Nyheter i Microsoft Access

I Microsoft Access 2010 kan du skapa webbdatabaser och publicera dem på en SharePoint-webbplats.

“Börja samarbeta omedelbart.”

Besökare på SharePoint-webbplatsen kan använda din databas i en webbläsare med hjälp av SharePoint-behörigheter för att avgöra vem som kan se vad. Du kan dessutom utgå från en mall så att du kan börja samarbeta omedelbart. Många andra förbättringar har stöd för denna nya möjlighet till webbpublicering och det har även fördelar i traditionella databaser.

Användargränssnittet för Access 2010 har också ändrats. Om du inte är bekant med Office Access 2007 så är menyfliksområdet och navigeringsfönstret troligen nya för dig. Menyfliksområdet används i stället för menyer och verktygsfält i tidigare versioner. Navigeringsfönstret ersätter och utökar funktionerna i databasfönstret. Nytt i Access 2010 är också vyn Backstage, där du kan visa alla kommandon som gäller för en hel databas, till exempel komprimera och reparera eller kommandon från Arkiv-menyn.

I den här artikeln beskrivs funktioner som införts i Office Access 2007 och Access 2010. Om du behöver en introduktion till Access i allmänhet kan du läsa artikeln Komma igång med Access 2010.

Artikelinnehåll

Översikt

Nytt användargränssnitt

Kraftfullare verktyg för att skapa objekt

Nya datatyper och kontroller

Förbättrad datapresentation

Förbättrad säkerhet

Ett bättre sätt att felsöka problem

Förbättrade språkverktyg

Översikt

Om du har tillgång till en SharePoint-webbplats med Access Services konfigurerat kan du skapa en webbdatabas med Access 2010. Andra kan använda databasen i ett webbläsarfönster men du måste använda Access 2010 för att utföra designändringar. Även om vissa klientdatabasfunktioner inte kan användas på webben kan du göra i stort sett samma sak med hjälp av nya funktioner, som till exempel beräknade fält och datamakron.

Dela en databas på webben

 • Använda en mall    Fem mallar medföljer i Access 2010: Kontakter, Tillgångar, Projekt, Händelser och Bidrag till välgörenhet. Du kan även ändra mallarna innan eller efter det att du publicerat dem.

 • Börja från början    När du skapar en tom ny databas kan du välja mellan en vanlig databas eller en webbdatabas. Detta val påverkar vilka designfunktioner och kommandon som visas, så att det är enkelt att vara säker på att ditt databasprogram kan användas på webben.

 • Konvertera en befintlig databas till en webbdatabas    Du kan publicera ett befintligt program på webben, men inte alla klientdatabasfunktioner stöds, så du kan behöva ändra vissa funktioner i ditt program.

  Obs!: Du kan köra den nya webbkompatibilitetskontrollen för att enklare identifiera och åtgärda eventuella kompatibilitetsproblem.

 • Intranät eller Internet    Du kan publicera på din egen SharePoint-server eller använda en SharePoint-lösning på en extern server som en leverantör hanterar.

Mer information om webbdatabaser finns i artikeln Skapa en databas att dela med andra på nätet.

Nytt makroverktyg

Access 2010 innehåller ett nytt makroverktyg som inkluderar IntelliSense och ett rent och enkelt gränssnitt.

Makroverktyget

1. Välj en åtgärd i listan...

2. ... eller dubbelklicka på önskad instruktion i instruktionskatalogen för att lägga till den i ditt makro.

3. Fliken Design visas när du arbetar på ett makro.

När du lägger till en instruktion visas fler alternativ i makroverktyget. När du till exempel lägger till instruktionen "If" kommer du att se:

Makro med instruktionen If

Förutom traditionella makron använder du det nya makroverktyget för att skapa datamakron, en ny funktion.

Datamakron: Ändrar data baserat på händelser

Datamakron bidrar till att stödja användning av aggregat i webbdatabaser, och de innebär också ett sätt att implementera "utlösare" i Access 2010-databaser.

