Office 365-rapporter i administrationscentret – OneDrive för företag-aktivitet

På den nya Office 365-instrumentpanelen Rapporter visas en översikt över aktiviteter i Office 365-produkter i din organisation. Här kan du gå in på detaljnivå i rapporter för enskilda produkter för att få mer ingående förståelse för aktiviteterna inom varje produkt. Ta en titt på översiktsavsnittet för rapporter.

Du kan till exempel få information om aktiviteten för var och en av de användare som har en licens för att använda SharePoint genom att titta på hans eller hennes interaktion med filer. Genom att titta på hur många filer som delas kan du även få hjälp att förstå samarbetsnivån.

Obs!: En del funktioner införs stegvis. Det innebär att du kanske ännu inte kan se den här funktionen eller att den ser annorlunda ut jämfört med beskrivningen i hjälpartiklarna. Men oroa dig inte, den kommer snart!

Om du vill veta mer om mängden aktivitet på respektive OneDrive-konto och lagringsutnyttjandet kan du titta på rapporten om OneDrive-användning.

Obs!: Globala administratörer i Office 365 eller Exchange-, SharePoint- och Skype för företag-administratörer eller rapportläsare kan se Office 365-rapporter.

Hur får jag fram OneDrive-aktivitetsrapporten?

 1. Välj Rapporter i administrationscentret för Office 365 och sedan Användning i vänstermenyn eller klicka på widgeten Rapporter.

  Se de nya aktivitetsrapporterna för Office 365
 2. Använd listrutan Välj en rapport längst upp till vänster och välj OneDrive-aktivitet.

  Välj en rapport

Förstå aktivitetsrapporten i OneDrive för företag

Du kan få information om OneDrive för företag-aktivitet genom att titta på vyerna Filer och Användare.

OneDrive-aktivitetsrapport

1

I aktivitetsrapporten för OneDrive för företag kan du se trender under de senaste 7, 30, 90 eller 180 dagarna. Men om du klickar på en viss dag i rapporten visar tabellen (7) data för de senaste 28 dagarna (inte från det datum då rapporten skapades).

2

Varje rapport har ett datum för när rapporten skapades. Rapporterna visar normalt 24 till 48 timmars fördröjning från aktivitetstiden.

Obs!: Ibland kan det ske oförutsägbara fördröjningar i datainsamling och bearbetning som gör att skapandet av rapporter kan fördröjas. Rapportdatumet som visas återspeglar alltid det aktuella datum som systemet har bearbetat rapporteringsdata för. Vi strävar efter att behålla dem inom 24–48 timmar från tidpunkten för aktiviteten.

3

Med vyn Filer kan du förstå det unika antalet licensierade användare som interagerat med filer mot något OneDrive-konto.

4

Vyn Användare hjälper dig förstå trenden för antalet aktiva OneDrive-användare. En användare anses vara aktiv om han eller hon har genomfört en filaktivitet (spara, synkronisera, ändra eller dela) inom den angivna tidsperioden.

Obs!: En filaktivitet kan inträffa flera gånger för en enskild fil, men räknas bara som en aktiv fil. Du kan till exempel spara och synkronisera samma fil flera gånger under en viss tidsperiod, men den räknas bara som en enda aktiv fil och en enda synkroniserad fil i dina data.

5

 • På Y-axeln i diagrammet Filer visas antalet unika filer som en användare antingen har sparat, synkroniserat, ändrat eller delat.

 • På Y-axeln i diagrammet Användare visas antalet unika användare som har interagerat med en fil (sparat, synkroniserat, ändrat eller delat) på ett OneDrive-konto.

 • X-axeln i alla diagram är det valda datumintervallet för den här specifika rapporten.

6

Du kan filtrera serierna du ser i diagrammet genom att klicka på ett objekt i förklaringen. Exempel: I diagrammet Filer klickar eller trycker du på Aktiv eller Synkroniserad Diagramförklaring i aktivitetsrapport i OneDrive för företag om du bara vill se den specifika informationen. När du ändrar det här valet ändras inte informationen i rutnätstabellen.

7

I tabellen visas en uppdelning av data per användare. Du kan lägga till eller ta bort kolumner i tabellen.

Kolumner i aktivitetsrapport i OneDrive för företag
 • Användarnamn är användarnamnet för ägaren av OneDrive-kontot.

 • Datum för senaste aktivitet (UTC) är det senaste datum då en filaktivitet utfördes på OneDrive-kontot för det valda datumintervallet. Om du vill se aktivitet som inträffat på ett visst datum markerar du datumet direkt i diagrammet.

  Markera ett visst datum i diagrammet

  Då filtreras tabellen så att data för en filaktivitet endast visas för användare som utförde aktiviteten på den angivna dagen.

 • Visade eller redigerade filer är antalet filer som användaren har laddat upp, laddat ned, ändrat eller visat.

 • Synkroniserade filer är antalet filer som har synkroniserats från en användares lokala enhet till OneDrive-kontot.

 • Filer som delats internt är antalet filer som har delats med användare inom organisationen.

 • Filer som delats externt är antalet filer som har delats med användare utanför organisationen.

 • Borttagen anger att användarens licens har tagits bort.

  Obs!: Aktivitet för en borttagen användare visas fortfarande i rapporten om användaren haft en licens någon gång under den valda tidsperioden. I kolumnen Borttagen får du information om att användaren inte längre är aktiv, men att han eller hon har bidragit till data i rapporten.

 • Borttagningsdatum är det datum då användarens licens togs bort.

 • Tilldelad produkt är de Office 365-produkter som har användaren har licens för.

Om organisationens principer hindrar dig från att visa rapporter där användarinformationen är identifierbar kan du ändra sekretessinställningen för alla de här rapporterna. Mer information finns i avsnittet Hur döljer jag information på användarnivå? i Aktivitetsrapporter i administrationscentret för Office 365.

8

Klicka eller tryck på ikonen Hantera kolumner Hantera kolumner för att lägga till eller ta bort kolumner i rapporten.

9

Du kan också exportera rapportdata till en Excel .csv-fil genom att klicka eller trycka på länken Exportera Knappen Exportera . Då exporteras data för alla användare och du kan göra enkel sortering och filtrering för vidare analys. Om du har mindre än 2 000 användare kan du sortera och filtrera i tabellen i själva rapporten. Om du har fler än 2 000 användare måste du exportera data för att kunna filtrera och sortera.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×