Nybörjarguide till formulär och formulärmallar

Gäller

Microsoft Office InfoPath® 2003 Service Pack 1

Med InfoPath kan du utforma formulär och fylla i dem. Beroende på vilken uppgift du utför hanterar du olika typer av filer. När du till exempel utformar ett formulär skapar du en formulärmallsfil (.xsn), en enskild fil som innehåller flera stödfiler. Även om det går att extrahera dessa stödfiler, behövs det för det mesta inte.

När du fyller i ett formulär, fyller du däremot i den faktiska formulärfilen (.xml) som baseras på formulärmallen.

Den här artikeln riktar sig till formulärdesigner. Här finns en snabbintroduktion till formulärmallar och de formulär som baseras på dem. Följande tas upp:

Vad du designar: formulärmallen

Vad användaren fyller i: formuläret

Komponenterna i en formulärmall


Vad du designar: formulärmallen

Du skapar en formulärmall i designläge, som är designmiljön i InfoPath. En formulärmall är en fil med filnamnstillägget .xsn. XSN-filen definierar datastrukturen, utseende och funktionalitet i de färdiga formulären (XML-filerna).

Formulärmall och formulär som baseras på det

En formulärmall består av flera filer som har komprimerats till en enda, bland annat ett eller flera XML-schema, en XSL Transformation (XSLT) för varje vy i formuläret och en XML-fil för de data som visas som standard när formuläret först öppnas, skriptfiler eller förvaltad kod samt en formatdefinitionsfil som kallas för Manifest.xsf. Du får lära dig mer om dessa stödfiler senare i artikeln. Nu räcker det med att känna till att formulärmallen består av en uppsättning relaterade filer som definierar hur formuläret ser ut och fungerar.

En formulärmall definierar många olika saker, bland annat:

  • kontroll, etiketter och instruktionstext som visas i formuläret.

  • Vad som sker med kontrollerna när användaren samverkar med dem. Du kanske till exempel vill att ett visst avsnitt ska visas när användaren markerar en kryssruta och försvinner när kryssrutan avmarkeras.

  • Om formuläret ska ha flera vyer. I till exempel ett organisationsschema kan du designa olika vyer i formuläret för olika språk. Du kan också designa en utskriftsvy som sammanställer data från olika vyer i formuläret.

  • Hur och var data i formuläret lagras. Användare kan till exempel använda formuläret för att skicka data till en databas, antingen direkt eller via en webbtjänst. Eller så kan du se till att användarna sparar sina formulär på en viss nätverksserver.

  • Teckensnitt, färger och andra designelement som används i ett formulär.

  • Om användarna ska kunna anpassa formuläret. Du kanske vill låta användarna lägga till extra rader i en upprepande tabell, ett upprepande avsnitt eller ett valfritt avsnitt.

  • Om användarna ska meddelas när de begår misstag i formuläret eller glömmer att fylla i obligatoriska fält.

När du har designat en formulärmall gör du den tillgänglig för andra genom att publicera den som en XSN-fil. Mer information om hur du publicerar formulär finns vid länkarna under Se även.

Överst på sidan

Vad användaren fyller i: formuläret

I InfoPath är ett formulär en fil som innehåller XML-data. Användarna kan antingen spara ett formulär som en enskild XML-fil eller skicka XML-data till i formuläret till en databas eller annan plats. Användarna måste ha InfoPath installerat på sina datorer för att kunna fylla i formulär.

Som tidigare nämnts, baseras alla InfoPath-formulär som användarna fyller i på en formulärmall, som bestämmer hur formuläret ser ut och fungerar.

För att förstå sambandet mellan en formulärmall och ett formulär kan du föreställa dig att du har utformat en formulärmall för en statusrapport och publicerat den för personer på din avdelning. Alla statusrapporter som medarbetarna fyller i är ett formulär. Det formuläret är bara en XML-fil som innehåller data (och enbart data) som har registrerats i formuläret. Allt annat som utgör formuläret tillhandahålls av formulärmallen. Det innebär att när du öppnar ett formulär i InfoPath, måste formuläret leta reda på och använda formulärmallen för att kunna fungera. Annars skulle du bara se en massa Extensible Markup Language (XML) och data när du öppnar formuläret.

För att kunna länka en formulärmall och formuläret som baseras på det, infogar InfoPath flera rader med kod som kallas för bearbetningsinstruktioner högst upp i varje formulärfil. Med den här koden länkas formulärfilen till formulärmallen.

Överst på sidan

Komponenterna i en formulärmall

En formulärmall är en enskild fil som innehåller flera stödjande formulärfiler, till exempel filer som definierar hur kontrollerna i formuläret ska visas, filer för grafik som visas i formuläret och programmeringsfiler som gör det möjligt att anpassa funktionaliteten i formuläret.

Stödfiler som tillsammans bildar en formulärmallsfil (.xsn)

En formulärmall kan innehålla några av eller alla följande filer.

Filtyp

Filnamnstillägg

Beskrivning

Formulärdefinitionsfil

XSF

Filen som innehåller information om hur formuläret är sammansatt, inklusive de XML-scheman som används och resursfilerna det innehåller. Den här filen skapas automatiskt när du designar en ny formulärmall. Allt eftersom du utformar och ändrar formulärmallen, uppdateras filen automatiskt med dina ändringar.

XML-schema

XSD

Den fil eller de filer som begränsar och kontrollerar data i ett formulär. Innehållet i XML-schemafilerna  – det vill säga element, attribut, och så vidare – representeras med grupp och fält i åtgärdsfönstret Datakälla. Varje datakälla som hör till formulärmallen, inklusive huvuddatakällan, har en motsvarande XSD-fil.

