Nyheter: ändringar i pivottabeller

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Följande förbättringar och nya funktioner gör pivottabeller och Online Analytical Processing (OLAP) pivottabeller snabbare och lättare att använda i Microsoft Excel 2010.

I den här artikeln

Nya och förbättrade funktioner i pivottabeller

Förbättrade prestanda

Pivottabellsetiketter

Objektsökning

Sortering

Filtrering

Funktionen Visa värden som

Stöd för funktionen Ångra i stora pivottabeller

Förbättringar av pivottabeller

Nya och förbättrade funktioner i OLAP-pivottabeller

Namngivna uppsättningar

Stöd för tillbakaskrivning

Nya och förbättrade funktioner i pivottabeller

Förbättrade prestanda

I Excel 2010 förbättra flertrådsteknik hjälper till att prestanda i pivottabellen. Det innebär att du märker snabbare resultat när du arbetar med stora mängder data, till exempel när du sortera och filtrera data i en pivottabell.

Pivottabellsetiketter

I Excel 2010, kan du fylla nedåt etiketter i en pivottabell så att du enklare kan använda pivottabellen. Du kan också upprepa etiketter i pivottabeller ska visas objekt beskrivningar av kapslade fält i alla rader och kolumner. Du kan upprepa etiketter för enskilda fält, men du kan också aktivera alternativet för att upprepa etiketter eller inaktivera för alla fält i pivottabellen på samma gång.

Funktionen för att upprepa etiketter är användbar om du till exempel har en pivottabell med värdefält i kolumner och totalsummor och delsummor avstängda för alla fält på raderna.

Objektsökning

Excel 2010 innehåller objekt Sök i pivottabeller så att användarna kan arbeta med fält och kolumner som har ett stort antal objekt. Med hjälp av objektet sökningen kan hitta användarna relevanta objekt bland tusentals eller jämna miljontals rader i pivottabellen. Du kan använda objektet Sök ska se ut pivotfält eller OLAP-CubeField objekt bildtexter en enskild kolumn med AutoFilter aktiverat eller inte.

Sortering

Excel 2010 innehåller flertrådad sortering om du vill aktivera snabbare sortering av stora mängder data i pivottabeller och Excel-tabeller. Flertrådad sortering kan aktiveras eller inaktivera.

Filtrering

Filtrering har förbättrats för att aktivera analys av stora mängder data. Filtrering på flera objekt är mycket snabbare i Excel 2010 och data som inte är synlig (till exempel dolda objekt i summor) ska omfattas när du kan tillämpa filter på OLAP- och icke - OLAP-pivottabeller. Du kan använda samma förbättrade filtreringen funktioner i Excel Services.

I Excel 2010 välja du också att använda utsnitt för att filtrera data. Utsnitt innehåller knappar som du kan klicka på om du vill filtrera data i en pivottabell. Förutom Snabbfiltrera ange utsnitt också aktuella filtreringen tillstånd, vilket gör det enklare att förstå vad exakt som visas i en filtrerad pivottabellrapport.

Funktionen Visa värden som

Funktionen Visa värden som är lättare att hitta och använda i Excel 2010 och dess funktioner har förbättrats i OLAP- och icke - OLAP-pivottabeller. Funktionen Visa värden som innehåller ytterligare beräkningar, till exempel % av överordnad radsumma, % av överordnad kolumn summa, % av överordnad summa, % Kör totala, Rangordningen minsta till största och rangordningen största till Minsta. Det är enklare att ange ett fält eller element beräkningen ska baseras på. Som icke - OLAP-pivottabeller, du kan nu lägga till samma mått flera gånger i värdeområdet i OLAP-pivottabeller så att du kan visa värdet och en beräkning baserat på värdet på samma gång.

Stöd för funktionen Ångra i stora pivottabeller

Ångra åtgärder som lägger till flera objekt i stapeln Ångra (till exempel uppdatering operationer) kan avsevärt långsammare prestanda i stora pivottabeller. Om du vill förbättra prestanda i stora pivottabeller, har kommandot Ångra genomförts stöd för större Ångra staplar. Dessutom minskar prestanda när Autopassa och Format som tillämpas på samma gång en pivottabell uppdateras eller uppdateras. Om du vill lösa problemet i Excel 2010 avbryta du Autopassa och Format genom att trycka på ESC. Stänga av dessa alternativ kan du förbättra prestanda när du uppdaterar och uppdatera data i en stor pivottabell.

Förbättringar av pivottabeller

I Excel 2010 är det lättare att interagera med pivotdiagramrapporter. Det är specifikt lättare att filtrera data direkt i ett pivotdiagram och för att ordna om layouten i ett pivotdiagram genom att lägga till och ta bort fält. På samma sätt kan du dölja alla fältknappar i en pivotdiagramrapport med ett enda klick.

Nya och förbättrade funktioner i OLAP-pivottabeller

Namngivna uppsättningar

I Excel 2010, du kan skapa flera hierarkiska namngivna uppsättningar. En namngiven uppsättning är ett flerdimensionella uttryck (MDX)-uttryck som returnerar en uppsättning medlemmar. Om du inte är bekant med MDX-språk kan använda du en dialogruta för att definiera enkla namngivna uppsättningar. Om du är bekant med MDX kan använda du MDX-redigeraren för att skapa mer avancerade namngivna uppsättningar. Namngivna uppsättningar kan användas i pivottabeller och OLAP-formler. Du kan skapa OLAP-pivottabellrapporter som visar olika mått för olika områden i verksamheten med namngivna uppsättningar.

Stöd för tillbakaskrivning

Tillbakaskrivning är en viktig funktion när du arbetar med data i Analysis Services-kuber. Tillbakaskrivning används ofta i olika scenarier, från avancerad planering och budgetering till enkel datainsamling från flera användare.

I Excel 2010 kan du ändra värden i området värden i OLAP-pivottabeller och har skrivna tillbaka till Analysis Services-kub på OLAP-servern. Du kan använda funktionen Skriv bakåt i vad händer om-läge och sedan återställa ändringarna när du inte längre behöver eller du kan spara ändringarna. Du kan använda funktionen Skriv bakåt med OLAP-provider som stöder uttrycket UPDATE CUBE.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×