddelandet som visas för en användare som har uppgraderats från Skype för företag på Mac till Microsoft Teams.

2002 Bygg 16.19.134

Funktioner tillagda

 • Välj automatiskt en manuellt angiven plats för E-911-samtal    När en användare manuellt anger en adress för användning med E-911-samtal använder Skype för företag på Mac macOS-tjänsten för att komma ihåg användarens geografiska plats när adressen angavs. Om användaren vid ett senare tillfälle loggar in på samma geografiska plats anger Skype för företag på Mac automatiskt motsvarande användardefinierade adress.

  Obs!: Användaren måste tillåta Skype för företag på Mac att använda plats tjänster för att kunna ange en adress manuellt.

 • Visa server-angiven plats för E-911-samtal    När en användares plats anges automatiskt av Skype för företag-servern visas platsen nu i Skype för företag på Mac.

Förbättringar

 • Åtgärdat ett problem som förhindrade att standardvärdet som anges av policy för anpassning av åtkomst nivåer, presentatör, alternativ och telefonin ställningar ställs in korrekt när du schemalägger ett onlinemöte i Outlook.

 • Åtgärdat ett problem som förhindrade att standardvärdet som anges av princip för spela in och avsluta meddelanden ställs in korrekt när du schemalägger ett onlinemöte i Outlook. (Denna korrigering kräver Outlook version 16.0.180702 eller senare.)

 • Åtgärdat ett problem som förhindrade att ett fel meddelande visas när en PowerPoint-fil inte kan delas under ett möte.

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att presentations kontroller för PowerPoint-filer inte visas i stora möten.

 • Ändrade färgen på snabb meddelande texten så att den visas i snabb meddelande panelen för ett möte.

 • Åtgärdat ett problem som förhindrade att snabb meddelande meddelandet visades för användare som har lagts till i en snabb meddelande konversation.

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att inmatnings rutan för chat inte visades i vissa fall.

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att det inte går att ta bort alla meddelanden i en chatt när användaren tog bort chatten. (Endast Skype för företag – Online)

2002 Bygg 16.19.122

Funktioner tillagda

 • Välj automatiskt en manuellt angiven plats för E-911-samtal    När en användare manuellt anger en adress för användning med E-911-samtal använder Skype för företag på Mac macOS-tjänsten för att komma ihåg användarens geografiska plats när adressen angavs. Om användaren vid ett senare tillfälle loggar in på samma geografiska plats anger Skype för företag på Mac automatiskt motsvarande användardefinierade adress.

  Obs!: Användaren måste tillåta Skype för företag på Mac att använda plats tjänster för att kunna ange en adress manuellt.

 • Visa server-angiven plats för E-911-samtal    När en användares plats anges automatiskt av Skype för företag-servern visas platsen nu i Skype för företag på Mac.

Förbättringar

 • Åtgärdade problem som hindrade standardvärdet som anges av princip för anpassning av åtkomst nivåer, presentatör, alternativ och telefonin ställningar och att Avsluta meddelanden från att ställas in korrekt när du schemalägger ett onlinemöte i Outlook.

 • Åtgärdat ett problem som förhindrade att ett fel meddelande visas när en PowerPoint-fil inte kan delas under ett möte.

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att presentations kontroller för PowerPoint-filer inte visas i stora möten.

 • Ändrade färgen på snabb meddelande texten så att den visas i snabb meddelande panelen för ett möte.

 • Åtgärdat ett problem som förhindrade att snabb meddelande meddelandet visades för användare som har lagts till i en snabb meddelande konversation.

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att inmatnings rutan för chat inte visades i vissa fall.

2002 Bygg 16.18.62

Funktioner tillagda

 • Aviseringar om problem med ljud och video   Skype för företag på Mac visar ett meddelande när det påverkar förhållanden som kan påverka ljud-och video kvaliteten, till exempel långa nätverks fördröjningar, hög CPU-användning eller eko.

 • Ange status till borta när skärmen är låst   Skype för företag på Mac ställa in din status automatiskt när du låser skärmen.

Förbättringar

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att Outlook på Mac inte har angett standardvärden som anges av princip för att Anpassa åtkomst nivåer, presentatörer, alternativ och telefon inställningar i alternativ för Skype-möten när du schemalägger ett onlinemöte.

 • Åtgärdade ett problem där aktiva samtals kontroller inte visades i ett samtal till en svars grupp.

 • Åtgärdade ett problem där dialog rutan betyget mitt samtal visades flera gånger i slutet av ett samtal.

 • När du visar konversationer i separata fönster kan du använda öppna fönster för att förhindra flera konversations fönster med samma person.

2002 Bygg 16.18.34

Förbättringar

 • Åtgärdade ett problem där aktiva samtals kontroller inte visades i ett samtal till en svars grupp.

 • Åtgärdade ett problem där dialog rutan betyget mitt samtal visades flera gånger i slutet av ett samtal.

 • Åtgärdat ett problem för att förhindra att meddelandet "ditt ljud orsakar eko för andra användare" visas felaktigt.

 • När du visar konversationer i separata fönster kan du använda öppna fönster för att förhindra flera konversations fönster med samma person.

2002 Build 16.17,51

Förbättringar

 • Åtgärdat ett problem som orsakade orimlig processor användning när du öppnar en ny konversation när du är offline.

 • Åtgärdat ett problem som förhindrade att aviseringar om nya samtal visas när ett Skype för företag fönster hade zoomats ut.

 • Ändrade meddelanden om att meddelandet visas.

 • Åtgärdat en krasch i vissa fall när en användare försöker logga ut.

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att samtals fönstret inte visades korrekt när du försökte lämna in röst meddelande till en kontakt.

2002 Build 16.16,92

Funktioner tillagda

 • Ombud kan schemalägga möten på uppdrag av delegerare (endast Skype för företag – Online)    Skype för företag – Online-användare som har tilldelats till ombud kan nu schemalägga möten på uppdrag av en delegerare från dennes kalender i Outlook på Mac. Delegeraren måste lägga till användaren som ombud i både Skype för företag och Outlook. Detta kräver Outlook Insider version 16.12.180304 eller senare.

 • Lägg till ombud utan att vara aktiverade för Enterprise Voice (endast Skype för företag – Online)    Skype för företag – Online-användare som inte aktiverat för Enterprise Voice kan lägga till kontakter som ombud. (Se fungera som ombud eller delegerare i Skype för företag för hjälp med att konfigurera delegering.)

 • Motringning vid dålig nätverks anslutning    När Skype för företag upptäcker en dålig nätverks anslutning som kan påverka ljud kvaliteten i ett samtal, erbjuder programmet att ringa tillbaka till användaren för att förbättra anslutningen om ett telefonnummer har kon figurer ATS på sidansamtal .

 • Använda dra och släpp eller kopiera och klistra in för att skicka bilder och filer i en 1-i-1-chatt    Användare som är aktiverade för fil överföring i en 1-till-1-chatt kan skicka en fil genom att dra den från Finder och sedan släppa den i chatt-fönstret.  Användare kan också kopiera en bild eller fil till Urklipp och klistra in den i chatten. (För Skype för företag 2015-Server kunder krävs fil överföring den kumulativa uppdateringen för december 2017.) 

 • Ange en egen plats för E-911-samtal    Användare kan ange sin plats information för nödsamtal när Skype för företag inte kan bestämma sin plats automatiskt. Om du vill ange en plats klickar du på din profil bild eller avatar och väljer sedan Ange plats.

 • Välj om du vill visa uttrycks symboler i chattar    Användare kan välja att inaktivera uttrycks symboler i chatt genom att avmarkera kryss rutan Aktivera uttrycks symboler på sidan Allmänt i inställningar om uttrycks symboler tillåts i din organisation.

Förbättringar

 • Åtgärdat flera problem som kan förhindra att en användare ser skärm delning under ett möte.

 • Förbättrad prestanda vid start och uppdatering av skärm delning.

 • Stöd för videobaserad skärm delning (VbSS) i 1-till-1-samtal.

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att det inte går att logga in med ett fel meddelande.

2002 Build 16.16,76

Funktioner tillagda

 • Ombud kan schemalägga möten på uppdrag av delegerare (endast Skype för företag – Online)    Skype för företag – Online-användare som har tilldelats till ombud kan nu schemalägga möten på uppdrag av en delegerare från dennes kalender i Outlook på Mac. Delegeraren måste lägga till användaren som ombud i både Skype för företag och Outlook. Detta kräver Outlook Insider version 16.12.180304 eller senare.

 • Lägg till ombud utan att vara aktiverade för Enterprise Voice (endast Skype för företag – Online)    Skype för företag – Online-användare som inte aktiverat för Enterprise Voice kan lägga till kontakter som ombud. (Se fungera som ombud eller delegerare i Skype för företag för hjälp med att konfigurera delegering.)

 • Ange en egen plats för E-911-samtal    Användare kan ange sin plats information för nödsamtal när Skype för företag inte kan bestämma sin plats automatiskt. Om du vill ange en plats klickar du på din profil bild eller avatar och väljer sedan Ange plats.

 • Välj om du vill visa uttrycks symboler i chattar    Användare kan välja att inaktivera uttrycks symboler i chatt genom att avmarkera kryss rutan Aktivera uttrycks symboler på sidan Allmänt i inställningar om uttrycks symboler tillåts i din organisation.

Förbättringar

 • Åtgärdat flera problem som kan förhindra att en användare ser skärm delning under ett möte.

 • Förbättrad prestanda vid start och uppdatering av skärm delning.

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att det inte går att logga in med ett fel meddelande.

2002 Build 16.15,148

Funktioner tillagda

 • Anslut till mötes ljud med ring mig på     Om du är aktive rad med en konferens princip för att ansluta till ljudet genom att ringa ett telefonnummer till mötet kan du nu välja Ring upp mig i dialog rutan Anslut Mötes ljud innan du ansluter till ett möte.

