Nyheter i Word 2010

Med Microsoft Word 2010 blir det lättare att samarbeta och att navigera i stora dokument. De nya funktionerna ger det slutgiltiga dokumentet en snyggare utformning och ett större intryck. Med den här nya versionen kan du få tillgång till de många olika funktionerna och det välkända gränssnittet i Word från din webbläsare eller din mobiltelefon.

I den här artikeln

Använda Word överallt

Word Mobile 2010 för Windows Phone 7

Webbversionen av Word

Få ut det bästa av dina idéer

Formatera text och bilder för ett enhetligt utseende

Finjustera text med OpenType-funktioner

Andra nya innehållsfunktioner

Nya talformat

Innehållskontroll för kryssrutor

Alternativtext för tabeller

Navigera i långa dokument med de nya funktionerna för dokumentnavigering och sökning

Illustrera dina idéer

Nya bildlayouter för SmartArt-grafik

Nya konstnärliga effekter

Bildkorrigeringar

Automatisk borttagning av bakgrund i bilder

Bättre bildkomprimering och beskärning

Infoga skärmbilder

ClipArt-alternativ med Clip Organizer

Pennanteckning

Arbeta enklare

Anpassa menyfliksområdet

Microsoft Office Backstage-vyn

Återställ arbete som inte sparats

Översätt text genom att peka på den

Förenklad språkinställning

Arbeta bättre tillsammans

Arbeta samtidigt i ett dokument

Öka säkerheten med Skyddad vy

Söka efter och ta bort dolda metadata och personlig information i filer

Undvik ytterligare ändringar i ett slutgiltigt dokument

Tillgänglighetskontroll

Använda Word överallt

Med Word 2010 kan du få tillgång till kraften och de välkända funktionerna i Word oavsett var du behöver det. Du kan visa, navigera i och redigera dina Word-dokument från webbläsaren eller från din mobiltelefon utan att kompromissa med dokumentets funktioner.

Word Mobile 2010 för Windows Phone 7

Om du har Windows Phone 7 kan du använda Microsoft Office Mobile 2010 för att arbeta med dina filer var som helst – oavsett om du är på arbetet, hemma eller på resande fot. Word Mobile 2010 är en del av Office Mobile och finns redan på din telefon i Office-hubben, så du behöver inte hämta eller installera något annat för att komma igång.

Word Mobile

Du kan använda Word Mobile när du visar och redigerar dokument som finns sparade på din telefon eller som har skickats till dig som bifogade filer i e-postmeddelanden, eller dokument som finns på en SharePoint 2010-webbplats via SharePoint Workspace Mobile 2010. När du redigerar ett dokument via SharePoint Workspace Mobile kan du spara dina ändringar på SharePoint-webbplatsen när du är online igen.

Med Word Mobile kan du skapa eller uppdatera dina dokument med många av de formateringsverktyg som du redan känner till och använder i datorversionen av Word, lägga till kommentarer och använda det nya dispositionsfönstret för att snabbt komma till en rubrik eller en kommentar.

Läs mer om Office Mobile 2010 för Windows Phone 7.

Om du har Windows Phone 7 kan du få stegvisa instruktioner via telefonen.

Webbversionen av Word

Om du inte har tillgång till Word kan du spara dokument på en webbserver och använda webbprogrammet för Word för att öppna dokumentet i din webbläsare. Där kan du visa dokumentet och till och med göra ändringar i det.

Mer information finns i Introduktion till Word Web App.

Överst på sidan

Få ut det bästa av dina idéer

I Word 2010 kombineras kraften i praktiska funktioner, till exempel tabeller, sidhuvuden/sidfötter och formatmallar, med spännande effekter, nya textfunktioner och en enklare navigering.

Formatera text och bilder för ett enhetligt utseende

Word 2010 innehåller kreativa effekter som du kan använda för både bilder och text. Och du kan fortfarande stavningskontrollera text som innehåller effekter.