Anta till exempel att du har fältet ProcentSlutfört och fältet Status. Du kan använda ett datamakro för att ange fältet ProcentSlutfört till 100 när du ändrar status till Slutfört och 0 när du anger status till Inte startat.

Förbättrat uttrycksverktyg

Uttrycksverktyget inkluderar nu IntelliSense, så att de alternativ du kan använda visas medan du skriver. I uttrycksverktygets fönster visas även hjälp för det valda uttrycket. Om du till exempel väljer funktionen Rensa visas följande i uttrycksverktyget:

Rensa(sträng) Returnerar en variant av typen sträng som innehåller en kopia av en angiven sträng utan inledande och avslutande mellanslag.

Beräknade fält

Du kan skapa ett fält som visar resultatet av en beräkning. Beräkningen måste hänvisa till andra fält i samma tabell. Du använder uttrycksverktyget för att skapa beräkningen.

Verifieringsuttryck för tabeller

Obs!: Den här funktionen infördes i Access 2007.

Du kan skapa en regel som förhindrar datainmatning om den ändrade posten skulle överensstämma med en viss regel. Till skillnad från en fältverifieringsregel kan en tabellverifieringsregel kontrollera värdet i mer än ett fält. Du använder uttrycksverktyget för att skapa verifieringsregeln.

Databasmallar för att skapa kompletta program

Access 2010 innehåller en uppsättning professionella databasmallar så att du kan hålla reda på bland annat kontakter, uppgifter, händelser, studenter och tillgångar. Du kan använda dem som de är eller förbättra dem så att de håller reda på data precis så som du vill.

Tillgängliga mallar i vyn Backstage

Varje mall är ett fullständigt program som innehåller fördefinierade tabeller, formulär, rapporter, frågor, makron och relationer. Mallarna har utformats för att kunna användas direkt så att du kan komma igång så snabbt som möjligt. Om mallens design passar dina behov kan du börja med en gång. Annars kan du använda mallen som utgångspunkt för att skapa den databas som motsvarar just dina behov.

webbdatabasen Tillgångar

Utöver de mallar som medföljer i Access 2010, kan du ansluta till Office.com och hämta fler mallar.

Lägga till funktionalitet i befintliga databaser med programdelar

Du kan enkelt lägga till funktioner i en befintlig databas med hjälp av en programdel. Programdelar är en nyhet i Access 2010 och är en mall som utgör en del av en databas – till exempel en förformaterad tabell eller en tabell med ett formulär och en rapport. Om du till exempel lägger till programdelen Uppgifter i din databas får du tabellen Uppgifter, formuläret Uppgifter och möjligheten att relatera tabellen till någon annan tabell i databasen.

Programdelar på fliken Skapa

Förbättrad databladsvy

Du kan skapa en tabell och börja använda den utan att först behöva definiera fält – klicka bara på Tabell på fliken Skapa och börja skriva in data i det nya datablad som visas. Access 2010 avgör automatiskt vilken som är den bästa datatypen för varje fält så att du kommer igång på nolltid. Kolumnen Klicka för att lägga till visar bara var du ska lägga till ett nytt fält – och om du behöver ändra datatypen eller visningsformatet för ett nytt eller befintligt fält kan du göra det med hjälp av kommandona i menyfliksområdet, på fliken Fält. Du kan även klistra in data från Microsoft Excel-tabeller i ett nytt datablad – Access 2010 skapar alla fält och känner igen datatyperna automatiskt.

Klicka för att lägga till i databladsvyn

Rutan Fältlista

Med rutan Fältlista, som introducerades i Access 2007, kan du lägga till fält från andra tabeller. Du kan dra fält från tabellen i din datakälla, från relaterade tabeller eller från andra tabeller i databasen. Om en relation behövs mellan tabellerna skapas den automatiskt, eller så får du hjälp att utföra processen.