 • Ansluta till ett möte utan ljud     När du väljer att ansluta till ett möte utan att gå med i ljudet ser du Mötes fönstret med en svart bakgrund och ett meddelande om att du har gått med i mötet utan ljud.  Om du vill ansluta ljudet senare väljer du knappen Återanslut .

Förbättringar

 • Åtgärdat flera problem som kan hindra dig från att ansluta till ett möte.

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att du inte kunde ansluta till möten utanför organisationen.

 • Kryss rutan Visa inte detta igen för den här enheten för att växla till en ljuden het när en användare ansluter en enhet till datorn.

 • Åtgärdat ett problem med att Visa långa snabb meddelande text.

 • Åtgärdade ett problem där uttrycks symboler i chatten visades när det inaktiverades av en princip (via DisableEmoticons i CsClientPolicy).

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att användare som inte har Aktiver ATS för Enterprise Voice inte kan se det innan jag ansluter till ett möte, fråga mig vilken ljuden het jag vill använda med alternativ på sidan samtal.

2002 Build 16.15,98

Förbättringar

 • Åtgärdat ett kraschar fel.

2002 Build 16.15,92

Tillagda funktioner

 • Ansluta till ett möte utan ljud  När du väljer att ansluta till ett möte utan att gå med i ljudet ser du Mötes fönstret med en svart bakgrund och ett meddelande om att du har gått med i mötet utan ljud.  Klicka på Återanslut för att lägga till ljud senare.

Förbättringar

 • Åtgärdat flera problem som kan hindra dig från att ansluta till ett möte.

 • Åtgärdat ett problem med att Visa långa snabb meddelande text.

 • Lade till ett alternativ som du inte uppmanas att använda som standard för samtal och möten när du ansluter en viss enhet till datorn.

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att du inte kunde ansluta till möten utanför organisationen när du klickade på för att gå med i Outlook kalender eller påminnelse.

2002 Bygg 16.14.149

Tillagda funktioner

 • Upplevelse med enkel fönster för chattar  Nu kan alla användare se chatt i ett enda, flikat fönster även om din organisation har inaktiverat automatisk arkivering av snabb meddelanden och konversations historik på Server sidan.

 • Välj storlek för att Visa delat innehåll Välj den storlek som någons delad skärm ska visas för i mötet eller samtalet genom att välja Anpassa innehåll till fönster eller Visa innehållets faktiska storlek från fler alternativ (...).

 • Acceptera chatt även när du inte är vid datorn  När din organisation har inaktiverat konversations historik på Server sidan kommer Skype för företag på Mac automatiskt att acceptera snabb meddelande konversationer, oavsett hur länge du har varit borta från datorn så att du kan se meddelandena när du återvänder.

 • Offline-indikator på docknings ikonenSkype för företag på Mac visar en varnings indikator för program ikonen i dock när programmet är utloggat eller inte kan nå Skype för företag-servern så att användarna enkelt kan se när de är offline.

 • Ansluta till möten snabbare och mer tillförlitligt  När du klickar på Anslutkan du ansluta till dina möten betydligt snabbare och färre fel.

 • Visa information om anpassade möten i Outlook När du schemalägger ett onlinemöte visas text, länkar och bilder i kalender posten om du anger dem i din organisation. (Kräver Outlook version 16.9.1215 eller senare.)

Förbättringar

 • Åtgärdat ett problem som kan återansluta ett samtal när en nätverks dropps utan att du var tillbaka i samtalet.

 • Åtgärdat ett problem som visade ett fel med att ett chatt meddelande inte levererades när det var.

 • Åtgärdat ett problem som förhindrade att meddelanden om nya meddelanden visas när du lämnar fliken chattar .

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att appen inte loggade in automatiskt när datorn startades om.

 • Stöd för inloggning med HTTP Basic-verifikation har lagts till.

 • Program korrigeringar och delta i möten.

2002 Bygg 16.14.139

Tillagda funktioner

 • Upplevelse med enkel fönster för chattar  Nu kan alla användare se chatt i ett enda, flikat fönster även om din organisation har inaktiverat automatisk arkivering av snabb meddelanden och konversations historik på Server sidan.

 • Välj storlek för att Visa delat innehåll Välj den storlek som någons delad skärm ska visas för i mötet eller samtalet genom att välja Anpassa innehåll till fönster eller Visa innehållets faktiska storlek från fler alternativ (...).

 • Acceptera chatt även när du inte är vid datorn  När din organisation har inaktiverat konversations historik på Server sidan kommer Skype för företag på Mac automatiskt att acceptera snabb meddelande konversationer, oavsett hur länge du har varit borta från datorn så att du kan se meddelandena när du återvänder.

 • Offline-indikator på docknings ikonenSkype för företag på Mac visar en varnings indikator för program ikonen i dock när programmet är utloggat eller inte kan nå Skype för företag-servern så att användarna enkelt kan se när de är offline.

 • Ansluta till möten snabbare och mer tillförlitligt  När du klickar på Anslutkan du ansluta till dina möten betydligt snabbare och färre fel.

 • Visa information om anpassade möten i Outlook När du schemalägger ett onlinemöte visas text, länkar och bilder i kalender posten om du anger dem i din organisation. (Kräver Outlook version 16.9.1215 eller senare.)

Förbättringar

 • Åtgärdat ett problem som kan återansluta ett samtal när en nätverks dropps utan att du var tillbaka i samtalet.

 • Åtgärdat ett problem som visade ett fel med att ett chatt meddelande inte levererades när det var.

 • Åtgärdat ett problem som förhindrade att meddelanden om nya meddelanden visas när du lämnar fliken chattar .

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att appen inte loggade in automatiskt när datorn startades om.

 • Stöd för inloggning med HTTP Basic-verifikation har lagts till.

2002 Bygg 16.14.80

Tillagda funktioner

 • Upplevelse med enkel fönster för chattar  Nu kan alla användare se chatt i ett enda, flikat fönster även om din organisation har inaktiverat automatisk arkivering av snabb meddelanden och konversations historik på Server sidan.

 • Acceptera snabbmeddelandekonversationer även när du inte är vid datorn  När din organisation har inaktiverat konversations historik på Server sidan accepterar Skype för företag på Mac automatiskt snabbmeddelandekonversationer när du är borta från datorn så att du kan se meddelandena när du återvänder.

 • Offline-indikator på docknings ikonenSkype för företag på Mac visar en varnings indikator för program ikonen i dock när programmet är utloggat eller inte kan nå Skype för företag-servern så att användarna enkelt kan se när de är offline.

Förbättringar

 • Åtgärdat ett problem som förhindrade att användare ser skärm delning.

 • Åtgärdat ett problem som kan återansluta ett samtal efter en nätverks droppe utan att visa att du var i samtalet.

 • Åtgärdat ett problem som förhindrade Skype för företag på Mac att logga in automatiskt när datorn startades om.

 • Lägg till support för att logga in med HTTP Basic-verifikation.

 • Fasta minnes läckor.

2002 Bygg 16.13.168

Tillagda funktioner

 • Status från din Outlook-kalender   Skype för företag på Mac uppdatera din status automatiskt för att visa när du är i ett möte eller upptagen baserat på din Outlook-kalender. Du kan inaktivera detta genom att rensa uppdatera min status baserat på informationen i min kalender på sidan Allmänt i dialog rutan Inställningar .

 • Hantera personer i möten och samtal    När du deltar i ett möte eller ett samtal kan du enkelt stänga av någons mikrofon, göra dem till presentatör eller deltagare eller ta bort dem från mötet. I listan kontakter markerar du användaren och sedan knappen fler alternativ (...).

 • Ta reda på när du är offline    Du kommer att se ett meddelande längst upp i fönstret när du inte är ansluten till Skype för företag servern och knapparna för att starta konversationer och ansluta till möten inaktive ras.

 • Visa dina missade snabb meddelanden    När du missar en snabb meddelande konversation kan du se meddelande texten i chatt-fönstret även om organisationen har inaktiverat automatisk arkivering av snabb meddelanden.

 • Övervaka kvaliteten på dina ljud-och video samtal    Om du befinner dig på macOS eller senare kan administratören övervaka tjänst kvalitet (QoS) för ljud-och video samtal för att hålla tjänsten igång utan avbrott.

Förbättringar

 • Åtgärdat ett problem som hindrade en användare från att se ett säkerhets meddelande när de ringer 911.

 • Åtgärdade ett problem där snabb meddelanden inte visades i den ordning som de skickades.

 • Förbättrad prestanda för att öppna chatt-konversationer.

 • Ändrat meddelandets plats så att de inte täcker åtgärds knappar när du lämnar ett samtal eller ett möte.

 • Förbättrad prestanda i fönstret enheter.

 • Förbättrade synligheten för knapparna Nästa bild och föregående bild när du delar en PowerPoint-fil i ett möte.

 • Åtgärdade problem med att skicka snabb meddelanden när en presentatör aktiverar eller inaktiverar alla snabb meddelanden under ett möte.

 • Åtgärdade ett problem med hur HTTP-proxy-lösen ord lagras.

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att användare med ett alternativ-ID uppmanas att logga in flera gånger.

2002 Bygg 16.12.0.63

Tillagda funktioner

 • Ändra enheter enkelt när du är i ett möte eller samtal    Användare kan välja knappen enheter medan de är i ett möte eller samtal för att välja ljud-och video enheter.

 • Byt enkelt till en ansluten ljuden het    När en användare ansluter en ljuden het till datorn efter att ha anslutit till ett möte kommer programmet alltid att fråga om ljudet ska växlas till den nya enheten.

