Office 365-rapporter i administrationscentret – SharePoint-webbplatsanvändning

Som Office 365-administratör kan du i instrumentpanelen Rapporter se en översikt över olika aktiviteter i Office 365-produkter i din organisation. Där kan du öka detaljnivån för att få bättre inblick i de aktiviteter som är specifika för varje produkt. Du kan till exempel få en överblick på hög nivå av det värde som du får från SharePoint som det totala antalet filer som användare lagrar på SharePoint-webbplatser, hur många filer som används aktivt och hur mycket lagring som används på alla dessa webbplatser. Du kan sedan öka detaljnivån på rapporten om SharePoint-webbplatsanvändningen för att förstå trenderna och information per webbplatsnivå för alla webbplatser.

Obs!: Globala administratörer i Office 365 eller Exchange-, SharePoint- och Skype för företag-administratörer eller rapportläsare kan se Office 365-rapporter.

Så här kommer du till rapporten om SharePoint-webbplatsanvändning

 1. Välj Rapporter i vänstermenyn i administrationscentret för Office 365 eller klicka på widgeten Rapporter. Se de nya aktivitetsrapporterna för Office 365

 2. Använd listrutan Välj en rapport längst upp till vänster och välj SharePoint-webbplatsanvändning. Välj en rapport

Tolka rapporten om SharePoint-webbplatsanvändning

Rapport om SharePoint-webbplatsanvändning

1

I rapporten SharePoint-webbplatsanvändning kan du se trender under de senaste 7, 30, 90 eller 180 dagarna. Men om du klickar på en viss dag i rapporten visar tabellen (7) data för de senaste 28 dagarna (inte från det datum då rapporten skapades).

2

Varje rapport har ett datum för när rapporten skapades. Rapporterna visar normalt 24 till 48 timmars fördröjning från aktivitetstiden.

Obs!: Ibland kan det ske oförutsägbara fördröjningar i datainsamling och bearbetning som gör att skapandet av rapporter kan fördröjas. Rapportdatumet som visas återspeglar alltid det aktuella datum som systemet har bearbetat rapporteringsdata för. Vi strävar efter att behålla dem inom 24–48 timmar från tidpunkten för aktiviteten.

3

I diagrammet Webbplatser visas det totala antalet och antalet aktiva webbplatser. En webbplats där användare har visat, ändrat, laddat upp, laddat ned, delat eller synkroniserat en fil eller visat en sida inom rapporteringsperioden.

4

I diagrammet Filer visas det totala antalet filer på alla webbplatser och antalet aktiva filer. I det totala antalet ingår både användar- och systemfiler. En fil anses vara aktiv om den har sparats, synkroniserats, ändrats eller delats inom en viss tidsperiod.

Obs!: En filaktivitet kan inträffa flera gånger för en enskild fil, men räknas bara som en aktiv fil. Du kan till exempel spara och synkronisera samma fil flera gånger under en viss tidsperiod, men den räknas bara som en enda aktiv fil och en enda synkroniserad fil i dina data.

5

I diagrammet Lagring visas trenden för lagringsutrymme som tilldelats och använts under rapporteringsperioden.

6

I diagrammet Sidor visas antalet sidor som visats på alla webbplatser.

7

Du kan filtrera diagrammen du ser genom att klicka på ett objekt i förklaringen. I diagrammet Filer kan du till exempel klicka eller trycka på Filer eller Aktiva filer. I diagrammet Webbplatser kan du klicka eller trycka på Totalt antal webbplatser eller Aktiva webbplatser. I diagrammet Lagring kan du klicka på Tilldelat lagringsutrymme eller Använt lagringsutrymme. När du ändrar det här valet ändras inte informationen i rutnätstabellen.

8

Tabellen visar en uppdelning av aktiviteterna per webbplats.

Kolumnalternativ för SharePoint-användningsrapport

 • Webbplatsens URL är den fullständiga URL-adressen för webbplatsen.

 • Borttagna är borttagningsstatusen för webbplatsen. Det tar minst 7 dagar för webbplatser att markeras som borttagna.

 • Webbplatsägare är användarnamnet på den primära ägaren av webbplatsen.

 • Datum för senaste aktivitet (UTC) är datumet för den senaste gången som filaktivitet upptäcktes eller en sida visades på webbplatsen.

 • Filer är antalet filer på webbplatsen.

 • Aktiva filer är antalet aktiva filer på webbplatsen. En fil anses vara aktiv om den har sparats, synkroniserats, ändrats eller delats inom en viss tidsperiod.

  Meddelanden: 

  • En filaktivitet kan inträffa flera gånger för en enskild fil, men räknas bara som en aktiv fil. Du kan till exempel spara och synkronisera samma fil flera gånger under en viss tidsperiod, men den räknas bara som en enda aktiv fil och en enda synkroniserad fil i dina data.

  • Om du tog bort filer under tidsperioden som angetts för rapporten kan antalet aktiva filer som visas i rapporten vara större än det aktuella antalet filer på webbplatsen.

 • Använt lagringsutrymme (MB) är mängden lagringsutrymme som för närvarande används på webbplatsen.

 • Tilldelat lagringsutrymme (MB) är den högsta mängden lagringsutrymme som tilldelats för webbplatsen.

 • Visade sidor är antalet gånger som sidor har visats på webbplatsen.

 • Sidor som besökts är antalet unika sidor som har besökts på webbplatsen.

 • Rotwebbmall är den mall som använts för att skapa webbplatsen.

Obs!: Om du vill filtrera data efter olika webbplatstyper exporterar du dessa data och använder kolumnen Rotwebbmall.

Om organisationens principer hindrar dig från att visa rapporter där användarinformationen är identifierbar kan du ändra sekretessinställningen för alla de här rapporterna. Mer information finns i avsnittet Hur döljer jag information på användarnivå? i Aktivitetsrapporter i administrationscentret för Office 365.

9

Klicka eller tryck på Hantera kolumner Hantera kolumner för att lägga till eller ta bort kolumner i rapporten.

10

Du kan också exportera rapportdata till en Excel .csv-fil genom att klicka eller trycka på länken Exportera Exportera . Då exporteras data för alla webbplatser och du kan göra enkel sortering och filtrering för vidare analys. Om du har mindre än 2 000 webbplatser kan du sortera och filtrera i tabellen i själva rapporten. Om du har fler än 2 000 webbplatser måste du exportera data för att kunna filtrera och sortera.

Obs!: Observera att när data exporteras till en Excel-fil återges datumet då innehållsrapporten skapades i filen i kolumnen Data från och med.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×