Office 365-rapporter i administrationscenter – E-postaktivitet

I den nya Office 365-instrumentpanelen Rapporter ser du en översikt över aktiviteter i Office 365-produkter i din organisation. Här kan du gå in på detaljnivå i rapporter för enskilda produkter för att få bättre insikter om aktiviteterna inom varje produkt. Ta en titt på översiktsavsnittet för Rapporter.

Du kan till exempel få en övergripande vy av e-postaktiviteten inom organisationen från sidan Rapporter och sedan mer detaljerat i widgeten E-postaktivitet för att förstå trenderna och detaljerna i e-postaktiviteten per användare inom organisation.

Obs!: Globala administratörer i Office 365 eller Exchange-, SharePoint- och Skype för företag-administratörer eller rapportläsare kan se Office 365-rapporter.

Komma åt e-postaktivitetsrapporten

 1. Gå till administrationscentret för Office 365 > Rapporter

 2. Klicka på widgeten för e-postaktivitet på instrumentpanelen Rapporter eller välj från listrutan.

  Rapporter i administrationscentret – välj e-postaktivitet

Tolka e-postaktivitetsrapporten

Du kan få inblick i användarnas e-postaktivitet genom att titta på diagrammen Aktivitet och Användare.

E-postaktivitet - antal e-post som skickats, tagits emot och lästs

1

I rapporten E-postaktivitet kan du se trender under de senaste 7, 30, 90 eller 180 dagarna. Men om du klickar på en viss dag i rapporten visar tabellen (7) data för upp till 28 dagar från aktuellt datum (inte det datum då rapporten skapades).

2

Varje rapport har ett datum för när rapporten skapades. Rapporterna visar normalt 24 till 48 timmars fördröjning från aktivitetstiden.

3

Med hjälp av diagrammet Aktivitet förstår du trenden med hur mycket e-postaktivitet som pågår i organisationen. Du kan förstå uppdelningen mellan aktiviteterna för att skicka, läsa eller ta emot e-postmeddelanden.

4

Med hjälp av diagrammet Användare förstår du trenden med mängden unika användare som skapar e-postaktiviteter. Du kan titta på trenden för användare som utför skicka, läsa eller ta emot e-aktiviteter.

5

 • I diagrammet Aktivitet är Y-axeln antalet aktiviteter av typen e-postmeddelande skickat, e-postmeddelande mottaget och e-postmeddelandet läst.

 • I diagrammetAnvändare är Y-axeln användarens antal aktiviteter av typen e-postmeddelande skickas, e-postmeddelande mottaget och e-postmeddelandet läst.

 • X-axeln i båda diagrammen är det valda datumintervallet för den här specifika rapporten.

6

Du kan filtrera serierna du ser i diagrammet genom att klicka på ett objekt i förklaringen. Exempel: I diagrammet Aktivitet klickar eller trycker du på Skickat, Mottaget eller Läst Office 365-rapporter - filtrera diagram för specifika relaterade data om du bara vill se den specifika informationen. När du ändrar det här valet ändras inte informationen i rutnätstabellen.

7

Tabellen visar en uppdelning av e-postaktiviteter per användare. Här visas alla användare som har en Exchange-produkt som tilldelats dem och deras e-aktiviteter. Du kan lägga till fler kolumner i tabellen.

Office 365-rapporter - hantera kolumner för e-postaktivitetsrapporterna
 • Användarnamn är användarens e-postadress.

 • Visningsnamn är användarens fullständiga namn.

 • Borttagen refererar till användare vars aktuella status har tagits bort, men som var aktiv under en del av rapportens rapporteringsperiod.

 • Borttaget datum är det datum användaren togs bort.

 • Datum för senaste aktivitet refererar till den senaste gången användaren utförde en aktivitet för att läsa eller skicka e-post.

 • Skicka-åtgärder är antalet gånger åtgärden att skicka ett e-postmeddelande har registrerats för användaren.

 • Mottagningsåtgärder är antalet gånger åtgärden att ta emot ett e-postmeddelande har registrerats för användaren.

 • Läsåtgärder är antalet gånger åtgärden att läsa ett e-postmeddelande har registrerats för användaren.

 • Tilldelad produkt är de Office 365-produkter som har tilldelats till användaren.

Om organisationens principer förhindrar dig att visa rapporter där användarinformationen är identifierbar kan du ändra sekretessinställningen för alla de här rapporterna. Titta i avsnittet Hur döljer jag information på användarnivå? i Aktivitetsrapporter i förhandsversionen av administrationscentret för Office 365.

8

Klicka eller tryck på Hantera kolumner Office 365-rapporter – hantera vilka kolumner som visas i tabellen med användarinformation för att lägga till eller ta bort kolumner i rapporten.

9

Du kan också exportera rapportdata till en Excel .csv-fil genom att klicka eller trycka på länken Exportera Office 365-rapporter – exportera data till en Excel-fil . Då exporteras data för alla användare och du kan göra enkel sortering och filtrering för vidare analys. Om du har mindre än 2 000 användare kan du sortera och filtrera i tabellen i själva rapporten. Om du har fler än 2 000 användare måste du exportera data för att kunna filtrera och sortera.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×