Nyheter i OneNote 2010

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Microsoft OneNote 2010 innehåller flera nya funktioner och förbättrade funktioner från tidigare versioner. I den här artikeln sammanfattas de viktigaste ändringarna så att du kan planera din uppgradering.

I den här artikeln

Komma åt all information överallt

Dela och samarbeta effektivare

Bättre sätt att organisera och hitta anteckningar

Enklare sökning och länkade anteckningar

Bättre redigering

Stöd för tryckfunktion

Bättre användargränssnitt

Universell åtkomst till all din information

Med OneNote 2010 får du praktiskt taget oavbruten åtkomst till dina anteckningar och information tack vare att du kan komma åt dina filer var du än är – på jobbet, hemma eller på språng.

 • Synkronisera mot molnet (OneDrive)    Anteckningsböckerna är tillgängliga var du än befinner dig, från valfri dator. Och detta utöver de andra sätt du kan använda för att synkronisera dina anteckningsböcker (fildelning, SharePoint, USB-minnen etc.).

 • OneNote Online    Du kan öppna och redigera en hel anteckningsbok från en webbläsare, även på datorer som inte har OneNote 2010 installerat.

 • OneNote Mobile 2010 för Windows Phone 7    Om du har Windows Phone 7 kan du använda Microsoft Office Mobile 2010 för att arbeta med dina anteckningar var som helst, oavsett om du är på arbetet, och hemma eller på resande fot. OneNote Mobile 2010 är en del av Office Mobile och redan på telefonen i Office-hubben så du inte behöver ladda ned eller installera något annat att komma igång. Du kan använda OneNote Mobile för att skapa eller uppdatera anteckningar med hjälp av samma verktyg som du känner till i skrivbordsversionen av OneNote, till exempel att infoga röst PM och bilder i dina anteckningar visar anteckningar och söka efter specifika sidor i en anteckningsbok, skapa listor , och öppna och redigera anteckningsböcker som lagras på en SharePoint 2010-webbplats. Du kan också lägga till anteckningar i en OneNote-anteckningsbok som har skapats för dig och synkroniseras till OneDrive. Det här sättet kan du visa och redigera dina anteckningar på din telefon med OneNote Mobile på din dator med hjälp av OneNote 2010 eller online med hjälp av OneNote Online i en webbläsare.
  OneNote Mobile 2010-hubben
  Läs mer om Office Mobile 2010 för Windows Phone 7.

Överst på sidan

Förbättrade funktioner för delning och samarbete

OneNote 2010 har stöd för samtidig redigering i anteckningsböcker av flera användare. Det här är användbart för enskilda användare som vill arbeta med samma anteckningsbok på både en stationär dator och en bärbar dator samtidigt utan att låsa filen, men det är ännu mer värdefullt för grupper och arbetslag som delar en anteckningsbok för brainstorming, planering av idéer, informationsinsamling i möten och så vidare. Delade anteckningsböcker kan också användas av familjer som vill kunna planera renoveringar, trädgårdsarbete, recept, bröllop, evenemang och så vidare.

 • Markering av olästa anteckningar    I en delad anteckningsbok markeras automatiskt nytt innehåll som någon annan i gruppen har lagt till eller ändrat sedan du senast tittade i den. På så sätt ser du snabbt vad som är nytt. Anteckningsböcker sida vid sida, avsnittsflikar och sidflikar med nytt innehåll visas med fetstil, så att du lätt hittar dem.

 • Författarinformation    Innehåll som någon annan än du själv har lagt till eller ändrat i en delad anteckningsbok markeras nu med ett litet, färgkodat fält med författarens initialer. Nu ser du enkelt vem som lagt till den nya informationen – och var.

 • Stöd för olika versioner    Nu kan du enkelt visa tidigare versioner av en sida, vem som skrev den och när. Ändringar som rör den tidigare versionen av sidan markeras automatiskt.

 • Snabbare synkronisering av sidor    När flera personer arbetar på samma sida samtidigt går synkroniseringen av den sidan snabbare. På så sätt visas ändringarna för alla författare så gott som i realtid.

Överst på sidan

Bättre sätt att ordna och hitta anteckningar

Det ska vara enkelt att samla in, ordna och söka efter information – den filosofin har alltid varit hjärtat i OneNote. OneNote 2010 erbjuder flera förbättringar av det här centrala funktionsområdet.

 • Förbättringar i avsnittsflikar och sidflikar    OneNote 2010 gör det lättare än tidigare att navigera i anteckningsböcker med ett större antal avsnitt och sidor, och det är nu lättare att skapa nya avsnitt. Fler förbättringar är bättre visualisering av sidflikshierarkin, möjligheten att dölja grupper av undersidor och möjligheten att infoga nya sidor från valfri plats i sidflikarna.