Vy

XSL

XML-transformeringsfilerna (XSLT) används för att presentera, visa och transformera de data som finns i formulärets underliggande XML-dokumentfiler till HTML. När du arbetar med olika vyer av formuläret, tittar du egentligen på olika HTML-representationer (eller transformeringar) av formulärets data.

XML-mall

XML

Filen som innehåller de data du vill ska visas som standard i vissa kontroller. Användarna ser dessa data när de först öppnar formuläret och tills de väljer andra värden i kontrollerna.

Presentation

HTM, GIF, BMP med mera

Filer som används för att visa anpassat aktivitetsfönster eller bilder i formulärmallen.

Affärslogik

JS, VBS

Filer med skript som implementerar en viss funktionalitet i formuläret. Dessa skriptfiler är antingen i formatet Microsoft JScript eller Visual Basic Scripting Edition (VBScript).

Binära

DLL, EXE, CAB med mera

De externa filer som innehåller programmeringskod och annan affärslogik. Om du till exempel skapar en anpassad ActiveX-kontroll för formulärmallen, kanske du behöver en CAB-fil för att automatiskt kunna installera och registrera kontrollen på användarnas datorer. Binära filer skapas inte i InfoPath, utan i program som Microsoft Visual Studio .NET.

I allmänhet ska du låta InfoPath uppdatera formulärfilerna automatiskt, medan du lägger till i eller ändrar i formulärmallen. Om du är van vid XML, eller om du är en avancerad formulärdesigner, kan du emellertid extrahera enskilda formulärfiler och anpassa dem manuellt. Du kanske till exempel vill ändra en uppsättning formulärfiler manuellt i följande fall:

  • Du vill återanvända formulärmallens XSD-fil i ett annat Microsoft Office-program. Du kan till exempel lägga till XSD-filen från InfoPath i schemabiblioteket i Microsoft Office Word 2003. Du kan sedan mappa element från XSD-filen till innehållet i ett dokument.

  • Du vill skapa ett verktygsfält i formulärmallen som innehåller anpassade kommandon förutom de som är inbyggda i InfoPath. För att kunna göra detta måste du redigera formulärets XSF-fil.

  • Du vill göra formateringsförbättringar i formulärmallen som inte går att göra i InfoPath, till exempel lägga till en bakgrundsbild (GIF-fil) på en knapp. För att kunna göra detta måste du redigera formulärets XSL-fil.

Spara en formulärmalls formulärfiler i en mapp

Om du vill ändra någon av formulärfilerna som utgör formulärmallen (XSN-filen), extraherar du alla formulärfiler till en mapp och anpassar en eller flera av dessa filer.

  1. I designläget öppnar du de formulärmallar vars formulärfiler som du vill spara i en projektmapp.

  2. Klicka på Extrahera formulärfilerArkiv-menyn.

  3. Välj i dialogrutan Bläddra efter mapp en befintlig mapp där formulärfilerna ska sparas, eller skapa en ny mapp.

    I InfoPath sparas en kopia av XSN-filen som en uppsättning filer i mappen. Du ser att du arbetar med en kopia av formulärmallen och inte originalet utifrån namnet i namnlisten, som omfattar namnet på mappen där du sparade filerna. Från och med nu kommer alla ändringar som du gör i InfoPath bara att tillämpas på filerna i mappen och inte på den ursprungliga XSN-filen. På så sätt kan du inte av misstag skriva över den ursprungliga formulärmallen. För att kunna tillämpa ändringarna på den ursprungliga XSN-filen måste du kombinera tillbaka filerna till en enda XSN-fil och sedan skriva över den ursprungliga filen.

  4. Redigera filerna i Microsoft Anteckningar eller ett annat textredigeringsprogram.

Kombinera en uppsättning formulärfiler till en enda XSN-fil

När du har ändrat i en eller flera formulärfiler ska du vanligtvis kombinera dem till en enda XSN-fil.

  1. Högerklicka på Manifest.xsf i Utforskaren och klicka sedan på Design på snabbmenyn.

    Formuläret öppnas i designläget i InfoPath.

    Obs!: Om ett felmeddelande visas som förhindrar dig från att öppna filen, går du igenom dina ändringar. Om du har ändrat en XML-fil, till exempel XSD-filen, kontrollerar du att det inte finns några fel i koden. Om du inte skulle kunna rätta till felet, kan du alltid gå tillbaka till den ursprungliga XSN-filen.

  2. Testa formuläret noga så att det fortfarande fungerar som det ska.

  3. Om du vill skriva över den ursprungliga XSN-filen med de nya ändringarna gör du något av följande:

    • Om du vill publicera formuläret klickar du på PubliceraArkiv-menyn och följer anvisningarna i Publiceringsguiden. Välj att skriva över den ursprungliga formulärmallen när du får en fråga om det.

    • Om du vill fortsätta att utforma det ursprungliga formuläret klickar du på Spara somArkiv-menyn. Om du får en fråga om du vill spara eller publicera klickar du på Spara. Leta reda på den ursprungliga XSN-filen i dialogrutan Spara som och klicka på Spara. När du från och med nu klickar på Spara uppdateras den ursprungliga XSN-filen, inte filerna i mappen.

Obs!: I vissa fall kanske du inte vill kombinera filerna som du har extraherat. En del formulärdesigner vill till exempel integrera hela uppsättningen filer till ett källkontrollsystem som Microsoft Visual SourceSafe. De kan då köra ett skillnadsrapporteringsverktyg som identifierar och stämmer av skillnader mellan olika versioner av samma fil. Detta underlättar när flera utvecklare arbetar med samma formulär. Den här typen av skillnadsrapportering går inte att göra med filtypen XSN.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×