Office 365-rapporter i administrationscenter – Microsoft Office-aktiveringar

I den nya Office 365-instrumentpanelen Rapporter ser du en översikt över aktiviteter i Office 365-produkter i din organisation. Här kan du gå in på detaljnivå i rapporter för enskilda produkter för att få bättre insikter om aktiviteterna inom varje produkt. Ta en titt på översiktsavsnittet för Rapporter.

I rapporten Office-aktivering får du en översikt över vilka användare som har aktiverat Office-prenumerationen på minst en enhet. Du får uppgifter på detaljnivå om prenumerationsaktiveringar för Office 365 Proplus, Project och Visio Pro för Office 365 samt detaljerad information om aktiveringar på olika datorer och andra enheter. Den här rapporten kan vara användbar när du vill identifiera användare som kan behöva extra hjälp och stöd för att aktivera Office-prenumerationen.

Obs!: Globala administratörer i Office 365 eller Exchange-, SharePoint- och Skype för företag-administratörer eller rapportläsare kan se Office 365-rapporter.

Så här kommer du åt rapporten över Office-aktiveringar

 1. Gå till administrationscentret för Office 365 > Rapporter

 2. Klicka på widgeten Aktiveringar på instrumentpanelen Rapporter eller välj från listrutan.

  Skärmbild: Klicka på Postlådeanvändning för att komma åt rapporten om postlådeanvändning

Tolka rapporten över Office-aktiveringar

Du kan se organisationens Office-aktiveringar genom att titta på diagrammen Aktiveringar och Användare.

Rapporter i Office 365 – antal Microsoft Office-aktiveringar på datorer och andra enheter

1

Rapporten Office-aktiveringar visar aktuell status för data om Office-licensaktiveringar [från rapportdatumet som visas längst upp till höger i diagrammet].

2

Varje rapport har ett datum för när rapporten skapades. Rapporterna visar normalt 24 till 48 timmars fördröjning från aktivitetstiden.

3

Diagrammet Aktiveringar visar antalet Office-aktiveringar på datorer och andra enheter.

4

Diagrammet Användare visar antalet användare som har aktiverats, och användare som har aktiverat Office-prenumerationen på datorn eller andra enheter.

5

 • I diagrammet Aktiveringar är Y-axeln antalet Office-aktiveringar.

 • I diagrammet Användare är Y-axeln användarens aktivitet för att aktivera Office.

 • X-axeln i båda diagrammen är det valda datumintervallet för den här specifika rapporten.

6

Du kan filtrera diagrammen du ser genom att klicka på ett objekt i förklaringen. Exempel: I diagrammet Aktiveringar klickar eller trycker du på Windows OS, Mac OS, Windows 10 Mobile, iOS eller Android Office 365-rapporter – se aktiveringsdata för PC och Mac samt Windows-, iOS- och Android-enheter om du bara vill se den specifika informationen. När du ändrar det här valet ändras inte informationen i rutnätstabellen.

7

I tabellen visas detaljerad information om Office-aktiveringar på användarnivå. Det här är listan över alla användare med Office-produkten tilldelad till dem. Du kan lägga till fler kolumner i tabellen.

Rapporter i Office 365 – tillgängliga kolumner för Office-aktiveringar
 • Användarnamn är användarens e-postadress.

 • Visningsnamn är användarens fullständiga namn.

 • Produktlicenser är de Office 365-produkter som har tilldelats till användaren.

 • Senaste aktiveringsdatum är datumet då användaren aktiverade Office på en dator eller annan enhet.

 • Datoraktivering refererar till antalet datorer som en användare har aktiverat Office på.

 • Enhetsaktivering refererar till antalet andra enheter som en användare har aktiverat Office på.

Om organisationens principer förhindrar dig att visa rapporter där användarinformationen är identifierbar kan du ändra sekretessinställningen för alla de här rapporterna. Ta en titt på avsnittet Dölja användarinformation i rapporterna i Aktivitetsrapporter i administrationscentret för Office 365.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×