Nyheter i Microsoft InfoPath 2010

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Microsoft InfoPath 2010 är det enklare att bygga funktionsrika formulärbaserade program på SharePoint Server 2010-plattformen. InfoPath 2010 ger optimal integration med andra program och servrar i Microsoft Office 2010-systemet, vilket bidrar till att förbättra hur du samlar in, ordnar och hanterar data. Nya funktioner gör det snabbare och enklare för Office-användare att skapa snygga, kraftfulla formulär för att samla in tillförlitliga data.

Nytt användargränssnitt i menyfliksområdet

Det nya menyfliksområdet i InfoPath 2010, som ingår i Microsoft Office Fluent-användargränssnittet, ger ett renare och enklare användargränssnitt för användare som fyller i och utformar formulär genom att visa kommandon i en flikstruktur som är ordnad efter uppgifter som är relaterade till en viss aktivitet.

Om du klickar på fliken Arkiv öppnas den nya Microsoft Office Backstage-vyn. Backstage-vyn utgör en enda plats med information och alternativ för den uppgift som du utför. I stället för att klicka dig fram genom flera dialogrutor när du vill utföra en åtgärd, till exempel publicera ett formulär, kan du nu utföra uppgifter i färre steg än med menyer och verktygsfält.

Överst på sidan

Designa formulärmallar

I InfoPath 2010 väljer du den typ av formulär som du vill skapa och designar och anpassar sedan snabbt formuläret. Med InfoPath 2010-formulär kan du samla in data från medarbetare, partner, leverantörer och andra som har åtkomst till dina formulär.

Välja en formulärtyp     Välj bland en mängd formulärmallar som hjälper dig att designa ett formulär utifrån dina behov. När du klickar på varje formulärmall visas en beskrivning av mallen. För att det ska bli enklare att designa formulär innehåller vissa mallar standardlayouttabellen eller automatisk konfiguration av alternativ, till exempel platsen som formuläret ska skickas till.

Skapa formulärstruktur     Infoga en inbyggd sidlayoutmall och använd inbyggda layouttabeller – alternativ för kolumner, justering och etiketter – när du vill börja bygga ett formulär. Välj layoutformat och färger och skapa formulär som är både funktionella och snygga. Layoutformat och färgscheman kombineras i temagalleriet på fliken Sidlayout.

Lägg till formulärkontroller     Galleriet Ny kontroller i menyfliksområdet finns det ett snabbt sätt att lägga till nya kontroller och ändra egenskaper för kontrollen. Nya kontroller för InfoPath 2010 omfattar följande:

 • Bildknapp     Använd en egen bild som en knapp.

 • Datum- och tidväljare     Med den här kontrollen kan användaren ange datum och tid eller välja ett datum i en kalender.

 • Hyperlänk     Infoga hyperlänkar när du fyller i ett formulär.

 • Person-/gruppväljare     Ange eller välj en person i en SharePoint-lista.

 • Signaturrad     Användare kan signera formuläret digitalt.

 • Extern dataväljare     Ange eller välj objekt från externa system genom BCS (Business Connectivity Services).

Lägga till regler i formulär     Med nya snabbregler med inbyggda villkor och åtgärder kan du använda standardalternativen eller skapa egna regler. Ett förbättrat användargränssnitt för regelhantering hjälper dig att designa formulär med regler för att verifiera data, formatera formuläret eller utföra andra åtgärder med några klick och utan att skriva någon kod.

Publicera formulärmallar     Med den nya knappen Snabbpublicering i Backstage-vyn kan du publicera SharePoint-listformulär med ett enda klick. Med nya Snabbpublicering kan du även publicera om ett formulär på samma plats med ett klick. Du behöver inte längre klicka dig fram genom flera dialogrutor varje gång du vill uppdatera och publicera om formuläret.

Skapa formulär för SharePoint-listor     Utöka och förbättra SharePoint-formulär som används för att skapa, redigera och visa objekt i en SharePoint-lista. Du kan skapa nya formulär eller ändra befintliga listor.

Du kan ändra layouten, skapa ytterligare vyer, ange fältvärden och lägga till regler för att verifiera data och visa eller dölja avsnitt i formuläret. Med nya Snabbpublicering publicerar du SharePoint-formuläret med ett enda klick.

Använda SharePoint Workspace för att fylla i formulär från SharePoint-listor offline     Användare kan ta SharePoint-listor och -bibliotek offline i SharePoint Workspace. InfoPath 2010 ligger på värdsystemet SharePoint Workspace och används för att visa och ange data i alla SharePoint-formulär offline. Information som anges offline i formulär synkroniseras automatiskt när en anslutning till servern har upprättats.

Överst på sidan

Funktionsrikare webbformulär

InfoPath 2010 innehåller fler funktioner som stöds i webbläsarformulär. Webbläsarformulär ger ett mer konsekvent användargränssnitt som stämmer bättre överens med InfoPath-programmet. Nedan följer några exempel på kontroller och funktioner som stöds i webbläsarformulär:

Kontroller

 • Punktlistor, numrerade listor och oformaterade listor

 • Flervalslistrutor

 • Kombinationsrutor

 • Bildknappar

 • Hyperlänkfunktioner

 • Alternativgrupp och -avsnitt

 • Kontroller för datum och tid

 • Person-/gruppväljare

Filtrering

Data som visas i kontroller kan nu filtreras i webbläsarformulär. Du kan använda filter för att begränsa antalet objekt som visas för en användare i listrutor, nedrullningsbara listrutor, kombinationsrutor, upprepande tabeller och upprepande avsnitt.

Överst på sidan

Spara formulär på portalsidor med hjälp av webbdelen för InfoPath-formulär

I SharePoint Server 2010 är det nu enklare att spara formulär på webbsidor med hjälp av webbdelen för InfoPath-formulär. Tidigare behövde användare som ville spara sina InfoPath-formulär på webbsidor skriva kod i Visual Studio. Nu behöver du inte skriva någon kod för att kunna lägga till webbdelen för InfoPath-formulär och referera till det publicerade formuläret.

Du kan använda webbdelen för att spara alla InfoPath-webbläsarformulär som har publicerats i en SharePoint-lista eller -formulärbibliotek. Du kan även ansluta den till andra webbdelar på sidan och skicka eller ta emot data.

Överst på sidan

Standardkompatibla webbläsarformulär

InfoPath 2010-webbläsarformulär är nu kompatibla med riktlinjerna för WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0 AA). Du kan skapa formulär som är tillgängliga för användare med funktionshinder.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×