Office 365-rapporter i administrationscentret – OneDrive för företag-användning

I den nya Office 365-instrumentpanelen Rapporter ser du en översikt över aktiviteter i Office 365-produkter i din organisation. Här kan du gå in på detaljnivå i rapporter för enskilda produkter för att få bättre insikter om aktiviteterna inom varje produkt. Ta en titt på översiktsavsnittet för Rapporter.

OneDrive-kortet på instrumentpanelen ger till exempel en övergripande bild av värdet som du får från OneDrive för företag vad gäller det totala antalet filer och lagringsutrymmet som används i din organisation. Du kan sedan öka detaljnivån för att förstå trender för aktiva OneDrive-konton, hur många filer som användare interagerar med samt hur mycket lagring som används. Det ger dig även information om varje användares OneDrive.

Obs!: Globala administratörer i Office 365 eller Exchange-, SharePoint- och Skype för företag-administratörer eller rapportläsare kan se Office 365-rapporter.

Hur får jag fram OneDrive-användningsrapporten?

 1. Välj Rapporter i administrationscentret för Office 365 och sedan Användning i vänstermenyn eller klicka på widgeten Rapporter.

  Se de nya aktivitetsrapporterna för Office 365
 2. Använd listrutan Välj en rapport längst upp till vänster och välj OneDrive-användning.

  Välj en rapport

Förstå användningsrapporten i OneDrive

Du kan få en inblick i hur OneDrive för företag används genom att titta på vyerna Konton, Filer och Lagring.

Användningsrapport i OneDrive

1

I användningsrapporten för OneDrive kan du se trender under de senaste 7, 30, 90 eller 180 dagarna. Men om du klickar på en viss dag i rapporten visar tabellen (7) data för upp till 28 dagar från aktuellt datum (inte det datum då rapporten skapades).

2

Varje rapport har ett datum för när rapporten skapades. Rapporterna visar normalt 24 till 48 timmars fördröjning från aktivitetstiden.

Obs!: Ibland kan det ske oförutsägbara fördröjningar i datainsamling och bearbetning som gör att skapandet av rapporter kan fördröjas. Rapportdatumet som visas återspeglar alltid det aktuella datum som systemet har bearbetat rapporteringsdata för. Vi strävar efter att behålla dem inom 24–48 timmar från tidpunkten för aktiviteten.

3

Vyn Konton visar trenden för det totala antalet och aktiva OneDrive-konton. ”Aktiva konton” är alla konton där användare visar, ändrar, laddar upp, laddar ned, delar eller synkroniserar filer.

4

I vyn Filer visas det totala antalet filer och antalet aktiva filer. En fil anses vara aktiv om den har sparats, synkroniserats, ändrats eller delats inom en viss tidsperiod.

Obs!: En filaktivitet kan inträffa flera gånger för en enskild fil, men räknas bara som en aktiv fil. Du kan till exempel spara och synkronisera samma fil flera gånger under en viss tidsperiod, men den räknas bara som en enda aktiv fil och en enda synkroniserad fil i dina data.

5

I vyn Lagring visas trenden för mängden lagringsutrymme som du använder i OneDrive.

Obs!: Storleken inkluderar alla versioner och metadata som är kopplade till filerna.

6

 • I diagrammet Konton visar Y-axeln antalet OneDrive-konton.

 • I diagrammet Filer visar Y-axeln antalet filer som lagrats på OneDrive.

 • I diagrammet Lagring visar Y-axeln hur mycket lagringsutrymme som används på OneDrive.

 • X-axeln i alla diagram är det valda datumintervallet för den här specifika rapporten.

7

Du kan filtrera serierna du ser i diagrammet genom att klicka på ett objekt i förklaringen. I diagrammet Filer kan du till exempel klicka eller trycka på Totalt antal filer eller Aktiva filer. I diagrammet Konton kan du klicka eller trycka på Totalt antal konton eller Aktiva konton. I diagrammet Lagring kan du klicka eller trycka på Använt lagringsutrymme. När du ändrar ditt val ändras inte informationen i tabellen.

8

Tabellen visar en sammanfattning av data för varje användares OneDrive. För att visas i tabellen måste användaren ha tilldelats en produktlicens som innehåller OneDrive, och de måste ha SharePoint Online aktiverat. Användaren måste även antingen logga in på OneDrive-synkroniseringsklienten eller bläddra till sin egen OneDrive med hjälp av en webbläsare.

Om OneDrive har haft filaktivitet visas det senaste datum som filaktiviteten utfördes. Raderna i tabellen sorteras efter Datum för senaste aktivitet så OneDrive-kontot med den senaste filaktiviteten visas därför högst upp i listan.

Du kan lägga till eller ta bort kolumner i tabellen.

Kolumnalternativ
 • URL är webbadressen för användarens OneDrive.

 • Borttaget är borttagningsstatusen för OneDrive. Det tar minst 7 dagar för konton att markeras som borttagna.

 • Ägare är användarnamnet på den primära administratören för OneDrive.

 • Datum för senaste aktivitet (UTC) är det senaste datum då en filaktivitet utfördes på OneDrive. Om OneDrive-kontot inte haft någon filaktivitet är värdet tomt.

 • Filer är antalet filer på OneDrive.

 • Aktiva filer är antalet aktiva filer under tidsperioden. En fil anses vara aktiv om den har sparats, synkroniserats, ändrats eller delats inom en viss tidsperiod.

  Meddelanden: 

  • En filaktivitet kan inträffa flera gånger för en enskild fil, men räknas bara som en aktiv fil. Du kan till exempel spara och synkronisera samma fil flera gånger under en viss tidsperiod, men den räknas bara som en enda aktiv fil och en enda synkroniserad fil i dina data.

  • Om du tog bort filer under tidsperioden som angetts för rapporten kan antalet aktiva filer som visas i rapporten vara större än det aktuella antalet filer på OneDrive.

  • Borttagna användare kommer att finnas med i rapporter under 180 dagar.

 • Använt lagringsutrymme (MB) är mängden lagringsutrymme som används på OneDrive i MB. Detta inkluderar alla versioner och metadata som är kopplade till filerna.

Om organisationens principer förhindrar dig att visa rapporter där användarinformationen är identifierbar kan du ändra sekretessinställningen för alla de här rapporterna. Titta i avsnittet Hur döljer jag information på användarnivå? i Aktivitetsrapporter i förhandsversionen av administrationscentret för Office 365.

9

Klicka eller tryck på ikonen Hantera kolumner Hantera kolumner för att lägga till eller ta bort kolumner i rapporten.

10

Du kan också exportera rapportdata till en Excel .csv-fil genom att klicka eller trycka på länken Exportera Exportera . Då exporteras data för varje OneDrive och du kan göra en enkel sortering och filtrering för vidare analys. Om du har mindre än 2 000 OneDrive-konton kan du sortera och filtrera i tabellen i själva rapporten. Om du har fler än 2 000 OneDrive-konton måste du exportera data för att kunna filtrera och sortera.

Obs!: Observera att när data exporteras till en Excel-fil återges datumet då innehållsrapporten skapades i filen i kolumnen Data från och med.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×