Office 365-rapporter i administrationscenter – enhetsanvändning för Microsoft Teams

I den nya Office 365-instrumentpanelen Rapporter visas en översikt över aktiviteter i Office 365-produkterna inom din organisation. Här kan du gå in på detaljnivå i rapporter för enskilda produkter för att få bättre insikt om aktiviteterna inom varje produkt. Läs översiktsavsnittet om rapporter. I appanvändningsrapporten för Microsoft Teams får du inblick i vilka Microsoft Teams-appar som används inom organisationen.

Obs!: Globala administratörer i Office 365 eller Exchange-, SharePoint- och Skype för företag-administratörer eller rapportläsare kan se Office 365-rapporter.

Så här visar du appanvändningsrapporten för Microsoft Teams

 1. Gå till administrationscentret för Office 365 > Rapporter > Användning.

 2. Från listrutan Välj en rapport väljer du Microsoft Teams användaraktivitet.

  Välj en rapport – användaraktivitet för Microsoft Teams.

Tolka appanvändningsrapporten för Microsoft Teams

Genom att titta på diagrammen Användare och Fördelning kan du få insyn i användarnas användning av Microsoft Teams-appar.

Office 365-rapporter – appanvändning för Microsoft Teams

1

I rapporten Microsoft Teams enhetsanvändning visas trender för de senaste 7, 30, 90 eller 180 dagarna. Men om du klickar på en viss dag i rapporten visar tabellen (7) data för de senaste 28 dagarna (inte från det datum då rapporten skapades).

2

Varje rapport har ett datum för när rapporten skapades. Rapporterna visar normalt 24 till 48 timmars fördröjning från aktivitetstiden.

3

I vyn Användare visas antalet unika användare dagligen per app.

4

I vyn Fördelning visas antalet unika användare per app under den valda tidsperioden.

5

 • I diagrammet Användare visar Y-axeln antalet användare per app.

 • I diagrammet Fördelning visar Y-axeln antalet användare som använder den angivna appen.

X-axeln i diagrammen visar det valda datumintervallet för den specifika rapporten.

6

Du kan filtrera serierna som visas i diagrammet genom att klicka på ett objekt i förklaringen. Exempel: I diagrammet Användare klickar eller trycker du på Windows, Mac, Samtal, Webb, Android-telefon eller Windows-telefon om du bara vill visa den specifika informationen. När du ändrar det här valet ändras inte informationen i rutnätstabellen.

Om du vill filtrera appanvändningsdiagrammen för Microsoft Teams klickar du på en apptyp.

7

Listan över grupper som visas bestäms av totala uppsättningen grupper som fanns (inte togs bort) under den längsta (180 dagar) rapportperioden. Antal aktiviteter varierar beroende på vilka datum som väljs.

Obs!: Du kanske inte kan se alla objekt i listan nedan i kolumnerna förrän du lägger till dem.

 • Användarnamn är användarens e-postadress. Du kan visa den faktiska e-postadressen eller göra fältet anonymt.

 • Datum för senaste aktivitet (UTC) anger det senaste datum då användaren deltog i en Microsoft Teams-aktivitet i en app. 

 • Borttagen anger om teamet har tagits bort. Om teamet har tagits bort, men det förekom aktiviteter under rapporteringsperioden visas det i tabellen med alternativet Borttagen angett till Sant.

 • Borttaget datum är det datum då teamet togs bort.

 • Windows markeras om användaren varit aktiv i en Windows-app under den angivna tidsperioden.

 • Mac markeras om användaren varit aktiv i en Mac-app under den angivna tidsperioden.

 • Webb markeras om användaren varit aktiv i en webbapp under den angivna tidsperioden.

 • iOS markeras om användaren varit aktiv i en iOS-app under den angivna tidsperioden.

 • Android-telefon markeras om användaren varit aktiv i en Android-telefonapp under den angivna tidsperioden.

 • Windows-telefon markeras om användaren varit aktiv i en Windows Phone-app under den angivna tidsperioden.

Om organisationens principer förhindrar dig att visa rapporter där användarinformationen är identifierbar kan du ändra sekretessinställningen för alla de här rapporterna. Titta i avsnittet Hur döljer jag information på användarnivå? i Aktivitetsrapporter i förhandsversionen av administrationscentret för Office 365.

8

Klicka eller tryck på Kolumner om du vill lägga till eller ta bort kolumner i rapporten.

Appanvändningsrapport för Teams – välj kolumner

9

Du kan också exportera rapportdata till en Excel .csv-fil genom att klicka eller trycka på länken Exportera Office 365-rapporter – exportera data till en Excel-fil . Då exporteras data för alla användare och du kan göra enkel sortering och filtrering för vidare analys. Om du har mindre än 2 000 användare kan du sortera och filtrera i tabellen i själva rapporten. Om du har fler än 2 000 användare måste du exportera data för att kunna filtrera och sortera.

Närliggande avsnitt

Aktivitetsrapporter i administrationscentret för Office 365

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×