Office 365-rapporter i administrationscenter –Aktivitet i Yammer-grupper

I den nya Office 365-instrumentpanelen Rapporter ser du en översikt över aktiviteter i Office 365-produkter i din organisation. Här kan du gå in på detaljnivå i rapporter för enskilda produkter för att få bättre insikter om aktiviteterna inom varje produkt. Ta en titt på översiktsavsnittet för Rapporter. I rapporten Aktivitet i Yammer-grupper får du inblick i aktiviteten i Yammer-grupperna i organisationen och du kan se hur många Yammer-grupper som används.

Obs!: Globala administratörer i Office 365 eller Exchange-, SharePoint- och Skype för företag-administratörer eller rapportläsare kan se Office 365-rapporter.

Komma åt rapporten Aktivitet i Yammer-grupper

 1. Gå till administrationscentret för Office 365 > Rapporter > Användning.

 2. I listrutan Välj en rapport väljer du Aktivitet i Yammer-grupper.

  Välj Aktivitet i Yammer-grupper i listrutan

Tolka rapporten Aktivitet i Yammer-grupper

Du kan få en överblick över aktiviteten i Yammer-grupper genom att titta på diagrammen Grupper och Aktivitet.

Diagram över aktivitet i Yammer-grupper

1

I rapporten Aktivitet i Yammer-grupper kan du se trender under de senaste 7, 30, 90 eller 180 dagarna. Men om du klickar på en viss dag i rapporten visar tabellen (7) data för de senaste 28 dagarna (inte från det datum då rapporten skapades).

2

Varje rapport har ett datum för när rapporten skapades. Rapporterna visar normalt 24 till 48 timmars fördröjning från aktivitetstiden.

3

I vyn Grupper visas det totala antalet grupper som finns och hur många gruppkonversationsaktiviteter som utförts.

4

I vyn Aktivitet visas hur många Yammer-meddelanden som har publicerats och gillats i grupper.

5

 • I diagrammet Grupper är Y-axeln antalet grupper, totalt eller aktiva.

 • I diagrammet Aktivitet är Y-axeln antalet för den angivna aktiviteten för Yammer-grupper.

X-axeln i alla tre diagram är det valda datumintervallet för den specifika rapporten.

6

Du kan filtrera serierna du ser i diagrammet genom att klicka på ett objekt i förklaringen. Exempel: I diagrammet Grupp klickar eller trycker du på Totalt eller Aktiva Skärmbild: rapport över Office 365-grupper – Totalt antal och antal aktiva grupper om du bara vill se den specifika informationen. När du ändrar det här valet ändras inte informationen i rutnätstabellen.

7

Listan över grupper som visas bestäms av totala uppsättningen grupper som fanns (inte togs bort) under den längst (180 dagar) rapporterade tidsperioden.  Antal meddelanden (mottagna meddelanden) är olika beroende på vilka datum som väljs.

Obs!: Du kan kanske inte se alla objekt i listan nedan i kolumnerna förrän du lägger till dem.

 • Gruppnamn är namnet på gruppen.

 • Gruppadministratör är namnet på gruppadministratören eller ägaren.

 • Borttagna är antalet borttagna Yammer-grupper. Om gruppen tagits bort, men uppvisade aktivitet under rapporteringsperioden visas det i tabellen om här flaggan är satt till sant.

 • Typ är typen av grupp, offentlig eller privat.

 • Ansluten till Office 365 visar om Yammer-gruppen också är en Office 365-grupp.

 • Datum för senaste aktivitet är det senaste datumet som ett meddelande lästs, publicerats eller gillats av gruppen.

 • Medlemmar är antalet medlemmar i gruppen.

 • Publicerade är antalet meddelanden som publicerats i Yammer-gruppen under rapporteringsperioden.

 • Lästa är antalet konversationer som lästs i Yammer-gruppen under rapporteringsperioden.

 • Gillade är antalet meddelanden som gillats i Yammer-gruppen under rapporteringsperioden.

Om organisationens principer förhindrar dig att visa rapporter där användarinformationen är identifierbar kan du ändra sekretessinställningen för alla de här rapporterna. Titta i avsnittet Hur döljer jag information på användarnivå? i Aktivitetsrapporter i förhandsversionen av administrationscentret för Office 365.

8

Klicka eller tryck på Kolumner om du vill lägga till eller ta bort kolumner i rapporten.

Aktivitet i Yammer-grupper – välj kolumner

9

Du kan också exportera rapportdata till en Excel .csv-fil genom att klicka eller trycka på länken Exportera Office 365-rapporter – exportera data till en Excel-fil . Då exporteras data för alla användare och du kan göra enkel sortering och filtrering för vidare analys. Om du har mindre än 2 000 användare kan du sortera och filtrera i tabellen i själva rapporten. Om du har fler än 2 000 användare måste du exportera data för att kunna filtrera och sortera.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×