Nyheter för hjälpmedel i Word

Vi har åtagit oss att göra Office 365-program tillgängliga på alla enheter redan på utvecklingsstadiet så att

 • personer med funktionshinder kan kommunicera samt använda och skapa innehåll på valfri enhet.

 • Alla kan enkelt skapa innehåll som är tillgängligt.

I den här artikeln kommer vi att dela med oss av några höjdpunkter från de senaste uppdateringarna på vår resa mot att göra Word för PC-datorer och Word för Windows 10 bättre för kunder som använder tangentbord och hjälpmedelstekniker. Vi uppskattar din feedback så att vi kan fortsätta förbättra Word för alla.

Vi har gjort Word mer konsekvent och tillförlitligt när det används med skärmläsare och vi har möjliggjort en högre grad av åtkomst till funktioner med skärmläsare. Vi arbetar med att göra det enklare att skriva och läsa dokument på ett effektivare sätt. Det här inkluderar grundläggande funktioner som att kunna använda Skärmläsaren och andra skärmläsare till att arbeta med text, format, rubriker och listor. Det inkluderar även funktioner för exempelvis språkkontroll, spårning av ändringar, kommentarer och samtidig redigering.

Om du vill veta hur du använder de här funktionerna med en skärmläsare och ett tangentbord väljer du ikonen Word på Hjälpmedelscenter för Office.

Uppdateringar för november 2016

Här är några höjdpunkter i november 2016- uppdateringen av Word för PC och Word för Windows 10. Våra hjälpmedelsrelaterade förbättringar följer branschstandarder och kan användas med alla hjälpmedelstekniker.

Obs!: Om du vill vara bland de första som får åtkomst till de här förbättringarna ska du gå med i Office Insider-programmet.

Tips: Om du vill ha alla fördelar med dessa förbättringar rekommenderar vi Windows 10 Anniversary-uppdateringen med Skärmläsaren.

Interaktion med skärmläsare och tangentbord

Vi har förbättrat upplevelsen av att arbeta med grundläggande uppgifter som exempelvis tangentbordsnavigering och textformatering.

 • Skärmläsare erbjuder mer detaljerad information om textformatering, listor och hyperlänkar.

 • Navigera med hjälp av rubriker och länkar.

 • Navigera i dialogrutor, menyer och rutor mer effektivt med tangentbordet.

 • Använd en tangent (F7) för att starta textmarkörläget. På så sätt kan du använda markören för att navigera i skrivskyddat läge, t.ex. i dokument med begränsat redigerings- eller läsläge.

 • Skärmläsare använder matematiska standardtermer när läser eller redigerar ekvationer.

 • När du läser eller redigera text som innehåller fotnoter eller slutkommentarer läser skärmläsare upp textreferensen. Du kan sedan navigera till texten som det refereras till genom att trycka på Caps + Insert eller Visa anteckning .

Tabeller

 • Skärmläsare läser tydligt upp rad- och kolumnrubriker.

 • Skärmläsaren navigerar i tabeller på ett mer tillförlitligt och konsekvent sätt.

 • Använd tabellkommandon i Skärmläsaren, t.ex. Caps + F3 eller Caps + F4, för att navigera rad- eller kolumnvis.

Spåra ändringar och använda kommentarer

Den här uppdateringen innehåller förbättringar som kan hjälpa dig att spåra ändringar i ett dokument och använda kommentarer mer effektivt.

 • Tillförlitlig tangentbordsnavigering och skärmläsning för spårning av ändringar.

  • När du läser eller redigerar text som innehåller revisioner läser Skärmläsaren upp vilken typ av ändring det är (infoga, ta bort, redigera o.s.v.).

  • Använd Caps + Insert eller knappen Nästa för att navigera till en ändring (vyberoende).

 • Identifiera konsekvent text med kommentarer och aktivera navigering till kommentarstexten.

  • När du läser eller redigera text som innehåller en kommentar läser Skärmläsaren upp antalet kommentarer i texten.