Text- och bildeffekter

1. Enkel formatering för bilder och text

2. Bilder och text med skuggformatering

Finjustera text med OpenType-funktioner

Word 2010 innehåller stöd för avancerade funktioner för textformatering, till exempel en mängd olika ligaturinställningar och möjligheten att välja mellan olika uppsättningar av formatmallar och talformat. Du kan använda dessa nya funktioner med en mängd olika OpenType-teckensnitt och skapa en snyggare typografisk form.

Text med ligaturer

1. Oformaterad text

2. Text med ligaturer

Mer information finns i OpenType-alternativ i dialogrutan Teckensnitt.

Andra nya innehållsfunktioner

Dokumentredigeringen i Word 2010 har förbättrats på flera sätt.

Nya talformat

Word 2010 innehåller nya talformat med fasta siffror, till exempel 001, 002, 003... eller 0001, 0002, 0003...

Innehållskontroll för kryssrutor

Nu kan du enkelt lägga till kryssrutor i formulär och listor.

Alternativtext för tabeller

Nu kan du lägga till en titel eller en sammanfattning för dina tabeller i Word 2010 om du vill ge dina läsare mer information.

Navigera i långa dokument med de nya funktionerna för dokumentnavigering och sökning

Nu kan du snabbare söka i långa dokument i Word 2010. Du kan dra och släppa rubriker för att lätt och smidigt omorganisera dina dokument utan att du behöver kopiera och klistra in. Du kan söka efter innehåll med hjälp av stegvisa sökningar så att du inte längre behöver veta exakt vad du söker efter för att hitta det.

dokumentnavigering

I Word 2010 kan du göra följande:

 • Flytta mellan rubriker i ett dokument genom att klicka på delarna i dokumentkartan.

 • Minimera nivåer i dispositionen för att dölja kapslade rubriker så att du kan arbeta enkelt med kartan även i långa dokument med många och komplicerade nivåer.

 • Skriva in text i sökrutan och hitta rätt på en gång.

 • Omorganisera strukturen genom att dra och släppa rubriker i dokumentet. Ta bort, klipp ut eller kopiera rubriker och dess innehåll.

 • Flytta rubriker, eller rubriker med alla dess underordnade rubriker, uppåt eller nedåt i hierarkin.

 • Lägga till nya rubriker i dokumentet för att skapa en grundläggande disposition eller infoga nya rubriker utan att behöva bläddra och leta i dokumentet.

 • Följa ändringar som görs av andra användare genom att bläddra i rubriker med en ikon för samtidig redigering.

 • Visa miniatyrer av alla sidor i dokumentet och klicka på dem för att flytta runt i dokumentet.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Illustrera dina idéer

Tack vare en rad grafiska förbättringar i Word 2010 kan du enkelt utrycka dig precis som du vill.

Nya bildlayouter för SmartArt-grafik

Med de nya bildlayouterna för SmartArt-grafik i Word 2010 kan du framföra dina budskap med hjälp av fotografier eller andra bilder. Du behöver bara infoga dina bilder i SmartArt-figurerna i bildlayoutdiagrammet. Varje figur har också en bildtext där du kan lägga till en beskrivande text.

Om dokumentet redan innehåller bilder kan du precis som med text konvertera dem till SmartArt-grafik.

Det är enkelt att använda den här layouten när du vill skapa SmartArt-grafik:

 1. Infoga bildlayouten för SmartArt-grafik.

 2. Lägg till fotografierna.

 3. Beskriv dem.

Du kan välja mellan flera olika bildlayouter i Word.

Bildlayout för SmartArt-grafik

Nya konstnärliga effekter

Nu kan du lägga till nya konstnärliga effekter i Word 2010 som får dina bilder att ut som skisser, teckningar eller målningar. Effekterna är ett enkelt sätt att förbättra dina bilder utan att du behöver använda någon ytterligare programvara för fotoredigering.

Några av de 20 nya konstnärliga effekterna är bland annat Blyertsskiss, Linjeteckning, Vattenfärg: svamp, Mosaik: bubblor, Glas, Pasteller: utjämna, Inplastning, Fotokopia och Färgstrykningar.

Bildkorrigeringar

Du kan förvandla dina fotografier till livfulla konstverk genom att finjustera färgstyrka (mättnad) och färgton (temperatur). Du kan även justera ljusstyrka, kontrast, skärpa och oskärpa eller ändra färgerna så att de bättre passar dokumentinnehållet och lyfter hela dokumentet.

