Nyheter i Access 2016

Som Office 365-prenumerant får du regelbundet nya och förbättrade funktioner i Office 2016. Ta en titt nedan för att se vad som är tillgängligt för dig idag.

Obs!: Om du är IT-ansvarig och hanterar Office 365-uppdateringsprocessen rekommenderar vi att du tar en titt på kanalutgivningssidan. Där kan du se vilka uppdateringar som tillhandahålls i de olika kanalerna.

Obs!: För Access 2016 har inga befintliga funktioner från tidigare versioner tagits bort i den här versionen.

Senaste uppdateringarna för Access 2016

Se nyheter och förbättringar i funktionsuppdateringen för juni 2017, Version 1707 (version 8326.2058).
Hitta din Office-version.

Den nya egenskapen Etikettnamn för Access-kontroller gör dem mer tillgängliga

Vi har lagt till en ny egenskap för kontroller kallad Etikettnamn, så att du kan koppla en etikettkontroll till en annan kontroll. Tidigare var du tvungen att ”klippa ut” en etikettkontroll och ”klistra in” den på en annan kontroll att koppla ihop dem. Med den nya egenskapen Etikettnamn kan du enkelt ange namnet på etikettkontrollen för att göra kopplingen.

Att koppla ett etikettnamn till en kontroll förbättrar tillgängligheten eftersom hjälpmedelsteknik nu kan du identifiera och visa kopplingen.

Egenskapen Etikettnamn visas i egenskapssidan

Det är lättare att redigera listobjekt i en värdelista

Vi introducerar ett nytt kortkommando som gör det enklare att öppna dialogrutan Redigera listobjekt när du arbetar med värdelistor och kombinationsrutor i Access-formulär.

Om din kombinationsruta använder en värdelista som datakälla, och du har satt Tillåt redigering av värdelistor till Ja, kan du använda det nya kortkommandot. Tryck på Ctrl + E för att öppna dialogrutan Redigera listobjekt när du har fokus på kombinationsrutan i formulärvyn.

LÄS MER

Dialogrutan Redigera listobjekt i ett Access-formulär

Vill du vara först med nya funktioner?

Bli en Office Insider så blir du först med att se nya funktioner och kan berätta vad du tycker.

GÅ MED I OFFICE INSIDER IDAG

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Mer om versioner

När får jag nya funktioner?
Nya Office 365-funktioner distribueras ibland över en bestämd tidsperiod till alla prenumeranter.

Se hur funktioner distribueras

Fullständig lista över alla uppdateringar
Få information om alla kanalutgivningar för Office 365-klientprogram.

Senaste versioner

Nytt för icke-prenumeranter
Är du inte Office 365-prenumerant men använder Office 2016? Ta reda på vad som är tillgängligt i din version.

Nyheter i Office 2016

Tidigare versioner

Se nyheter och förbättringar i funktionsuppdateringen i mars 2017, version 1703 (7967.2139).

Stöd för stora tal (bigint)

Våra kunder har i hög grad efterfrågat stöd för stora tal. Ni efterfrågade det på forumet Access User Voice:

Datatypen Stort tal lagrar ett icke-monetärt, numeriskt värde och är kompatibelt med datatypen SQL_BIGINT i ODBC. Den här datatypen beräknar effektivt stora tal.

Du kan lägga Stort tal som ett fält i en Access-tabell. Du kan även länka till eller importera från databaser med en motsvarande datatyp, till exempel bigint-datatypen för SQL Server.

Om du vill använda datatypen Stort tal som stöd i länkar till eller för att importera från externa källor måste du först välja ett alternativ i dialogrutan Access-alternativ. Klicka på Arkiv > Alternativ > Aktuell databas. Längst ned i alternativdialogrutan visas avsnittet om supportalternativ för datatyper. Markera alternativet för att stödja BigInt-datatypen för länkade/importerade tabeller .

LÄS MER

Skärmbild av datatyper som är listade i en Access-tabell. Stort tal är markerat.

Skärmbild av stödet för bigint-typen för alternativet för länkade/importerade tabeller i Access-alternativ.

Se nyheter och förbättringar i funktionsuppdateringen i november 2016, version 1611 (7571.2072).

Microsoft Access ingår nu i Office 365 Business- och Business Premium-abonnemang

När verksamheter av olika storlekar inser värdet av dataanalys för att fatta välgrundade beslut upptäcker många även behovet av databaslösningar som Microsoft Access för att samla, organisera och dela data samt skapa rapporter som ger viktiga insikter. Därför är vi nu glada att kunna meddela att Microsoft Access numera ingår i Office 365 Business- och Business Premium-abonnemangen som är utformade för att uppfylla behoven hos små och medelstora företag.