 • Snabbsökning för enkel navigering    Det har aldrig funnits ett snabbare sätt att komma åt de mest använda sidorna i din anteckningsbok. Sökresultaten visas medan du skriver. Med Snabbsökning går det att göra sökningar utifrån sidinnehåll, namn på anteckningsböcker, avsnittsetiketter och sidrubriker. Sidförfattare kan också snabbt söka efter innehåll som nyligen lagts till (senaste dagen, veckan, månaden och så vidare) eller få en snabb översikt över vilka ändringar som gjorts en särskild dag.

 • Wiki-länkning    Nu kan du enkelt skapa en länk till en befintlig sida i en anteckningsbok (eller till och med till en ny sida) genom att endast skriva wiki-länkens syntax – till exempel [[Sidrubriken som jag söker]] – eller genom att använda den nya sidsökningsfunktionen i dialogrutan Infoga hyperlänk. På så sätt kan du enkelt skapa wiki-liknande anteckningsböcker med en mängd länkar mellan sidorna.

 • Snabbarkivering    Du kan importera information till OneNote på många olika sätt, till exempel Skicka till OneNote från Microsoft Outlook och från Windows Internet Explorer – och du kan skriva ut alla dokument eller filer direkt till anteckningsboken med hjälp av OneNote-skrivardrivrutinen. Med det nya popupfönstret för snabbarkivering i OneNote 2010 kan du snabbt välja var i anteckningsboken du vill importera något. Med den här funktionen blir upprepad importering enklare, eftersom funktionen kommer ihåg de senaste platserna du använde för att importera innehåll. Du kan också söka i dina platser för snabbarkivering om du snabbt behöver hitta ett visst avsnitt eller en viss sida som du vill flytta till en annan plats.

Överst på sidan

Enklare sökning och länkade anteckningar

OneNote är en idealisk medarbetare när du söker efter och samlar in information i andra filer eller på Internet (kanske en marknadsanalys, en skoluppgift, olika hemrenoveringsalternativ, ett bilköp, hotell- och flyginformation). Ofta måste du gå igenom många webbsidor och relaterade dokument och göra anteckningar om dem. Vi har förbättrat ett antal funktioner i det här kategorin för att underlätta.

 • Dockat OneNote    Nu kan du flytta programfönstret för OneNote till sidan av skrivbordet i Windows, där det dockas intill andra fönster (till exempel webbläsaren och andra Microsoft Office-program). I OneNote minimeras användargränssnittet och endast din aktuella sida visas bredvid de andra fönstren.

 • Länkade anteckningar    När du är i dockat läge kan du i OneNote 2010 automatiskt länka de anteckningar du gör till det du tittar på  – t.ex. adressen till en webbsida i Internet Explorer, markörens placering i Microsoft Word, en viss presentationsbild i Microsoft PowerPoint och så vidare. När du sedan återgår till OneNote och hovrar över en länkad anteckning ser du en miniatyrförhandsgranskning av originaldokumentet, som du kan klicka på för att gå tillbaka till det du tittade på när du gjorde anteckningen.

 • Automatisk figursättning    I OneNote radbryts nu texten så att den automatiskt passar fönsterstorleken när det endast finns en disposition på sidan (till exempel när programfönstret i OneNote är dockat till ett relativt litet fönster på sidan av skrivbordet).

 • IRM-skyddade utskrifter    I företagssammanhang och utbildningssammanhang kan du nu på ett mer säkert sätt distribuera intellektuell egendom och egenutvecklat material, t.ex. manualer eller föreläsningsanteckningar. Mottagare av skyddade anteckningar kan visa sådant innehåll i OneNote 2010 och kommentera dem med sina egna, personliga anteckningar. Obehöriga mottagare kommer inte att se något skyddat material.

 • Skrivardrivrutinen för 64-bitars operativsystem    OneNote 2010 är den första versionen av OneNote med en intern skrivardrivrutin för Skicka till OneNote som har fullt stöd för 64-bitars versioner av de senaste operativsystemen, t.ex. Windows Vista och Windows 7.

Överst på sidan

Förbättrade funktioner för redigering

I likhet med organisationsfunktionerna i OneNote är dess redigeringsfunktioner ett huvudfunktionsområde. OneNote 2010 erbjuder flera förbättringar här också.

 • Galleriet med grundläggande Format    OneNote 2010 lägger till ett snabbgalleri med grundläggande anteckningsformat, till exempel Rubrik 1, 2, 3. Även om de inte är avsedda att matcha komplexiteten i formatgalleriet hos en ordbehandlare får du med de här grundläggande formaten ett snabbt och enkelt sätt att tillämpa en enhetlig struktur och ett enhetligt utseende på återkommande typer av anteckningar (t.ex. föreläsningsanteckningar eller mötesanteckningar).

