Office 365 som drivs av 21Vianet: importera kontakter till Outlook för Windows

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan importera kontakter till Outlook på skrivbordet med hjälp av Outlook Import-/ exportguiden. Här är hur menyfliksområdet ser ut i Outlook för skrivbordet:

Så här ser menyfliksområdet ut i Outlook 2016.

Min Outlook menyfliksområdet är olika. Eller, om du är en Mac-kund läser du Importera objekt till Outlook 2016 för Mac.

Välj i listan med instruktioner för import.

 1. Välj Arkiv > Öppna och exportera > Importera/Exportera i Outlook på skrivbordet (Outlook 2013 eller Outlook 2016).

  För att skapa en Outlook-pst-fil väljer du Arkiv, Öppna, Exportera och sedan Importera/Exportera

 2. Välj Importera från ett annat program eller en fil och välj Nästa.

  importerings-/exporteringsguiden – importera från ett annat program eller en annan fil

 3. Välj Kommaavgränsade värden och välj sedan Nästa.

  Exporteringsguiden i Outlook – Välja CSV-fil

 4. Bläddra till kontaktfilen i rutan Importera en fil och dubbelklicka sedan för att välja den.

  Bläddra till kontakt-csv-filen och ange hur du vill hantera kontaktdubbletter

 5. Välj något av följande för att ange hur du vill att Outlook ska hantera dubbletter av kontakter:

  • Ersätt dubbletter med importerade objekt Om en kontakt redan finns i Outlook och i kontaktfilen används informationen från kontaktfilen i stället för den i Outlook. Välj det här alternativet om kontaktinformationen i kontaktfilen är mer komplett eller mer aktuell än kontaktinformationen i Outlook.

  • Tillåt att dubbletter skapas    Om en kontakt i Outlook och kontaktfilen skapar Outlook kontaktdubbletter, en vars ursprungliga Outlook-information och en med information som importerats från kontaktfilen. Du kan kombinera info för personer senare att ta bort dubblerade kontakter. Detta är standardalternativet och det säkraste eftersom ingen information tas bort.

  • Importera inte dubbletter av objekt  Om en kontakt finns i Outlook och i kontaktfilen behålls den befintliga informationen om kontakten i Outlook och informationen från kontaktfilen ignoreras. Välj det här alternativet om kontaktinformationen i Outlook är mer komplett eller mer aktuell än den i kontaktfilen.

 6. Klicka på Nästa.

 7. I rutan Välj en målmapp rulla upp om det behövs och Välj mappen kontakter > Nästa. Om du har flera e-postkonton väljer du mappen Kontakter som finns under det e-postkonto som du vill vara kopplade till kontakterna.

  När du importerar Google Gmail-kontakter till din Office 365-postlåda väljer du Kontakter som destination

 8. Välj Finish.

  När du importerar Gmail-kontakter till din Office 365-postlåda klickar du på knappen Slutför för att starta migreringen

  Outlook importeras kontakterna till Outlook omedelbart. Ett meddelande visas inte när det är klart.

Var i den här artikeln till hjälp? Lämna en kommentar längst ned i den här sidan och berätta för oss. Vi använder din feedback för att kontrollera att vår stegen och uppdatera artikeln om du vill ange den information du behöver.

Om du har stora mängder information om företagskontakter och personliga kontakter som du lagrar i ett kalkylblad kan du importera informationen direkt i Outlook 2013 eller Outlook 2016 för Windows med några få förberedelser. Förberedelserna omfattar tre större steg:

 1. Spara Excel-arbetsboken som en CSV-fil.

 2. Importera dina kontakter.

 3. Mappa kolumnerna i Excel-kalkylbladet till lämpliga Outlook-fält.

Steg 1: Spara Excel-arbetsboken som en CSV-fil

Det går att filer med kommaavgränsade värden (*.csv) i Outlook, men inte arbetsböcker med flera blad. Därför ska du börja med att spara Excel-arbetsboken som en CSV-fil. Gör så här:

 1. Klicka i arbetsboken på det kalkylblad som innehåller den kontaktinformation du vill importera.

 2. Klicka på Arkiv > Spara som.

 3. Välj var du vill spara filen.

 4. Välj CSV (kommaavgränsad) (*.csv) i rutan Filformat och klicka på Spara.

  Meddelandet ”Filformatet du markerade stöder inte arbetsböcker som innehåller flera blad” visas i Excel. Detta gäller en begränsning i CSV-filer och inget händer med den ursprungliga arbetsboken (XLSX-filen).