 • Välj alternativ för Mötes ljud genom att trycka på fliken Kalender    När en användare markerar ett möte på fliken möten kan de trycka på knappen Anslut för att Visa dialog rutan Anslut Mötes ljud för att välja hur du vill ansluta till ljud. Alternativet att ha ett mötes samtal till ett telefonnummer är nu endast tillgängligt i dialog rutan Anslut Mötes ljud .

 • Maximal skärm delning    Användare ser nu skärm delning fylla mötet och konversations fönstret så att det blir lättare att se vad som delas.

 • Stoppa skärm delning när du lägger på    Programmet slutar automatiskt dela skärmen när en användare hänger sig så att andra inte kan se användarens skärm efter att ha lämnat ett möte eller ett samtal.

 • Bjuda in användare till ett möte via e-post    Användaren kan enkelt skicka ett e-postmeddelande till någon med information om hur du ansluter till ett möte genom att klicka på Bjud in via e-post i dialog rutan Mötes information .

Förbättringar

 • Du har tagit bort kravet att en användare är aktive rad för Enterprise röst för att kunna välja alternativet Ring mig på alternativ i dialog rutan Anslut Mötes ljud .

 • Åtgärdade ett problem där meddelandet "det här samtalet är parkerat" fortsätter att visas efter att ljudet har växlats från datorn till en telefon.

 • Markerat för att hindra användare från att skicka snabb meddelanden när de inte är inloggade.

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att telefonnummer inte formaterats korrekt när de visas i Outlook kalender objekt.

 • Åtgärdade ett problem där ett nätverks anslutnings fel visas efter att nätverks anslutningen återställts.

 • Åtgärdat ett problem som förhindrade uppringnings samtal på fliken samtal .

 • Åtgärdat ett problem som förhindrade visning av video filmen när någon delar en skärm i ett möte.

 • Möjlighet för en administratör att anpassa inloggnings gränssnittet för att visa fältet användar namn i dialog rutan inloggning samt i Avancerade alternativ.

2002 Bygg 16.11.115

Tillagda funktioner

 • Ansluta till möten utan ljud    Användare kan välja att delta i möten utan att gå med i ljud. Användare kan välja alternativet för ett möte genom att välja Anslut inte ljud i dialog rutan Anslut Mötes ljud eller ställa in standardvärdet för alla möten på sidansamtal .

 • Förenklad inloggning    Att logga in på Skype för företag på Mac är nu enklare och frågar bara efter information som behövs. Användaren startar genom att ange sin e-postadress och Skype för företag avgör vilken ytterligare information som krävs av din organisation. Vissa mindre använda alternativ har flyttats till dialog rutan Avancerade alternativ .

 • Logga in med klient certifikat-baserad verifikation    Användare kan nu logga in på Skype för företag på Mac använda klient certifikatbaserade autentiseringsmetoder när de krävs av organisationen.

 • Dölja och Visa Mötes innehåll Användare kan välja att dölja eller Visa innehåll som en annan användare delar under ett möte. När någon delar skärmen väljer du Dölj Mötes innehåll från menyn fler alternativ (...). Om innehåll är tillgängligt men inte visas (eftersom det var dolt eller på grund av ett fel) väljer du Visa Mötes innehåll från menyn fler alternativ (...).

 • Ansluta till möten från organisationer som inte är sammankopplade med din organisation    Användare kan nu ansluta till möten som hanteras av en annan organisation även om den externa anslutningen inte har upprättats mellan de två organisationerna.

Förbättringar

 • Åtgärdat ett problem där en användares plats för E-911-samtal inte identifieras korrekt när användaren ansluts till ett nätverk i sin organisation.

 • Åtgärdade ett problem där en användares status fortsätter att visas som tillgänglig när de hade avslutat programmet.

 • Åtgärdat ett problem som förhindrade användare att logga in med ett annat ID.

 • Åtgärdat flera problem som förbättrar tillförlitligheten för att Visa skärm delning i ett möte.

2002 Bygg 16.10.0.88

Tillagda funktioner

 • Har du lagt till länken "Hur lägger jag till ombud?" på sidan Inställningar/samtal för att hjälpa användare att själv utbilda dig i ett ombud.

 • Dialog rutan Anslut Mötes ljud visas nu när du ansluter till ett möte från fliken möten .

2002 Bygg 16.9.0.18

Tillagda funktioner

 • Kommandot avsluta möte    Användare som är presentatörer i ett möte kan nu avsluta mötet från Skype för företag på Mac genom att välja kommandot Avsluta möte på knappen fler alternativ . När ett möte är slut är alla användare i mötet nedkopplade.

  Kommandot avsluta möte

  Obs!: Det här gäller endast för Skype för företag – Online-användare.

 • Stöd för flera nödsamtal   Skype för företag på Mac nu har stöd för flera nödsamtal när de har kon figurer ATS av din administratör.

 • Ombud kan schemalägga möten på uppdrag av delegerare   Outlook för Mac nu tillåter ett ombud att schemalägga ett onlinemöte för en delegerare räkning. Den här nya funktionen är en begränsning för att onlinemötet skapas med mötes-ID och principer för ombudet, inte av delegeraren. Denna begränsning kommer att tas bort i framtida versioner av Skype för företag på Mac och Outlook för Mac.

  Obs!: Du måste installera Outlook Update version 15.36.170702 eller senare för att aktivera funktionen.

 • Delegerings-och ombuds funktioner för Lync Server 2013    Funktionen delegering och ombud är aktive rad för Lync Server 2013 kumulativ uppdatering 9: juli 2017.

  • Användare kan nu lägga till ombud i gruppen Mina ombud i kontaktgruppen och göra samtalsdirigeringsinställningar för ombud.

  • Ombud kan se vem som har gjort dem till ombud.

  • Ombud kan ringa samtal för en delegerares räkning.

 • Kontakt hantering för Lync Server 2013    Möjligheten att lägga till och ta bort kontakter och skapa och ta bort kontakt grupper är aktive rad för Lync Server 2013 kumulativa uppdateringen 9: juli 2017.

 • Peer-to-peer-delning med Skype för företag 2016-användare för Lync Server 2013    Peer-to-peer-anslutningsdelning mellan Skype för företag på Mac och Skype för företag 2016 på Windows är aktive rad för Lync Server 2013 kumulativ uppdatering 9: juli 2017.

Förbättringar

 • Ökat bredd-och avstånds knapparna för pekskärmar när du är i ett möte.

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att det inte gick att Visa uppringnings nummer när du schemalägger ett onlinemöte i Outlook.

 • Åtgärdat ett problem med att hålla kontakten från ett möte när du delar en PowerPoint-presentation för alla i mötet.

 • Åtgärdat ett problem där användaren kan vara inloggad automatiskt även när jag inte är inloggad är den avmarkerad.

 • Åtgärdat problem med tangent bordet på flikarna samtal och möten .

 • Åtgärdat ett problem där en användare inte kan se skärm delning om två användare försökte börja dela samtidigt.

 • Åtgärdade ett problem där vissa kryss rutor inte visades korrekt på språk som skrivs från höger till vänster.

 • Åtgärdade ett problem där ett fel meddelande inte visades när Exchange-lösenordet behövdes.

 • Åtgärdat ett krasch problem när användaren maximerar, maximerar och sedan flyttar fönstret när du visar skärm delning i ett möte.

2002 Bygg 16.9.3

Förbättringar

 • Åtgärdat ett problem där Outlook bara gör ett angivet uppringnings nummer.

 • Fel korrigeringar.

 • Förbättringar av prestanda.

2002 Bygg 16.8.0.198

Förbättringar

 • Åtgärdade problem med kraschar.

2002 Bygg 16.8.0.190

Förbättringar

 • Åtgärdat utfärdat för användare som inte kan logga in på grund av URL-format.

 • Fast minnes läcka under inaktiva perioder.

 • Åtgärdat problem vid flyttning av konversations fönstret.

2002 Bygg 16.8.0.170

Tillagda funktioner

 • Användare kan nu ansluta till icke-federerade möten direkt från Skype för företag i stället för att behöva gå med i sin webbläsare.

 • Fliken nya kontakter visar vilka som har lagt till dig i sin kontakt lista i Skype för företag.

 • Användare kan nu ansluta till ett Microsoft Teams-möte direkt från fliken möten i Skype för företag.

 • Användare kan stänga överlagringen i "parkerad text" i ett möte. Parkerade samtal kan återupptas från knappen nya fler alternativ (...).

 • Användarna kan visa skärm delning eller PowerPoint-presentationer bredvid varandra med den aktiva högtalaren.

 • Stöd för touch bar för olika funktioner.

Förbättringar

 • Åtgärdat ett problem med ljud av/på

 • Åtgärdat ett problem där mikrofon ikonen skulle se fel ut när du ansluter till en konferens.

 • Implementerade mindre buggfixar.

2002 Bygg 16.7.0.196

Förbättringar

 • Åtgärd för fast minne relaterat till video samtal, skriv bords delning (VBSS) och MacBook Pro med pekskärm.

2002 Bygg 16.7.0.191

Förbättringar

 • Fast inloggnings problem.

2002 Bygg 16.7.0.188

Tillagda funktioner

 • Användare kan nu dela en PowerPoint-presentation under ett möte.

 • Ansluta till ett möte via telefon – användare som är aktiverade för Enterprise Voice kan nu ansluta till ett möte med ljudet på telefonen.

 • Ring tillbaka på telefonen i ett möte – användare som är aktiverade för Enterprise Voice kan nu få tillbaka sina telefoner medan de befinner sig på ett pågående möte. Klicka på fler alternativ (...) för att få veta mer.

 • Videobaserad skärm delning — online-användare kan nu dela sin skärm med högre bild frekvens och bättre kvalitet.

  Obs!: Skype för företag Endast för Onlineanvändare.

 • Om du förlorar anslutningen under möten återansluts det bara automatiskt om det bryts på grund av nätverks problem när tillräckligt nätverks kvalitet har upprättats.