 • Bättre punktlistor    En enkel, men mycket efterfrågad förändring är att indraget för punktobjekt på översta nivån i en lista nu överensstämmer exakt med indraget i föregående text.

 • Matematiska ekvationer    OneNote 2010 stöder möjligheten att lägga till ekvationer. Det här är användbart för studenter eller andra som behöver mata in matematiska element som en del av sina anteckningar. Den här funktionen är ytterligare förbättrad på Tablet PC-datorer med Windows 7, där OneNote kan känna igen och konvertera handskrivna matematiska ekvationer utöver maskinskrivna ekvationer.

 • Miniöversättaren    Med den nya miniöversättaren i OneNote 2010 kan du använda musen för att peka på ett främmande ord eller en fras och se en översättning till ditt modersmål i ett litet fönster. Det här är användbart för språkstudenter och för alla som arbetar i en tvåspråkig eller flerspråkig miljö och som behöver hjälp att förstå ett ord eller en fras (till exempel från text i en delad anteckningsbok eller från urklippt innehåll från webben). I miniöversättaren finns knappen Spela upp som du kan använda för att spela upp ett ord eller en fras, och knappen Kopiera som du kan använda om du vill klistra in översättningen på ett annat ställe i anteckningsboken. Du behöver inte installera något språkpaket, språkgränssnittspaket eller språkverktyg på datorn för att den här funktionen ska fungera.

Överst på sidan

Stöd för tryckfunktion

OneNote är redan mycket populärt bland Tablet PC-användare och det nya stödet för operativsystem med tryckfunktion, som Windows 7, är därför en naturlig utveckling.

 • Fingerpanorering och automatisk växling    På kompatibla datorer med Windows 7 kan du använda fingret för att bläddra och panorera i alla sidor i OneNote 2010. Beroende på din enhet för inmatning får du i OneNote automatisk växling mellan penna, panorering och markering.

 • Nypzoomning    Det här är en standardgest på flertrycksenheter, som en PC med ett tryck- eller flertryckskompatibelt operativsystem som Windows 7. Genom att göra en nypgest med fingrarna kan du zooma in och ut på en sida i en anteckningsbok i OneNote och ändra sidans förstoring tills du blir nöjd.

 • Förbättrade navigeringskontroller    Vi har lagt till flera förbättringar i navigeringen för de kunder som använder OneNote 2010 på pekskärmskompatibla PC-datorer och operativsystem.

Överst på sidan

Förbättringar av användargränssnittet

I likhet med de andra Microsoft Office 2010-programmen innehåller OneNote 2010 gränssnittet Fluent™, som består av ett fullt anpassningsbart visuellt system med verktyg och kommandon.

 • Åtkomst i menyfliksområdet    I menyfliksområdet får du enkel åtkomst till verktyg och kommandon i OneNote. Det ersätter de verktygsfält som visas i äldre versioner av Microsoft Office-programmen. Menyfliksområdet i OneNote har utformats för att ge optimala förutsättningar för de viktigaste anteckningsscenarierna, så att de blir enklare att hantera. Med menyfliksområdet får du snabbare åtkomst till hela uppsättningen av kommandon i OneNote 2010 samtidigt som det blir enklare att hantera framtida tillägg och anpassningar. Om du vill maximera utrymmet för anteckningar på sidan kan du dölja menyfliksområdet medan du skriver, så visas det endast tillfälligt när du så önskar.

 • Anpassa menyfliksområdet    Du kan använda anpassningar för att anpassa menyfliksområdet i OneNote 2010 med de verktyg och kommandon som du helst använder. Du kan också skapa egna flikar och egna grupper så att du får genvägar till dina mest använda kommandon.

 • Microsoft Office Backstage-vyn    Microsoft Office Backstage är ett nytt tillägg i Microsoft Office 2010-programmen, och den senaste nyheten i användargränssnittet Microsoft Office Fluent. Den här funktionen hör ihop med menyfliksområdet. Det är i Backstage-vyn du hanterar dina filer och ställer in alternativen för program och anteckningsböcker.

 • Förenklade språkinställningar    Flerspråkiga användare kan enkelt komma åt en samlad dialogruta i OneNote 2010 där det går att ställa in språk för redigering, gränssnitt, skärmtips och hjälp. Om du inte har installerat den programvara eller den tangentbordlayout som du behöver meddelas du om det och du får då även relevanta länkar för att göra det lättare att lösa de aktuella problemen.

Överst på sidan

Ladda ned utvärderingsversionen för Office 2010: (c) Microsoft Corporation
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×