Nyheter i Project

Som Office 365-prenumerant får du regelbundet nya och förbättrade funktioner i Office. Ta en titt nedan för att se vad som är tillgängligt för dig idag.

Senaste uppdateringarna för Project

Det finns ingenting nytt i version 2001 (12430.20184), men ta en titt på den här funktionen som vi nyligen släppt. Hitta din Office-version

Växla smidigt

I den nya kontohanteraren visas alla dina Office 365 arbetskonton och personliga konton på ett och samma ställe. Och det är enklare än någonsin att växla mellan dem.

MER INFORMATION

Konceptbild av funktionen för att byta konto

Vill du vara först med nya funktioner?

Bli en Office Insider så blir du först med att se nya funktioner och kan berätta vad du tycker.

GÅ MED I OFFICE INSIDER IDAG

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Mer om versioner

När får jag nya funktioner?
Nya Office 365-funktioner distribueras ibland ut över en tidsperiod till alla prenumeranter.

Se hur funktioner distribueras

Fullständig lista över alla uppdateringar
Få information om alla kanalutgivningar för Office 365-klientprogram.

Senaste versioner

Nytt för icke-prenumeranter
Är du inte Office 365-prenumerant men använder Office 2016 eller 2019? Ta reda på vad som är tillgängligt i din version.

Nyheter i Office 2016 Nyheter i Office 2019

Läs vidare och se vad som är nytt i december.

Dialogruta med uppgifter. Knappen Kopiera länk till uppgift är markerad.

Länka direkt till en uppgift

Samarbeta tydligare genom att kopiera och skicka en länk till en särskild uppgift i projektet. Välj de tre punkterna i alla Project för webben-vyer och välj sedan Kopiera länk till uppgift.

ÖPPNA PROJECT FÖR WEBBEN

Se nyheter i majuppdateringen version 1905 (11629.20196).

Växla smidigt

I den nya kontohanteraren visas alla dina Office 365 arbetskonton och personliga konton på ett och samma ställe. Och det är enklare än någonsin att växla mellan dem.

MER INFORMATION

Konceptbild av funktionen för att byta konto

Se nyheter i funktionsuppdateringen för augusti 2018, version 1808 (10730.20088).

Plan i bakgrunden och uppgiftsinformation i förgrunden

Mer information om uppgiftstavlekort

När rubriken inte är nog för att få fram hela budskapet kan du anpassa dina uppgiftstavlekort och visa den viktigaste informationen.

MER INFORMATION

Se nyheter och förbättringar i funktionsuppdateringen för juli 2018 version 1807 (10325.20082).

Spara som-sida med Senaste markerat

Håll ordning med senast sparade platser

Project innehåller en lista med platser där du har sparat andra projekt. När du är redo att spara ditt projekt väljer du bara något av dina senaste platser och jobbar vidare.

MER INFORMATION

Ta en titt på vad som är nytt i Version 1806 (version 10228.20080).

Sprintplanering

Hantera sprints på ett nytt sätt

Arbeta med Uppgiftstavlor på ett flexibelt sätt. Gå till Hantera sprints om du vill lägga till eller ta bort sprints allteftersom projektet utvecklas.

Se nyheter och förbättringar i funktionsuppdateringen för maj 2018, version 1805 (9330.2087).
Hitta din Office-version

Sprinthantering har blivit enklare

Om du vill få en snabb överblick över alla dina sprints klickar du på Projekt > Agile > Scrum > Hantera. Härifrån kan du snabbt lägga till, uppdatera eller ta bort sprints.

Dialogrutan Hantera sprint i förgrunden och ett projekt i bakgrunden

Se nyheter och förbättringar i funktionsuppdateringen för mars 2018, version 1804 (9226.2114).
Hitta din Office-version

Filtrera vyn Uppgiftstavla

Om du använder Project Online-skrivbordsklient kan du filtrera vyn Uppgiftstavla och se uppgifter som hör till antingen en särskild resurs eller en sammanfattningsaktivitet. Du kan även använda dessa filter när du visar Sprint- eller Kanban-tavlor.

Så här filtrerar du Uppgiftstavlan:

 1. På fliken Visa väljer du Uppgiftstavla.

 2. Välj knappen Filtrera i övre högra hörnet.

  Skärmbild av knappen Filtrera i vyn Uppgiftstavla.
 3. Klicka på nedpilen bredvid Sammanfattningsaktivitet (0) eller Resurs (0) och välj från listan. Du kan välja flera sammanfattningsaktiviteter eller resurser att filtrera efter.

  Skärmbild av den nedrullningsbara menyn Filtrera resurser på Uppgiftstavlan, med två resurser markerade

Ange procent färdigt från en uppgiftstavla

I Project Online-skrivbordsklient kan du uppdatera hur många procent av en uppgift som är färdigt när du flyttar den från kolumn till kolumn. Det gör du i fältet Ange % färdigt i vyerna Uppgiftstavla, Sprint och Kanban. Denna procent färdigt står även kvar i vyn Gantt-schema.

Så här använder du Ange % färdigt:

 1. Öppna en Project-fil. På fliken Visa väljer du Uppgiftstavla.

