Nyheter i Project 2016

Som Office 365-prenumerant får du regelbundet nya och förbättrade funktioner i Office 2016. Ta en titt nedan för att se vad som är tillgängligt för dig idag.

Senaste uppdateringarna för Project 2016

Se nyheter och förbättringar i funktionsuppdateringen för oktober 2017, version 1710 (8625.2055).
Hitta din Office-version.

Agile i Microsoft Project

Om du är Project Online-prenumerant kan du hantera projekt och aktiviteter med enkla, visuella aktivitetstavlor som har stöd för Scrum, Kanban och anpassade arbetsflöden. Aktivera agile-vyer för ett pågående vattenfallsprojekt eller skapa ett nytt agile-projekt från sidan Arkiv > Ny. Med fliken Agile-verktyg kan du se list- och tavelvyer samt växla mellan vattenfallsvyer och agile-vyer av samma aktivitet. Project tillhandahåller även flera agile-specifika rapporter som aktivitetsstatus och sprintstatus. Mer information finns i Agile i Microsoft Project.

Skärmbild av menyfliksområdet i Project som visar fliken Agile-verktyg

Upptäck vyn Uppgiftstavla

Vill du inte använda agile projekthantering men ändå se projektaktiviteterna på en tavla? Om du har en Project Online-prenumeration kan du visa alla aktiviteter i Project som kort på en tavla med vyn Uppgiftstavla. Flytta uppgiftskort från kolumn till kolumn och ge kolumner egna namn för att skapa ett anpassat arbetsflöde.

Så här visar du ditt projekt i vyn Uppgiftstavla:

 1. I Project, på fliken Visa i gruppen Aktivitetsvyer väljer du Uppgiftstavla.

 2. Ställ in kolumnerna efter projektets behov:

  • Byt namn på en kolumn genom att högerklicka på kolumnnamnet och välja Byt namn, skriva ett nytt namn och trycka på Retur.

  • Lägg till fler kolumner genom att välja Lägg till ny kolumn till höger om den sista kolumnen, skriva ett namn och trycka på Retur.

  Viktigt!: Kolumnrubrikerna i vyn Uppgiftstavla är samma som kolumnrubrikerna för agile-verktygen i Project. Om du använder både vyn agile och Uppgiftstavla kommer de ändringar du gör i kolumnrubrikerna därför att visas i båda vyerna.

Vill du vara först med nya funktioner?

Bli en Office Insider så blir du först med att se nya funktioner och kan berätta vad du tycker.

GÅ MED I OFFICE INSIDER IDAG

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Mer om versioner

När får jag nya funktioner?
Nya Office 365-funktioner distribueras ibland över en bestämd tidsperiod till alla prenumeranter.

Se hur funktioner distribueras

Fullständig lista över alla uppdateringar
Få information om alla kanalutgivningar för Office 365-klientprogram.

Senaste versioner

Nytt för icke-prenumeranter
Är du inte Office 365-prenumerant men använder Office 2016? Ta reda på vad som är tillgängligt i din version.

Nyheter i Office 2016

Tidigare versioner

Se nyheter och förbättringar i funktionsuppdateringen i augusti 2017, version 1708 (8431.2079).
Hitta din Office-version.

Länka en uppgift i Project till Planner

Om du är en Project Online-prenumerant kan du länka en uppgift i Microsoft Project till en plan i Microsoft Planner. I Planner kan du analysera arbetsprocessen, bygga upp ett team, tilldela uppgifter och uppdatera status i en användarvänlig uppgiftstavla.

Att länka en uppgift till Planner:

 1. Markera en aktivitet i Project och klicka sedan på knappen Planner på menyfliken Uppgift.

  Bild av knappen Planner på menyfliken Uppgift.
 2. I fönstret Länka uppgiften till en plan söker du efter gruppen som tillhör planen och väljer sedan planen du vill länka till i listan.

 3. Välj Skapa länk.

Project-uppgiften länkas till planen och uppgiftsägaren i Project blir nu ägare för planen i Planner.

Se nyheter och förbättringar i funktionsuppdateringen i mars 2017, version 1703 (7967.2139).
Hitta din Office-version.

