Nyheter i Microsoft Office Outlook 2010

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Microsoft Outlook 2010 innehåller nya funktioner som hjälper dig att hålla kontakt med andra och att bättre styra över din tid och hantera information.

Utökat menyfliksområde

Menyfliksområdet introducerades i Microsoft Office Outlook 2007 och utgör en del av användargränssnittet Microsoft Office Fluent. I menyfliksområdet hittar du snabbt de kommandon du behöver för att utföra en uppgift. Kommandona är ordnade i logiska grupper, som är samlade på flikar. I Outlook 2010 har menyfliksområdet ersatt de tidigare menyerna i huvudfönstret i Outlook. Menyfliksområdet kan dessutom ändras så att det omfattar egna flikar som du kan anpassa så att de bättre överensstämmer med ditt arbetssätt.

Kommandot Nytt e-postmeddelande i menyfliksområdet

Större utrymme för att hantera ditt konto

Många inställningar i Outlook är inte direkt relaterade till att skapa eller hantera Outlook-objekt, till exempel utskriftskommandon och alternativ för kontohantering, och nu finns de i Microsoft Office Backstage-vyn. Klicka på Arkiv om du vill hantera dina konton, ange regler och autosvar och söka efter andra alternativ.

Se mer av meddelandena

En bättre konversationsvy är nu tillgänglig när du arbetar med meddelanden. I den här vyn är det enklare att följa upp och hantera relaterade meddelanden, oavsett i vilken mapp meddelandena ligger. Du kan visa hela konversationsförloppet, till exempel dina svar, de senaste svaren och enklare avgöra vilket meddelande som är viktigast för dig. Du kan också kategorisera eller ignorera en hel konversation. Mer information finns i Introduktion till konversationsvyn.

Konversationer i meddelandelistan i Inkorgen

Behandla och arkivera meddelandena snabbare

Snabbsteg     De kommandon och procedurer du använder oftast kan du använda med ett klick. Du kan anpassa standardinställningarna av Snabbsteg och skapa egna knappar där du kombinerar vanliga åtgärder. I galleriet Snabbsteg finns knappar som du klickar på en gång om du vill arkivera och flagga, skicka meddelanden till en grupp och andra populära kommandon. Mer information finns i avsnittet Automatisera vanliga eller återkommande uppgifter med Snabbsteg.

Snabbstegsgalleri

Mötessvar     Att schemalägga ett möte är lika enkelt som att svara på ett meddelande. När du läser ett meddelande kan du schemalägga ett möte med alla meddelandemottagare med hjälp av det nya kommandot Mötessvar. Alla mottagare av meddelandet läggs till i en ny mötesförfrågan med ett klick. Mer information finns i avsnittet Svara på ett e-postmeddelande med en mötesförfrågan.

Förbättringar av Snabbsökning     Outlook 2007 introducerades Snabbsökning. I Outlook 2010 är det enklare att begränsa dina sökresultat genom att använda villkor som avsändare, ämnesnyckelord och annan information, till exempel förekomsten av bifogade filer. Den sammanhangsbaserade fliken sökverktyg innehåller en uppsättning filter som effektivt fokuserar sökningen så att isolera de objekt som du vill. Mer information finns i söka efter ett meddelande eller objekt med hjälp av Snabbsökning.

Förfiningskommandon i Snabbsökning

Rensa upp i Inkorgen

Ignorera konversation     Om en konversation inte längre är relevant för dig kan du förhindra att ytterligare svar visas i Inkorgen. Med kommandot Ignorera flyttas hela konversationen och alla framtida meddelanden som kommer till konversationen till mappen Borttagna objekt. Mer information finns i Ignorera konversation.

Gruppen Ta bort på fliken Start

Rensa konversationer     När ett meddelande innehåller alla tidigare meddelanden i en konversation kan du klicka på Rensa konversation om du vill ta bort de andra, överflödiga meddelandena. När personer till exempel svarar på en konversation visas svaret överst och tidigare meddelanden i konversationen visas nedanför. I stället för att granska varje meddelande kan du behålla endast det senaste, som innehåller hela konversationen. Mer information finns i avsnittet Använd Konversationsrensning för att ta bort överflödiga meddelanden.