 5. Klicka på OK.

  Meddelandet ”Vissa funktioner i arbetsboken kan gå förlorade om du sparar den som CSV (kommaavgränsad)” visas i Excel. Detta gäller endast begränsningar i CSV-filer och du kan ignorera meddelandet.

 6. Klicka på Ja så att det aktuella kalkylbladet sparas som en CSV-fil i Excel. Den ursprungliga arbetsboken (XLSX-filen) stängs.

 7. Stäng CSV-filen.

Nu är du klar med Excel. Du ska nu börja med importen i Outlook.

Obs!: I vissa länder används olika listavgränsare som standard. Så kanske du behöver ersätta ett semikolon i CSV-filen med kommatecken innan du går till nästa steg.

Step 2: Importera kontakter

 1. Öppna Outlook och klicka på Arkiv > Öppna och exportera > Importera och exportera.

  När du gör det startas Import-/exportguiden.

 2. Välj Importera från ett annat program eller en fil och klicka på Nästa.

  Import-/exportguiden

  Tips: Om du uppmanas att ange ett lösenord men inte har något lösenord klickar du på Avbryt för att gå till nästa fönster.

 3. Välj Kommaavgränsade värden och klicka på Nästa.

 4. Bläddra till CSV-filen som du vill importera.

 5. Välj följande under Alternativ: om dubbletter (befintliga kontakter) ska ersättas, om dubbletter av kontakter ska skapas eller om dubbletter inte ska importeras alls.

 6. Klicka på Nästa och välj målmapp för kontakterna. Kontakter ska vara markerad som standard, men om så inte skulle vara fallet rullar du upp eller ned tills mappen visas. Du kan även välja en annan mapp eller skapa en ny.

 7. Klicka på Nästa.

 8. Se till att kryssrutan intill Importera "Mina_kontakter.csv" (om det nu är ditt filnamn) är markerad.

 9. Vänta med att klicka på Slutför – du måste mappa några kolumner i CSV-filen till kontaktfälten i Outlook. Den här mappningen gör att de importerade kontakterna kan visas på det sätt som du önskar.

Steg 2: Mappa CSV-filens kolumner till Outlook-kontaktfält

 1. Klicka på knappen Mappa fält. Dialogrutan Mappa fält visas.

  • Det visas en ruta med kolumnnamnen från CSV-filen du importerar under Från.

  • Standardfälten för kontakter i Outlook visas under Till. Om ett fält matchar en kolumn i CSV-filen visas denna kolumn under Mappa från.

  • Fälten Namn, Förnamn och Efternamn är standardfält för kontakter i Outlook, vilket innebär att den delen är klar om kontaktinformationen i din fil innehåller några av rubrikerna.

   Mappa en kolumn från Excel till ett kontaktfält i Outlook

 2. Troligtvis kommer du att behöva mappa vissa fält för hand. I den här importerade filen finns t.ex. kontaktens mobiltelefonnummer i en kolumn som heter "Mobiltfn". Det finns ingen exakt motsvarighet i Outlook, men du kan hitta en lämplig matchning så här:

  1. Rulla nedåt i fönstret till höger till Övrig adress, med ett plustecken (+) intill.

  2. Klicka på plustecknet så att underliggande poster visas. Där finns en lämplig motsvarighet: Mobiltelefon.

 3. Dra Mobiltfn i det vänstra fönstret och släpp det på Mobiltelefon i det högra fönstret.

  Nu visas Mobiltfn intill Mobiltelefon i kolumnen Mappa från.

  Mobiltfn är mappat till Outlook-fältet Mobiltelefon

 4. Dra sedan ett värde i taget från den vänstra sidan till motsvarande fält på höger sida. Du kanske till exempel ska dra Adress till antingen Gatuadress, hem eller Gatuadress, arbete, beroende på vilken typ av adress du har för kontakterna.

 5. Klicka på Slutför.

  Nu har dina kontakter importerats i Outlook.

  Kontakter

Var i den här artikeln till hjälp? Lämna en kommentar längst ned i den här sidan och berätta för oss. Vi använder din feedback för att kontrollera att vår stegen och uppdatera artikeln om du vill ange den information du behöver.

 1. Klicka på Arkiv > Öppna och exportera > Importera/exportera.

  När du gör det startas Import-/exportguiden.