 • URL:er med avancerad automatisk upptäckt kan nu tillhandahållas som en enkel FQDN i stället för en fullständig URL.

 • Användare kan nu se information om Mötes inmatning genom att klicka på knappen fler alternativ (...) under mötet.

 • Användare kan nu söka efter kontakter som de tidigare inte har talat med direkt från fliken chattar .

 • Schemaläggning av möten i Outlook använder nu ett fördelat möte för lokala användare, om det är tillgängligt.

  Obs!: Stöds endast på Skype för företag Server 2015 och Skype för företag 2013.

 • Grupp samtal för jakt efter namn visas i grupp namnet.

  Obs!: Skype för företag Endast för Onlineanvändare.

 • Stöd för dubbelriktad fil överföring för Onlineanvändare.

  Obs!: Stöds för Skype för företag online-användare med Skype för företag Server 2015 uppdatering version 1617,5.

Förbättringar

 • Åtgärdat ett problem där flera deltagare delar sina skriv bord eller program i ett möte se en svart skärm.

 • Åtgärdade ett problem där meddelandecentret fylldes med meddelanden om nätverksproblem.

 • Åtgärdade ett problem där 00 alltid normaliserades till + oavsett användarens region.

 • Åtgärdade ett problem där uppringning av alternativa nummer inte omvandlades korrekt till siffror och samtalet misslyckades.

 • Åtgärdat ett problem med dubbel ring Signals ljud när du slår ett PSTN-nummer.

 • Problem med åtgärdat skärm delning under möten.

 • Fast/slå på ljudet på dator-till-peer-samtal.

 • Åtgärdat ett problem som uppmaningen användare att uppdatera möten på grund av princip ändringar vid schemaläggning av offentliga möten.

 • Åtgärdade problem med aviseringar.

 • Åtgärdat andra GRÄNSSNITTs-och krasch problem.

2002 Bygg 16.7.0.184

Tillagda funktioner

 • Användare kan nu dela en PowerPoint-presentation under ett möte.

 • Ansluta till ett möte via telefon – användare som är aktiverade för Enterprise Voice kan nu ansluta till ett möte med ljudet på telefonen.

 • Ring tillbaka på telefonen i ett möte – användare som är aktiverade för Enterprise Voice kan nu få tillbaka sina telefoner medan de befinner sig på ett pågående möte. Klicka på fler alternativ (...) för att få veta mer.

 • Videobaserad skärm delning — online-användare kan nu dela sin skärm med högre bild frekvens och bättre kvalitet.

  Obs!: Skype för företag Endast för Onlineanvändare.

 • Om du förlorar anslutningen under möten återansluts det bara automatiskt om det bryts på grund av nätverks problem när tillräckligt nätverks kvalitet har upprättats.

 • URL:er med avancerad automatisk upptäckt kan nu tillhandahållas som en enkel FQDN i stället för en fullständig URL.

 • Användare kan nu se information om Mötes inmatning genom att klicka på knappen fler alternativ (...) under mötet.

 • Användare kan nu söka efter kontakter som de tidigare inte har talat med direkt från fliken chattar .

 • Schemaläggning av möten i Outlook använder nu ett fördelat möte för lokala användare, om det är tillgängligt.

  Obs!: Stöds endast på Skype för företag Server 2015 och Skype för företag 2013.

 • Grupp samtal för jakt efter namn visas i grupp namnet.

  Obs!: Skype för företag Endast för Onlineanvändare.

Förbättringar

 • Åtgärdade ett problem där meddelandecentret fylldes med meddelanden om nätverksproblem.

 • Åtgärdade ett problem där 00 alltid normaliserades till + oavsett användarens region.

 • Åtgärdade ett problem där uppringning av alternativa nummer inte omvandlades korrekt till siffror och samtalet misslyckades.

 • Åtgärdat ett problem med dubbel ring Signals ljud när du slår ett PSTN-nummer.

 • Problem med åtgärdat skärm delning under möten.

 • Fast/slå på ljudet på dator-till-peer-samtal.

 • Åtgärdat ett problem som uppmaningen användare att uppdatera möten på grund av princip ändringar vid schemaläggning av offentliga möten.

 • Åtgärdade problem med aviseringar.

 • Åtgärdat andra GRÄNSSNITTs-och krasch problem.

2002 Bygg 16.7.0.172

Tillagda funktioner

 • Ansluta till ett möte via telefon – användare som är aktiverade för Enterprise Voice kan nu ansluta till ett möte med ljudet på telefonen.

 • Ring tillbaka på telefonen i ett möte – användare som är aktiverade för Enterprise Voice kan nu få tillbaka sina telefoner medan de deltar i ett pågående möte. Klicka på fler alternativ (...) för att få veta mer.

 • Videobaserad skärm delning — online-användare kan nu dela sin skärm med högre bild frekvens och bättre kvalitet.

 • Samtal återansluter nu automatiskt om de avbryts på grund av nätverksproblem när tillräcklig nätverkskvalitet har återupprättats.

 • URL:er med avancerad automatisk upptäckt kan nu tillhandahållas som en enkel FQDN i stället för en fullständig URL.

 • Information om Mötes uppgifter är nu tillgänglig i mötet, klicka på knappen fler alternativ (...) för att få veta mer.

 • Nu kan du söka efter kontakter som du inte har pratat med tidigare direkt från fliken Chattar.

 • Schemaläggning av möten i Outlook använder nu ett fördelat möte för lokala användare, om det är tillgängligt.

Förbättringar

 • Åtgärdade ett problem där meddelandecentret fylldes med meddelanden om nätverksproblem.

 • Åtgärdade ett problem där 00 alltid normaliserades till + oavsett användarens region.

 • Åtgärdade ett problem där uppringning av alternativa nummer inte omvandlades korrekt till siffror och samtalet misslyckades.

 • Implementerade mindre buggfixar.

Version: Version 16.7.0.138

Tillagda funktioner

 • Anslut till ett möte via telefon. VoIP för företag-aktiverade användare kan nu ansluta till ett möte med ljudet på sin telefon.

 • Uppringning på telefon i ett möte. VoIP för företag-aktiverade användare kan nu få en uppringning på sin telefon under ett pågående möte. Klicka på fler alternativ (...) för att få veta mer.

 • Videobaserad skärmdelning. Onlineanvändare delar nu skärmen med högre bildfrekvens och bättre kvalitet.

 • Samtal återansluter nu automatiskt om de avbryts på grund av nätverksproblem när tillräcklig nätverkskvalitet har återupprättats.

 • URL:er med avancerad automatisk upptäckt kan nu tillhandahållas som en enkel FQDN i stället för en fullständig URL.

 • Information om Mötes uppgifter är nu tillgänglig i mötet, klicka på knappen fler alternativ (...) för att få veta mer.

 • Nu kan du söka efter kontakter som du inte har pratat med tidigare direkt från fliken Chattar.

 • Schemaläggning av möten i Outlook använder nu ett fördelat möte för lokala användare, om det är tillgängligt.

Förbättringar

 • Åtgärdade ett problem där meddelandecentret fylldes med meddelanden om nätverksproblem.

 • Åtgärdade ett problem där 00 alltid normaliserades till + oavsett användarens region.

 • Åtgärdade ett problem där uppringning av alternativa nummer inte omvandlades korrekt till siffror och samtalet misslyckades.

2002 Version 16.6.0.328

Förbättringar

 • När du avbryter i dialogrutan för att öppna en fil medan du skickar en fil stängs inte fönstret och knapparna är inaktiva.

 • När du får ett inkommande samtal i videoförhandsgranskningen visas inte videoknappen för att besvara samtalet på panelen för inkommande samtal.

 • Åtgärdade problem med kraschar.

2002 Version 16.6.0.315

Tillagda funktioner

 • Peer-to-peer-filöverföring är aktiverad för ring 0-, 1- och 2-användare av Skype för företag – Online.

Förbättringar

 • Implementerade mindre buggfixar.

2002 Version 16.5.176

Förbättringar

 • Åtgärdade ett problem där en användares kamera aktiveras när de accepterar ett gruppsamtal med endast ljud.

 • Implementerade mindre buggfixar.

2002 Version 16.5.172

Förbättringar

 • Åtgärdade en falsk varning om tillgänglighet för Konversationshistorik när datorn återupptas.

 • Åtgärdade ett problem med att användare inte ser ett felmeddelande när de försöker logga in i Skype för företag på Mac i ett nätverk där en nätverksproxyserver används utan att HTTP-proxyinställningen har konfigurerats.

 • Implementerade mindre buggfixar.

Känt problem

Problem

Kommentar

Acceptera samtal med endast ljud

Användarens kamera aktiveras när de accepterar ett gruppsamtal med endast ljud, vilket gör att andra i samtalet kan se användarens video.

Lösning: Användaren måste inaktivera videon manuellt när de har accepterat samtalet.

2002 Version 16.5.142

Tillagda funktioner

 • Användare kan lägga till ombud i gruppen Mina ombud i kontaktgruppen och göra samtalsdirigeringsinställningar för ombud.

 • Ombuden kan se vem som har gjort dem till ombud och ringa samtal för en delegerares räkning.

 • Ombud kan ringa samtal för en delegerares räkning.

  Obs!: Funktioner för ombud/delegerare är för närvarande endast tillgängliga för Skype för företag – Online-kunder. Fler funktioner kommer.

 • Användare uppmanas att växla till enhet när användaren ansluter en USB-enhet.

 • Lade till en separat ljudinställning för en ”ringande” enhet.

 • Administratörer tillåts att ange e-postadress och användarnamn med användarprofiler.

 • Lade till knappen ”grupper” i vyn med kontaktinformation.

Förbättringar

 • Åtgärdade flera olika problem med att slå av/på ljud för headset.

