Nyheter i Microsoft Lync 2010

I kommunikationsprogramvaran Microsoft Lync 2010 kombineras många förbättringar av funktioner som du känner igen från Microsoft Office Communicator 2007 R2 och Microsoft Office Live Meeting 2007. Dessutom finns det några nya, spännande funktioner.

I den här artikeln

Enklare än någonsin och snygg design

Mitt område

Förbättringar av kontakter

Förbättrade onlinemöten

Förbättrad informationsdelning

Förbättrad mötesanslutning

Lync 2010 Attendee och Lync Web App

Videoförbättringar

Platsinformation och räddningstjänst

Förbättrad telefonfunktion

Ombudsförbättringar

Sekretessrelationer

Interoperabilitet med Office 2010 och Windows 7

Förbättrad hantering av ljudenheter

Enklare än någonsin och snygg design

Samla alla dina verktyg för affärskommunikation på en och samma plats lättillgängliga plats, utan att du behöver byta program. Med praktiska filter kan du göra allt detta:

 • Söka upp kontakter i listan Kontakter.

 • Hålla dig uppdaterad med det senaste från dina kontakter, till exempel nya kontorsadresser och personliga anteckningar på listan Aktivitetsfeed.

 • Hantera flera konversationer samtidigt och hålla reda på tidigare konversationer på listan Konversationer.

 • Visa telefonsvararmeddelanden och använda knappsatsen i vyn Telefon.

I Lync 2010 integreras de bästa funktionerna för sociala nätverk så att du får jobbet gjort på följande sätt:

 • Skicka och ta emot snabbmeddelanden

 • Ringa telefon- och videosamtal via datorn

 • Delta i interaktiva onlinemöten

Överst på sidan

Mitt område

Överst i Lync-fönstret visas alltid ett område där du alltid kan se och ändra den information om dig själv som visas för dina kontakter. Använd det här området för följande:

 • Visa din status. Med Lync får du hjälp med att ändra statusen efter hur tillgänglig du är, om du sitter i ett möte eller samtal eller om du har gått från skrivbordet. Dina kontakter kan se din närvarostatus med ett ögonkast tack vare röda, gula och gröna indikatorer. Det finns en ny status också, Inte på jobbet, för du måste ju gå hem någon gång!

 • Skriv en personlig anteckning. Visa dina kontakter vad du funderar på, vare sig det är jobbrelaterat eller bara något kul. Du kan skriva in en webbadress också, som kontakterna bara behöver klicka på så hamnar de där.

 • Anpassa den personliga bilden. Om det är tillåtet i organisationen kan du ändra bilden från standardfotot genom att välja ett eget från en webbplats som Windows Live-nätverket med Internettjänster.

 • Ange din plats. Dina kontakter eller räddningstjänsten kanske behöver veta var du befinner dig, till exempel rumsnummer, byggnad eller stad.

Överst på sidan

Förbättringar av kontakter

Nu kan du se kontakternas företagsbild eller anpassade bild för snabb identifiering, och du kan ändra hur du visar kontakterna till exempel efter närvarostatus eller kontaktgrupp.

Dina Vanliga kontakter är de tio kontakter du oftast har Lync-konversationer med (inte nödvändigtvis de senaste). Den här gruppen fylls till en början i automatiskt med dina gruppmedlemmar. 

Du kan fästa dina viktigaste kontakter högst upp i Vanliga kontakter genom att högerklicka på kontaktens namn och sedan klicka på Fäst i Vanliga kontakter.

Du behöver endast peka på en kontakt för att få utförlig information om personen eller distributionsgruppen. Du kan inleda kommunikationen både från kontaktkortet och listan Kontakter. När du visar mer av kortet visas även information om kontaktens organisation.

Om du har Microsoft SharePoint Services är sökning efter kontakter i Lync mer heltäckande än tidigare. Förutom att du kan söka efter namn eller telefonnummer kan du nu söka efter objekt som befattning, avdelning eller kompetenser och expertkunskaper från en SharePoint-profil.

Överst på sidan

Förbättrade onlinemöten

I Lync ingår många av onlinemötesfunktionerna från Microsoft Office Live Meeting 2007, så nu kan du använda ett och samma program för snabbmeddelanden och onlinemöten.

Mötesorganisatörer kan nu styra vilka som går direkt in i ett möte och vilka som ska vänta i lobbyn. Alla presentatörer kan ge deltagare som väntar i lobbyn tillträde eller neka dem.

Överst på sidan

Förbättrad informationsdelning

Förutsättningarna för samarbete har aldrig varit bättre. Nu kan du göra det här:

 • Dela ditt skrivbord eller ett program. Samla gruppmedlemmarna för gemensam redigering eller visa flera fönster på ditt skrivbord för gruppen.

 • Visa presentationsbilder. Lägg till en Microsoft PowerPoint-presentation i mötet, och håll eller samarbete med en presentation.

 • Skriva på en whiteboard. Gör anteckningar eller skissa upp idéer gemensamt i gruppen.

 • Skicka filer. Gör åhörarkopior tillgängliga för deltagarna, eller skicka snabbt ett dokument till en viss person.

 • Skicka och ta emot video. Se deltagarna från världens alla hörn vid deras skrivbord. Om du har Microsoft Lync 2010 Phone Edition för Polycom CX3000 (den nya IP-konferenstelefonen) eller Lync 2010 Phone Edition för Polycom CX5000 (som ersätter den utgångna konferensenheten Microsoft RoundTable), kan du se alla runt fjärrkonferensbordet.