Kommandot Rensa i menyfliksområdet

Arbeta smartare och mer effektivt med meddelanden

E-posttips     Outlook 2010 innehåller E-posttips som hjälper dig att undvika vanliga, men potentiellt dyrbara eller genanta misstag. Aviseringar för E-posttips kan utlösas när du utför åtgärder som att till exempel klicka på Svara alla till en stor mottagarlista, skicka känslig information till någon utanför organisationen eller skicka ett meddelande till någon som inte är på kontoret. Mer information finns i avsnittet Aktivera eller inaktivera E-posttips.

Avisering för E-posttips för mottagare som inte är på kontoret

Glömt ämne     När du klickar på Skicka i ett meddelande som inte har något ämne visas ett meddelande där du bekräftar att det är ett avsiktligt val.

Dialogruta med varningsmeddelande för ett meddelande utan ämne

Förbättringar i listan Komplettera automatiskt     Det är enklare att ta bort ett namn från förslagen för listan Komplettera automatiskt och när du använder ett Microsoft Exchange Server-konto är listan Komplettera automatiskt tillgänglig från alla datorer där du använder Outlook med ditt Exchange-konto. Mer information finns i avsnittet Ta bort ett namn från listan Komplettera automatiskt.

Lista med automatisk komplettering med borttagningsikon

Ändra storlek på bifogade foton     Det finns ett alternativ för att ändra storlek på stora bifogade bilder. Mer information finns i Minska storleken på bilder och bifogade filer.

Alternativ för att ändra storlek på bifogade bilder i Backstage-vyn

Infoga skärmbild     Du kan enkelt dela med dig av vad du ser på skärmen med det nya kommandot Infoga skärmbild. Markera hela datorskärmen eller delar av den och infoga en ögonblicksbild av den i ett meddelande.

Kommandot Infoga skärmbild

Utökad stavningskontroll     Stavningskontrollen fungerar på fler ställen och kan användas till exempel för ämnesraden i meddelanden, för uppgifter och för mötesförfrågningar.

Detaljerad leveransinformation     När du använder ett Microsoft Exchange Server-konto kan du granska detaljerad leveransinformation för både utgående och inkommande meddelanden.

Håll ordning i kalendern

Mötesförslag     Mötesförslag introducerades i Outlook 2007 och visas nu när du skapar en mötesförfrågan. Scheman för deltagare analyseras och bästa tid föreslås utifrån allas tillgänglighet.

Fönstret Mötesförslag

Kalendergrupper     Med den här funktionen kan du snabbt se kalendrarna för de personer du ofta arbetar med. Välj medlemmarna en gång och använd sedan kalendergruppen varje gång som du vill visa samma kalendrar. Kalendergrupper kan även innehålla resurser, till exempel konferensrum. Detta är ett utmärkt sätt att hitta lediga konferensrum i byggnaden. Mer information finns i avsnittet Skapa, visa eller ta bort en kalendergrupp.

Kalendergrupp i navigeringsfönstret

Schemavyn     Den nya schemavyn underlättar när du ska arrangera möten, oavsett om du använder de nya kalendergrupperna eller själv väljer flera kalendrar att granska. Enskilda kalendrar, resurskalendrar eller kalendergrupper visas i en vågrät vy så att du snabbt hittar den bästa tiden för mötet.

Schemavyn för kalendrar

Snabbgranskning     När du får en mötesförfrågan hjälper Snabbgranskning dig att bättre förstå hur en mötesförfrågan påverkar din kalender. När du skapar eller svarar på en mötesförfrågan visas en ögonblicksbild av kalendern i mötesförfrågan. Du kan genast granska eventuella konflikter eller närliggande objekt i kalendern utan att lämna mötesförfrågan.

Snabbgranskning av kalender i ett meddelande med mötesförfrågan

Arbeta med alla dina konton i Outlook

Stöd för flera Exchange-konton     Outlook 2010 har stöd för flera Exchange-konton inom en Outlook-profil.

IMAP-förbättringar     Funktionen för att ta bort meddelanden i ett IMAP-e-postkonto liknar den funktionen för andra e-postkontotyper. När meddelanden tas bort flyttas de till mappen Borttagna objekt. Det är inte längre nödvändigt att ange att meddelandet ska tas bort eller tömmas.

Ha kontroll över dina uppgifter

Att göra-fältet     Att göra-fältet har förbättrats utifrån kundernas önskemål. I Outlook 2010 är det bättre åtkomst till heldagsmöten och heldagshändelser. Ytterligare förbättringar är bland annat synliga indikatorer för konflikter och obesvarade mötesförfrågningar, avgränsare för dagar och enkla funktioner för att ändra storlek med metoden dra och släpp, så att du när som helst kan se mer av önskat objekt. Mer information finns i Ändra storleken på och innehållet i Att göra-fältet.