 • Implementerade andra gränssnittsförbättringar och buggfixar.

 • Åtgärdade problem med kraschar.

Känt problem

Problem

Kommentar

Det går inte att logga in i Skype för företag på Mac i nätverk som kräver proxykonfiguration

Användare kan inte logga in i Skype för företag på Mac i ett nätverk där en nätverksproxyserver används utan att HTTP-proxyinställningen har konfigurerats. Användaren ser inget felmeddelande.

Lösning: konfigurera HTTP-proxyservern i Skype för företag på Mac inloggnings uppgifter med korrekta autentiseringsuppgifter.

2002 Version 16.4.0.259

Förbättringar

 • Åtgärdade problem relaterade till ljudavstängning och anslutningar.

 • Åtgärdade problem med kraschar.

Känt problem

Problem

Kommentar

Användare ser inaktuell närvaro och får inte inkommande aviseringar

Användarna kanske ser en inaktuell närvaro och får inte inkommande aviseringar efter en nätverksändring eller när datorn går in i strömsparläge.

Lösning: Logga ut och logga sedan in igen på ditt konto.

Version: Version 16.4.0.246

Tillagda funktioner

 • Förbättrad distributionslista och förbättrade gruppfunktioner: Användare kan nu skicka snabbmeddelanden och ringa DL och grupper.

 • Meddelanden avgränsas nu med datum.

 • Stöd för alternativet SIP URI:s i chattfönstret.

 • Användare tillfrågas nu att betygsätta sin samtalsupplevelse då och då.

Förbättringar

 • Åtgärdade mindre buggar.

 • Åtgärdade problem med möten som har skapats från Outlook och anslutning från Polycom och Skype Room Systems.

 • Ändrade positionen för meddelandet "Din mikrofon är avstängd" och samtalskontroller.

 • Förbättrade skärmdelning i 1:1-samtal.

 • Förbättrade avslutning av samtal — vissa användare kunde inte avsluta samtalet när de befann sig i lobbyn.

 • Åtgärdade problem med kraschar.

 • Implementerade förbättringar av användargränssnittet.

 • Implementerade förbättringar av Voice over-aviseringar och andra förbättringar av hjälpmedel.

2002 Version 16.4.0.203

Tillagda funktioner

 • Förbättrad distributionslista och förbättrade gruppfunktioner: Användare kan nu skicka snabbmeddelanden och ringa DL och grupper.

 • Meddelanden avgränsas nu med datum.

 • Stöd för alternativet SIP URI:s i chattfönstret.

 • Användare tillfrågas nu att betygsätta sin samtalsupplevelse då och då.

 • Användare kan lägga till ombud till gruppen "Mina ombud" i kontaktgruppen och göra samtalsdirigeringsinställningar för ombud.

 • Ombuden kan se vem som har gjort dem till ombud och ringa samtal för en delegerares räkning.

 • Ombud kan ringa samtal för en delegerares räkning.

  Obs!: Funktioner för ombud/delegerare är för närvarande endast tillgängliga för Skype för företag – Online-kunder. Fler funktioner kommer.

Förbättringar

 • Åtgärdade problem med möten som har skapats från Outlook och anslutning från Polycom och Skype Room Systems.

 • Ändrade positionen för meddelandet "Din mikrofon är avstängd" och samtalskontroller.

 • Förbättrade skärmdelning i 1:1-samtal.

 • Förbättrade avslutning av samtal — vissa användare kunde inte avsluta samtalet när de befann sig i lobbyn.

 • Åtgärdade problem med kraschar.

 • Implementerade förbättringar av användargränssnittet.

 • Implementerade förbättringar av Voice over-aviseringar och andra förbättringar av hjälpmedel.

2002 Version 16.3.241

 • Certifierat stöd för följande USB-enheter:

  • Polycom CX300

  • Jabra Speak 510

  • Jabra Evolve 65

  • Plantronics Blackwire C520-M

  • Logitech Webcam C930e

 • Åtgärdade problem med skrivbordsdelning för snabbmeddelanden när flera personer har lagts till i en konversation.

 • Åtgärdade problem med skärmdelningsinbjudningar som missas eller inte tas emot.

 • Implementerade andra buggfixar.

2002 Version 16.3.216

 • Lade till funktion för att låta användare dela sina skrivbord under snabbmeddelandekonversationer peer-to-peer.

  Obs!: Skrivbordsdelning peer-to-peer från Skype för företag 2016 på Windows-klienten stöds inte för lokala kunder.

 • Lade till stöd för Polycom CX300-enheter.

2002 Version 16.3.200

 • Duplicerade kontakter och kontakternas e-post, som visades samtidigt som användare sökte efter en kontakt. Nu ser användare endast en kontakt genom att använda åtgärden för att ta bort inloggningsinfo:

  1. Logga ut från Skype för företag på Mac.

  2. Ta bort all inloggningsinfo.

 • Certifierade allmänna HID-enheter för följande funktioner: acceptera/avsluta inkommande samtal, avsluta pågående samtal, slå av/på ljud, parkera/återuppta.

 • Åtgärdade problem med att skrivbordsdelning från Windows-användare visades mycket litet.

 • Åtgärdade att klickning på kontaktkortet för en användare för att starta en ny chatt inte alltid fyller i kontakten på kontaktkortet.

 • Åtgärdade aviseringar för tidigare meddelanden bör inte skickas/visas.

 • Åtgärdade problem med användare som inte kan överföra samtal.

 • Åtgärdade problem med användare som inte tog emot A/V-inbjudan från snabbmeddelandefönster.

 • Åtgärdade problem med att skapa en "Ny grupp."

 • Förbättrade meddelanden i användargränssnittet.

 • Åtgärdade ytterligare kraschbuggar.

2002 Version 16.3.121

 • Åtgärdade duplicerade kontakter och kontakternas e-post, som visades samtidigt som användare sökte efter en kontakt. Nu ser användare endast en kontakt.

 • Åtgärdad ”0+”-indikator som visades efter att användare besvarade ett privat röst-/videosamtal.

 • Åtgärdad kontaktstatus, som inte uppdaterades när användare ändrade från "Tillfälligt borta" till "Inte på jobbet."

 • Åtgärdade flera kraschproblem relaterade till gruppvideosamtal (GVC).

 • Åtgärdade flera problem relaterade till hjälpmedel.

 • Åtgärdade ett problem där Microsoft Auto Update-kanalerna skrevs över av klienten.

 • Implementerade förbättringar av CPU-prestanda vid visning av delade skärmar över Remote Desktop Protocol (RDP).

 • Åtgärdade ett problem där expanderat/minimerat tillstånd för kontaktgruppen skulle vara osynkroniserat.

 • Implementerade flera förbättringar av användargränssnittet.

2002 Version 16.2.143

 • Åtgärdade ett problem där meddelanden var fortlöpande. Användare kan ändra sina inställningar i aviseringspanelen.

Version: Version 16.2.140

 • Implementerade förbättringar av skrivbordsdelning när du sitter i privata samtal.

 • Implementerade förbättringar av användargränssnittet i chattar.

 • Åtgärdade kraschbuggar

Den 6 november 2019

2002 Bygg 16.28.132

Förbättringar

 • Meddela användaren om behörigheter för Skriv bords delning inte ges till programmet innan skärm delning startas.

Den 25 september 2019

2002 Bygg 16.28.121

Förbättringar

 • Lös problem för Skype för företag utan att fråga mikrofon behörighet.

28 augusti 2019

2002 Bygg 16.28.112

Förbättringar

 • Visa en användares initialer som en avatar när du deltar i ett möte med fler än fem deltagare.

 • Logga ut från Skype för företag automatiskt när en team användare slutar svara när du har använt appen för att ansluta till ett Skype för företag-möte.

 • Åtgärdat en krasch när en användare loggar ut i vissa fall.

 • Åtgärdade problem för att notarize appen.

 • Åtgärdat ett problem som ledde till att programmet har hög minnes användning

29 april 2019

2002 Bygg 16.26.19

Förbättringar

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att användar foton inte uppdaterades när nya foton finns tillgängliga.

 • Åtgärdat flera kraschar.

2 april 2019

2002 Bygg 16.25.67

Tillagda funktioner

 • Lägga till och ladda ned bifogade filer i ett möte    När du är i ett möte kan du dela dokument genom att lägga till dem som bifogade filer och ladda ned dokument som andra har delat.

 • Dela din skärm när du är i ett samtal eller en chatt med en användare i Teams    När du är i en konversation med någon som använder Teams kan Skype för företag hjälpa dig att starta ett särskilt möte så att du kan dela din skärm.

 • Visa ett fönster för konversationer med samma användare    När Visa konversationer i separata fönster är aktiverat visas alla meddelanden från en användare eller grupp med användare i samma översta fönster när du visar ett fönster för konversationer med samma användare markerat.

Förbättringar

 • Minska programinstallationens storlek från 47 MB till cirka 36 MB.

 • Förhindrade att Visa ett fönster för konversationer med samma användar inställning inaktive ras när programmet startas om.

 • Visas namnet på den person som rings upp när ett samtal vidarebefordras till andra personer.

 • Åtgärdat ett problem som orsakade att ett snabb meddelande visas flera gånger.

 • Åtgärdat ett problem som ledde till att din status är felaktigt ändrad i ett konferens samtal.

 • Förbättrad prestanda för att öppna en chatt med många meddelanden.

 • Förhindrade bläddring till mitten av chatten när du öppnade en chatt med många meddelanden.

 • Installations programmet för Skype för företag behöver inte administratörs behörighet och måste då inte avsluta Safari.

 • Åtgärdade ett problem när du ringer till en delegerare om att ombudets namn visades när en delegat faktiskt besvarade samtalet.

 • Åtgärdat ett problem som avstängde en användare när du har överfört ett samtal med en Polycom CX300.

