Nyheter i Word 2010 för de som uppgraderar från 2003

Microsoft Word 2010 är den andra versionen av Word som har lanserats sedan Word 2003. Den första var Word 2007. De här senare versionerna innehåller många praktiska, nya funktioner samt viktiga ändringar i användargränssnittet som ska förbättra åtkomsten till de många funktionerna i Word.

Den här artikeln innehåller en översikt över de ändringar som har gjorts i Microsoft Word sedan 2003. Om du vill hämta en guide över ändringarna går du till Migrera till Word 2010 från Word 2003.

Vad vill du göra?

Arbeta effektivare och få mer gjort

Samarbeta med andra utan förbehåll

Göra mer än bara dokument

Undvika att arbete går förlorat

Arbeta effektivare och få mer gjort

Det nya användargränssnittet Office Fluent i Word 2010 ser helt annorlunda ut än användargränssnittet i Word 2003. Menyer och verktygsfält har ersatts av menyfliksområdet och Backstage-vyn. För de som inte har arbetat med Word tidigare är gränssnittet mycket intuitivt. För mer erfarna Word-användare kräver gränssnittet en del ominlärning. Fördelen med användargränssnittet Office Fluent är att det blir enklare att få ut mer av Microsoft Office-programmen så att du kan leverera bättre resultat snabbare.

Om du vill använda en interaktiv guide som hjälper dig att dra nytta av dina kunskaper om de gamla menyerna och verktygsfälten kan du gå till artikeln Läsa om menyfliksområdet och Backstage-vyn.

Hitta de kommandon du behöver med hjälp av menyfliksområdet

I det nya menyfliksområdet som är en komponent i användargränssnittet Office Fluent grupperas verktygen efter uppgift, och de kommandon du använder oftast finns nära till hands. I Word 2010 kan du till och med anpassa menyfliksområdet så att de kommandon du använder oftast finns på samma plats.

Menyfliksområdet i Word 2010

Flikarna är åtgärdsspecifika.

Grupperna på samma flik delar upp en åtgärd i underaktiviteter.

Kommandoknapparna i varje grupp utför ett kommando eller visar en meny med kommandon.

I det nya, resultatinriktade användargränssnittet Office Fluent presenteras verktygen för dig på ett tydligt och ordnat sätt, när du behöver dem:

 • Spara tid och få ut mer av de kraftfulla Word-funktionerna genom att välja från gallerier med fördefinierade stilformat, tabellformat, listformat, grafiska effekter med mera.

 • I användargränssnittet Fluent elimineras behovet av chansningar när du formaterar dokumentet. I gallerierna med formateringsalternativ får du en visuell, dynamisk förhandsgranskning av formateringen innan du genomför ändringen.

Ta kontroll över dokumentet i Backstage-vyn

I Microsoft Office Backstage-vyn kan du göra vad du vill med en fil utan att det sker i själva filen. Det är den senaste nyheten i användargränssnittet Microsoft Office Fluent och funktionen hör ihop med menyfliksområdet. I Backstage-vyn hanterar du dina filer och skapar, sparar och letar efter dolda metadata eller personlig information och anger alternativ. Nu kan du förhandsgranska och skriva ut filerna i Backstage-vyn.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Mer information finns i Introduktion till Backstage-vyn.

Navigera i långa dokument med de nya funktionerna för dokumentnavigering och sökning

Nu kan du snabbare söka i långa dokument i Word 2010. Du kan dra och släppa rubriker för att lätt och smidigt ordna om dina dokument utan att du behöver kopiera och klistra in. Du kan söka efter innehåll med hjälp av inkrementell sökning så att du inte längre behöver veta exakt vad du söker efter för att hitta det.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Mer information finns i Nyheter i Word 2010.

Finjustera texten med OpenType-funktioner

Word 2010 har stöd för avancerade funktioner för textformatering, till exempel en mängd olika ligaturinställningar och möjligheten att välja mellan olika uppsättningar av formatmallar och talformat. Du kan använda dessa nya funktioner med många OpenType-teckensnitt när du vill skapa en snyggare typografisk form.

Text med ligaturer

Oformaterad text

Text med ligaturer

Mer information finns i OpenType-alternativ i dialogrutan Teckensnitt.

Mer information om andra nya innehållsfunktioner finns i Nyheter i Word 2010.

Lägga till förformaterade element med några få klickningar

I Word 2010 kan du med hjälp av byggblock lägga till förformaterat innehåll i dokumenten. Byggblock kan också spara tid åt dig eftersom du kan återanvända innehåll som du använder ofta.