Fönstret Fältlista

Layoutvyn hjälper till att snabba upp utformningen av formulär och rapporter

Använd layoutvyn för att göra designändringar medan du visar data i ett formulär eller en rapport.

Layoutvyn har flera förbättringar jämfört med Access 2007 och den krävs om du skapar ett formulär eller en rapport för webben.

Formulär i layoutvyn med realtidsdata

Du kan till exempel lägga till ett fält i rutnätet genom att dra ett fält från rutan Fältlista eller så kan du ändra egenskaperna med hjälp av egenskapssidan.

Använd kontrollayouter för att hålla ordning på allt

Layouter, som infördes i Office Access 2007, är grupper av kontroller som du kan flytta och ändra storlek på som en enhet. I Access 2010 har layouter utökats för att möjliggöra en mer flexibel placering av kontrollerna i formulär och rapporter. Du kan dela eller sammanfoga celler horisontellt eller vertikalt, vilket gör att du enkelt kan ordna om fält, kolumner eller rader.

Du måste använda layoutvyn när du skapar webbdatabaser, men designvyn kan fortfarande användas vid design av klientdatabaser.

Överst på sidan

Nytt användargränssnitt

Det nya användargränssnittet – som infördes i Office Access 2007 och som förbättrats i Access 2010 – är utformat för att göra det enklare för dig att hitta kommandon och funktioner som tidigare var svåra att hitta i invecklade menyer och verktygsfält.

Menyfliksområdet

Menyfliksområdet är en samling flikar som innehåller grupper av kommandon som organiseras efter funktion. Menyfliksområdet ersätter det lager av menyer och verktygsfält som finns i tidigare versioner av Access.

Viktiga funktioner i menyfliksområdet är:

 • Kommandoflikar – flikar som visar kommandon som vanligen används tillsammans så att du kan hitta de kommandon som du behöver när du behöver dem.

 • Sammanhangsbaserade kommandoflikar – En kommandoflik som visas beroende på sammanhanget – det vill säga de objekt du arbetar på eller den uppgift du utför. En sammanhangsbaserad kommandoflik innehåller de kommandon som mest sannolikt behövs för det du gör.

 • Gallerier – Nya kontroller som visar en förhandsgranskning av en stil eller ett alternativ så att du kan se resultatet innan du väljer.

Backstage-vyn

En nyhet i Access 2010 är vyn Backstage, där du kan se alla kommandon som gäller för en hel databas, som till exempel komprimera och reparera, eller för att öppna en ny databas. Kommandona arrangeras på flikar till vänster på skärmen och varje flik innehåller en grupp av kommandon eller länkar. Om du till exempel klickar på Nytt visas en uppsättning knappar som hjälper dig att skapa en ny databas, antingen från början eller genom att välja från ett bibliotek av professionellt utformade databasmallar.

Många av de kommandon som du hittar på vyn Backstage fanns på Arkiv-menyn i tidigare versioner av Access, och här finns även länkar till databaser som du nyligen öppnat och (om du är ansluten till Internet) till populära artiklar på office.com.

Fliken Nytt på vyn Backstage

Navigeringsfönster

Navigeringsfönstret infördes i Access 2007 och där visas alla objekt i den öppna databasen. Använd navigeringsfönstret för att organisera dina objekt efter objekttyp, datum då det skapades, ändringsdatum, relaterad tabell (baserat på objektberoenden) eller i egna grupper som du skapat. Behöver du mer utrymme för att arbeta med din formulärdesign? Du kan enkelt dölja navigeringsfönstret så att det inte tar plats, men ändå fortfarande är tillgängligt. Navigeringsfönstret ersätter databasfönstret som användes i tidigare versioner av Access än Access 2007.

Navigeringsfönstret i Northwind 2007

Flikobjekt

Som standard visas tabeller, frågor, formulär, rapporter och makron som flikobjekt i Access-fönstret.

Obs!: Du kan ändra denna inställning för varje databas och använda objektfönster i stället för flikar.

Flikobjekt i Access 2007

Du kan enkelt växla mellan olika objekt genom att klicka på objektflikarna.