Access kommer snart att lanseras för prenumeranter på Office 365 Business och Business Premium. Access installeras automatiskt för de här kunderna som en del av deras nästa vanliga Office-klientuppdatering, som lanseras mellan den 1 december 2016 och 30 januari 2017. Access kommer även fortsättningsvis att ingå i Office 365 ProPlus-, E3- och E5-abonnemang.

Mer information finns i artikeln om att Access ingår som del av Office 365 Business och Business Premium.

Obs!: Kunder som har uppdateringar inställda på den uppskjutna kanalen får uppdateringen i juni 2017. Om du vill veta mer om den uppskjutna kanalen kan du gå till Översikt över uppdateringskanaler för Office 365 ProPlus.

Se nyheter och förbättringar i funktionsuppdateringen i september 2016, version 1609 (7369.2024).

Nytt feedback-kommando på Arkiv-menyn

Vill du kommentera eller komma med förslag som rör Microsoft Office? Vi behöver din feedback för att leverera bra produkter. I Access kan du föreslå nya funktioner, berätta för oss vad du gillar och vad som inte fungerar genom att klicka på Arkiv > Feedback.

Klicka på Arkiv > Feedback och meddela Microsoft om du har kommentarer eller förslag om Access

Se nyheter och förbättringar i funktionsuppdateringen i augusti 2016, version 1608 (7341.2032).

Ny Access-utbildning

På utbildningscentret för Office finns 19 nya Access-videoklipp. Om du är nybörjare i Access kan du titta på de här videoklippen i din egen takt för att lära dig mer om Access 2016 och komma igång och arbeta med databasobjekt. Ta del av all vår Access-utbildning.

Stöd för dBASE är tillbaka!

Något av det som efterfrågats mest på vårt Access User Voice-forum är förnyat stöd för dBASE (.dbf), och många, särskilt i Geographic Information System-communityt (GIS) har argumenterat för det på ett mycket övertygande sätt.

Vi är glada att kunna meddela att vi på nytt introducerar dBASE-filstöd (.dbf) i Access för Office 365-kunder. Nu kan du åter importera eller länka till data som finns lagrade i dBASE-filer i Access och exportera data till dBASE-filer.

Klicka på Externa data > Mer > dBASE-fil i gruppen Importera och länka för att importera data från dBASE-filer till Access.

Klicka på Externa data > Mer > dBASE-fil i gruppen Exportera för att exportera data från Access till en dBASE-fil.

Skärmbild av Access med dBASE-filalternativet markerat på menyfliken Externa data

Mer information om hur du importerar eller länkar till dBASE-filer finns i artikeln om att importera data från eller länka data till dBASE.

Mer information om hur du exporterar Access-data till dBASE-filer finns i artikeln om att exportera data till dBASE.

Rutan Berätta har förbättrats

Rutan för att berätta vad du vill göra högst upp i menyfliksområdet har uppdaterats med förbättringar av sökfunktion, innehåll och rekommendationer för att ge bättre och snabbare svar på dina frågor. Nu när du söker efter en viss uppgift, funktion eller fråga visas en mängd olika alternativ. Om det är en snabbuppgift försöker Access låta dig göra det direkt från fältet Berätta. Om det är en mer komplex fråga visar vi det hjälpavsnitt som vi tror passar dina behov bäst. Prova och se hur snabbt du hittar vad du letar efter och får saker gjorda.

Klicka på rutan Berätta i Access och skriv vad du vill göra. Funktionen Berätta försöker hjälpa dig att utföra uppgiften.

Se nyheter och förbättringar i funktionsuppdateringen i juli 2016, version 1607 (7167.2040).

Omprövningslogik för ODBC-anslutning

När Access förlorar ODBC-anslutningen till en extern datakälla måste användarna stänga och öppna sina Access-databaser igen för att kunna fortsätta arbeta med objekt som använder data från den externa datakällan. Access försöker inte återställa den förlorade anslutningen även om anslutningen fungerar igen, och det finns inget som användarna kan göra för att få Access att försöka återansluta till den externa datakällan.

Vi har nu förbättrat detta så att om Access förlorar ODBC-anslutningen till en extern datakälla försöker Access automatiskt ansluta till datakällan igen. I det här scenariot ser nu upplevelsen ut så här:

 • Om Access förlorar ODBC-anslutningen till en extern datakälla som du försöker använda visas ett felmeddelande där felet beskrivs.