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att det inte gick att återansluta till ett möte med Ring mig på en person i mötet.

 • Förhindra trunkering av länken inbjudan via e-post i dialog rutan Mötes information för vissa språk.

 • Åtgärdat flera krasch problem.

14 november 2018

2002 Bygg 16.23.64

Förbättringar

 • Bättre prestanda för skärm delning PowerPoint när presentationen har inbäddad video eller om användaren avancerar bilder med hjälp av tangent bordet.

 • Förhindrade att trycka på ESC i inmatnings rutan i Chat för att ta bort det oskickade meddelandet.

 • Åtgärdat flera problem när du ansluter till ett möte som gäst.

 • Åtgärdat flera problem som kan påverka inloggningen.

 • Åtgärdat flera kraschar.

 • Inaktiverade automatisk inloggning i Skype för företag för användare som har uppgraderats till Teams.

 • Borttagna resurser som inte behövs för att minska programpaketets storlek.

12 oktober 2018

2002 Bygg 16.22.176

Funktioner tillagda

 • Ansluta till ett möte som gäst    Om du inte är inloggad på Skype för företag på Mac när du klickar för att ansluta till ett möte kan du välja om du vill logga in eller ansluta till mötet som gäst. Användare kan nu använda Skype för företag på Mac för att ansluta till möten även om de inte har ett Skype för företag konto.

 • Använda Skype för företag med Microsoft Teams    Användare som har uppgraderat till Teams ser nu ett alternativ för att logga in på Skype för företag för att ansluta till ett Skype för företag-möte eller se tidigare konversationer. Användarna kan inte använda Skype för företag för att starta samtal eller nya konversationer eller svara på konversationer.

Förbättringar

 • Stöd för macOS Mojave (10,14).

 • Förbättrat hur uttrycks symboler tolkas i ett meddelande (så att skiljetecken inte oavsiktligt tolkas som en uttrycks symbol).

 • Andra program korrigeringar och prestanda förbättringar.

13 augusti 2018

2002 Bygg 16.20.89

Funktioner tillagda

 • Grupperad vy för chattar    Användare kan nu välja att visa listan chattar i grupperad eller listvy. På fliken chattar väljer du grupperad vy så att alla chattar med samma kontakt eller grupp med kontakter visas under en enda komprimerbar rubrik.

Förbättringar

 • Åtgärdat ett problem som orsakade att samtal ignoreras även när nätverks förhållandena var bra.

 • Åtgärdat ett problem med att ringa ett telefonnummer med ett headset som gjorde att samtals fönstret fortsätter att Visa "ringer" när samtalet upprättas.

 • Åtgärdade ett problem som hindrade en användare från att starta en chatt från kontakt kortet i Outlook.

 • Åtgärdat ett problem som förhindrade att dialog rutan för samtal via telefon visades när ett samtal avslutades. (endastSkype för företag – Online )

 • Åtgärdat ett problem som förhindrade att användarens status uppdateras till "under ett möte" under en schemalagd mötestid.

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att det inte går att Visa olästa meddelanden i en chatt med långa namn i den röda punkten.

 • Förbättrat meddelandet som visas för en användare som har uppgraderats från Skype för företag på Mac till Microsoft Teams.

13 juli 2018

2002 Bygg 16.19.133

Funktioner tillagda

 • Välj automatiskt en manuellt angiven plats för E-911-samtal    När en användare manuellt anger en adress för användning med E-911-samtal använder Skype för företag på Mac macOS-tjänsten för att komma ihåg användarens geografiska plats när adressen angavs. Om användaren vid ett senare tillfälle loggar in på samma geografiska plats anger Skype för företag på Mac automatiskt motsvarande användardefinierade adress.

  Obs!: Användaren måste tillåta Skype för företag på Mac att använda plats tjänster för att kunna ange en adress manuellt.

 • Visa server-angiven plats för E-911-samtal    När en användares plats anges automatiskt av Skype för företag-servern visas platsen nu i Skype för företag på Mac.

Förbättringar

 • Åtgärdat ett problem som förhindrade att standardvärdet som anges av policy för anpassning av åtkomst nivåer, presentatör, alternativ och telefonin ställningar ställs in korrekt när du schemalägger ett onlinemöte i Outlook.

 • Åtgärdat ett problem som förhindrade att standardvärdet som anges av princip för spela in och avsluta meddelanden ställs in korrekt när du schemalägger ett onlinemöte i Outlook. (Denna korrigering kräver Outlook version 16.0.180702 eller senare.)

 • Åtgärdat ett problem som förhindrade att ett fel meddelande visas när en PowerPoint-fil inte kan delas under ett möte.

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att presentations kontroller för PowerPoint-filer inte visas i stora möten.

 • Ändrade färgen på snabb meddelande texten så att den visas i snabb meddelande panelen för ett möte.

 • Åtgärdat ett problem som förhindrade att snabb meddelande meddelandet visades för användare som har lagts till i en snabb meddelande konversation.

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att inmatnings rutan för chat inte visades i vissa fall.

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att det inte går att ta bort alla meddelanden i en chatt när användaren tog bort chatten. (Endast Skype för företag – Online)

Den 8 juni 2018

2002 Bygg 16.18.64

Funktioner tillagda

 • Aviseringar om problem med ljud och video   Skype för företag på Mac visar ett meddelande när det påverkar förhållanden som kan påverka ljud-och video kvaliteten, till exempel långa nätverks fördröjningar, hög CPU-användning eller eko.

 • Ange status till borta när skärmen är låst   Skype för företag på Mac ställa in din status automatiskt när du låser skärmen.

Förbättringar

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att Outlook på Mac inte har angett standardvärden som anges av princip för att Anpassa åtkomst nivåer, presentatörer, alternativ och telefon inställningar i alternativ för Skype-möten när du schemalägger ett onlinemöte.

 • Åtgärdade ett problem där aktiva samtals kontroller inte visades i ett samtal till en svars grupp.

 • Åtgärdade ett problem där dialog rutan betyget mitt samtal visades flera gånger i slutet av ett samtal.

 • När du visar konversationer i separata fönster kan du använda öppna fönster för att förhindra flera konversations fönster med samma person.

26 mars 2018

2002 Build 16.16,91

Funktioner tillagda

 • Ombud kan schemalägga möten på uppdrag av delegerare (endast Skype för företag – Online)    Skype för företag – Online-användare som har tilldelats till ombud kan nu schemalägga möten på uppdrag av en delegerare från dennes kalender i Outlook på Mac. Delegeraren måste lägga till användaren som ombud i både Skype för företag och Outlook. Detta kräver Outlook Insider version 16.12.180304 eller senare.

 • Lägg till ombud utan att vara aktiverade för Enterprise Voice (endast Skype för företag – Online)    Skype för företag – Online-användare som inte aktiverat för Enterprise Voice kan lägga till kontakter som ombud. (Se fungera som ombud eller delegerare i Skype för företag för hjälp med att konfigurera delegering.)

 • Motringning vid dålig nätverks anslutning    När Skype för företag upptäcker en dålig nätverks anslutning som kan påverka ljud kvaliteten i ett samtal, erbjuds programmet att ringa tillbaka till användaren för att förbättra anslutningen om ett telefonnummer har kon figurer ATS på sidansamtal .

 • Använda dra och släpp eller kopiera och klistra in för att skicka bilder och filer i en 1-i-1-chatt    Användare som är aktiverade för fil överföring i en 1-till-1-chatt kan skicka en fil genom att dra den från Finder och sedan släppa den i chatt-fönstret.  Användare kan också kopiera en bild eller fil till Urklipp och klistra in den i chatten. (För Skype för företag 2015-Server kunder krävs fil överföring den kumulativa uppdateringen för december 2017.)

 • Ange en egen plats för E-911-samtal    Användare kan ange sin plats information för nödsamtal när Skype för företag inte kan bestämma sin plats automatiskt. Om du vill ange en plats klickar du på din profil bild eller avatar och väljer sedan Ange plats.

 • Välj om du vill visa uttrycks symboler i chattar    Användare kan välja att inaktivera uttrycks symboler i chatt genom att avmarkera kryss rutan Aktivera uttrycks symboler på sidan Allmänt i inställningar om uttrycks symboler tillåts i din organisation.

Förbättringar

 • Åtgärdat flera problem som kan förhindra att en användare ser skärm delning under ett möte.

 • Förbättrad prestanda vid start och uppdatering av skärm delning.

 • Stöd för videobaserad skärm delning (VbSS) i 1-till-1-samtal.

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att det inte går att logga in med ett fel meddelande.

Tidigare versioner

2002 Bygg 16.14.150

Tillagda funktioner

 • Upplevelse med enkel fönster för chattar  Nu kan alla användare se chatt i ett enda, flikat fönster även om din organisation har inaktiverat automatisk arkivering av snabb meddelanden och konversations historik på Server sidan.

 • Välj storlek för att Visa delat innehåll Välj den storlek som någons delad skärm ska visas för i mötet eller samtalet genom att välja Anpassa innehåll till fönster eller Visa innehållets faktiska storlek från fler alternativ (...).

 • Acceptera chatt även när du inte är vid datorn  När din organisation har inaktiverat konversations historik på Server sidan kommer Skype för företag på Mac automatiskt att acceptera snabb meddelande konversationer, oavsett hur länge du har varit borta från datorn så att du kan se meddelandena när du återvänder.

 • Offline-indikator på docknings ikonenSkype för företag på Mac visar en varnings indikator för program ikonen i dock när programmet är utloggat eller inte kan nå Skype för företag-servern så att användarna enkelt kan se när de är offline.

 • Ansluta till möten snabbare och mer tillförlitligt  När du klickar på Anslutkan du ansluta till dina möten betydligt snabbare och färre fel.