  • Använd Caps + Insert eller knappen Nästa för att navigera till en kommentar (vyberoende).

Samarbete och samtidig redigering

Den här uppdateringen innehåller förbättrad interaktion och navigering med skärmläsare. Exempelvis så läser skärmläsare nu upp

 • användbar information under samtidig redigering i realtid.

 • Spelar upp ett varningsljud när du påbörjar en åtgärd som kan blockera andra från att redigera.

 • Läser upp namnen på andra deltagare.

Högkontrast

Den här uppdateringen innehåller bättre kompatibilitet med teman med högkontrast.

 • Textformatering och sidbakgrunder matchar nu valt tema med högkontrast.

 • Kommandon i menyfliksområdet och innehåll i galleriet matchar också ditt tema med hög kontrast bättre.

 • Högkontrast inkluderar nu avancerade funktioner för exempelvis sökning efter markeringar och vattenstämplar.

Tillgänglig redigering

 • Många populära Office-mallar är nu tillgängliga för hjälpmedel. Du hittar tillgängliga mallar för rapporter, presentationer, försättsblad och t.o.m. CV:n. Om du vill använda mallarna från Word, Excel eller PowerPoint behöver du bara söka efter "Tillgängliga mallar" i rutan Sök efter onlinemallar.

 • Färgkontrasten för Word-dokument uppfyller som standard hjälpmedelsriktlinjerna för text, format och objekt.

 • Tillgänglighetskontroll kan nu börja från en knapp på fliken Granska i menyfliksområdet.

 • Tillgänglighetskontroll innehåller nu Steg för att åtgärda-anvisningar som matchar kommandona i menyfliksområdet, t.ex. hur du skapar en rubrikrad i en tabell.

Språkkontroll med Editor

 • Skärmläsare meddelar användare om fel och andra problem som Editor hittar med avseende på stavning, grammatik och skrivregler.

 • Språkkontrollmarkeringar är tillgängliga för personer med nedsatt syn samt personer som är färgblinda. Markeringarna använder olika understrykningstyper (en rad, dubbla rader, prickad rad) och färger för att indikera problem med avseende på stavning, grammatik och skrivregler.

 • Den nya snabbmenyn i Editor ger synonymer bredvid varje stavningsförslag. Den innehåller även en uppläsningsfunktion som hjälper personer med dyslexi och personer som lär sig att läsa språket att välja det bästa förslaget.

De här dyslexianpassade förbättringarna av Office-stavningskontroller minskar antalet gånger som stavningskontrollen visar "Inga förslag".

Mer information om Editor finns i Editor – din skrivhjälp.

Utbildningsverktyg i Word

Du kan använda utbildningsverktygen i Word när du använder läsläget i Word för PC-datorer. Utbildningsverktygen kan hjälpa personer med inlärningssvårigheter som dyslexi att läsa på ett mer effektivt sätt.

 • Visa mellanrum mellan stavelser.

 • Läs upp text och markera varje ord när det läses upp.

Om du vill se vilken skillnad utbildningsverktygen gör för lärare går du till New Learning Tools Help Educators Create More Inclusive Classrooms (Nya utbildningsverktyg hjälper lärare att skapa mer inkluderande klassrum).

Obs!: Om du vill vara bland de första att få de här funktionerna skaffar du Office 365 och går med i Office Insiders-programmet.

Spara som eller Exportera till PDF

 • Visa den taggade dokumentrubriken.

 • Korrekt taggning av hyperlänkar.

 • Korrekt taggning av punktlistor och numrerade listor. Det inkluderar kapslade listor.

 • Markera dokument med språkattributet.

Vi vill höra från dig

Vi välkomnar din feedback.

Vi vill att du ska älska att arbeta med Word. Om du har ett förslag om hur Word kan bli mer användbart för personer med funktionshinder är du välkommen att ge oss feedback eller rösta på Word User Voice.

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×