Nyheter i SharePoint Workspace 2010

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Microsoft SharePoint Workspace kallades tidigare Microsoft Office Groove. De flesta grundläggande verktygen och funktionerna i den tidigare versionen stöds fortfarande. Till exempel kan användare fortfarande skapa och distribuera tillfälliga arbetsytor för samarbete som innehåller flera olika produktionsverktyg.

En målsättning med den här versionen är att utöka Microsofts SharePoint-teknik. Med Microsoft SharePoint Workspace får användare kraftfulla nya verktyg som gör att de får åtkomst till och kan dela innehåll som lagras på SharePoint-webbplatser, även när de inte är anslutna till företagsnätverk.

I den här artikeln:

SharePoint-arbetsytor

SharePoint Workspace Mobile 2010 för Windows Phone 7

Groove-arbetsytor

Anpassade listverktyg

Vad har hänt med Groove 2007- och InfoPath-formulärverktygen?

Kalenderverktyget

Windows Search

Meddelanden i Microsoft Office Communicator

Enklare inloggning

Microsoft Office-menyfliksteknik

Backstage-vyn

Felsäkert läge

SharePoint-arbetsytor

I Microsoft SharePoint Workspace 2010 finns en ny sorts arbetsyta som kallas för SharePoint-arbetsyta. Med en SharePoint-arbetsyta får du åtkomst till SharePoint-webbplatsinnehåll på din lokala dator. Detta kan innefatta innehåll från dokumentbibliotek och ett antal listtyper.

En SharePoint-arbetsyta är ett personligt synkroniserat exemplar av en SharePoint-webbplats. Till skillnad från andra typer av arbetsytor är medlemskap i en SharePoint-webbplats begränsad till individuella användare som synkroniserar SharePoint-webbplatsen med de lokala datorerna.

Det finns två sätt att skapa en SharePoint-arbetsyta. Vanligtvis är utgångspunkten den SharePoint-webbplats du vill synkronisera med din lokala dator. På SharePoint-webbplatsen klickar du på Webbplatsåtgärder och sedan på Synkronisera till arbetsyta.

Du kan också skapa en SharePoint-arbetsyta från startfönstret. I så fall måste du ange webbadressen för SharePoint-webbplatsen som du vill synkronisera med din lokala dator.

Uppdateringar av innehåll i en SharePoint-arbetsyta synkroniseras automatiskt med SharePoint-webbplatsen enligt ett schema. Du kan även framtvinga en manuell synkronisering mellan SharePoint-arbetsytan och SharePoint-webbplatsen när du vill. Dessutom kan du checka ut innehåll på en SharePoint-arbetsyta för att undvika att skapa redigeringskonflikter med andra som kan ha åtkomst till samma innehåll på SharePoint-webbplatsen.

Överst på sidan

SharePoint Workspace Mobile 2010 för Windows Phone 7

Om du har Windows Mobile Phone kan du använda Microsoft Office Mobile 2010 och arbeta med dina filer var du än befinner dig – på kontoret, hemma eller på resande fot. SharePoint Workspace Mobile 2010 är en del av Office Mobile och finns redan på din telefon i Office-hubben, så du behöver inte hämta eller installera något annat för att komma igång.

SharePoint Workspace Mobile 2010

SharePoint Workspace Mobile säkerställer att de senaste versionerna av dina dokument som lagras på en SharePoint-webbplats också är tillgängliga på telefonen. När du är ansluten till Internet kan du:

  • Komma åt innehåll som finns på en SharePoint 2010-webbplats.

  • Öppna och redigera Word-, Excel-, PowerPoint- och OneNote-filer som finns på en SharePoint 2010-webbplats.

  • Bläddra bland SharePoint 2010-webbplatser, listor och dokumentbibliotek.

Du kan även använda SharePoint Workspace Mobile för att spara SharePoint 2010-filerna offline och placera dem på telefonen. Du kan sedan öppna och redigera dokumenten och spara dem på SharePoint-webbplatsen nästa gång du ansluter.

Läs mer om Office Mobile 2010 för Windows Phone 7.

Läs mer om SharePoint Workspace Mobile.

Överst på sidan

Groove-arbetsytor

Groove-arbetsytor är peer-arbetsytor för samarbete som är bekanta för användare av Microsoft Office Groove. Precis som förut kan Groove-arbetsytor ha en eller flera medlemmar och erbjuda en mängd olika produktionsverktyg, till exempel Diskussion, Kalender och Dokument.