Hjälpfönstret

Access 2010 erbjuder enkel tillgång till både hjälp för Access och information för utvecklare från samma hjälpfönster. Du kan till exempel enkelt ändra omfattningen av din sökning till enbart info för utvecklare. Oavsett vilka inställningar du gör i hjälpfönstret finns all hjälp för Access och informationen för utvecklare alltid tillgänglig online på Office.com eller på MSDN.

Överst på sidan

Kraftfullare verktyg för att skapa objekt

Access 2010 erbjuder en intuitiv miljö för att skapa databasobjekt.

Fliken Skapa

Använd fliken Skapa för att snabbt skapa nya formulär, rapporter, tabeller, frågor och andra databasobjekt. Om du väljer en tabell eller en fråga i navigeringsfönstret kan du skapa ett nytt formulär eller en rapport som grundar sig på det objektet med en enda klickning med hjälp av kommandot Formulär eller Rapport.

Nya formulär och rapporter som skapas med denna process använder en uppdaterad design för att göra dem mer tilltalande och omedelbart användbara. Automatiskt skapade formulär och rapporter får ett professionellt utseende med rubriker som innehåller en logotyp och en titel. Dessutom skapas en automatisk rapport som även innehåller datum och tid och informativa sidfötter och totalsummor.

Rapportvyn och layoutvyn

Med dessa vyer, som infördes i Office Access 2007 och förbättrades i Access 2010, kan du arbeta interaktivt med formulär och rapporter. Genom att använda rapportvyn kan du visa en korrekt bild av rapporten utan att behöva skriva ut eller visa den i Förhandsgranskning. Om du vill inrikta dig på vissa poster kan du använda filterfunktionen, eller använda en sökåtgärd för att söka efter matchande text. Du kan använda kommandot Kopiera för att kopiera texten till Urklippet eller klicka på aktiva hyperlänkar som visas i rapporten för att öppna en länk i webbläsaren.

Med layoutvyn kan du göra designändringar medan du visar data. Du kan använda layoutvyn för att göra många vanliga designändringar medan du visar data i ett formulär eller en rapport. Du kan till exempel lägga till ett fält genom att dra ett fältnamn från den nya rutan Fältlista eller ändra egenskaper med hjälp av egenskapssidan.

Layoutvyn har nu stöd för förbättrade designlayouter – grupper av kontroller som du kan ändra som en helhet så att du enkelt kan flytta om fält, kolumner, rader eller hela layouter. Du kan också enkelt ta bort ett fält eller lägga till formatering i layoutvyn.

Rapport i layoutvyn

Smidig gruppering och sortering i rapporter

Office Access 2007 införde ett bättre och mer lättillgängligt sätt att gruppera och sortera i rapporter och lägga till summor. Gränssnittet är lätt att navigera och förstå, och när det används med den nya layoutvyn ser du omedelbart effekten av dina ändringar.

Fönstret Gruppera, sortera och summera

Anta att du behöver visa den totala försäljningen per region i en rapport. Använd layoutvyn och rutan Gruppera, sortera och summera för att lägga till en gruppnivå och begära en summa – och se förändringarna i realtid i rapporten. Raden Summa gör det enkelt att lägga till summa, medelvärde, antal och högsta eller lägsta värde i sidhuvud eller sidfot för din rapport. En enkel totalsumma kräver inte längre att du manuellt skapar ett beräknat fält. Nu behöver du bara peka och klicka.

Skapa en summa i en rapport

Förbättrade kontrollayouter hjälper dig att skapa stiliga formulär och rapporter

Formulär och rapporter innehåller ofta information i tabeller, till exempel en kolumn med kundnamn eller en rad med alla fält för en viss kund. Du kan gruppera dessa kontroller i en layout och arbeta med kontrollerna som en helhet, inklusive layoutens etikett.