 2. Välj Importera från ett annat program eller en fil och klicka på Nästa.

  Import-/exportguiden

 3. Välj Outlook-datafil (.pst) och klicka på Nästa.

 4. Bläddra till PST-filen som du vill importera.

 5. Välj hur dubbletter ska hanteras under Alternativ.

 6. Klicka på Nästa.

 7. Om Outlook-datafilen (.pst) har tilldelats ett lösenord anger du ange lösenordet och klickar på OK.

 8. Ange alternativen för importen av objekten. Vanligtvis behöver du inte ändra standardinställningarna.

 9. Klicka på Slutför.

Tips!   Om du bara vill importera eller återställa ett fåtal objekt från en Outlook-datafil (.pst) kan du öppna Outlook-datafilen och sedan klicka och dra objekten från mapparna med Outlook-datafiler till dina befintliga Outlook-mappar i navigeringsfönster.

Var i den här artikeln till hjälp? Lämna en kommentar längst ned i den här sidan och berätta för oss. Vi använder din feedback för att kontrollera att vår stegen och uppdatera artikeln om du vill ange den information du behöver.

Innan du importerar dina iCloud-kontakter till Outlook för Windows, måste du konvertera dem från ett vcf-filformat till en CSV-format. Det här handlar om att importera dem till Windows och exportera dem till csv-fil. Om du har fler än 50 eller så kontakter är detta en omständlig process eftersom du måste trycka på OK för varje kontakt som du vill importera till csv-fil. Det finns inget sätt att göra en global OK och importera dem till csv-fil på samma gång.

Konvertera en vcf-fil till .csv

 1. Öppna Utforskaren.

 2. Gå till mappen Kontakter:

  C:\Users\<användarnamn>\Contacts

  Gå till mappen Kontakter och välj Importera.

 3. Välj Importera överst på sidan.

 4. Välj vCard (VCF-fil) > Importera.

  Välj visitkort och sedan Importera.

 5. Gå till och välj VCF-filen som du exporterade från iCloud och välj sedan Öppna.

  Välj en visitkortsfilen du vill importera i .csv-format.

 6. Välj OK för varje kontakt som du vill importera till CSV-filen.

  Välj OK för varje kontakt du vill importera till CSV-filen.

 7. Välj Stäng när du är klar.

 8. Välj Exportera överst i Utforskaren.

 9. Välj CSV-fil > Exportera.

  Välj CSV och sedan Exportera.

 10. Välj Bläddra och namnge CSV-filen.

  Välj Bläddra för att namnge filen.

 11. Skriv ett namn för CSV-filen i namnrutan Filnamn. I det här exemplet döpte jag min fil till "mina kontakter från iCloud".

  Ange ett namn på CSV-filen och klicka på Spara.

 12. Välj de fält som du vill exportera till CSV-filen och välj sedan Slutför. Vi rekommenderar att du accepterar standardinställningarna för tillfället. Du kan alltid skapa en till CSV-fil om du vill använda andra fält.

  Välj de fält du vill exportera till CSV-filen och välj Slutför.

 13. Ett sista meddelande visas som anger att dina kontakter har exporterats till en CSV-fil.

  Ett slutmeddelande visas om att dina kontakter har exporterats till en CSV-fil.

 14. Du kan använda Excel för att öppna .csv-filen om du vill se vad som finns där. Du kan lägga till mer information till csv-fil om du vill, men glöm inte att ändra den översta raden i rubriker. Mer information om hur du arbetar med CSV-filen finns i manuellt skapa en lista med kontakter i en csv-fil.

 15. Om du vill importera dina kontakter från csv-fil till Outlook, finns i Importera kontakter från en CSV-fil, i det här avsnittet.

Var i den här artikeln till hjälp? Lämna en kommentar längst ned i den här sidan och berätta för oss. Vi använder din feedback för att kontrollera att vår stegen och uppdatera artikeln om du vill ange den information du behöver.

 • Du får ett felmeddelande: Om du försöker importera fler än 2 000 kontakter i taget visas ett felmeddelande. Använd ett program som Excel för att öppna CSV-filen, dela upp kontaktlistan i mindre CSV-filer och importera sedan varje CSV-fil.

 • Inga kontakter visas i Outlook: Gör så här om du har slutfört importen och inga kontakter visas i Outlook:

  1. Leta upp CSV-filen som du exporterade från käll-e-postsystemet, till exempel från Google. Om du exporterade kontakterna från Google är standardfilnamnet contacts.csv.

  2. Öppna CSV-filen som du exporterade från käll-e-postsystemet i Excel.

  3. Kontrollera om det finns någon information i CSV-filen. Om det inte finns någon information i CSV-filen, fungerar exportera från källsystem för e-post inte. I så fall:

   1. Ta bort filen contacts.csv.

   2. Exportera kontakterna från käll-e-postsystemet igen. Om du exporterar från Google är du noga med att välja att exportera Alla kontakter eller rätt grupp med kontakter.

