Office 365-rapporter i administrationscentret – SharePoint-aktivitet

Som Office 365-administratör kan du i instrumentpanelen Rapporter se en översikt över olika aktiviteter i Office 365-produkter i din organisation. Där kan du öka detaljnivån för att få bättre inblick i de aktiviteter som är specifika för varje produkt.  Titta i Aktivitetsrapporter i administrationscentret för Office 365.

Du kan till exempel få information om aktiviteten för varje användare som har en licens för att använda SharePoint genom att titta på deras interaktion med filer. Genom att titta på hur många filer som delas kan du även få hjälp med att förstå samarbetsnivån.

Obs!: En del funktioner införs stegvis. Det innebär att du kanske inte ser den här funktionen än eller att den ser annorlunda ut jämfört med beskrivningen i hjälpartiklarna. Oroa dig inte – om den ännu inte syns till kommer den snart!

Om du vill förstå mängden aktivitet på respektive SharePoint-webbplats och lagringsutnyttjandet kan du titta på rapporten om SharePoint-webbplatsanvändning.

Obs!: Globala administratörer i Office 365 eller Exchange-, SharePoint- och Skype för företag-administratörer eller rapportläsare kan se Office 365-rapporter.

Hur kommer jag åt SharePoint-aktivitetsrapporten?

 1. Välj Rapporter i vänstermenyn i administrationscentret för Office 365 eller klicka på widgeten Rapporter.

  Se de nya aktivitetsrapporterna för Office 365
 2. Använd listrutan Välj en rapport längst upp till vänster och välj SharePoint-aktivitet.

  Välj en rapport

Tolka rapporten om SharePoint-aktivitet

Du kan få information om SharePoint-aktivitet genom att titta på vyerna Filer och Användare.

SharePoint-aktivitetsrapport

1

I rapporten SharePoint-aktivitet kan du se trender under de senaste 7, 30, 90 eller 180 dagarna. Men om du klickar på en viss dag i rapporten visar tabellen (8) data för 30 dagar, till det datum (2) då rapporten skapades.

2.

Varje rapport har ett datum för när rapporten skapades. Rapporterna visar normalt 24 till 48 timmars fördröjning från aktivitetstiden.

3.

Med vyn Filer kan du förstå det unika antalet licensierade användare som interagerar med filer som lagras på SharePoint-webbplatser.

4

Vyn Sidor visar antalet unika sidor som besökts av användare.

5

Vyn Användare hjälper dig att förstå trenden för antalet aktiva användare. En användare anses vara aktiv om han eller hon har genomfört en filaktivitet (spara, synkronisera, ändra eller dela) eller besökt en sida inom den angivna tidsperioden.

Obs!: En filaktivitet kan inträffa flera gånger för en enskild fil, men räknas bara som en aktiv fil. Du kan till exempel spara och synkronisera samma fil flera gånger under en viss tidsperiod, men den räknas bara som en enda aktiv fil och en enda synkroniserad fil i dina data

6

 • På Y-axeln i diagrammet Filer visas antalet unika filer som en användare antingen har sparat, synkroniserat, ändrat eller delat.

 • På Y-axeln i diagrammet Användare visas antalet unika användare som har interagerat med en fil (sparat, synkroniserat, ändrat eller delat) på en webbplats.

 • I diagrammet Sidor är X-axeln antalet unika sidor som användarna besökt.

 • X-axeln i alla diagram är det valda datumintervallet för den här specifika rapporten.

7

Du kan filtrera serierna du ser i diagrammet genom att klicka på ett objekt i förklaringen. Exempel: I diagrammet Filer klickar eller trycker du på Visade eller redigerade, Synkroniserade, Delade internt eller Delade externt om du bara vill se den specifika informationen. När du ändrar det här valet ändras inte informationen i rutnätstabellen.

8

Tabellen visar en uppdelning av aktiviteterna per webbplats.

Expanderade kolumner i SharePoint-aktivitetsrapport
 • Användarnamnet är e-postadressen för den användare som utförde aktiviteten på SharePoint-webbplatsen.

 • Datum för senaste aktivitet (UTC) är det senaste datum då en filaktivitet utfördes eller en sida besöktes för det valda datumintervallet. Om du vill se aktivitet som inträffat på ett visst datum markerar du datumet direkt i diagrammet.

  Markera ett visst datum i diagrammet

  Då filtreras tabellen så att data för en filaktivitet endast visas för användare som utförde aktiviteten på den angivna dagen.

 • Visade eller redigerade filer är antalet filer som användaren har laddat upp, laddat ned, ändrat eller visat.

 • Filer synkroniserade är antalet filer som har synkroniserats från en användares lokala enhet till SharePoint-webbplatsen.

 • Filer som delats internt är antalet filer som har delats med användare inom organisationen.

 • Filer som delats externt är antalet filer som har delats med användare utanför organisationen.

 • Besökta sidor är besök på unika sidor som användaren gjort.

 • Borttagen anger att användarens licens har tagits bort.

  Obs!: Aktivitet för en borttagen användare visas fortfarande i rapporten om han eller hon har haft en licens någon gång under den valda tidsperioden. I kolumnen Borttagen får du information om att användaren inte längre är aktiv, men att han eller hon har bidragit till data i rapporten.

 • Togs bort är det datum då användarens licens togs bort.

 • Tilldelad produkt är de Office 365-produkter som användaren har en licens för.

9

Klicka eller tryck på ikonen Hantera kolumner Hantera kolumner för att lägga till eller ta bort kolumner i rapporten.

10

Du kan också exportera rapportdata till en Excel .csv-fil genom att klicka eller trycka på länken Exportera Knappen Exportera . Då exporteras data för alla användare och du kan göra enkel sortering och filtrering för vidare analys. Om du har mindre än 2000 användare kan du sortera och filtrera i tabellen i själva rapporten. Om du har fler än 2000 användare måste du exportera data för att kunna filtrera och sortera.

Närliggande avsnitt

Aktivitetsrapporter i administrationscentret för Office 365

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×