 • När du arbetar med ett dokument från en viss malltyp, till exempel en rapport, kan du välja i ett galleri av förformaterade försättsblad, citat, sidhuvuden och sidfötter så att dokumentet får ett snyggare utseende.

 • Om du vill anpassa det förformaterade innehållet eller om organisationen ofta använder samma innehållsdel, till exempel en juridisk ansvarsfriskrivning eller kundkontaktinformation, kan du skapa egna byggblock som du sedan väljer från galleriet med en enda klickning.

Kommunicera bättre med effektfull grafik

Nya diagramfunktioner omfattar tredimensionella former, transparens, bakgrundsskugga och andra effekter.

Lägga till konstnärliga effekter till bilderna

Nu kan du lägga till nya konstnärliga effekter i Word 2010 som får dina bilder att se ut som skisser, teckningar eller målningar. Effekterna är ett enkelt sätt att förbättra dina bilder utan att du behöver använda någon ytterligare programvara för fotoredigering.

Några andra grafikfunktioner:

 • Bildkorrigeringar där du finjusterar bilder.

 • Du kan automatiskt ta bort oönskade delar av en bild, till exempel bakgrunden.

 • Du kan snabbt ta skärmdumpar och införliva visuella illustrationer i dokumentet.

Mer information om att arbeta med bilder i Word 2010 finns i Nyheter i Word 2010.

Ge dokumenten en önskad stil på ett ögonblick

Med formatmallar kan du snabbt formatera viktiga element i dokumentet, som rubriker, titlar och underrubriker. En formatmall är en uppsättning egenskaper, till exempel teckensnittsnamn, storlek, färg, styckejustering och avstånd. Vid formatering med hjälp av formatmallar är det enklare att ändra formateringen i långa dokument. Du kan till exempel helt enkelt ändra en enda rubrikformatmall i stället för att ändra formateringen i alla rubriker i dokumentet.

Formatmallarnas definitioner interagerar med formatuppsättningar och temainställningar vilket resulterar i en mängd kombinationer av sammanhängande designalternativ med professionellt utseende. Genom att använda formatuppsättningar och temainställningar kan du snabbt ändra utseendet på text, tabeller och grafik i hela dokumentet och få den stil och det färgschema du vill ha.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Lägga till matematiska ekvationer

Det är mycket enkelt att infoga matematiska symboler och formler i dokumenten i Word 2010. Gå bara till fliken Infoga och klicka på Ekvation så kan du välja bland ett galleri av inbyggda ekvationer. Redigera ekvationen med hjälp av den sammanhangsberoende fliken Ekvationsverktyg.

Undvika stavfel

När du skriver ett dokument som andra ska se vill du inte att stavfel ska stjäla uppmärksamhet från ditt budskap eller underminera ditt professionella intryck. Med de nya funktionerna i stavningskontrollen blir det enklare för dig att sprida ditt arbete med gott självförtroende.

Stavningskontrollen gjordes mer enhetlig över Microsoft Office system-programmen i Office 2007. Här följer några exempel på ändringarna:

I stavningskontrollen kan du hitta och markera vissa sammanhangsberoende stavfel. Har du skrivit fel så här någon gång i en engelsk text? I will see you their. I Word 2010 kan du aktivera alternativet Använd sammanhangsbaserad stavningskontrollom du vill få hjälp med att hitta och åtgärda den här typen av misstag. Det här alternativet är tillgängligt när du stavningskontrollerar dokument på engelska, tyska och spanska. Mer information finns i Välja hur stavnings- och grammatikkontrollen ska fungera.

Du kan inaktivera stavnings- och grammatikkontroll för ett dokument eller för alla dokument du skapar.

Använda Word överallt

Med Word 2010 kan du få tillgång till kraften och de välkända funktionerna i Word oavsett var du behöver dem. Du kan visa, navigera i och redigera dina Word-dokument från webbläsaren eller från din mobiltelefon utan att kompromissa med dokumentfunktionerna.

Om du inte har tillgång till Word kan du spara dokument på en webbserver och använda webbprogrammet för Word för att öppna dokumentet i webbläsaren. Där kan du visa dokumentet och till och med göra ändringar i det.

Mer information finns i Introduktion till Word Web App.

