Office
Logga in

Office 365-integrering med lokala miljöer

Du kan integrera Office 365 med dina befintliga katalogtjänster och med en lokal installation av Exchange Server, Skype för företag – Server 2015, eller SharePoint Server 2013.

Användare

När du integrerar med katalogtjänster kan du synkronisera och hantera användarkonton för båda miljöerna. Du kan också lägga till synkronisering av lösenordshash eller enkel inloggning (SSO) så att användarna kan logga in på båda miljöerna med sina lokala inloggningsuppgifter.

Hybrid

När du integrerar med lokala serverprodukter skapar du en hybridmiljö. En hybridmiljö kan vara till hjälp när du migrerar användare eller information till Office 365, eller så kan du fortsätta att låta vissa användare eller data ligga lokalt medan andra får ligga i molnet.

Mer information om hybridlösningar finns i Översikt över hybridmolnlösningar för Office 365. Du kan också använda Azure AD-rådgivare: Azure AD Connect-rådgivaren, AD FS-distributionsrådgivaren, Azure RMS-distributionsguiden och Azure AD Premium-installationsguiden för anpassad konfigurationsvägledning.

Innan du integrerar Office 365 och en lokal miljö måste du också ägna tid åt nätverksplanering och prestandajustering för Office 365. Du bör också förstå de identitetsmodeller som är tillgängliga i Office 365. I Var du hanterar dina Office 365-användarkonton finns en lista över verktyg som du kan använda för att hantera Office 365- användare och -konton.

Tillbaka till Konfigurera Office 365 för företag.

Integrera Office 365 med katalogtjänster

Om du har befintliga användarkonton i en lokal katalog vill du förstås slippa återskapa alla de kontona i Office 365. Tvingas du återskapa dem finns risken att det uppstår skillnader eller fel mellan miljöerna. Med katalogsynkronisering kan du spegla kontona mellan onlinemiljön och den lokala miljön. Med katalogsynkronisering slipper användarna komma ihåg ny information för varje miljö, och du slipper skapa eller uppdatera konton två gånger. Du kommer att behöva förbereda den lokala katalogen för katalogsynkronisering. Det kan du göra manuellt eller använda IdFix-verktyget (IdFix-verktyget fungerar bara med Active Directory).

Använd katalogsynkronisering för att hålla lokal information synkroniserad med information för onlineanvändarkonton

Om du vill att användarna ska kunna logga in på Office 365 med sina lokala uppgifter kan du också konfigurera SSO. Med SSO ställs Office 365 in på att lita på den lokala miljön för användarautentisering.

Med enkel inloggning är samma konto tillgängligt i både lokal miljö och online

Olika användarkontohanteringslösningar ger olika upplevelser för användarna, vilket visas i följande tabell.

Användarkontohanteringslösning   

Användarupplevelse   

Verktyg som du kan använda   

Läs mer   

Katalogsynkronisering med eller utan synkronisering av lösenordshash eller direktautentisering

Användarna loggar in i den lokala miljön med sitt användarkonto (domän\användarnamn). När de går till Office 365 måste de logga in igen med sitt arbets- eller skolkonto (användare@domän.com). Användarnamnet är samma i båda miljöerna.

Om du lägger till synkronisering av lösenordshash eller direktautentisering har användaren samma lösenord för båda miljöerna, men kommer att behöva ange uppgifterna igen när de loggar in på Office 365. Katalogsynkronisering med synkronisering av lösenordshash är det vanligaste scenariot för katalogsynkronisering.

Använd Azure Active Directory Connect till att konfigurera katalogsynkronisering. Läs instruktionerna i Konfigurera katalogsynkronisering för Office 365 och Använda Azure AD Connect med expressinställningar.

Förbereda för att tillhandahålla användare via katalogsynkronisering till Office 365.

Integrera lokala identiteter med Azure Active Directory

Katalogsynkronisering med SSO

Användarna loggar in i den lokala miljön med sitt användarkonto. När de går till Office 365 loggas de antingen in automatiskt eller så loggar de in med samma inloggningsuppgifter som de använder för den lokala miljön (domän\användarnamn).

Du kan också konfigurera SSO med hjälp av Azure AD Connect. Läs instruktionerna i Använda Azure AD Connect med anpassade inställningar.

Vad är åtkomst och enkel inloggning till program med Azure Active Directory?

Azure AD Connect ersätter äldre versioner av verktyg för identitetsintegration, t.ex. DirSync och Azure AD Sync. Mer information finns i Integrera lokala identiteter med Azure Active Directory.

Om du vill uppdatera från Azure Active Directory Sync till Azure AD Connect läser du uppgraderingsanvisningarna.

Se en lösningsarkitektur som har skapats för Office 365-katalogsynkronisering (DirSync) i Microsoft Azure.

Vill du ha mer hjälp?

Du kan få hjälp i forumen på Office 365-communityn Administratörer: Logga in och skapa en tjänstförfrågning Administratörer: Ring supporten

Se även

Installera Office 365 för företag

Olika sätt att migrera e-post till Office 365

Migrera från Lotus Notes till Office 365

Åtgärda problem med katalogsynkronisering för Office 365

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×