 • Spela in och spela upp möten. Var det någon som missade mötet? Den personen kan se det senare, i detalj, med hjälp av webbläsartillägget Microsoft Silverlight. Du kan konvertera inspelningen för Windows Media Player för enkel distribution.

Överst på sidan

Förbättrad mötesanslutning

Det går nu snabbare och lättare att schemalägga ett möte och att bjuda in andra att delta. Med kommandot Möte nu kan du starta ett spontant onlinemöte med ett klick med musen. Eller du kan med Microsoft Outlook schemalägga ett nytt onlinemöte, bjuda in andra och ansluta till ett möte. Du kan även ansluta till ett möte från en snabbmeddelandekonversation (IM, Instant Messaging), ett meddelande, listan Kontakter och från mobiltelefonen.

Överst på sidan

Lync 2010 Attendee och Lync Web App

Om du har kontakter som inte finns på ditt företag, som inte har Lync eller som har Microsoft Communicator i stället för Lync, kan de ändå ansluta till ditt möte. Skicka bara mötesinbjudan i ett vanligt e-postmeddelande så kan de ansluta med hjälp av Microsoft Lync Web App, i en webbläsare eller genom att hämta och installera Microsoft Lync 2010 Attendee. För Lync Web App krävs Silverlight och en telefon för ljudfunktion.

När Lync 2010 Attendee har installerats öppnas det automatiskt när du ansluter till ett möte på Microsoft Lync Server 2010. Du kan sedan delta tillsammans med alla andra genom snabbmeddelande- och röstkonversationer samt datadelning, exempelvis genom att dela skrivbordet eller dela program.

Obs!: Vissa mötesfunktioner kan vara begränsade om du ansluter från Attendee som en anonym (gäst-)användare. Du kan till exempel inte inleda delningsaktiviteter om du inte är presentatör.

Överst på sidan

Videoförbättringar

Lync innehåller förbättrade videokontroller och möjlighet att visa onlinemöten på helskärm, inklusive stöd för panoramavideo, flerpunktsvideo, prenumerationsvideo samt VGA- och HD-video.

Överst på sidan

Platsinformation och räddningstjänst

I Lync kan du ange information om din plats och tidszon och dela den med andra. Den här platsinformationen kan även användas av räddningstjänsten genom att nödsamtal kopplas till den närmast belägna räddningstjänsten utifrån den platsinformation som överförs.

Obs!:  Den här tjänsten tillhandahålls av certifierade leverantörer och är endast tillgänglig i USA.

Överst på sidan

Förbättrad telefonfunktion

Lync innehåller förbättrade telefonfunktioner med alla funktioner i ett traditionellt telefonsystem, samt användbara produktivitetsfunktioner.

I huvudfönstret för Lync ser du i listan Konversationer vilka samtal du har deltagit i, missat, tagit emot och ringt, samt information om snabbmeddelanden och möten. I vyn Telefon visas eventuella telefonsvararmeddelanden som du inte har lyssnat på än samt en knappsats på skärmen för enkel uppringning. Du kan även välja en favoritlåt eller något inspelat meddelande som ska spelas upp när du parkerar ett samtal.

En ny VoIP-telefon (Voice over IP) finns tillgänglig med Lync Server 2010. Telefonen har utformats för att ersätta traditionella telefonsystem (till exempel PBX-systemet) i organisationer. Du kan nu se antal missade samtal och telefonsvararmeddelanden samt ringa ett testsamtal om du vill kontrollera ljudkvaliteten.

Överst på sidan

Ombudsförbättringar

Om du ibland har behov av att någon annan tar hand om dina samtal kan du ordna det, och de andra personerna behöver ingen speciell programvara. Med hjälp av Lync kan ett ombud göra följande:

 • Ringa och ta emot samtal samt schemalägga möten på någon annans vägnar

 • Välja särskilda ringsignaler för ombudssamtal, video och konferenser

 • Dela program

Överst på sidan

Sekretessrelationer

Om du har vänner och familj i listan Kontakter vill du förmodligen inte dela samma sorts information som du delar med medlemmarna i din arbetsgrupp eller med andra kollegor. Nu kan välja vilka kontakter som ska se mer eller mindre information om dig, genom att tilldela dem till olika sekretessrelationer. Det här är en förbättrad version av åtkomstnivåerna i Office Communicator 2007 R2.

Överst på sidan

Interoperabilitet med Office 2010 och Windows 7

Begränsade Lync-funktioner är tillgängliga i Microsoft Office 2003 och Microsoft Office 2007, och många fler funktioner blir tillgängliga om du uppgraderar till programsviten Office 2010.

I Office 2010 behöver du inte längre använda olika kontaktlistor eftersom kontaktlistorna som används i Outlook och Lync är enhetliga. Se kontakternas status och kommunicera med dem direkt från Office-programmet. Skicka ett e-postmeddelande till en kontakt direkt från Lync.

Lync-funktioner är även tillgängliga från aktivitetsfältet i Windows 7.

Överst på sidan

Förbättrad hantering av ljudenheter

Installationen och identifieringen av ljudenheter (till exempel telefoner, headset och mikrofoner) är lättare än någonsin. Lync har stöd för flera enheter, inklusive USB-enheter. Växla enkelt mellan enheter, även när du befinner dig mitt i ett samtal.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×