  Du kan även använda Ange % färdigt i en Sprint- eller Kanban-tavla. Mer information om hur du använder dessa finns i Använda Agile i Microsoft Project Online-skrivbordsklienten.

 2. På uppgiftstavlan väljer du Ange % färdigt under ett kolumnnamn och anger ett värde, till exempel 50.

  Skärmbild av Uppgiftstavlan med en markör som anger siffran 50 för antal % färdigt
 3. Flytta en uppgift till kolumnen.

  Skärmbild som visar flytt av uppgift från en kolumn i Uppgiftstavlan till en annan.

  När du öppnar uppgiften ser du att dess färdiga procent matchar kolumnens färdiga procent.

  Skärmbild av dialogrutan Uppgiftsinformation som visar antal procent färdigt

Så här gömmer du Ange % färdigt från vyn Uppgiftstavla:

 • På fliken Verktyg för Uppgiftstavla: Format avmarkerar du kryssrutan Visa mappning av % färdigt.

Växla snabbt sprintvy och flytta fram uppgifter

I Project Online-skrivbordsklient kan du lättare växla mellan sprints, identifiera din aktuella sprint och flytta fram uppgifter till nästa sprint.

Så här visar du särskilda sprints eller flytta fram uppgifter:

 1. Öppna ett projekt med sprints och gå till fliken Agila verktyg: Scrum.

  Mer information om att använda sprints i Project finns i Använda Agile i Microsoft Project Online-skrivbordsklienten.

 2. Gör något av följande:

  • I listrutan Visa sprints väljer du den sprint du vill visa.

  • Högerklicka på en uppgift och välj Flytta till nästa sprint.

Se nyheter och förbättringar i funktionsuppdateringen för oktober 2017, version 1710 (version 8625.2055).
Hitta din Office-version.

Agile i Microsoft Project

Om du är Project Online-prenumerant kan du hantera projekt och aktiviteter med enkla, visuella aktivitetstavlor som har stöd för Scrum, Kanban och anpassade arbetsflöden. Aktivera agile-vyer för ett pågående vattenfallsprojekt eller skapa ett nytt agile-projekt från sidan Arkiv > Ny. Med fliken Agile-verktyg kan du se list- och tavelvyer samt växla mellan vattenfallsvyer och agile-vyer av samma aktivitet. Project tillhandahåller även flera agile-specifika rapporter som aktivitetsstatus och sprintstatus. Mer information finns i Agile i Microsoft Project.

Skärmbild av menyfliksområdet i Project som visar fliken Agile-verktyg

Upptäck vyn Uppgiftstavla

Vill du inte använda agile projekthantering men ändå se projektaktiviteterna på en tavla? Om du har en Project Online-prenumeration kan du visa alla aktiviteter i Project som kort på en tavla med vyn Uppgiftstavla. Flytta uppgiftskort från kolumn till kolumn och ge kolumner egna namn för att skapa ett anpassat arbetsflöde.

Så här visar du ditt projekt i vyn Uppgiftstavla:

 1. I Project, på fliken Visa i gruppen Aktivitetsvyer väljer du Uppgiftstavla.

 2. Ställ in kolumnerna efter projektets behov:

  • Byt namn på en kolumn genom att högerklicka på kolumnnamnet och välja Byt namn, skriva ett nytt namn och trycka på Retur.

  • Lägg till fler kolumner genom att välja Lägg till ny kolumn till höger om den sista kolumnen, skriva ett namn och trycka på Retur.

  Viktigt!: Kolumnrubrikerna i vyn Uppgiftstavla är samma som kolumnrubrikerna för agile-verktygen i Project. Om du använder både vyn agile och Uppgiftstavla kommer de ändringar du gör i kolumnrubrikerna därför att visas i båda vyerna.

Se nyheter och förbättringar i funktionsuppdateringen för augusti 2017, version 1708 (version 8431.2079).
Hitta din Office-version

Länka en uppgift i Project till Planner

Om du är en Project Online-prenumerant kan du länka en uppgift i Microsoft Project till en plan i Microsoft Planner. I Planner kan du analysera arbetsprocessen, bygga upp ett team, tilldela uppgifter och uppdatera status i en användarvänlig uppgiftstavla.

Att länka en uppgift till Planner:

 1. Markera en aktivitet i Project och klicka sedan på knappen Planner på menyfliken Uppgift.

  Bild av knappen Planner på menyfliken Uppgift.
 2. I fönstret Länka uppgiften till en plan söker du efter gruppen som tillhör planen och väljer sedan planen du vill länka till i listan.

 3. Välj Skapa länk.

Project-uppgiften länkas till planen och uppgiftsägaren i Project blir nu ägare för planen i Planner.

Se nyheter och förbättringar i funktionsuppdateringen för mars 2017, version 1703 (version 7967.2139).
Hitta din Office-version

Länka aktiviteter med hjälp av en nedrullningsbar meny

Du måste inte längre komma ihåg ID för den aktivitet du vill länka till. När du markerar en cell i kolumnen Föregående och väljer nedåtpilen visas i stället en lista över alla aktiviteter i projektet. Hierarkin och ordningen för aktiviteterna matchar projektet exakt, vilket gör det enkelt att bläddra till rätt aktivitet och sedan markera kryssrutan bredvid den.