Automatisk borttagning av bakgrund i bilder

En av de avancerade bildredigeringsfunktionerna i Word 2010 är att du automatiskt kan ta bort oönskade delar i bilder. Genom att till exempel ta bort bakgrunden eller andra detaljer i bilden kan du välja vad du vill framhäva.

Bättre bildkomprimering och beskärning

Med de nya och förbättrade bildredigeringsverktygen kan du anpassa bilderna så att de ser ut precis som du vill. Funktionerna ger dig bättre kontroll över bildkvalitet och komprimering efter vad dokumentet ska användas till (tryck, skärm eller e-post).

Infoga skärmbilder

Du kan använda Word 2010 för att snabbt lägga till skärmbilder och andra visuella illustrationer i ditt arbete. När du har lagt till skärmbilden kan du använda verktygen på fliken Bildverktyg om du vill redigera och förbättra skärmbilden. Och om du använder dina skärmbilder i olika dokument kan du ta hjälp av funktionen Förhandsgranska Urklipp och se hur de kommer att se ut innan du infogar dem.

ClipArt-alternativ med Clip Organizer

Nu kan du använda, skicka och leta bland tusentals nya ClipArt-delar som skapats i vårt community, förutom de bilder, videoklipp och andra media som du redan kan lägga till i dina dokument. Det finns information om vem som skickat delarna och du kan rapportera om bilderna är olämpliga eller osäkra.

Pennanteckning

Pennanteckningsfunktionen har förbättrats i Word 2010 och nu kan du göra pennanteckningar med din Tablet PC och spara dessa ändringar tillsammans med dokumentet.

Överst på sidan

Arbeta enklare

Du kan anpassa din arbetsyta i Word 2010 och samla dina vanligaste kommandon på ett ställe. Du kan öppna tidigare versioner av dokumentet och det är även enklare att arbeta med text på andra språk.

Anpassa menyfliksområdet

Du kan anpassa menyfliksområdet, som är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet, som det passar dig. Du kan exempelvis skapa anpassade flikar och grupper som innehåller kommandon som du ofta använder.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Microsoft Office Backstage-vyn

I Microsoft Office Backstage-vyn kan du göra allt meden fil som du inte gör isjälva filen. Det är den senaste nyheten i användargränssnittet Microsoft Office Fluent och funktionen hör ihop med menyfliksområdet. I Backstage-vyn hanterar du dina filer – du kan skapa, spara och leta efter dolda metadata eller personlig information och ange alternativ.

Tillgängliga kommandon när du klickat på fliken Arkiv i Word

Mer information finns i Introduktion till Backstage-vyn.

Återställ arbete som inte sparats

Det har blivit enklare att återställa en fil som du stängde men glömde att spara och även att granska eller återgå till tidigare versioner av filen. Om du aktiverar Återskapa automatiskt sparas, precis som i tidigare versioner av Word, versioner av filen samtidigt som du arbetar med den. Och du anger själv i vilka intervall versionerna ska sparas.

Nu kan du även behålla den senaste automatiskt sparade versionen av en fil utifall du råkar stänga den utan att spara. Det gör att du enkelt kan återställa filen nästa gång du öppnar den. Dessutom kan du öppna en lista med alla automatiskt sparade filversioner i Microsoft Office Backstage-vyn.

Översätt text genom att peka på den

Med miniöversättaren behöver du bara peka på ett ord eller en markerad fras med muspekaren, så visas en översättning i ett litet fönster. I miniöversättaren finns också knappen Spela upp som du kan använda för att spela upp ordet eller frasen, och knappen Kopiera som du kan använda om du vill klistra in översättningen i ett annat dokument.

Du kan visa översättningen för ett språk även om du inte har språkpaketet, Language Interface Pack eller språkverktygen installerade på datorn.

Mer information finns i Visa översättningar med miniöversättaren.