Spara informationen

Nya datafilsnamn     När du sparar Outlook-information på datorn används en datafil. I tidigare versioner av Outlook kallades dessa filer för Personliga mappfiler (.pst) och Offlinemappfiler (.ost). Nu kallas de Outlook-datafil (.pst) och offline-Outlook-datafil (.ost). Mer information finns i avsnittet Skapa en fil där du kan spara din information.

Lättare åtkomst till Outlook-datafiler (.pst och .ost)     I alla tidigare versioner av Outlook sparades datafilerna i Personliga mappfiler (.pst) och Offlinemappfiler (.ost) i en dold mapp på datorn. I Outlook 2010 sparas alla nya datafiler som du skapar som standard i mappen Dokument\Mina Outlook-filer. Detta gör det lättare att säkerhetskopiera Outlook-data och hitta och kopiera datafilen till en ny dator. Mer information finns i Skapa en fil där du kan spara din information.

Håll dig uppdaterad

Outlook Social Connector    Den nya komponenten Outlook Social Connector (OSC) är ett praktiskt sätt att hålla jämna steg med de nätverk du använder, inklusive Microsoft SharePoint, Windows Live och andra populära webbplatser från utomstående leverantörer. Du kan skaffa fram mer information och hålla kontakten med personer i dina nätverk utan att lämna Outlook. Mer information finns i avsnittet Introduktion till Outlook Social Connector.

Personfönstret i läsfönstret

Snabbkontakter     Med Snabbkontakter får du snabbare åtkomst till dina kontakter med bland annat funktioner för snabbmeddelanden och närvaroindikatorer utan att behöva lämna e-postvyn. Med den nya rutan Sök efter kontakt i menyfliksområdet kan du börja skriva namnet på den person du söker och få omedelbara resultat– till exempel flera sätt att komma i kontakt med personen, exempelvis via snabbmeddelanden, telefon, e-post och mötesscheman. När Microsoft Office Communicator-integration är aktiverat kan du söka i din globala adresslista (GAL) och i Kontakter med hjälp av en förhandssökning som förutom namn visar användarfoton, titel och tillgänglighet.

Hierarkisk adressbok     Du kan välja mottagare för meddelanden, mötesförfrågningar och aktivitetstilldelningar genom att söka i en organisationsträdvy i Outlook-adressboken.

Förbättringar av Unified Messaging

Röstmeddelandeavskrifter     Förhandsgranskningen av röstmeddelanden omfattar en funktion för avskrift av tal till text av meddelandet som finns i ditt röstmeddelande.

Röstmeddelande med avskrift

Säkra röstmeddelanden     Funktionen för skyddade röstmeddelanden kan användas för att säkra och begränsa röstmeddelandet så att endast avsedda mottagare får ta del av det.

Ytterligare förbättringar

Zoomkontroll     Zooma in eller ut i e-post- och kalendervyerna med det nya zoomkontrollreglaget längst ned i fönstret.

Visa zoomkontroll

Postlådans kvot     I nya Backstage-vyn innehåller kontoinformationen en visuell bild av hur mycket utrymme det finns kvar i postlådan.

Indikator som visar ledigt utrymme i postlådan

Navigeringsfönstret     Alla kommandon och vyer som tidigare fanns i Navigeringsfönstret har flyttat till menyfliksområdet. Ordningen på mapparna har också ändrats så att det ska vara lättare att hitta gemensamma standardmappar, särskilt Inkorgen och Borttaget. Vissa rubriker och ikoner har flyttats för att effektivisera navigeringsfönstrets utseende.

Utökningsbarhet     I Outlook 2010 finns efterfrågade utvecklarfunktioner som möjliggör programspecifik anpassning av användargränssnittet i Outlook. Förutom den förbättrade programmerbarheten av användargränssnittet i Outlook ger Outlook-objektmodellen stöd för nya och utökade funktioner i produkten, till exempel Konversationer och Mobila objekt.

Kommandoradsväxlar     Ytterligare kommandoradsväxlar har lagts till för distribution och felsökning. Mer information finns i kommandoradsväxlar för Microsoft Office-produkter.

64-bitarsstöd     Outlook 2010 är tillgängligt i både en 32- och 64-bitarsversion.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×