Skärmbild av föregående kolumns nedrullningsbara meny i Project

Du kan också välja aktiviteter från samma typ av listruta i kolumnen Efterföljande. Mer information finns i Länka aktiviteter i ett projekt.

Se nyheter och förbättringar i funktionsuppdateringen i januari 2017, version 1701 (version 7766.2060).
Hitta din Office-version.

Fältet Sammanfattningsnamn för aktivitet

Med långa listor över aktiviteter kan det vara svårt att veta vad en uppgift är indragen under i den övergripande projektplanen. Fältet Sammanfattningsnamn för aktivitet är ett skrivskyddat fält som anger namnet på en aktivitets sammanfattningsaktivitet. Om du lägger till det här fältet som en kolumn i aktivitetsvyn kan du förtydliga strukturen för ditt projekt. Du lägger till det här fältet genom att högerklicka på rubriken för en kolumn (till höger om platsen där du vill lägga till fältet), välja Infoga kolumn och sedan välja Sammanfattningsnamn för aktivitet i listrutan.

Kolumnen Sammanfattningsnamn för aktivitet

Se nyheter och förbättringar i funktionsuppdateringen för november 2016, version 1611 (version 7571.2072).
Hitta din Office-version.

Tidslinjeetiketter och aktivitetsstatus

Det blev just enklare att kommunicera projektstatus! Tidslinjefält kan nu få etiketter och aktivitetsstatus visas direkt på själva aktiviteterna, vilket gör det enkelt att snabbt visa planen och pågående arbete när du delar status.

Tidslinjefält med etiketter och aktivitetsstatus

Se nyheter och förbättringar i funktionsuppdateringen för oktober 2016, version 1610 (version 7466.2038).
Hitta din Office-version.

Feedback via app

Vill du kommentera eller komma med förslag som rör Microsoft Office? Vi behöver din feedback för att leverera bra produkter. I Project kan du föreslå nya funktioner, berätta för oss vad du gillar och vad som inte fungerar genom att klicka på Arkiv > Feedback.

Klicka på Arkiv > Feedback om du vill kommentera eller ge förslag som rör Microsoft Project

Se nyheter och förbättringar i funktionsuppdateringen för september 2015, version 1509 (version 4229.1024).
Hitta din Office-version.

Mer flexibla tidslinjer

Med Project 2016 kan du inte bara dra nytta av flera tidslinjer för att illustrera olika faser eller kategorier av arbete, utan även ange start- och slutdatum för varje tidslinje separat. Det ger en tydligare helhetsbild av det arbete som ingår.

Formaterad tidslinje i Project

Vill du veta mer? Så här skapar du tidslinjer i Project 2016.

Bättre kontroll över schemaläggning av resurser

Vissa resurser har begränsad tillgänglighet och deras tid kan vara schemalagd av en resurshanterare. Med Project Professional 2016 och Project Online kan projektledare och resurshanterare förhandla fram ett avtal, som kallas ett resursåtagande, för att se till att resurser utnyttjas på ett lämpligt och effektivt sätt i hela organisationen.

Viktigt!: Funktionen för resursåtaganden fungerar bara om du använder Project Professional 2016 och är ansluten till Project Online. Om du inte är ansluten till Project Online är funktionen för resursåtaganden dold. Funktionen ingår inte i Project Standard 2016.

Hur fungerar det? När en resurshanterare konfigurerar företagets resurspool i Project Online kan han eller hon ange att vissa resurser måste godkännas innan de tilldelas till ett projekt.

När en projektledare vill använda en av dessa resurser i ett projekt skickar han eller hon en åtagandebegäran. Begäran omfattar datumintervallet då resursen behövs, och antingen en viss andel av resursens tid under datumintervallet eller ett visst antal timmar under datumintervallet.

Lägg till åtagande

Resurshanteraren granskar begäran och kan antingen acceptera den, föreslå ändringar eller avvisa den. Projektledaren kan se resurshanterarens svar genom att uppdatera ärendets status i den nya vyn Resursplan i Project Professional 2016.

Knappen uppdatera på fliken Åtaganden

När ärendet har slutförts kan projektledaren tilldela resursen i fråga till uppgifter inom projektet.

Gör saker snabbare med Berätta

Du ser en textruta i menyfliksområdet i Project 2016 där det står Berätta vad du vill göra. Det här är ett textfält där du kan ange ord eller fraser relaterade till vad du vill göra i nästa steg och som snabbt ger dig åtkomst till funktioner du vill använda eller åtgärder du vill utföra. Du kan också välja att få hjälp om det du letar efter.

Berätta vad du vill göra

En fråga skrivs i rutan "Berätta".

Nya teman för Project

Nu finns det tre Office-teman som du kan använda i Project 2016: Färg, Mörkgrå och Vit. Du kommer åt dem genom att gå till Arkiv > Alternativ > Allmänt och klicka på den nedrullningsbara menyn bredvid Office-tema.

Rullgardinsmeny för Office-teman med alternativen färgat, mörkgrått och vitt

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×