Kommandon i gruppen Kontrollayout på fliken Ordna

Eftersom du kan välja kontroller från olika avsnitt, till exempel etiketten i avsnittet sidhuvud eller sidfot finns det avsevärd flexibilitet. Du kan enkelt:

 • Flytta eller ändra storlek på en layout. Till exempel flytta en kolumn åt vänster eller höger.

 • Formatera en layout. Till exempel ange en kundnamnskolumn i fet stil så att den är mer synlig.

 • Lägga till en kolumn (ett fält) i en layout.

 • Ta bort en kolumn (ett fält) från en layout.

 • Sammanfoga eller dela celler (endast Access 2010)

Flytta en kolumn i layoutvyn

Layouter sparas tillsammans med din design så att de fortfarande är tillgängliga.

Dela formulär för snabb sökning efter data

Obs!: Den här funktionen infördes i Access 2007.

Använd ett delat formulär för att skapa ett formulär som kombinerar en databladsvy och en formulärvy. Du kan ange en egenskap som placerar databladet överst, underst, till vänster eller till höger.

Delat formulär

Obs!: Delade formulär kan inte användas i webbdatabaser.

Inbäddade makron i formulär och rapporter

Inbäddade makron infördes i Office Access 2007.

Om du vill undvika att behöva skriva programkod kan du använda inbäddade makron. Ett inbäddat makro lagras i en egenskap och är en del av det objekt det tillhör. Du kan ändra utformningen av ett inbäddat makro utan att behöva oroa dig för andra kontroller som använder det makrot – varje inbäddat makro är oberoende. Inbäddade makron är pålitliga eftersom de automatiskt hindras från att utföra skadliga åtgärder.

Tilldela ett inbäddat makro för dubbelklickningshändelse

Överst på sidan

Nya datatyper och kontroller

Nytt i Access 2010 är att beräknade fält kan hjälpa dig att spara resultatet av en beräkning. Med Office Access 2007 infördes följande nya och förbättrade datatyper och kontroller:

 • Flervärdesfält

 • Datatypen Bifogad fil

 • Förbättrade PM-fält

 • Inbyggd kalenderkontroll för datum/tid-fält

Beräknade fält

Du kan skapa ett fält som visar ett värde som beräknas från andra data i samma tabell. Du använder uttrycksverktyget för att skapa beräkningen, så du har tillgång till IntelliSense och enkel tillgång till hjälp för uttrycksvärden.

Data från andra tabeller kan inte användas som källa för beräknade data. Vissa uttryck stöds inte av beräknade fält.

Flervärdesfält

Flervärdesfält infördes i Office Access 2007 och de kan spara mer än ett värde per post. Anta att du måste tilldela en uppgift till en av dina anställda eller entreprenörer, men du vill tilldela den uppgiften till mer än en person. I de flesta andra databashanterare och i tidigare versioner av Access än Office Access 2007 behövde du skapa en N:N-relation för att göra det korrekt.

Obs!: Access skapar en dold tabell för den nödvändiga N:N-relationen för varje flervärdesfält.

Flervärdesfält är särskilt lämpliga när du arbetar med en SharePoint-lista som innehåller en av de flervärdesfälttyper som används i Windows SharePoint Services. Access 2010 är kompatibelt med dessa datatyper.

Flervärdesfält

Fält för bifogade filer

Med datatypen Bifogad fil kan du enkelt spara alla typer av dokument och binära filer i databasen utan att databasen växer allt för mycket i storlek. I Access komprimeras bilagor automatiskt om det är möjligt, så att diskanvändningen minimeras. Behöver du bifoga ett Word-dokument till en post eller spara en serie digitala bilder i databasen? Genom att använda datatypen Bifogade filer blir dessa uppgifter mycket enklare. Du kan till och med lägga till flera filer i samma post.

Dialogrutan Bifogade filer

Obs!: Du kan använda fält med datatypen Bifogade filer i webbdatabaser, men varje tabell kan innehålla högst ett fält med den datatypen.

