Nybörjarguide till formulär och formulärmallar

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Den här artikeln är fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

Gäller

Microsoft Office InfoPath® 2003 Service Pack 1 eller senare

Du kan använda InfoPath för att utforma formulär och fylla i. Beroende på vilken uppgift som du utför du ta itu med olika typer av filer. Till exempel när du designar ett formulär kan skapa du en formulär formulärmallsfil (.xsn) fil som är en fil som innehåller flera stödfiler. Även om det är möjligt att extrahera dessa stödfiler i vanliga scenarier detta är inte nödvändigt.

Däremot när du fyller i ett formulär kan fyller du faktiskt i ett (.xml)-formulärfil som baseras på en formulärmall.

I den här artikeln är avsedd för formulärkonstruktörer. Det finns en snabbintroduktion till formulärmallar och formulär som baseras på dem. Det omfattar följande ämnen:

Vad du designar: formulärmallen

Vad användaren fyller: formuläret

Komponenter i en formulärmall


Vad du designar: formulärmallen

Du skapar formulärmallar i designläge Designmiljön i InfoPath. En formulärmall är en fil med filnamnstillägget .xsn. XSN-filen definierar datastruktur, utseende och beteende i de färdiga formulären (XML-filer).

Formulärmall och formulär som baseras på det

En formulärmall består av flera filer som har komprimerats till en enda, bland annat en eller flera XML-schema, en XSL Transformation (XSLT)-fil för varje vy i formuläret, en XML-fil för de data som visas som standard när ett formulär är första gången skriptfiler eller förvaltad kod ventilmontering och formatdefinitionsfil kallas för Manifest.xsf. Du lära dig mer om dessa stödfiler senare i den här artikeln. Just nu är det viktigt att veta att formulärmallen verkligen är en uppsättning relaterade filer som definierar hur ett formulär ser ut och fungerar.

En formulärmall definierar många olika saker, bland annat:

 • De kontroller, etiketter och instruktionstext som visas i formuläret.

 • Vad som sker med kontrollerna när användaren samverkar med dem. Du kanske till exempel vill att ett visst avsnitt ska visas när användaren markerar en kryssruta och försvinner när kryssrutan avmarkeras.

 • Om formuläret har fler vyer. Du kan till exempel skapa olika vyer av formuläret för olika språk i en internationell organisation. Eller du kan designa en utskriftsvy som kombinerar data från andra vyer i formuläret.

 • Hur och var lagras data i ett formulär. Till exempel kan formuläret användare skicka data till en databas, antingen direkt eller genom att använda en webbtjänst. Eller så kan användarna sparar sina formulär till en viss nätverksserver.

 • Teckensnitt, färger och andra designelement som används i ett formulär.

 • Om användarna kan anpassa formuläret. Du kan till exempel låta användarna lägga till extra rader i en upprepande tabell, ett upprepande avsnitt eller ett valfritt avsnitt.

 • Om användarna ska meddelas när de begår misstag i formuläret eller glömmer att fylla i obligatoriska fält.

När du utformar en formulärmall gör du den tillgänglig för andra genom att publicera den som en XSN-fil. Mer information om publicering formulär finns på länkarna i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Vad användaren fyller: formuläret

I InfoPath är ett formulär en fil som innehåller XML-data. