Office 365-rapporter i administrationscentret – Office 365-grupper

I Office 365-instrumentpanelen Rapporter ser du en översikt över aktiviteter i Office 365-produkter i din organisation. Här kan du gå in på detaljnivå i rapporter för enskilda produkter för att få bättre insikter om aktiviteterna inom varje produkt. Ta en titt på översiktsavsnittet för Rapporter. I Office 365-grupprapporten kan du få kunskap om aktiviteten i Office 365-grupper i organisationen, och se hur många Office 365-grupper som skapas och används.

Obs!: Globala administratörer i Office 365 eller Exchange-, SharePoint- och Skype för företag-administratörer kan se Office 365-rapporter.

Så här kommer du åt Office 365-grupprapporten

 1. Gå till administrationscentret för Office 365 > Rapporter > Användning.

 2. Från den nedrullningsbara listrutan Välj en rapport väljer du Aktivitet i Office 365-grupper.

  Välj en rapport – Office 365-grupper

Tolka Office 365-grupprapporten

Du kan få en inblick i aktiviteterna i Office 365-grupper genom att titta på diagrammen för grupper, aktivitet, filer och lagring.

Skärmbild: Office 365-rapporter – gruppaktiviteter

1

I rapporten Office 365-grupper kan du se trender för de senaste 7, 30, 90 eller 180 dagarna. Men om du klickar på en viss dag i rapporten visar tabellen (7) data för de senaste 28 dagarna (inte från det datum då rapporten skapades).

2

Varje rapport har ett datum för när rapporten skapades. Rapporterna visar normalt 24 till 48 timmars fördröjning från aktivitetstiden.

3

Vyn Grupper visar det totala antalet grupper som fanns en given dag, och aktiva grupper den dagen baserat på e-postkonversationer, Yammer-inlägg och filaktivitet på SharePoint.

4

Vyn Aktivitet visar antalet gruppaktiviteter jämfört med gruppens arbetsbelastning. Du kan visa de Exchange-e-postmeddelanden som gruppostlådor i alla grupper sammanlagt tagit emot en given dag under rapporteringsperioden. Du kan även se meddelanden som publicerats, lästs och gillats i Yammer-grupper som är kopplat till en Office 365-grupp.

5

Vyn Filer visar det totala antalet filer och aktiva filer på alla gruppwebbplatser som är kopplade till en Office 365-grupp.

6

Vyn Lagring visar använt lagringsutrymme för alla gruppostlådor och gruppwebbplatser.

7

 • I diagrammet Grupper är Y-axeln antalet grupper (som kan visas som totalt jämfört med aktiva).

 • I diagrammet Aktivitet är Y-axeln antalet gånger som en aktivitet utförts i Office 365-grupper.

 • I diagrammet Filer är Y-axeln antingen det totala antalet filer eller aktiva filer.

 • I diagrammet Lagring är Y-axeln totalt lagringsutrymme som används av gruppostlådan eller webbplatsen.

X-axeln i alla tre diagram är det valda datumintervallet för den specifika rapporten.

8

Du kan filtrera serierna du ser i diagrammet genom att klicka på ett objekt i förklaringen. Exempel: I diagrammet Grupp klickar eller trycker du på Totalt eller Aktiva Skärmbild: Office 365-grupprapport – totalt och aktivt antal grupper om du bara vill se den specifika informationen. När du ändrar det här valet ändras inte informationen i rutnätstabellen.

9

Listan över grupper som visas bestäms av totala uppsättningen grupper som fanns (inte togs bort) under den längst (180 dagar) rapporterade tidsperioden.  Antal aktiviteter (e-postkonversationer, inlägg i Yammer och filaktiviteter på SharePoint) varierar beroende på valda datum.

Obs!: Du kan kanske inte se alla objekt i listan nedan i kolumnerna förrän du lägger till dem.

 • Gruppnamn är namnet på gruppen.

 • Borttagna är antalet borttagna grupper. Om gruppen tagits bort, men uppvisade aktivitet under rapporteringsperioden visas det i tabellen om här flaggan är satt till sant.

 • Gruppägare är namnet på den som äger gruppen.

 • Senaste aktivitetsdatum är det senaste datumet som en meddelande togs emot av gruppen – Det här är det senaste datum som en aktivitet ägt rum i en e-postkonversation, på Yammer eller på webbplatsen. 

 • Typ är grupptypen. Det kan vara en privat eller offentlig grupp.

 • Medlemmar är antalet medlemmar i gruppen.

 • Externa medlemmar är antalet externa användare i gruppen.

 • Exchange

  • Mottagna e-postmeddelanden är antalet meddelanden som tagits emot av gruppen.

  • Objektantal är det totala antalet meddelanden i gruppens postlåda.

  • Använt lagringsutrymme är det lagringsutrymme som används av gruppens postlåda.

 • SharePoint-filer

  • Totalt antal filer är antalet filer som lagras på SharePoint-gruppwebbplatser.

  • Aktiva filer är antalet filer i SharePoint-gruppwebbplatsen som har påverkat (visas eller ändras, synkroniseras, delats internt eller externt) under rapporteringsperioden

  • Använt lagringsutrymme är lagringsutrymme i MB som används under rapporteringsperioden.

 • Yammer-meddelanden

  • Publicerade är antalet meddelanden som publicerats i Yammer-gruppen under rapporteringsperioden.

  • Lästa är antalet konversationer som lästs i Yammer-gruppen under rapporteringsperioden.

  • Gillade är antalet meddelanden som gillats i Yammer-gruppen under rapporteringsperioden.

Om organisationens principer förhindrar dig att visa rapporter där användarinformationen är identifierbar kan du ändra sekretessinställningen för alla de här rapporterna. Titta i avsnittet Hur döljer jag information på användarnivå? i Aktivitetsrapporter i förhandsversionen av administrationscentret för Office 365.

10

Klicka eller tryck på knappen Fler åtgärder Knappen Fler åtgärder i Mobile OWA bredvid en kolumnrubrik för att lägga till eller ta bort kolumner i rapporten.

Office 365-grupprapport – välj kolumner

11

Du kan också exportera rapportdata till en Excel .csv-fil genom att klicka eller trycka på länken Exportera Office 365-rapporter – exportera data till en Excel-fil . Då exporteras data för alla användare och du kan göra enkel sortering och filtrering för vidare analys. Om du har mindre än 2 000 användare kan du sortera och filtrera i tabellen i själva rapporten. Om du har fler än 2 000 användare måste du exportera data för att kunna filtrera och sortera.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×