PM-fält kan nu lagra RTF-text och har stöd för versionshistorik

PM-fält för RTF infördes i Office Access 2007 och innebär att du inte längre är begränsad till att använda oformaterad text i dina poster. Du kan formatera text med alternativ (till exempel fet och kursiv stil, förutom olika teckensnitt och färger, och andra vanliga formateringsalternativ) och lagra texten i din databas. RTF-formaterad text lagras i ett PM-fält i ett HTML-baserat format som är kompatibelt med RTF-datatypen i Windows SharePoint Services. Du anger den nya egenskapen Textformat till antingen RTF eller Oformaterad text och informationen formateras sedan korrekt i textrutekontroller och i databladsvyn.

PM-fält är användbara för att lagra stora mängder information. Du kan konfigurera egenskapen Lägg endast till för att skapa en historik över alla ändringar i ett PM-fält. Du kan sedan visa historiken över dessa ändringar. Den här funktionen stöder också spårningsfunktionen i Windows SharePoint Services så att du även kan använda Access för att visa historik för en SharePoint-lista.

Kalender för att välja datum

Obs!: Den här funktionen infördes i Access 2007.

Fält och kontroller som använder datatypen Datum/tid har automatiskt stöd för en inbyggd interaktiv kalender, en funktion som introducerades i Access 2007. Kalenderknappen visas automatiskt till höger om datumet. Vill du veta vad det är för datum på fredag? Klicka på knappen så visas en kalender automatiskt där du kan hitta och välja datum. Du kan välja att stänga av kalendern för ett fält eller en kontroll med hjälp av en egenskap.

Överst på sidan

Förbättrad datapresentation

Nya datapresentationsfunktioner gör det enklare att snabbt skapa databasobjekt och sedan analysera informationen.

Förbättrade sorterings- och filtreringsverktyg

Anta att du snabbt behöver hitta ett matchande värde eller sortera en kolumn med data. Funktionen Autofilter som infördes i Office Access 2007 förstärker redan effektiva filtreringsmöjligheter så att du snabbt kan hitta de data som du behöver. Du kan enkelt välja mellan de unika värdena i en kolumn, vilket är användbart i de situationer då du inte kan komma ihåg det namn som du behöver, eller så kan du sortera värden med hjälp av kontextmenyalternativ i ren text, till exempel Sortera från äldsta till nyaste eller Sortera från minsta till största.

Autofilter

De vanligaste filteralternativen är lättillgängliga och visas i menykommandon och du kan även använda snabbfilter om du vill begränsa informationen baserat på de data du anger. Snabbfilteralternativen ändras automatiskt beroende på datatypen så att logiska alternativ visas för text, datum och numerisk information.

Menyn Datumfilter

Summor och växlande bakgrundsfärger i datablad

I databladsvyn kan du använda en summarad, där du kan visa summa, antal, medelvärde, högsta värde, lägsta värde, standardavvikelse eller varians. När du har lagt till summaraden pekar du på pilen i kolumnens cell och väljer önskad beräkning.

Summarad i ett datablad

Datablad, rapporter och kontinuerliga formulär har stöd för växlande bakgrundsfärg för rader och detta går att ställa in oberoende av standardbakgrundsfärgen. Det är enkelt att skugga varannan rad och du kan välja valfri färg.

Datablad med växlande radfärg

Villkorsstyrd formatering

I Access 2010 finns nya funktioner för villkorsstyrd formatering, vilket gör att du kan använda liknande formatering som i Excel. Du kan till exempel nu lägga till datastaplar för att göra en kolumn med nummeruppgifter mer lättläst, vilket visas i följande illustration:

Villkorsstyrd formatering i en Access-rapport

Obs!: Villkorsstyrd formatering kan inte användas i webbdatabaser.

Överst på sidan

Förbättrad säkerhet

Förbättrade säkerhetsfunktioner och stark integration med Windows SharePoint Services hjälper dig att mer effektivt hantera informationen och ger dig möjlighet att göra informationshanteringsprogrammen säkrare än tidigare. Genom att lagra dina data i datalistor kan du med Windows SharePoint Services granska tidigare ändringar, återställa raderad information och konfigurera dataåtkomstbehörighet.