Överst på sidan

Samarbeta med andra utan förbehåll

I Word 2010 kan du samarbeta med kollegorna effektivare och säkrare. Flera författare kan arbeta med samma dokument samtidigt, direkt i Word. Nu behöver ni inte längre skicka kopior som bilagor i e-post. Om du skickar ett utkast av dokumentet i alla fall kan du i Word 2010 samla in och hantera de andras ändringar och kommentarer på ett effektivt sätt. När du är redo att publicera dokumentet får du i Word 2010 hjälp med att kontrollera att inga olösta ändringar och kommentarer ligger kvar i det publicerade dokumentet.

Arbeta samtidigt i ett dokument

I Word 2010 kan du samarbeta med andra direkt i Word. Du behöver inte bifoga filer i e-postmeddelanden eller spara olika utkast med namn som TSP_slutgiltig_2_SLUTGILTIG.docx. I stället behöver du bara öppna ditt dokument och börja arbeta. Du kan se vilka som samtidigt arbetar i dokumentet och var i dokumentet de arbetar.

När du öppnar ett delat dokument sparas det automatiskt i temporära filer i Word så att du kan göra ändringar i det offline, och sedan synkroniseras dina ändringar automatiskt när du ansluter igen. Om du behöver arbeta någon annanstans än på kontoret behöver du inte längre tänka på att spara lokala kopior eller föra in dina ändringar manuellt i serverdokumentet när du kommer tillbaka till kontoret.

Flera användare kan redigera samma dokument samtidigt och synkronisera varandras ändringar. Användarna kan blockera åtkomsten till olika avsnitt i dokumentet medan de arbetar med dem.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Söka efter och ta bort dolda metadata och personlig information i dokument

Innan du delar ett dokument med andra kan du kontrollera dokumentet med Dokumentkontroll och söka efter dolda metadata, personlig information eller annat innehåll som kanske lagras i dokumentet. Med Dokumentkontroll hittar du och tar bort information som kommentarer, versioner, spårade ändringar, pennanteckningar, dokumentegenskaper, information om dokumenthanteringsserver, dold text, anpassade XML-data och information i sidhuvuden och sidfötter. Dokumentkontrollen kan säkerställa att dokumenten du delar med andra inte innehåller någon dold personlig information eller dolt innehåll som ditt företag inte vill ska spridas. Dessutom kan företaget anpassa Dokumentkontrollen så att andra typer av dolt innehåll också kan hittas.

Mer information finns i Ta bort dold och personlig information genom att kontrollera dokument.

Lägga till en digital signatur eller signaturrad i dokumenten

Du kan bekräfta dokumentets autenticitet, integritet och ursprung genom att lägga till en digital signatur i dokumentet. I Word 2010 kan du antingen lägga till en osynlig digital signatur i ett dokument eller infoga en Microsoft Office-signaturrad som en synlig representation av signaturen i kombination med en digital signatur.

Tack vare möjligheten att registrera digitala signaturer med hjälp av signaturrader i Office-dokument slipper företag godkänna dokument, till exempel kontrakt och avtal, på papper. Till skillnad från signaturer på papper, kan man med digitala signaturer få en förteckning över exakt vad som signerades och signaturen kan även kontrolleras längre fram i tiden.

Konvertera Word-dokument till PDF och XPS

I Word 2010 kan du exportera filen till följande format:

 • PDF (Portable Document Format) PDF är ett elektroniskt filformat med fast layout som bevarar dokumentformatering och möjliggör delning av dokument. PDF-formatet säkerställer att filen bibehåller exakt det format som du skapade och att data i filen inte kan ändras på ett enkelt sätt när filen visas eller skrivs ut. PDF-formatet är också användbart för dokument som ska mångfaldigas med externa tryckmetoder.

 • XPS (XML Paper Specification) XPS är ett elektroniskt filformat som bevarar formateringen i ett dokument och möjliggör delning av dokument. XPS-formatet garanterar att en fil behåller exakt det avsedda formatet när den visas online eller skrivs ut och att informationen i filen inte kan ändras. XPS-formatet kan också användas tillsammans med IRM (Information Rights Management).

Mer information finns i Spara som PDF eller XPS.

Identifiera och hantera potentiellt riskfyllda dokument

När en fil verkar komma från en potentiellt riskabel plats, till exempel Internet, öppnas den i Skyddad vy i Office 2010. Skyddad vy ser ut som alla andra skrivskyddade vyer. I Skyddad vy kan du gå igenom innehållet i ett dokument och fatta ett välgrundat beslut om du betror filen eller inte.

