Nyheter i Microsoft Project Server 2013

< Mer hjälp för Project

I den här versionen handlar förbättringarna om att göra det enklare för dig att hantera ditt arbete och få saker gjorda på ett enkelt och effektivt sätt. Förbättringar har gjorts i Project Web App för Microsoft Project Server 2013 för projektledare, gruppmedlemmar, portföljansvariga och webbplatsadministratörer. Dessutom har funktioner introducerats i Microsoft SharePoint Foundation 2013 som är tätt integrerade med Project Web App för Project Server 2013. I den här artikeln beskrivs alla de här förbättringsområdena.

I den här artikeln

Rapportering och godkännande av tid och aktivitetsstatus

Förbättrade funktioner för att hantera projekt

SharePoint-aktivitetslistor i Project Web App

Integration mellan Microsoft Exchange Server och Project Web App

Mobil åtkomst till projektdata

Förbättrad tillgänglighet för BI Center och rapporter

Behovshantering

Project Web App för Microsoft Project Online

Projektwebbplatser och Mina aktiviteter i SharePoint Foundation 2013

Projektwebbplatser

Mina aktiviteter på en användares personliga webbplats

Rapportering och godkännande av tid och aktivitetsstatus

Gruppmedlemmar kommer att se en tydlig förändring av användargränssnittet för tidrapporter. Alternativ i menyfliksområdet har delats upp på flera flikar, med de mest använda funktionerna grupperade på en flik för att förenkla rapportering. Det har blivit enklare att lägga till rader i en tidrapport och administrativa rader följer med från en tidrapport till nästa. Dessutom kan administrativa arbetsdata som inte hör till projekt användas av tredjepartsprogram och intern rapportering, men de kan inte spåras till gruppmedlemmens aktiviteter eller projekt.

De som väntar på att godkänna tid och aktivitetsstatus som skickats in av gruppmedlemmar kommer också att märka förbättringar. Ändringar som har gjorts av godkännandeprocessen gör det möjligt för företag att anpassa bättre efter befintliga affärsprocesser. Exempel:

 • Händelser kan läggas till i godkännandeprocessen som gör det möjligt för eventuella tredjepartsprogram att implementera ett arbetsflöde för godkännande av tidrapporter.

 • Kontroller av tidrapportssummor kan förfinas ytterligare för att ta hänsyn till deltidsanställda.

En annan nyhet i Project Web App är att historiska tidrapportdata kan sparas på obestämd tid. Det innebär att organisationer kan behålla gamla tidrapporter för efterlevnad och av andra skäl, utan att påverka prestanda avsevärt.

Överst på sidan

Förbättrade funktioner för att hantera projekt

Webbdelen Schema i Project Web App har förbättrats för att ge snabbare åtkomst till data och ökad paritet till schemaläggningsmotorn som används i klientprogrammet Microsoft Project 2013. Exempel på uppdateringar:

 • Schemalägg hela projektplanen, i stället för bara den aktuella aktiviteten, utan att klicka på Beräkna eller trycka på F9.

 • Kostnads- och materialresurser kan tilldelas till aktiviteter.

 • Aktiviteter kan tilldelas tidsgränser.

 • Anpassade fält i formler uppdateras direkt när du arbetar med dem i Project Web App.

 • Aktiviteter kan vara Fast arbete eller Insatsberoende, med fullständiga funktioner.

 • När du redigerar ett projekt nås en tidsgräns för redigeringssessionen för att bevara värdefullt minne om inga åtgärder vidtas under en viss tid. Tidsgränser är även nödvändiga för att kunna återställa efter exempelvis elavbrott eller nätverks- och diskfel.

 • En visuell tidslinje för projektaktiviteter ingår i webbdelen Schema.

