Office 365-rapporter i administrationscenter – användaraktivitet för Microsoft Teams

I den nya Office 365-instrumentpanelen Rapporter visas en översikt över aktiviteter i Office 365-produkter i din organisation. Här kan du gå in på detaljnivå i rapporter för enskilda produkter för att få bättre insikt om aktiviteterna inom varje produkt. Ta en titt på översiktsavsnittet för Rapporter. I användaraktivitetsrapporten för Microsoft Teams får du inblick i Microsoft Teams-aktiviteterna i organisationen.

Obs!: Globala administratörer i Office 365 eller Exchange-, SharePoint- och Skype för företag-administratörer eller rapportläsare kan se Office 365-rapporter.

Så här visar du användaraktivitetsrapporten för Microsoft Teams

 1. Gå till administrationscentret för Office 365 > Rapporter > Användning.

 2. Från listrutan Välj en rapport väljer du Microsoft Teams användaraktivitet.

  Välj en rapport – användaraktivitet för Microsoft Teams.

Tolka användaraktivitetsrapporten för Microsoft Teams

Du kan få inblick i användarnas Microsoft Teams-aktivitet genom att titta på diagrammen Aktivitet och Användare.

Office 365-rapporter – användaraktivitet för Microsoft Teams

1

I rapporten Microsoft Teams användaraktivitet visas trender för de senaste 7, 30, 90 eller 180 dagarna. Men om du klickar på en viss dag i rapporten visar tabellen (7) data för de senaste 28 dagarna (inte från det datum då rapporten skapades).

2

Varje rapport har ett datum för när rapporten skapades. Rapporterna visar normalt 24 till 48 timmars fördröjning från aktivitetstiden.

3

I vyn Aktivitet visas antalet Microsoft Teams-aktiviteter per aktivitetstyp. Aktivitetstyperna är chattmeddelanden för team, privata chattmeddelanden, samtal och möten.

4

I vyn Användare visas antalet användare per aktivitetstyp. Aktivitetstyperna är chattmeddelanden för team, privata chattmeddelanden, samtal och möten.

5

 • I diagrammet Aktivitet visar Y-axeln antalet för den angivna aktiviteten.

 • I diagrammet Filer visar Y-axeln antalet användare som deltagit i teamchattar, privata chattar, samtal eller möten.

X-axeln i diagrammen visar det valda datumintervallet för den specifika rapporten.

6

Du kan filtrera vilka serier som visas i diagrammet genom att klicka på ett objekt i förklaringen. Exempel: I diagrammet Aktivitet klickar eller trycker du på Kanalmeddelanden, Chattmeddelanden, Samtal eller Möten om du bara vill se den specifika informationen. När du ändrar det här valet ändras inte informationen i rutnätstabellen.

Om du vill filtrera aktivitetsdiagrammen för Microsoft Teams klickar du på en aktivitetstyp.

7

Listan över grupper som visas bestäms av totala uppsättningen grupper som fanns (inte togs bort) under den längsta (180 dagar) rapportperioden. Antal aktiviteter varierar beroende på vilka datum som väljs.

Obs!: Du kanske inte kan se alla objekt i listan nedan i kolumnerna förrän du lägger till dem.

 • Användarnamn är användarens e-postadress. Du kan visa den faktiska e-postadressen eller göra fältet anonymt.

 • Datum för senaste aktivitet (UTC) anger det senaste datum då användaren deltog i en Microsoft Teams-aktivitet. 

 • Kanalmeddelanden är antalet unika meddelanden som användaren publicerat i en teamchatt under den angivna tidsperioden.

 • Chattmeddelanden är antalet unika meddelanden som användaren publicerat i en privat chatt under den angivna tidsperioden.

 • Samtal är antalet samtal som användaren har deltagit i under den angivna tidsperioden.

 • Möten är antalet onlinemöten som användaren har deltagit i under den angivna tidsperioden.

 • Annan aktivitet är antalet andra teamaktiviteter som användaren har använt.

 • Borttagen anger om teamet har tagits bort. Om teamet har tagits bort, men det förekom aktiviteter under rapporteringsperioden visas det i tabellen med alternativet Borttagen angett till Sant.

 • Borttaget datum är det datum då teamet togs bort.

 • Tilldelad produkt är en lista över de produkter som har tilldelats användaren.

Om organisationens principer förhindrar dig att visa rapporter där användarinformationen är identifierbar kan du ändra sekretessinställningen för alla de här rapporterna. Titta i avsnittet Hur döljer jag information på användarnivå? i Aktivitetsrapporter i förhandsversionen av administrationscentret för Office 365.

8

Klicka eller tryck på Kolumner om du vill lägga till eller ta bort kolumner i rapporten.

Användaraktivitetsrapport för Teams – välj kolumner

9

Du kan också exportera rapportdata till en Excel .csv-fil genom att klicka eller trycka på länken Exportera Office 365-rapporter – exportera data till en Excel-fil . Då exporteras data för alla användare och du kan göra enkel sortering och filtrering för vidare analys. Om du har mindre än 2 000 användare kan du sortera och filtrera i tabellen i själva rapporten. Om du har fler än 2 000 användare måste du exportera data för att kunna filtrera och sortera.

Närliggande avsnitt

Aktivitetsrapporter i administrationscentret för Office 365

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×