 • Visa information om anpassade möten i Outlook När du schemalägger ett onlinemöte visas text, länkar och bilder i kalender posten om du anger dem i din organisation. (Kräver Outlook version 16.9.1215 eller senare.)

Förbättringar

 • Åtgärdat ett problem som kan återansluta ett samtal när en nätverks dropps utan att du var tillbaka i samtalet.

 • Åtgärdat ett problem som visade ett fel med att ett chatt meddelande inte levererades när det var.

 • Åtgärdat ett problem som förhindrade att meddelanden om nya meddelanden visas när du lämnar fliken chattar .

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att appen inte loggade in automatiskt när datorn startades om.

 • Stöd för inloggning med HTTP Basic-verifikation har lagts till.

 • Program korrigeringar och delta i möten.

2002 Bygg 16.13.169

Tillagda funktioner

 • Status från din Outlook-kalender    Skype för företag uppdaterar automatiskt din status för att visa när du är i ett möte eller upptagen baserat på din Outlook-kalender. Du kan inaktivera detta genom att rensa uppdatera min status baserat på informationen i min kalender på sidan Allmänt i dialog rutan Inställningar .

 • Hantera personer i möten och samtal    När du deltar i ett möte eller ett samtal kan du enkelt stänga av någons mikrofon, göra dem till presentatör eller deltagare eller ta bort dem från mötet. I listan kontakter markerar du användaren och sedan knappen fler alternativ (...).

 • Ta reda på när du är offline    Du kommer att se ett meddelande längst upp i fönstret när du inte är ansluten till Skype för företag-servern och knapparna för att starta konversationer och ansluta till möten inaktive ras.

 • Visa dina missade snabb meddelanden    När du missar en snabb meddelande konversation kan du se meddelande texten i chatt-fönstret även om organisationen har inaktiverat automatisk arkivering av snabb meddelanden.

 • Övervaka kvaliteten på dina ljud-och video samtal    Om du befinner dig på macOS eller senare kan administratören övervaka tjänst kvalitet (QoS) för ljud-och video samtal för att hålla tjänsten igång utan avbrott.

Förbättringar

 • Åtgärdat ett problem som hindrade en användare från att se ett säkerhets meddelande när de ringer 911.

 • Åtgärdade ett problem där snabb meddelanden inte visades i den ordning som de skickades.

 • Förbättrad prestanda för att öppna chatt-konversationer.

 • Ändrat meddelandets plats så att de inte täcker åtgärds knappar när du lämnar ett samtal eller ett möte.

 • Förbättrad prestanda i fönstret enheter.

 • Förbättrade synligheten för knapparna Nästa bild och föregående bild när du delar en PowerPoint-fil i ett möte.

 • Åtgärdade problem med att skicka snabb meddelanden när en presentatör aktiverar eller inaktiverar alla snabb meddelanden under ett möte.

 • Åtgärdade ett problem med hur HTTP-proxy-lösen ord lagras.

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att användare med ett alternativ-ID uppmanas att logga in flera gånger.

2002 Bygg 16.12.0.64

Tillagda funktioner

 • Ändra enheter enkelt när du är i ett möte eller samtal    Användare kan välja knappen enheter medan de är i ett möte eller samtal för att välja ljud-och video enheter.

 • Byt enkelt till en ansluten ljuden het    När en användare ansluter en ljuden het till datorn efter att ha anslutit till ett möte kommer programmet alltid att fråga om ljudet ska växlas till den nya enheten.

 • Välj alternativ för Mötes ljud genom att trycka på fliken Kalender    När en användare markerar ett möte på fliken möten kan de trycka på knappen Anslut för att Visa dialog rutan Anslut Mötes ljud för att välja hur du vill ansluta till ljud. Alternativet att ha ett mötes samtal till ett telefonnummer är nu endast tillgängligt i dialog rutan Anslut Mötes ljud .

 • Maximal skärm delning    Användare ser nu skärm delning fylla mötet och konversations fönstret så att det blir lättare att se vad som delas.

 • Stoppa skärm delning när du lägger på    Programmet slutar automatiskt dela skärmen när en användare hänger sig så att andra inte kan se användarens skärm efter att ha lämnat ett möte eller ett samtal.

 • Bjuda in användare till ett möte via e-post    Användaren kan enkelt skicka ett e-postmeddelande till någon med information om hur du ansluter till ett möte genom att klicka på Bjud in via e-post i dialog rutan Mötes information .

Förbättringar

 • Du har tagit bort kravet att en användare är aktive rad för Enterprise röst för att kunna välja alternativet Ring mig på alternativ i dialog rutan Anslut Mötes ljud .

 • Åtgärdade ett problem där meddelandet "det här samtalet är parkerat" fortsätter att visas efter att ljudet har växlats från datorn till en telefon.

 • Markerat för att hindra användare från att skicka snabb meddelanden när de inte är inloggade.

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att telefonnummer inte formaterats korrekt när de visas i Outlook kalender objekt.

 • Åtgärdade ett problem där ett nätverks anslutnings fel visas efter att nätverks anslutningen återställts.

 • Åtgärdat ett problem som förhindrade uppringnings samtal på fliken samtal .

 • Åtgärdat ett problem som förhindrade visning av video filmen när någon delar en skärm i ett möte.

 • Möjlighet för en administratör att anpassa inloggnings gränssnittet för att visa fältet användar namn i dialog rutan inloggning samt i Avancerade alternativ.

2002 Bygg 16.11.126

Tillagda funktioner

 • Ansluta till möten utan ljud    Användare kan välja att delta i möten utan att gå med i ljud. Användare kan välja alternativet för ett möte genom att välja Anslut inte ljud i dialog rutan Anslut Mötes ljud eller ställa in standardvärdet för alla möten på sidansamtal .

 • Förenklad inloggning    Att logga in på Skype för företag på Mac är nu enklare och frågar bara efter information som behövs. Användaren startar genom att ange sin e-postadress och Skype för företag avgör vilken ytterligare information som krävs av din organisation. Vissa mindre använda alternativ har flyttats till dialog rutan Avancerade alternativ .

 • Logga in med klient certifikat-baserad verifikation    Användare kan nu logga in på Skype för företag på Mac använda klient certifikatbaserade autentiseringsmetoder när de krävs av organisationen.

 • Dölja och Visa Mötes innehåll Användare kan välja att dölja eller Visa innehåll som en annan användare delar under ett möte. När någon delar skärmen väljer du Dölj Mötes innehåll från menyn fler alternativ (...). Om innehåll är tillgängligt men inte visas (eftersom det var dolt eller på grund av ett fel) väljer du Visa Mötes innehåll från menyn fler alternativ (...).

 • Ansluta till möten från organisationer som inte är sammankopplade med din organisation    Användare kan nu ansluta till möten som hanteras av en annan organisation även om den externa anslutningen inte har upprättats mellan de två organisationerna.

Förbättringar

 • Åtgärdat ett problem där en användares plats för E-911-samtal inte identifieras korrekt när användaren ansluts till ett nätverk i sin organisation.

 • Åtgärdade ett problem där en användares status fortsätter att visas som tillgänglig när de hade avslutat programmet.

 • Åtgärdat ett problem som förhindrade användare att logga in med ett annat ID.

 • Åtgärdat flera problem som förbättrar tillförlitligheten för att Visa skärm delning i ett möte.

2002 Bygg 16.10.0.89

Tillagda funktioner

 • Har du lagt till länken "Hur lägger jag till ombud?" på sidan Inställningar/samtal för att hjälpa användare att själv utbilda dig i ett ombud.

 • Dialog rutan Anslut Mötes ljud visas nu när du ansluter till ett möte från fliken möten .

2002 Bygg 16.9.0.19

Tillagda funktioner

 • Kommandot avsluta möte    Användare som är presentatörer i ett möte kan nu avsluta mötet från Skype för företag på Mac genom att välja kommandot Avsluta möte på knappen fler alternativ . När ett möte är slut är alla användare i mötet nedkopplade.

  Kommandot avsluta möte

  Obs!: Det här gäller endast för Skype för företag – Online-användare.

 • Stöd för flera nödsamtal   Skype för företag på Mac nu har stöd för flera nödsamtal när de har kon figurer ATS av din administratör.

 • Ombud kan schemalägga möten på uppdrag av delegerare   Outlook för Mac nu tillåter ett ombud att schemalägga ett onlinemöte för en delegerare räkning. Den här nya funktionen är en begränsning för att onlinemötet skapas med mötes-ID och principer för ombudet, inte av delegeraren. Denna begränsning kommer att tas bort i framtida versioner av Skype för företag på Mac och Outlook för Mac.

  Obs!: Du måste installera Outlook Update version 15.36.170702 eller senare för att aktivera funktionen.

 • Delegerings-och ombuds funktioner för Lync Server 2013    Funktionen delegering och ombud är aktive rad för Lync Server 2013 kumulativ uppdatering 9: juli 2017.

  • Användare kan nu lägga till ombud i gruppen Mina ombud i kontaktgruppen och göra samtalsdirigeringsinställningar för ombud.

  • Ombud kan se vem som har gjort dem till ombud.

  • Ombud kan ringa samtal för en delegerares räkning.

 • Kontakt hantering för Lync Server 2013    Möjligheten att lägga till och ta bort kontakter och skapa och ta bort kontakt grupper är aktive rad för Lync Server 2013 kumulativa uppdateringen 9: juli 2017.

 • Peer-to-peer-delning med Skype för företag 2016-användare för Lync Server 2013    Peer-to-peer-anslutningsdelning mellan Skype för företag på Mac och Skype för företag 2016 på Windows är aktive rad för Lync Server 2013 kumulativ uppdatering 9: juli 2017.

Förbättringar

 • Ökat bredd-och avstånds knapparna för pekskärmar när du är i ett möte.

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att det inte gick att Visa uppringnings nummer när du schemalägger ett onlinemöte i Outlook.