Överst på sidan

SharePoint-aktivitetslistor i Project Web App

Project Web App kan nu innehålla SharePoint-aktivitetslistor i Projektcenter, för att underlätta en övergång från enkel projekthantering till en mer avancerad projekthanteringslösning för företag. Så fort en SharePoint-aktivitetslista har anslutits till Project Web App kan användare visa aktivitetslistan som ett projekt i ett primärt skrivskyddat tillstånd. Du kan ta med projekt med SharePoint-aktivitetslistor i rapporter och hänsyn tas till tilldelningarna i projekt med SharePoint-aktivitetslistor vid granskning av tillgänglighet för resurser.

När du arbetar med aktiviteter kanske du upptäcker att projektet skulle behöva mer avancerade planerings- och spårningsfunktioner i Project Web App. Du kan ändra den anslutna aktivitetslistan till ett företagsprojekt, så blir den redigerbar i Project Web App och skrivskyddad på den SharePoint-webbplats den kommer ifrån.

Överst på sidan

Integration mellan Microsoft Exchange Server och Project Web App

Exchange Server-integration har förbättrats i Project Web App så att gruppmedlemmar kan rapportera aktivitetsstatus med hjälp av Microsoft Outlook, Outlook Web App eller till och med en Exchange-ansluten mobil enhet. Det gör det enklare att rapportera tid och aktivitetsstatus genom att integrera Project Web App med ett verktyg som många användare har öppet hela tiden.

En annan nyhet i Project Web App, utöver den här integrationen på aktivitetsnivå, är frånvarointegration. Nu kan Project Web App konfigureras att redovisa frånvarotillfällen i en användares Exchange-kalender, vid planering av projektarbete. En användares Outlook-kalender synkroniseras med hans/hennes resurskalender, så att när användaren har markerat frånvaro på en tid i Outlook planerar schemaläggningsmotorn i Project Web App användarens aktivitetstimmar kring den frånvarotiden. Det innebär att du slipper ha schemadubbletter för att redovisa planerad semestertid!

Överst på sidan

Mobil åtkomst till projektdata

Ett nytt tillägg i Project Web App är stöd för mobil åtkomst till dina projektdata. En webbaserad mobil webbplats ingår nu, vilket gör det möjligt för gruppmedlemmar och projektledare att snabbt visa projektstatus på en mobil enhet. Med den pekskärmskompatibla mobila webbplatsen kan du komma åt och redigera relevanta projektdokument och utföra enkel redigering av projektplaner, allt från din Windows Phone 7.5 (med webbläsaren Internet Explorer 9), Apple iPhone eller Android-enhet.

Överst på sidan

Förbättrad tillgänglighet för BI Center och rapporter

I Project Web App har rapportering i Business Intelligence (BI) Center förbättrats för att effektivisera användarupplevelsen med ett bättre användargränssnitt och en visuellt förbättrad ny uppsättning rapporter och instrumentpaneler. De nya rapporterna är mycket anpassningsbara och den nya OData-tjänsten används för att möjliggöra ad hoc-skapande av rapporter online.

Överst på sidan

Behovshantering

Funktioner för behovshantering har introducerats i Microsoft Project Server 2010. Behovshantering handlar om att samla alla arbetsförslag på en plats, ta de här förslagen genom en styrningsprocess i flera steg, fatta beslut om vilka förslag som ska godkännas och spåra förlopp för deras utförande tills arbetet har slutförts. En viktig förbättring i Project Web App för Project Server 2013 är möjligheten att använda Microsoft SharePoint Designer 2013 för att skapa Project Web App-arbetsflöden för behovshantering.

Överst på sidan

Project Web App för Microsoft Project Online

Lanseringen av Project Web App för Project Server 2013 sker tillsammans med lanseringen av en ny tjänst i Office 365, Project Web App för Microsoft Project Online. Med Project Web App för Project Online hanteras allt driftsunderhåll via en värdtjänst, och återstår gör bara administrativa PMO-aktiviteter (Project Management Office), till exempel att konfigurera användare, tidrapporter, anpassade fält och vyer. Portföljansvariga, projektledare och gruppmedlemmar kan komma åt Project Web App för Project Online var som helst med en Internetanslutning. Project Online kan även innehålla Microsoft Project för Office 365, som är en hämtningsbar prenumerationsversion av Microsoft Project Professional 2013.