Med Office Access 2007 infördes en ny säkerhetsmodell som har förbättrats ytterligare i Access 2010. Enhetliga tillförlitlighetsbeslut har integrerats i Microsoft Office Säkerhetscenter. Betrodda platser gör det enkelt att lita på alla databaser i säkra mappar. Du kan läsa in en Office Access 2007-tillämpning med kod eller makron som är inaktiverade och arbeta med databasen i en säkrare miljö där osäkra kommandon inte kan köras, en så kallad "sandbox". Betrodda makron körs i begränsat läge.

Överst på sidan

Samla in data med hjälp av InfoPath-formulär och Outlook

Funktionen Datainsamling infördes med Office Access 2007 och med den kan du samla in feedback via Outlook och, om du vill, InfoPath. Du kan automatiskt skapa ett InfoPath- formulär eller ett HTML-formulär och bädda in det i ett e-postmeddelande. Du kan sedan skicka formuläret till mottagare som valts från dina Outlook-kontakter, eller till de mottagare som sparats i ett fält i Access-databasen.

Samla in data via e-post

Du väljer om du vill samla in nya uppgifter eller uppdatera befintlig information. Mottagarna fyller sedan i formuläret och skickar tillbaka det. Outlook känner igen de inkommande formulären och sparar automatiskt dessa data i Access-databasen – du behöver inte göra något.

Exportera till PDF och XPS

I Access 2010 kan du exportera data till formatet PDF (Portable Document Format) eller XPS (XML Paper Specification) för utskrift, webbpublikation och distribution per e-post, förutsatt att du först installerar tillägget Publicera som PDF eller XPS. Genom att exportera ett formulär, en rapport eller ett datablad till en PDF- eller XPS-fil kan du samla information i ett format som är enkelt att distribuera och som bibehåller all formatering, utan att det krävs att mottagaren har Access installerat på datorn för att kunna läsa eller skriva ut informationen.

 • PDF (Portable Document Format)    PDF är ett elektroniskt filformat med fast layout som bevarar dokumentformatering och möjliggör fildelning. I PDF-format bevaras formateringen när filen visas online eller skrivs ut, och data i filen kan inte ändras med vanliga redigeringsmetoder. PDF-formatet är också användbart för dokument som ska mångfaldigas med externa tryckmetoder.

 • XPS (XML Paper Specification)    XPS är ett elektroniskt filformat som behåller dokumentets formatering och medger fildelning. Med XPS bevaras filens format när du visar den online eller skriver ut den, och informationen kan inte enkelt kopieras eller ändras.

Arbete med externa data underlättas

Du kan nu ansluta till en webbtjänst som en extern datakälla. Du behöver få en definitionsfil för webbtjänsten från webbtjänstens administratör. När du har installerat definitionsfilen kan du länka till webbtjänstens data som en länkad tabell.

Nya funktioner som infördes i Office Access 2007 gör det lättare att importera och exportera data. Du kan spara en import- eller exportåtgärd och sedan återanvända den sparade åtgärden nästa gång du behöver utföra samma uppgift. Med guiden Importera kalkylblad kan du åsidosätta den datatyp som valts av Access och du kan importera, exportera och länka till filer i Office Excel 2007-format och senare.

Överst på sidan

Ett bättre sätt att felsöka problem

Microsoft Office-diagnostik infördes i Office Access 2007 och är en serie diagnostiska tester som kan hjälpa dig att ta reda på varför datorn kraschar. Diagnostiktesterna kan lösa vissa problem direkt, och de kan hitta hur du kan lösa andra problem. Microsoft Office-diagnostik ersätter följande funktioner i Microsoft Office 2003: Identifiera och reparera samt Återställning för Microsoft Office-program.

Överst på sidan

Förbättrade språkverktyg

Här följer några nya funktioner i stavningskontrollen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×