Förhindra ändringar i en slutgiltig version av ett dokument

Innan du delar en slutgiltig version av ett dokument med andra kan du använda kommandot Markera som slutgiltigt. Dokumentet blir då skrivskyddat och du informerar de andra om att du delar en slutgiltig version av dokumentet. När ett dokument är markerat som slutgiltigt är kommandon för inmatning, redigering och kontroll inaktiverade, och användare som visar dokumentet kan inte av misstag göra ändringar i dokumentet. Kommandot Markera som slutgiltigt är dock ingen säkerhetsfunktion. Vem som helst kan redigera ett dokument som är markerat som slutgiltigt genom att inaktivera Markera som slutgiltigt.

Överst på sidan

Göra mer än bara dokument

Eftersom datorer och filer är så sammankopplade i dag lönar det sig mer än någonsin att lagra dokument i filer som är små, stabila och som kan användas på en rad olika plattformar. Som ett svar på det här behovet har utvecklingen av XML-stöd i Office 2010-versionen nått en ny nivå. Med det nya XML-baserade filformatet kan Word 2010-filer göras mindre, mer stabila och djupt integrerade med informationssystem och externa datakällor.

Minska filstorleken och förbättra återställning av skadade filer

Det nya Word XML-formatet är ett komprimerat och segmenterat filformat som innebär en dramatisk minskning av filstorleken och dessutom ser till att skapade filer enkelt kan återställas.

Om du vill läsa mer om fördelarna med XML-formatet hittar du mer information i Open XML-format och filnamnstillägg.

Koppla dokumenten till affärsinformation

Inom verksamheten skapar du dokument för att informera om viktiga affärsdata. Du kan spara tid och minska risken för fel genom att automatisera kommunikationsprocessen. Skapa dynamiska, smarta dokument som uppdateras automatiskt med hjälp av nya dokumentkontroller och databindning som ansluter till det underliggande systemen.

Hantera dokumentegenskaper i dokumentinformationspanelen

Med dokumentinformationspanelen kan du enkelt visa och redigera dokumentegenskaper när du jobbar i ett Word-dokument. Dokumentinformationspanelen visas högst upp i dokumentet i Word. Du kan använda dokumentinformationspanelen om du vill redigera dokumentegenskaperna för ett serverdokument – de uppdaterade egenskaperna sparas direkt på servern.

Du kanske till exempel har en server som spårar ett dokuments redigeringsstatus. När du gör de sista ändringarna i ett dokument kan du öppna dokumentinformationspanelen och ändra dokumentets redigeringsstatus från Utkast till Slutgiltig. När du sparar dokumentet på servern igen uppdateras redigeringsstatusen på servern.

Om du lagrar dokumentmallar i ett bibliotek på en Microsoft Windows SharePoint Services 3.0-server kan biblioteket innehålla anpassade egenskaper där information om mallarna lagras. I företaget kanske det till exempel krävs att dokumenten kategoriseras i biblioteket genom att egenskapen Kategori anges. Med hjälp av dokumentinformationspanelen kan du redigera sådana egenskaper direkt i Word-miljön.

Överst på sidan

Undvika att arbete går förlorat

Microsoft Office 2010 innehåller förbättrade verktyg för att återställa arbete om ett problem uppstår i Word 2010 eller om du av misstag stänger programmet utan att spara.

Office-diagnostik

När du konfigurerar Microsoft Office 2010 kan du ge Microsoft Office tillstånd att hämta en fil som hjälper Microsoft att diagnostisera systemproblem. Du kan aktivera eller inaktivera den här inställningen när du vill i Säkerhetscenter från valfritt Microsoft Office-program. Ändringarna tillämpas på alla Office-program. Microsoft Office-diagnostik ersätter följande funktioner i Microsoft Office 2003:

 • Identifiera och reparera

 • Återställning för Microsoft Office-program

Mer information finns i Ändra inställningar för Office-diagnostik.

Återställa arbete som inte sparats

Det har blivit enklare att återställa en fil som du stängde men glömde att spara och även att granska eller återgå till tidigare versioner av filen. Om du aktiverar Återskapa automatiskt sparas, precis som i Word 2003, versioner av filen samtidigt som du arbetar med den. Du anger själv med vilket intervall versionerna ska sparas.

Nu kan du även välja att behålla den senaste automatiskt sparade versionen av en fil utifall du råkar stänga den utan att spara. Det gör att du enkelt kan återställa filen nästa gång du öppnar den. Dessutom kan du öppna en lista med alla automatiskt sparade filversioner i Microsoft Office Backstage-vyn.

Mer information om att aktivera Återskapa automatiskt finns i Spara och återställa Office-filer.

Mer information om att återställa automatiskt sparade versioner av dokument finns i Återskapa tidigare versioner av en fil från Backstage.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×