Överst på sidan

Projektwebbplatser och Mina aktiviteter i SharePoint Foundation 2013

Microsoft SharePoint Foundation 2013 innehåller flera nya funktioner för enkel projekthantering utan att Project Web App har installerats. När Project Web App också installeras förbättras de här SharePoint-funktionerna och erbjuder de mer avancerade projekthanteringsfunktionerna i Project Web App.

Ett mål med den här SharePoint-integrationen är att göra det möjligt att samla en persons arbete på en plats. I SharePoint Foundation 2013 kan den platsen vara en projektwebbplats (mest användbart för en grupp som arbetar med ett projekt) eller en användares personliga webbplats.

Projektwebbplatser

Med projektwebbplatser kan personer i en organisation effektivt samarbeta på projekt. Projektledare kan snabbt få en fingervisning om vad som pågår i projektet och gruppmedlemmar kan snabbt se hur deras arbete passar in i sammanhanget. Med projektwebbplatser kan också grupper få åtkomst till relevant information, dokument och kommunikation.

En projektwebbplats innehåller följande:

 • Visuell tidslinje över projektets aktiviteter

 • Fullständigt aktivitetsschema för ett projekt

 • Bibliotek för lagring av relevanta projektdokument

 • Anteckningsbok för att snabbt anteckna och ordna information om projektet

 • Delad kalender för grupphändelser

 • Möjlighet att ansluta till klientprogrammet Project 2013

 • Möjlighet att ansluta till Project Web App

När SharePoint Foundation 2013 ansluts till Microsoft Exchange Server 2013 kan en projektwebbplats även innehålla en gruppostlåda för enhetlig kommunikation om projektet medan det pågår. När en projektwebbplats ingår i en webbplatssamling som är associerad med Project Web App kan den även användas för att registrera problem, risker och slutprodukter.

Enligt SharePoint-aktivitetslistor i Project Web App kan aktivitetslistan på en projektwebbplats följa med till Projektcenter i Project Web App och infogas i rapporter och analys av tillgänglighet för resurser. När ett projekt blir mer invecklat kan aktivitetslistan på en projektwebbplats omvandlas till ett företagsprojekt och hanteras med hjälp av Project Web App.

Mina aktiviteter på en användares personliga webbplats

En användare kan välja att använda sidan Mina aktiviteter på sin personliga webbplats om de vill se en aggregation av aktiviteter från SharePoint-aktivitetslistor, Outlook, OneNote och Project Web App på en plats. I stället för att navigera till olika produkter, listor, webbplatser och webbplatssamlingar för att visa och redigera aktiviteter kan en användare gå till sin sida Mina aktiviteter för att se en samling av allt de behöver göra på en plats.

Med sidan Mina aktiviteter kan du uppdatera befintliga Project Web App-aktiviteter och resultatet synkroniseras till Project Web App. Om du till exempel ändrar aktivitetsstatus för en aktiv Project Web App-aktivitet till Slutförd på sidan Mina aktiviteter skickas ändringen till Project Web App.

Sidan Mina aktiviteter innehåller många användbara funktioner som du kan använda för att ordna dina aktiviteter på ett bättre sätt:

 • Tidslinje    Tidslinjen utgör en visuell representation av nya och kommande aktiviteter som har tilldelats till dig. Som standard innehåller den en vy med alla aktiviteter en vecka bakåt och tre veckor framåt. Tidslinjen är helt anpassningsbar och har utformats för att hjälpa dig att visa dina aktiviteter på det sätt som är lämpligast för dig.

 • Viktiga aktiviteter    Du kan använda flaggan Viktigt om du vill ange aktiviteter som har hög prioritet eller är särskilt viktiga för dig.

 • Vyer och filter    Aktiviteter kan visas och filtreras på flera sätt, vilket gör att du kan visa de aktiviteter du vill se på det sätt du vill se dem.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×