 • Access försöker nu automatiskt ansluta till datakällan igen när du utför åtgärder som kräver en anslutning till en extern datakälla. Om försöket lyckas kan du fortsätta arbeta med data och databasobjekt utan att behöva stänga och öppna Access igen.

 • Om försöket misslyckas kan du inte arbeta med objekt som använder de förlorade externa datakällorna, men du kan fortsätta arbeta med andra områden av databasen som inte är beroende av datakällorna som inte kan nås.

 • Om du försöker använda data eller andra objekt igen som är beroende av externa dataanslutningar försöker Access att återansluta till den externa datakällan igen.

Se nyheter och förbättringar i funktionsuppdateringen i juni 2016, version 1606 (7070.2022).

Sortering på egenskapssida

Har du problem med att hitta den specifika egenskap du vill använda på egenskapssidan bland de dussintals egenskaper som är tillgängliga? Nu finns det en sorteringsfunktion för egenskapssidan för formulär och rapporter! Det har aldrig varit enklare att hitta en viss egenskap på egenskapssidan. Formulär och rapporter innehåller dussintals egenskaper spridda över flera flikar, vilket innebär att det ibland är svårt att hitta det du vill använda. Om du vet namnet på den egenskap du vill ha kan det underlätta att sortera listan.

Öppna egenskapssidan när du är i designläget för formulär och rapporter. Då ser du en växlingsknapp för sortering i det övre högra hörnet. Standardinställningen är osorterad och då visas egenskaperna i den ursprungliga ordning som du är van vid att se i Access.

Skärmbild av egenskapssidan i Access utan egenskapssortering

När du klickar på Sortera sorteras Access-listan med egenskaper i alfabetisk ordning.

Skärmbild av egenskapssidan i Access med egenskaper sorterade i bokstavsordning

Klicka på Sortera igen när du vill växla tillbaka sorteringen till standardinställningen.

Flera förbättringar av tillgängligheten

Vi har gjort flera förbättringar av tillgängligheten i Access för alla kunder.

 • Förbättringar av formulär och rapporter som visas i högkontrastläge, till exempel databladkolumnrubriker, kommandoknappskontroller med teman och fokusfärger för text i databladceller.

 • Förbättrad berättarröst och andra tekniska hjälpmedel när en kontroll i ett formuläravsnitt hamnar i fokus.

Förbättringar av rullning i navigeringsfönstret

Vi har lyssnat på feedbacken från våra kunder om att rullningen genom listan med objekt i navigeringsfönstret i visningsläget med hög DPI gav oväntade resultat. Vi har nu gjort förbättringar som innebär att det inte bör förekomma några "rullningsgupp" när du använder navigeringsfönstret i visningslägen för högre DPI.

Enklare att ändra storlek på objekt i fönstret Frågedesign

Vi hörde er feedback om att det är svårt att ändra storlek på tabellobjekt i fönstret Frågedesign. Vi lyssnade på feedbacken och gjorde kantlinjernas klickbara område enklare att få grepp om med musen. Nu ska det vara lättare att få grepp om och ändra storlek på tabellernas kantlinjer med musen i fönstret Frågedesign.

Se nyheter och förbättringar i funktionsuppdateringen i maj 2016, version 1605 (6965.2053).

Fler förbättringar av tillgängligheten i Access

Vi fortsätter sträva efter att förbättra tillgängligheten i Access för alla kunder.

 • Flikkontrollförbättringar hjälper Skärmläsaren och andra tekniska hjälpmedel att läsa upp fler områden för flikkontroller i formulär och rapporter.

 • Förbättringar av formulär och rapporter som visas i högkontrastläge.

 • Fler förbättringar av bifogade filer och kryssrutekontroller som visas i datablad.

 • Det går nu att använda kortkommandona F6 och Skift+F6 i alla avsnitt i popup-formulär.

Enklare att ändra storlek på objekt i relationsfönstret och popup-formulär

Vi hörde er feedback om att det är svårt att ändra storlek på tabellobjekt i relationsfönstret. Vi hörde även feedbacken om att det är svårt att få grepp om och flytta popup-formulär med hjälp av musen i Access. Vi lyssnade på feedbacken och gjorde kantlinjernas klickbara område enklare att få grepp om med musen. Nu ska det vara lättare att få grepp om och ändra storlek på tabellernas kantlinjer med musen i relationsfönstret och att flytta popup-formulär.

Se nyheter och förbättringar i funktionsuppdateringen i april 2016, version 1604 (6868.2062).