 • Åtgärdat ett problem med att hålla kontakten från ett möte när du delar en PowerPoint-presentation för alla i mötet.

 • Åtgärdat ett problem där användaren kan vara inloggad automatiskt även när jag inte är inloggad är den avmarkerad.

 • Åtgärdat problem med tangent bordet på flikarna samtal och möten .

 • Åtgärdat ett problem där en användare inte kan se skärm delning om två användare försökte börja dela samtidigt.

 • Åtgärdade ett problem där vissa kryss rutor inte visades korrekt på språk som skrivs från höger till vänster.

 • Åtgärdade ett problem där ett fel meddelande inte visades när Exchange-lösenordet behövdes.

 • Åtgärdat ett krasch problem när användaren maximerar, maximerar och sedan flyttar fönstret när du visar skärm delning i ett möte.

2002 Bygg 16.8.0.199

Förbättringar

 • Åtgärdade problem med kraschar.

2002 Bygg 16.8.0.192

Förbättringar

 • Åtgärdat utfärdat för användare som inte kan logga in på grund av URL-format.

 • Fast minnes läcka under inaktiva perioder.

 • Åtgärdat problem vid flyttning av konversations fönstret.

2002 Bygg 16.8.0.168

Tillagda funktioner

 • Användare kan nu ansluta till icke-federerade möten direkt från Skype för företag i stället för att behöva gå med i sin webbläsare.

 • Fliken nya kontakter visar vilka som har lagt till dig i sin kontakt lista i Skype för företag.

 • Användare kan nu ansluta till ett Microsoft Teams-möte direkt från fliken möten i Skype för företag.

 • Användare kan stänga överlagringen i "parkerad text" i ett möte. Parkerade samtal kan återupptas från knappen nya fler alternativ (...).

 • Användarna kan visa skärm delning eller PowerPoint-presentationer bredvid varandra med den aktiva högtalaren.

 • Stöd för touch bar för olika funktioner.

Förbättringar

 • Åtgärdat ett problem med ljud av/på

 • Åtgärdat ett problem där mikrofon ikonen skulle se fel ut när du ansluter till en konferens.

 • Implementerade mindre buggfixar.

2002 Bygg 16.7.0.197

Förbättringar

 • Åtgärd för fast minne relaterat till video samtal, skriv bords delning (VBSS) och MacBook Pro med pekskärm.

2002 Bygg 16.7.0.175

Tillagda funktioner

 • Användare kan nu dela en PowerPoint-presentation under ett möte.

 • Ansluta till ett möte via telefon – användare som är aktiverade för Enterprise Voice kan nu ansluta till ett möte med ljudet på telefonen.

 • Ring tillbaka på telefonen i ett möte – användare som är aktiverade för Enterprise Voice kan nu få tillbaka sina telefoner medan de befinner sig på ett pågående möte. Klicka på fler alternativ (...) för att få veta mer.

 • Videobaserad skärm delning — online-användare kan nu dela sin skärm med högre bild frekvens och bättre kvalitet.

  Obs!: Skype för företag Endast för Onlineanvändare.

 • Om du förlorar anslutningen under möten återansluts det bara automatiskt om det bryts på grund av nätverks problem när tillräckligt nätverks kvalitet har upprättats.

 • URL:er med avancerad automatisk upptäckt kan nu tillhandahållas som en enkel FQDN i stället för en fullständig URL.

 • Användare kan nu se information om Mötes inmatning genom att klicka på knappen fler alternativ (...) under mötet.

 • Användare kan nu söka efter kontakter som de tidigare inte har talat med direkt från fliken chattar .

 • Schemaläggning av möten i Outlook använder nu ett fördelat möte för lokala användare, om det är tillgängligt.

  Obs!: Stöds endast på Skype för företag Server 2015 och Skype för företag 2013.

 • Grupp samtal för jakt efter namn visas i grupp namnet.

  Obs!: Skype för företag Endast för Onlineanvändare.

Förbättringar

 • Åtgärdade ett problem där meddelandecentret fylldes med meddelanden om nätverksproblem.

 • Åtgärdade ett problem där 00 alltid normaliserades till + oavsett användarens region.

 • Åtgärdade ett problem där uppringning av alternativa nummer inte omvandlades korrekt till siffror och samtalet misslyckades.

 • Åtgärdat ett problem med dubbel ring Signals ljud när du slår ett PSTN-nummer.

 • Problem med åtgärdat skärm delning under möten.

 • Fast/slå på ljudet på dator-till-peer-samtal.

 • Åtgärdat ett problem som uppmaningen användare att uppdatera möten på grund av princip ändringar vid schemaläggning av offentliga möten.

 • Åtgärdade problem med aviseringar.

 • Åtgärdat andra GRÄNSSNITTs-och krasch problem.

2002 Version 16.6.0.330

Förbättringar

 • När du avbryter i dialogrutan för att öppna en fil medan du skickar en fil stängs inte fönstret och knapparna är inaktiva.

 • När du får ett inkommande samtal i videoförhandsgranskningen visas inte videoknappen för att besvara samtalet på panelen för inkommande samtal.

 • Åtgärdade problem med kraschar.

2002 Version 16.6.0.314

Tillagda funktioner

 • Peer-to-peer-filöverföring är aktiverad för ring 0-, 1- och 2-användare av Skype för företag – Online.

Förbättringar

 • Implementerade mindre buggfixar.

2002 Version 16.5.179

Förbättringar

 • Åtgärdade en falsk varning om tillgänglighet för Konversationshistorik när datorn återupptas.

 • Åtgärdade ett problem med att användare inte ser ett felmeddelande när de försöker logga in i Skype för företag på Mac i ett nätverk där en nätverksproxyserver används utan att HTTP-proxyinställningen har konfigurerats.

 • Åtgärdade ett problem där en användares kamera aktiveras när de accepterar ett gruppsamtal med endast ljud.

 • Implementerade mindre buggfixar.

2002 Version 16.5.141

Tillagda funktioner

 • Användare kan lägga till ombud i gruppen Mina ombud i kontaktgruppen och göra samtalsdirigeringsinställningar för ombud.

 • Ombuden kan se vem som har gjort dem till ombud och ringa samtal för en delegerares räkning.

 • Ombud kan ringa samtal för en delegerares räkning.

  Obs!: Funktioner för ombud/delegerare är för närvarande endast tillgängliga för Skype för företag – Online-kunder. Fler funktioner kommer.

 • Användare uppmanas att växla till enhet när användaren ansluter en USB-enhet.

 • Lade till en separat ljudinställning för en ”ringande” enhet.

 • Administratörer tillåts att ange e-postadress och användarnamn med användarprofiler.

 • Lade till knappen ”grupper” i vyn med kontaktinformation.

Förbättringar

 • Åtgärdade flera olika problem med att slå av/på ljud för headset.

 • Implementerade andra gränssnittsförbättringar och buggfixar.

 • Åtgärdade problem med kraschar.

Känt problem

Problem

Kommentar

Det går inte att logga in i Skype för företag på Mac i nätverk som kräver proxykonfiguration

Användare kan inte logga in i Skype för företag på Mac i ett nätverk där en nätverksproxyserver används utan att HTTP-proxyinställningen har konfigurerats. Användaren ser inget felmeddelande.

Lösning: konfigurera HTTP-proxyservern i Skype för företag på Mac inloggnings uppgifter med korrekta autentiseringsuppgifter.

2002 Version 16.4.0.247

Tillagda funktioner

 • Förbättrad distributionslista och förbättrade gruppfunktioner: Användare kan nu skicka snabbmeddelanden och ringa DL och grupper.

 • Meddelanden avgränsas nu med datum.

 • Stöd för alternativet SIP URI:s i chattfönstret.

 • Användare tillfrågas nu att betygsätta sin samtalsupplevelse då och då.

Förbättringar

 • Åtgärdade mindre buggar.

 • Åtgärdade problem med möten som har skapats från Outlook och anslutning från Polycom och Skype Room Systems.

 • Ändrade positionen för meddelandet "Din mikrofon är avstängd" och samtalskontroller.

 • Förbättrade skärmdelning i 1:1-samtal.

 • Förbättrade avslutning av samtal — vissa användare kunde inte avsluta samtalet när de befann sig i lobbyn.

 • Åtgärdade problem med kraschar.

 • Implementerade förbättringar av användargränssnittet.

 • Implementerade förbättringar av Voice over-aviseringar och andra förbättringar av hjälpmedel.

Version: Version 16.3.239

 • Certifierat stöd för följande USB-enheter:

  • Polycom CX300

  • Jabra Speak 510

  • Jabra Evolve 65

  • Plantronics Blackwire C520-M

  • Logitech Webcam C930e

 • Åtgärdade problem med skrivbordsdelning för snabbmeddelanden när flera personer har lagts till i en konversation.

 • Åtgärdade problem med skärmdelningsinbjudningar som missas eller inte tas emot.

 • Implementerade andra buggfixar.

Version: Version 16.3.221

 • Lade till funktion för att låta användare dela sina skrivbord under snabbmeddelandekonversationer peer-to-peer.

  Obs!: Skrivbordsdelning peer-to-peer från Skype för företag 2016 på Windows-klienten stöds inte för lokala kunder.

 • Lade till stöd för Polycom CX300-enheter.

Version: Version 16.2.144

 • Åtgärdade ett problem där meddelanden var fortlöpande. Användare kan ändra sina inställningar i aviseringspanelen.

 • Implementerade förbättringar av skrivbordsdelning när du sitter i privata samtal.

 • Implementerade förbättringar av användargränssnittet i chattar.

 • Åtgärdade kraschbuggar

Närliggande avsnitt

Kända problem – Skype för företag för Mac
följer de senaste uppdateringarna i Skype för företag – Online

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×