Office 365-rapporter i administrationscentret – OneDrive för företag-användning

I den nya Office 365-instrumentpanelen Rapporter ser du en översikt över aktiviteter i Office 365-produkter i din organisation. Här kan du gå in på detaljnivå i rapporter för enskilda produkter för att få bättre insikter om aktiviteterna inom varje produkt. Ta en titt på översiktsavsnittet för Rapporter.

OneDrive-kortet på instrumentpanelen ger till exempel en övergripande bild av värdet som du får från OneDrive vad gäller det totala antalet filer och lagringsutrymmet som används för alla OneDrive-konton i din organisation. Du kan sedan öka detaljnivån för att förstå trender för aktiva OneDrive-konton, hur många filer som användare interagerar med samt hur mycket lagring som används. Det ger dig även OneDrive-kontoinformation per konto.

Obs!: Globala administratörer i Office 365 eller Exchange-, SharePoint- och Skype för företag-administratörer eller rapportläsare kan se Office 365-rapporter.

Hur får jag fram OneDrive-användningsrapporten?

 1. Välj Rapporter i administrationscentret för Office 365 och sedan Användning i vänstermenyn eller klicka på widgeten Rapporter.

  Se de nya aktivitetsrapporterna för Office 365
 2. Använd listrutan Välj en rapport längst upp till vänster och välj OneDrive-användning.

  Välj en rapport

Förstå användningsrapporten i OneDrive för företag

Du kan få en inblick i hur OneDrive för företag används genom att titta på vyerna Webbplatser, Filer och Lagring.

Användningsrapport i OneDrive

1

I användningsrapporten för OneDrive för företag kan du se trender under de senaste 7, 30, 90 eller 180 dagarna. Men om du klickar på en viss dag i rapporten visar tabellen (7) data för upp till 28 dagar från aktuellt datum (inte det datum då rapporten skapades).

2

Varje rapport har ett datum för när rapporten skapades. Rapporterna visar normalt 24 till 48 timmars fördröjning från aktivitetstiden.

Obs!: Ibland kan det ske oförutsägbara fördröjningar i datainsamling och bearbetning som gör att skapandet av rapporter kan fördröjas. Rapportdatumet som visas återspeglar alltid det aktuella datum som systemet har bearbetat rapporteringsdata för. Vi strävar efter att behålla dem inom 24–48 timmar från tidpunkten för aktiviteten.

3

I vyn Webbplatser visas trenden för antalet aktiva OneDrive för företag-webbplatser. Alla webbplatser där användare har visat, ändrat, laddat upp, laddat ned, delat eller synkroniserat filer anses vara webbplatser med filaktivitet och anses vara aktiva webbplatser.

4

I vyn Filer visas antalet filer på alla webbplatser och antalet aktiva filer. En fil anses vara aktiv om den har sparats, synkroniserats, ändrats eller delats inom en viss tidsperiod.

Obs!: En filaktivitet kan inträffa flera gånger för en enskild fil, men räknas bara som en aktiv fil. Du kan till exempel spara och synkronisera samma fil flera gånger under en viss tidsperiod, men den räknas bara som en enda aktiv fil och en enda synkroniserad fil i dina data.

5

I vyn Lagring visas trenden för mängden lagringsutrymme som du använder i OneDrive för företag.

Obs!: Storleken inkluderar alla versioner och metadata som är kopplade till filerna.

6

 • I diagrammet Webbplatser visar Y-axeln antalet OneDrive-konton.

 • I diagrammet Filer visar Y-axeln antalet filer som lagrats på OneDrive-konton.

 • I diagrammet Lagring visar Y-axeln hur mycket lagringsutrymme som används för OneDrive-konton.

 • X-axeln i alla diagram är det valda datumintervallet för den här specifika rapporten.

7

Du kan filtrera serierna du ser i diagrammet genom att klicka på ett objekt i förklaringen. I diagrammet Filer kan du till exempel klicka eller trycka på Filer. I diagrammet Webbplatser kan du klicka eller trycka på Totalt antal webbplatser eller Aktiva webbplatser. I diagrammet Lagring kan du klicka på Tilldelat lagringsutrymme eller Använt lagringsutrymme. När du ändrar ditt val ändras inte informationen i tabellen.

8

Tabellen visar en sammanfattning av data på nivån för respektive OneDrive-konto. Alla OneDrive-konton som är kopplade till en aktiv användare med en tilldelad OneDrive-produkt visas i den här listan. Användare som är licensierade men aldrig aktiva räknas inte in i tabellens data. För att OneDrive-kontot ska räknas in i data måste användare antingen ha loggat in via synkroniseringsklienten för OneDrive eller ha öppnat sin OneDrive-webbplats i en webbläsare.

Om OneDrive-kontot har haft filaktivitet visas det senaste datum som filaktiviteten utfördes. Raderna i tabellen sorteras efter värdet Datum för senaste aktivitet och OneDrive-konton med den senaste filaktiviteten visas därför högst upp i listan.

Du kan lägga till eller ta bort kolumner i tabellen.

Kolumnalternativ
 • URL är webbadressen för OneDrive-kontot.

 • Borttaget är borttagningsstatusen för kontot. Det tar minst 7 dagar för konton att markeras som borttagna.

 • Ägare är användarnamnet på den primära ägaren till OneDrive-kontot.

 • Datum för senaste aktivitet (UTC) är det senaste datum då en filaktivitet utfördes på OneDrive-kontot. Ett OneDrive-konto utan filaktivitet visas med ett tomt värde.

 • Filer är antalet filer på OneDrive-kontot.

 • Aktiva filer är antalet aktiva filer på webbplatsen under en viss tidsperiod. En fil anses vara aktiv om den har sparats, synkroniserats, ändrats eller delats inom en viss tidsperiod.

  Meddelanden: 

  • En filaktivitet kan inträffa flera gånger för en enskild fil, men räknas bara som en aktiv fil. Du kan till exempel spara och synkronisera samma fil flera gånger under en viss tidsperiod, men den räknas bara som en enda aktiv fil och en enda synkroniserad fil i dina data.

  • Om du tog bort filer under tidsperioden som angetts för rapporten kan antalet aktiva filer som visas i rapporten vara större än det aktuella antalet filer på webbplatsen.

  • Borttagna användare kommer att finnas med i rapporter under 180 dagar.

 • Använt lagringsutrymme (MB) är mängden lagringsutrymme som används på webbplatsen i MB. Detta inkluderar alla versioner och metadata som är kopplade till filerna.

Om organisationens principer förhindrar dig att visa rapporter där användarinformationen är identifierbar kan du ändra sekretessinställningen för alla de här rapporterna. Titta i avsnittet Hur döljer jag information på användarnivå? i Aktivitetsrapporter i förhandsversionen av administrationscentret för Office 365.

9

Klicka eller tryck på ikonen Hantera kolumner Hantera kolumner för att lägga till eller ta bort kolumner i rapporten.

10

Du kan också exportera rapportdata till en Excel CSV-fil genom att klicka eller trycka på länken Exportera Exportera . Då exporteras data från alla webbplatser och du kan göra enkel sortering och filtrering för vidare analys. Om du har mindre än 2000 webbplatser kan du sortera och filtrera i tabellen i själva rapporten. Om du har fler än 2 000 webbplatser måste du exportera data för att kunna filtrera och sortera.

Obs!: Observera att när data exporteras till en Excel-fil återges datumet då innehållsrapporten skapades i filen i kolumnen Data från och med.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×