Office 365-rapporter i administrationscenter – Postlådeanvändning

Med den nya rapporten om postlådeanvändning får du information om användare med användarpostlådor och aktivitetsnivån för dem baserat på aktiviteterna för att skicka och läsa e-post, skapa avtalade tider, skicka möten, acceptera möten, avböja möten och ställa in möten. Du får även information om hur mycket lagringsutrymme som har förbrukats av varje användarpostlåda och hur många av dem som närmar sig lagringskvotens gräns.

Obs!: Globala administratörer i Office 365 eller Exchange-, SharePoint- och Skype för företag-administratörer eller rapportläsare kan se Office 365-rapporter.

Så här kommer du åt rapporten om postlådeanvändning

 1. Gå till administrationscentret för Office 365 > Rapporter

 2. Välj Postlådeanvändning i listrutan.

  Office 365 – välj tillgängliga rapporter

Tolka rapporten om postlådeanvändning

Du kan få en inblick i organisationens Postlådeanvändning genom att titta på diagrammen Postlåda, Lagring och Kvot.

1

I rapporten Postlådeanvändning kan du se trender under de senaste 7, 30, 90 eller 180 dagarna. Men om du klickar på en viss dag i rapporten visar tabellen data för de senaste 28 dagarna (inte från det datum då rapporten skapades).

2

Varje rapport har ett datum för när rapporten skapades. Rapporterna visar normalt 24 till 48 timmars fördröjning från aktivitetstiden.

3

Postlådediagrammet visar det totala antalet användarpostlådor i organisationen och hur många som är aktiva på en viss dag under rapportperioden. En användarpostlåda anses vara aktiv om någon av följande aktiviteter har utförts: skicka e-post, läsa e-post, skapa avtalad tid, skicka möte, acceptera möte, avböja möte eller ställa in ett möte.

4

Diagrammet Lagring visar hur stort lagringsutrymme som används i din organisation.

5

Diagrammet Kvot visar antalet användarpostlådor i varje kvotkategori. Det finns fyra kvotkategorier:

 • Bra – antal användare vars använda lagring ligger under kvotvärdet då varning utfärdas.

 • Varning – antalet användare vars använda lagring ligger på eller över värdet då varning utfärdas, men under kvoten då sändning förhindras

 • Det går inte att skicka – antalet användare vars använda lagring ligger på eller över värdet då sändning förhindras, men under kvoten då både sändning och mottagning förhindras

 • Det går inte att skicka/ta emot – antalet användare vars använda lagring ligger på eller över kvoten då både sändning och mottagning förhindras

6

 • I diagrammet Postlåda är Y-axeln antalet användarpostlådor.

 • I diagrammet Lagring är Y-axeln mängden lagringsutrymme som används av användarpostlådor i din organisation.

 • I diagrammet Kvot är Y-axeln antalet användarpostlådor i varje lagringskvot.

 • X-axeln i diagrammen Postlåda och Lagring är det valda datumintervallet för den här specifika rapporten.

 • X-axeln i diagrammen för Kvot är kvotkategorin.

7

Du kan filtrera diagrammen du ser genom att klicka på ett objekt i förklaringen.

8

Tabellen visar en uppdelning av postlådeanvändningen per användare. Du kan lägga till fler kolumner i tabellen.

 • Användarnamn är användarens e-postadress.

 • Visningsnamn är användarens fullständiga namn.

 • Borttagen refererar till den postlåda vars aktuella status är borttagen, men som var aktiv under en del av rapportens rapporteringsperiod.

 • Borttagen den är det datum postlådan togs bort.

 • Skapad den är det datum postlådan skapades.

 • Datum för senaste aktivitet refererar till det datum postlådan senast användes för att skicka eller läsa ett e-postmeddelande.

 • Objektantal refererar till det totala antalet objekt i postlådan.

 • Använt lagringsutrymme (MB) refererar till det totala använda lagringsutrymmet.

 • Kvot då varning utfärdas (MB) refererar till lagringsgränsen då postlådans ägare får en varning om att lagringskvoten snart är nådd.

 • Kvot då sändning förhindras (MB) refererar till lagringsgränsen då postlådan inte längre får skicka e-postmeddelanden.

 • Kvot då sändning/mottagning förhindras (MB) refererar till lagringsgränsen då postlådan inte längre får skicka eller ta emot e-postmeddelanden.

Om organisationens principer förhindrar dig att visa rapporter där användarinformationen är identifierbar kan du ändra sekretessinställningen för alla de här rapporterna. Ta en titt på avsnittet Dölja användarinformation i rapporterna i Aktivitetsrapporter i administrationscentret för Office 365.

9

Du kan också exportera rapportdata till en Excel .csv-fil genom att klicka eller trycka på länken Exportera.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×