Länka aktiviteter med hjälp av en nedrullningsbar meny

Du måste inte längre komma ihåg ID för den aktivitet du vill länka till. När du markerar en cell i kolumnen Föregående och väljer nedåtpilen visas i stället en lista över alla aktiviteter i projektet. Hierarkin och ordningen för aktiviteterna matchar projektet exakt, vilket gör det enkelt att bläddra till rätt aktivitet och sedan markera kryssrutan bredvid den.

Skärmbild av föregående kolumns nedrullningsbara meny i Project

Du kan också välja aktiviteter från samma typ av listruta i kolumnen Efterföljande. Mer information finns i Länka aktiviteter i ett projekt.

Se nyheter och förbättringar i funktionsuppdateringen i januari 2017, version 1701 (7766.2060).
Hitta din Office-version.

Fältet Sammanfattningsnamn för aktivitet

Med långa listor över aktiviteter kan det vara svårt att veta vad en uppgift är indragen under i den övergripande projektplanen. Fältet Sammanfattningsnamn för aktivitet är ett skrivskyddat fält som anger namnet på en aktivitets sammanfattningsaktivitet. Om du lägger till det här fältet som en kolumn i aktivitetsvyn kan du förtydliga strukturen för ditt projekt. Du lägger till det här fältet genom att högerklicka på rubriken för en kolumn (till höger om platsen där du vill lägga till fältet), välja Infoga kolumn och sedan välja Sammanfattningsnamn för aktivitet i listrutan.

Kolumnen Sammanfattningsnamn för aktivitet

Se nyheter och förbättringar i funktionsuppdateringen för november 2016, version 1611 (7571.2072).
Hitta din Office-version.

Tidslinjeetiketter och aktivitetsstatus

Det blev just enklare att kommunicera projektstatus! Tidslinjefält kan nu få etiketter och aktivitetsstatus visas direkt på själva aktiviteterna, vilket gör det enkelt att snabbt visa planen och pågående arbete när du delar status.

Tidslinjefält med etiketter och aktivitetsstatus

Se nyheter och förbättringar i funktionsuppdateringen för oktober 2016, version 1610 (7466.2038).
Hitta din Office-version.

Feedback via app

Vill du kommentera eller komma med förslag som rör Microsoft Office? Vi behöver din feedback för att leverera bra produkter. I Project kan du föreslå nya funktioner, berätta för oss vad du gillar och vad som inte fungerar genom att klicka på Arkiv > Feedback.

Klicka på Arkiv > Feedback om du vill kommentera eller ge förslag som rör Microsoft Project

Se nyheter och förbättringar i funktionsuppdateringen för september 2015, version 1509 (4229.1024).
Hitta din Office-version.

Mer flexibla tidslinjer

Med Project 2016 kan du inte bara dra nytta av flera tidslinjer för att illustrera olika faser eller kategorier av arbete, utan även ange start- och slutdatum för varje tidslinje separat. Det ger en tydligare helhetsbild av det arbete som ingår.

Formaterad tidslinje i Project

Vill du veta mer? Så här skapar du tidslinjer i Project 2016.

Bättre kontroll över schemaläggning av resurser

Vissa resurser har begränsad tillgänglighet och deras tid kan vara schemalagd av en resurshanterare. Med Project Professional 2016 och Project Online kan projektledare och resurshanterare förhandla fram ett avtal, som kallas ett resursåtagande, för att se till att resurser utnyttjas på ett lämpligt och effektivt sätt i hela organisationen.

Viktigt!: Funktionen för resursåtaganden fungerar bara om du använder Project Professional 2016 och är ansluten till Project Online. Om du inte är ansluten till Project Online är funktionen för resursåtaganden dold. Funktionen ingår inte i Project Standard 2016.

Hur fungerar det? När en resurshanterare konfigurerar företagets resurspool i Project Online kan han eller hon ange att vissa resurser måste godkännas innan de tilldelas till ett projekt.

När en projektledare vill använda en av dessa resurser i ett projekt skickar han eller hon en åtagandebegäran. Begäran omfattar datumintervallet då resursen behövs, och antingen en viss andel av resursens tid under datumintervallet eller ett visst antal timmar under datumintervallet.

Lägg till åtagande

Resurshanteraren granskar begäran och kan antingen acceptera den, föreslå ändringar eller avvisa den. Projektledaren kan se resurshanterarens svar genom att uppdatera ärendets status i den nya vyn Resursplan i Project Professional 2016.