Hjälpmedelsförbättringar av kontroller

Vi har gjort förbättringar av hjälpmedlen för kontroller för bifogade filer och kryssrutor i formulär och rapporter i Access. Kunder som använder Skärmläsaren och andra tekniska hjälpmedel får nu höra fler kontrollelement läsas upp när de använder kontroller för bifogade filer och kryssrutor.

Vi även gjort hjälpmedelsförbättringar i tabell-, fråge- och formulärdatablad. Skärmläsaren och andra tekniska hjälpmedel kan lättare läsa upp kolumnnamnen som visas i datablad.

Förbättringar av stabiliteten i Makrodesigner

Vi lyssnade på feedbacken och korrigerade ett problem som uppstod när objekt drogs och släpptes från navigeringsfönstret till makrodesignfönstret. Vi korrigerade även ett liknande problem som uppstod när åtgärder drogs och släpptes från åtgärdskatalogen.

Den här första utgåvan ger första tillgängligheten för Office 2016-programmen: Version 1509 (version 4229.1024). Om inget annat anges får både Office 365-prenumeranter och engångsköpare av Office 2016 följande nya funktioner i Access 2016.

Uppgradera från Access 2013

Om du uppgraderar till Access 2016 från Access 2013 har du fortfarande kvar alla bekanta funktioner – och du kommer även att upptäcka några nya. Det första du ser när du öppnar Access 2016 är att gränssnittet påminner om 2013 men med en mer färggrann kantlinje.

Gör saker snabbare med Berätta

Det finns en textruta i menyfliksområdet i Access 2016 där det står Berätta vad du vill göra. Det är ett textfält där du kan skriva ord och fraser om det du vill göra härnäst. Du kommer snabbt åt funktioner du vill använda och åtgärder du vill utföra. Du kan också få hjälpinformation om det du letar efter.

Hittar du inte en knapp? Klicka i rutan Berätta (högst upp, med glödlampan). Skriv en knapp eller ett kommando, till exempel "filter", så visas alla filterrelaterade alternativ.

Visar sökrutan "berätta" i menyfliksområdet i Access

Visar en fråga som anges i fältet berätta i menyfliksområdet i Access

Obs!: Rutan Berätta är inte tillgänglig i menyfliksområdet när du skapar Access-webbappar.

Nya teman för Access

Nu finns det två Office-teman som du kan använda i Access Färg och Vit. Du kan använda dem genom att gå till Arkiv > Alternativ > Allmänt och klicka på den nedrullningsbara menyn bredvid Office-tema.

Rullgardinsmeny för Office-teman med alternativen Färg och Vit

Exportera information om länkade datakällor till Excel

Har du någonsin velat få en praktisk lista över alla länkade datakällor från Access-databasprogrammet i Excel? Om du till exempel arbetar med ett komplext Access-program, som innehåller länkar till många olika datakällor, kan det vara praktiskt att ha en lista över alla olika datakällor och deras typer. Den exporterade listan kan vara särskilt användbar om du arbetar med ett Access-program som du inte har skapat. Med Access 2016 blir det nu mycket lättare med hjälp av nya funktioner i dialogrutan Länkhanteraren.

Öppna dialogrutan Länkhanteraren genom att klicka på Externa data > Länkhanteraren. Markera de länkade datakällor som du vill ta med och klicka sedan på Exportera till Excel.

Dialogrutan för länkhanteraren i Access med knappen Exportera till Excel markerad.

Du uppmanas att ange en plats där du vill spara Excel-arbetsboken. När du har angett en plats visas information om de länkade datakällorna i den nya arbetsboken. Du ser namnet på den länkade datakällan, dess källinformation och datakälltypen.

Excel-arbetsbok som visar information om länkad tabell från Access

Obs!: Dialogrutan Länkhanteraren är inte tillgänglig när du skapar Access-webbappar.

Mallar får ett modernt utseende

Om du vill ordna och hantera data med Access men vill ha lite hjälp att komma igång med att skapa databasen kan du använda en databasmall. I Access 2016 har fem av de mest populära databasmallarna fått ett nytt och modernare utseende. Prova mallarna själv genom att gå till Arkiv > Ny och sedan söka efter Tillgångar, Kontakter, Affärshändelser, Studenter eller Uppgiftshantering.

Du kan även titta på följande videor som visar hur du använder dessa reviderade exempelmallarna.

Alla dessa mallar innehåller ett nytt Komma igång-formulär med länkar till artiklar, videoklipp och andra communityresurser.