Förenklad språkinställning

Om du använder flera språk kan du enkelt komma åt en enskild dialogruta där det går att ställa in språk för redigering, visning, skärmtips och hjälp. Om du inte har installerat den programvara eller det tangentbord som krävs, visas ett meddelande med länkar där du får hjälp att lösa problemet.

Mer information finns i Ange språkinställningar för redigering, gränssnitt eller hjälp.

Överst på sidan

Arbeta bättre tillsammans

Med hjälp av Word 2010 kan du och dina kollegor arbeta effektivare. Word 2010 innehåller även funktioner så att du säkert kan dela arbete och hålla osäkra filer borta från din dator.

Arbeta samtidigt i ett dokument

I Word 2010 kan du samarbeta med andra direkt i Word. Du behöver inte bifoga filer i e-postmeddelanden eller spara olika utkast med namn som TSP_slutgiltig_2_SLUTGILTIG.docx. I stället behöver du bara öppna ditt dokument och börja arbeta. Du kan se vilka som samtidigt arbetar i dokumentet och var i dokumentet de arbetar.

När du öppnar ett delat dokument sparas det automatiskt i temporära filer i Word så att du kan göra ändringar i det offline, och sedan synkroniseras dina ändringar automatiskt när du ansluter igen. Om du behöver arbeta någon annanstans än på kontoret behöver du inte längre tänka på att spara lokala kopior eller föra in dina ändringar manuellt i serverdokumentet när du kommer tillbaka till kontoret.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Flera användare kan redigera samma dokument samtidigt och synkronisera varandras ändringar. Användarna kan blockera åtkomsten till olika avsnitt i dokumentet medan de arbetar med dem.

Öka säkerheten med Skyddad vy

I Skyddad vy öppnas alla filer med inaktiverade redigeringsfunktioner. Filer från platser som kan vara osäkra, till exempel Internet eller e-postbilagor, eller filer med aktivt innehåll, till exempel makron, dataanslutningar eller ActiveX-kontroller, valideras och öppnas i Skyddad vy. Filer från betrodda källor kan aktiveras genom att klicka på Aktivera redigering och det går att visa information om filen i Microsoft Office Backstage-vyn.

Söka efter och ta bort dolda metadata och personlig information i filer

Innan du delar ett dokument med andra kan du kontrollera dokumentet med Dokumentkontroll och söka efter dolda metadata, personlig information eller annat innehåll som lagras i dokumentet.

Med Dokumentkontroll kan du söka efter och ta bort följande information:

 • Kommentarer

 • Versioner

 • Spårade ändringar

 • Pennanteckningar

 • Dold text

 • Dokumentegenskaper

 • Anpassade XML-data

 • Information i sidhuvud och sidfot

Dokumentkontrollen kan säkerställa att dokumenten du delar med andra inte innehåller någon dold personlig information eller dolt innehåll som ditt företag inte vill ska spridas. Dessutom kan företaget anpassa Dokumentkontrollen så att andra typer av dolt innehåll också kan hittas.

Undvik ytterligare ändringar i ett slutgiltigt dokument

Innan du delar med dig av ett dokument som är slutgiltigt kan du skivskydda dokumentet med kommandot Markera som slutgiltigt. Då vet andra att du delar med dig av en slutgiltig version av dokumentet. När ett dokument är markerat som slutgiltigt inaktiveras redigeringskommandon och rättningsmarkeringar och de som öppnar dokumentet kan inte oavsiktligt ändra i dokumentet.

Kommandot Markera som slutgiltigt är inte en säkerhetsfunktion. Vem som helst kan inaktivera funktionen Markera som slutgiltigt och redigera dokumentet.

Tillgänglighetskontroll

Med Tillgänglighetskontroll kan du identifiera och lösa åtkomstproblem i dokument. Tillgänglighetskontroll gör att du kan korrigera potentiella problem som kan hindra att personer med funktionshinder inte får åtkomst till innehållet.

Om det finns åtkomstproblem i ett dokument visas en varning i Microsoft Office Backstage-vyn. Du kan sedan granska och vid behov korrigera problemen i dokumentet. Du kan visa varningen genom att först klicka på fliken Arkiv. Därefter klickar du på Felsök och Kontrollera åtkomst under Förbered för delning.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×