Knappen uppdatera på fliken Åtaganden

När ärendet har slutförts kan projektledaren tilldela resursen i fråga till uppgifter inom projektet.

Gör saker snabbare med Berätta

Det finns en textruta i menyfliksområdet i Project 2016 där det står Berätta vad du vill göra. Det är ett textfält där du kan skriva ord och fraser om det du vill göra härnäst. Du kommer snabbt åt funktioner du vill använda och åtgärder du vill utföra. Du kan också få hjälpinformation om det du letar efter.

Berätta vad du vill göra

En fråga skrivs i rutan "Berätta".

Nya teman för Project

Nu finns det tre Office-teman som du kan använda i Project 2016: Färg, Mörkgrå och Vit. Du kommer åt dem genom att gå till Arkiv > Alternativ > Allmänt och klicka på den nedrullningsbara menyn bredvid Office-tema.

Rullgardinsmeny för Office-teman med alternativen färgat, mörkgrått och vitt

Senaste uppdateringarna för Project Insiders

Fortsätt läsa om du vill se nyheterna i version 1710 (8625.2055) för Insider – långsamt och berätta sedan vad du tycker. Det är ovärderligt för oss att få tidig feedback från dig!

Agile i Microsoft Project

Om du är Project Online-prenumerant kan du hantera projekt och aktiviteter med enkla, visuella aktivitetstavlor som har stöd för Scrum, Kanban och anpassade arbetsflöden. Aktivera agile-vyer för ett pågående vattenfallsprojekt eller skapa ett nytt agile-projekt från sidan Arkiv > Ny. Med fliken Agile-verktyg kan du se list- och tavelvyer samt växla mellan vattenfallsvyer och agile-vyer av samma aktivitet. Project tillhandahåller även flera agile-specifika rapporter som aktivitetsstatus och sprintstatus. Mer information finns i Agile i Microsoft Project.

Skärmbild av menyfliksområdet i Project som visar fliken Agile-verktyg

Upptäck vyn Uppgiftstavla

Vill du inte använda agile projekthantering men ändå se projektaktiviteterna på en tavla? Om du har en Project Online-prenumeration kan du visa alla aktiviteter i Project som kort på en tavla med vyn Uppgiftstavla. Flytta uppgiftskort från kolumn till kolumn och ge kolumner egna namn för att skapa ett anpassat arbetsflöde.

Så här visar du ditt projekt i vyn Uppgiftstavla:

 1. I Project, på fliken Visa i gruppen Aktivitetsvyer väljer du Uppgiftstavla.

 2. Ställ in kolumnerna efter projektets behov:

  • Byt namn på en kolumn genom att högerklicka på kolumnnamnet och välja Byt namn, skriva ett nytt namn och trycka på Retur.

  • Lägg till fler kolumner genom att välja Lägg till ny kolumn till höger om den sista kolumnen, skriva ett namn och trycka på Retur.

  Viktigt!: Kolumnrubrikerna i vyn Uppgiftstavla är samma som kolumnrubrikerna för agile-verktygen i Project. Om du använder både vyn agile och Uppgiftstavla kommer de ändringar du gör i kolumnrubrikerna därför att visas i båda vyerna.

Ännu fler funktioner, ännu snabbare

Alla nya funktioner för Office Insiders

Få reda på alla nya funktioner i alla Office-appar samt versionsinformation.

Kolla in nyheterna för Office Insiders

Vill du ha nya funktioner snabbare?

Registrera dig för Office Insider – snabb och få tillgång till de senaste funktionerna ännu tidigare.

Se hur du registrerar dig som Office Insider

Delta i communityn

Answers Community – Office Insider forumet

Office Insider-communityn

Få kontakt med personer som är lika intresserade av tekniken som du och få hjälp från Office Insider-communityn.

Besök communityn

Office Insider Twitter

Följ oss på @OfficeInsider

Anslut dig till den växande communityn med experter och entusiaster som hjälper oss att utforma det framtida Office.

Följ oss på Twitter

Hit skickar du feedback

Vi vill gärna höra dina tankar om vad som fungerar, vad som inte gör det och vad du tycker vi kan förbättra. Du kan rapportera problem och skicka feedback genom att klicka på Arkiv > Feedback i ett Office 2016-program. Du kan också nå oss genom att göra inlägg i Office Insider-communityn eller twittra till @OfficeInsider.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×