Komma igång-formulär i en tillgångsdatabasmall i Access

Här är en snabbtitt på det första inmatningsformuläret i dessa reviderade mallar:

Tillgångslistformulär i tillgångsdatabasmallen i Access

Kontaktlistformulär i kontaktdatabasmallen i Access

Händelselistformulär i händelsedatabasmallen i Access

Studentlistformulär i studentdatabasmallen i Access

Uppgiftslistformulär i uppgiftsdatabasmallen i Access

Mer information om Access-skrivbordsmallar finns i Skapa en Access-databas med hjälp av en mall.

Dialogrutan Visa tabell är större

Vi har lyssnat på feedback från kunder om dialogrutan Visa tabell. I Access 2016 har standardhöjden för dialogrutan Visa tabell ökats så att du enkelt kan se fler tabell- och frågenamn i databasen.

Visa dialogrutan Visa tabell i frågor genom att klicka på Skapa > Frågedesign. Dialogrutan Visa tabell öppnas som standard. Du kan också öppna dialogrutan i frågor genom att klicka på Design > Visa tabell. Visa dialogrutan Visa tabell i fönstret Relationer genom att klicka på Databasverktyg > Relationer. Dialogrutan Visa tabell öppnas som standard. Du kan också öppna dialogrutan i fönstret Relationer genom att klicka på Design > Visa tabell.

Dialogrutan Visa tabell i Access som visar tabellnamn

Obs!: Fönstret Relationer går inte att använda i Access-webbapparna.

Funktioner från Access-webbapparna som kommer till lokala SharePoint-kunder

Med SharePoint 2016 får kunder som använder SharePoint 2016 med Access Services i sina organisationer ytterligare funktioner och kan dra nytta av förbättringar av tjänsten.

Här är en lista med funktioner från Access-webbapparna i Access Services som lagts till i SharePoint 2016:

 • Överlappande kontroller

 • Förbättringar av filtrering i datablad

 • Förbättringar av kontrollen Relaterat objekt

 • Förbättringar av bildlagring och -prestanda

 • Integration av Office-tillägg med Access-webbappar

 • Ytterligare paket- och uppgraderingsfunktioner för Access-webbappspaket

 • Distributionsmakroinstruktion för uppgraderingsscenarier

 • Funktion för att låsa tabeller från redigering

 • Funktionen Hämta i Excel för databladsvyer

Överst på sidan

Senaste uppdateringarna för Access Insiders

Fortsätt läsa om du vill se nyheterna i version 1708 (8431.2046) för Insider – långsamt och berätta sedan vad du tycker. Det är ovärderligt för oss att få tidig feedback från dig!

Stöd för att importera eller länka data från Salesforce

Nu kan du länka till eller importera data från Salesforce, som är en molnbaserad affärslösning för kundhantering (CRM).

LÄS MER

Ansluta från Access till Salesforce

Stöd för att importera eller länka data från Dynamics 365

Vi har också lagt till möjligheten att länka till och importera data från Dynamics 365, som är molnbaserad lösning för kundhantering (CRM).

LÄS MER

Ansluta Access till Dynamics 365

Obs!    Möjligheten att länka till eller importera data från Salesforce och Dynamics 365 stöds endast i följande Office 365 Enterprise-abonnemang: Office 365 ProPlus, Office 365 Enterprise, E3 och Office 365 Enterprise, E5. Mer information finns i Jämför Office 365 Enterprise-abonnemang.

Ännu fler funktioner, ännu snabbare

Alla nya funktioner för Office Insiders

Få reda på alla nya funktioner i alla Office-appar samt versionsinformation.

Kolla in nyheterna för Office Insiders

Vill du ha nya funktioner snabbare?

Registrera dig för Office Insider – snabb och få tillgång till de senaste funktionerna ännu tidigare.

Se hur du registrerar dig som Office Insider

Delta i communityn

Answers Community – Office Insider forumet

Office Insider-communityn

Få kontakt med personer som är lika intresserade av tekniken som du och få hjälp från Office Insider-communityn.

Besök communityn

Office Insider Twitter

Följ oss på @OfficeInsider

Anslut dig till den växande communityn med experter och entusiaster som hjälper oss att utforma det framtida Office.

Följ oss på Twitter

Hit skickar du feedback

Vi vill gärna höra dina tankar om vad som fungerar, vad som inte gör det och vad du tycker vi kan förbättra. Du kan rapportera problem och skicka feedback genom att klicka på Arkiv > Feedback i ett Office 2016-program. Du kan också nå oss genom att göra inlägg i Office Insider-communityn eller twittra till @OfficeInsider.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×