Office 365-rapporter i administrationscentret – Användning av e-postprogram

I den nya Office 365-instrumentpanelen Rapporter ser du en översikt över aktiviteter i Office 365-produkter i din organisation. Här kan du gå in på detaljnivå i rapporter för enskilda produkter för att få bättre insikter om aktiviteterna inom varje produkt. Ta en titt på översiktsavsnittet för Rapporter. I användningsrapporten för Office 365-e-postprogram kan du se hur många e-postprogram som ansluter till Exchange Online. Du kan även se versionsinformationen för Outlook-program som användarna använder, så att du kan följa upp med dem som använder versioner som inte stöds och installera versioner av Outlook som stöds.

Obs!: Globala administratörer i Office 365 eller Exchange-, SharePoint- och Skype för företag-administratörer eller rapportläsare kan se Office 365-rapporter.

Så här kommer du åt rapporten om Office 365-e-postprogram

 1. Gå till administrationscentret för Office 365 > Rapporter > Användning.

 2. I listrutan Välj en rapport väljer du Användning av e-postprogram.

  Office 365-rapporter – listrutan E-postklienter som används

Tolka rapporten om Office 365-e-postprogram

Du kan se aktivitet för Office 365-e-postprogram genom att titta på diagrammen Användare och Klienter.

Skärmbild: Office 365-rapporter – E-postklienter som används

1

I rapporten Office 365-e-postprogram som används kan du se trender för de senaste 7, 30, 90 eller 180 dagarna. Men om du klickar på en viss dag i rapporten visar tabellen (7) data för de senaste 28 dagarna (inte från det datum då rapporten skapades).

2

Varje rapport har ett datum för när rapporten skapades. Rapporterna visar normalt 24 till 48 timmars fördröjning från aktivitetstiden.

3

I vyn Användare visas antalet unika användare som har anslutit till Exchange Online med ett e-postprogram.

4

I vyn Appar visas antalet unika användare per app under den valda tidsperioden.

5

Vyn Versioner visar antalet unika användare för varje version av Outlook i Windows.

5

 • I diagrammet Användare är Y-axeln det totala antalet unika användare som har anslutit till ett program någon dag under rapporteringsperioden.

 • I diagrammet Användare är X-axeln antalet unika användare som har använt programmet under rapporteringsperioden.

 • I diagrammet Appar är Y-axeln det totala antalet unika användare som har använt ett visst program under rapporteringsperioden.

 • I diagrammet Appar är X-axeln listan över program i organisationen.

 • I diagrammet Versioner är Y-axeln det totala antalet unika användare med en viss version av Outlook för skrivbordet. Om rapporten inte kan identifiera versionsnumret för Outlook visas antalet som Obestämbar.

 • I diagrammet Versioner är X-axeln listan över program i organisationen.

6

Du kan filtrera serierna som visas i diagrammet genom att klicka på ett objekt i förklaringen. I diagrammet Användare kan du till exempel klicka eller trycka på Mac Mail eller Outlook Skärmbild: Lista över e-postklienter. Klicka på e-postklienten om du vill få mer rapportdata om klienten. för att bara visa information om det objektet. När du ändrar det här valet ändras inte informationen i rutnätstabellen. Mac Mail, Outlook för Mac, Outlook Mobile, Outlook för skrivbordet och Outlook på webben är exempel på e-postprogram som du kan ha i organisationen.

7

Obs!: Du kan kanske inte se alla objekt i listan nedan i kolumnerna förrän du lägger till dem.

 • Användarnamn är namnet på e-postprogrammets ägare.

 • Datum för senaste aktivitet är det senaste datumet då programmet anslöt till Exchange Online.

 • Mac Mail, Outlook för Mac och Outlook, Outlook Mobile och Outlook på webben är exempel på e-postprogram som du kan ha i organisationen.

Om organisationens principer förhindrar dig att visa rapporter där användarinformationen är identifierbar kan du ändra sekretessinställningen för alla de här rapporterna. Titta i avsnittet Hur döljer jag information på användarnivå? i Aktivitetsrapporter i förhandsversionen av administrationscentret för Office 365.

8

Klicka eller tryck på Hantera kolumner för att lägga till eller ta bort kolumner i rapporten.

Skärmbild: användningsrapport för office 365-e-postprogram – välj kolumner

9

Du kan också exportera rapportdata till en Excel .csv-fil genom att klicka eller trycka på länken Exportera Office 365-rapporter – exportera data till en Excel-fil . Då exporteras data för alla användare och du kan göra enkel sortering och filtrering för vidare analys. Om du har mindre än 2 000 användare kan du sortera och filtrera i tabellen i själva rapporten. Om du har fler än 2 000 användare måste du exportera data för att kunna filtrera och sortera.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×