När användare skapar en ny Groove-arbetsyta kan de välja mellan två versioner: 2010 (standard) och 2007. Användare kan lägga till olika verktygsuppsättningar i de olika arbetsyteversionerna, och versionerna är ömsesidigt uteslutande. Alla medlemmar på en 2010-arbetsyta måste köra Microsoft SharePoint Workspace 2010. Alla medlemmar på en 2007-arbetsyta måste köra Microsoft Office Groove 2007 eller Microsoft SharePoint Workspace 2010.

Överst på sidan

Anpassade listverktyg

I SharePoint Workspace 2010 introduceras listverktyget som är avsett för utformning och distribution av anpassade verktyg för datainsamling. Alla formulärmallar i listverktyget utformas och uppdateras i Microsoft Office InfoPath och importeras sedan. När formulärmallarna har importerats utför utvecklarna ytterligare designåtgärder i listverktyget i designer, till exempel layout av vyer och inställning av sortering och filtrering.

Överst på sidan

Vad har hänt med Groove 2007- och InfoPath-formulärverktygen?

Alla anpassade verktyg som utvecklats med Groove 2007- och InfoPath-formulärverktygen fungerar i Microsoft SharePoint Workspace 2010. Det nya listverktyget ersätter emellertid dessa verktyg som standardverktyget för att utveckla nya anpassade verktyg. Därför är Formulärdesign i Groove 2007- och InfoPath-formulärverktygen inaktiverad. Alla designuppdateringar i befintliga Groove 2007- eller InfoPath-formulärverktyg måste utföras av medlemmar på arbetsytan som fortfarande kör Groove 2007.

Överst på sidan

Kalenderverktyget

I SharePoint Workspace 2010 finns ett nytt kalenderverktyg. Användare som uppgraderar och som är bekanta med Groove 2007-kalenderverktyget och Groove 2007-mötesverktyget kommer att märka att det nya kalenderverktyget kombinerar idéer och funktioner från båda dessa verktyg.

Med kalenderverktyget kan medlemmar på arbetsytan hantera ett mötes livscykel, bland annat schemaläggning av återkommande eller enstaka möten, upprättande av dagordning och administration av deltagare, mötesanteckningar och mötessammanfattningen.

Överst på sidan

Windows Search

För att göra det lättare att hitta innehåll på arbetsytan har SharePoint Workspace nu stöd för Windows Search, version 4.0. Nu kan du söka efter innehåll i de flesta 2010-arbetsyteverktyg och i några 2007-arbetsyteverktyg. Mer information finns i Söka efter innehåll i SharePoint Workspace.

Överst på sidan

Meddelanden i Microsoft Office Communicator

I SharePoint Workspace används Microsoft Office Communicator som meddelandesystem. Om du vill starta en Office Communicator-konversation dubbelklickar du på valfri kontakt i kontaktlistan i startfönstret eller på valfri medlem i en medlemslista för en arbetsyta.

Groove 2007-meddelandesystemet är fortfarande tillgängligt. Högerklicka på valfri kontakt eller medlem på arbetsytan och klicka sedan på Skicka meddelande.

Överst på sidan

Enklare inloggning

Du loggas automatiskt in på ditt SharePoint Workspace-konto när du startar programmet. Du ombes inte längre att ange användarnamn och lösenord utöver det användarnamn och lösenord som du anger när du startar datorn och loggar in i Windows.

Överst på sidan

Microsoft Office-menyfliksteknik

I SharePoint Workspace används tekniken med menyfliksområde som är tillgänglig i andra Microsoft Office-produkter. Det innebär att du nu kan utföra de flesta åtgärder genom att klicka på de olika alternativen på flikarna. Menyfliksområdet är utformat för att omfatta de funktioner som används mest. I verktygsfältet Snabbåtkomst visas ytterligare alternativ.

Överst på sidan

Backstage-vyn

Klicka på fliken Arkiv i menyfliksområdet om du vill öppnaBackstage-vyn. Precis som i andra Microsoft Office-program är det i Backstage-vyn som du utför alla administrativa uppgifter. I SharePoint Workspace innefattar detta uppgifter som att ändra anslutningsinställningar, ställa in aviseringar, hantera kontoinställningar, visa och hantera meddelandehistorik, skapa arbetsytor, skriva ut och skapa mallar och arkiv för arbetsytor.

Överst på sidan

Felsäkert läge

Om du har problem med SharePoint Workspace-konto eller installation – till exempel kan om SharePoint Workspace kraschar av någon anledning – du starta om programmet i Felsäkert läge. Köra SharePoint Workspace i felsäkert läge får du möjlighet att felsöka problem med konto. Till exempel om du har problem med en skadad arbetsyta kan kan du köra SharePoint Workspace i felsäkert läge, ta bort den felaktiga arbetsytan och starta sedan om SharePoint Workspace som vanligt.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×