    Välj kontakter för export och välj Outlook CSV-format för att exportera Google-kontakter

   3. När du exporterat dina kontakter kan du använda Excel för att öppna CSV-filen och kontrollera att det finns data. När du stänger filen Excel får du några gånger med ”är du säker på att du vill spara filen i CSV-format?” alltid väljer du Ja. Om du väljer du Nej, filen få messed och måste du börja om med en ny contacts.csv-filen.

   4. Upprepa stegen för att importera contacts.csv-filen till Outlook.

 • Det saknas information om kontakter: Om du har importerat dina kontakter och upptäcker att all information inte har importerats till Outlook öppnar du CSV-filen i Excel och ser efter om informationen finns där.

  • Du kan redigera csv-filen med hjälp av Excel om du behöver lägga till namn och annan information som saknas.

  • Outlook måste kolumnrubrikerna i den första raden så att inte ersätta dem med något annat.

  • När du sparar CSV-filen uppmanas du några gånger att bekräfta att du vill spara den i CSV-format. Välj alltid Ja. Om du väljer Nej blir filen oanvändbar och du måste börja om igen genom att exportera listan med kontakter från käll-e-post-systemet.

  • Upprepa stegen för att importera contacts.csv-filen till Outlook. När du tillfrågas hur du vill hantera dubbletter i steg 5 är du noga med att välja Ersätt dubbletter med importerade objekt.

Var i den här artikeln till hjälp? Lämna en kommentar längst ned i den här sidan och berätta för oss. Vi använder din feedback för att kontrollera att vår stegen och uppdatera artikeln om du vill ange den information du behöver.

Om menyfliksområdet inte det verkar som Outlook stationära en, kan du använda Outlook på webben, som ser ut så här:

En bild som visar hur sidan Kontakter ser ut i Outlook på webben

Om du vill importera kontakter till Outlook på webben, Välj Hantera > Importera kontakter, och följ anvisningarna för att importera dina kontakter.

Outlook Web App-menyfliksområdet ser ut så här:

En bild som visar hur sidan Kontakter ser ut i Outlook Web App

Om du vill importera kontakter till Outlook Web App måste du använda Outlook på skrivbordet för att importera dina kontakter. Lär dig hur du skicka en kopia av Outlook.

E-postprogrammet för Windows 10 menyfliksområdet ser ut så här:

Så här ser e-postappen i Windows 10 ut.

Kontakter lagras i programmet Kontakter i Windows 10. Du kan inte importera eller exportera kontakter från programmet Kontakter i Windows 10.

De här alternativen är avsedda för användare som inte har en kopia av Outlook installerad på datorn, men som vill importera kontakter så att de kan nås i Outlook Web App. Du kan skaffa en kopia av Outlook på datorn på några olika sätt:

 • Registrera dig för en kostnadsfri utvärderingsversion på 30 dagar i Office 365. Den innehåller Outlook som du kan hämta på datorn. Lägg till ditt e-postkonto till utvärderingsversion av Outlook och sedan importera dina kontakter med någon av metoderna i den här artikeln. Outlook synkroniseras med Outlook Web App, så visas dina kontakter. När du är klar importera dina kontakter låta utvärderingsversion kör så att du inte moms något. Har du fortfarande tillgång till dina kontakter i Outlook Web App, men du måste inte längre åtkomst till Outlook på skrivbordet.

 • Hitta en vän som har Outlook på sin dator. Lägg till ditt e-postkonto till Outlook och importera sedan dina kontakter till ditt e-postkonto (inte din väns e-postkonto). Outlook synkroniseras med Outlook Web App och du ser dina kontakter där. När du har importerat dina kontakter tar du bort ditt e-postkonto från din väns version av Outlook. Du har fortfarande åtkomst till dina kontakter i Outlook Web App.

 • Köp det. Outlook har många smarta funktioner som hjälper dig att hantera e-posten. Men det här är en dyr produkt om det enda du vill göra är att importera kontakter. Vi rekommenderar inte att du köper programmet om det är den enda anledningen.

Var i den här artikeln till hjälp? Lämna en kommentar längst ned i den här sidan och berätta för oss. Vi använder din feedback för att kontrollera att vår stegen och uppdatera artikeln om du vill ange den information du behöver.

Finns det någonting annat jag borde veta?

 • Om de kontakter som finns i CSV-filen redan finns med i mappen Kontakter skapas dubbletter.

 • Om du försöker importera för många kontakter visas ett felmeddelande. Öppna CSV-filen i Excel eller ett annat redigeringsprogram och dela upp den i mindre filer, och importera sedan varje fil för sig.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×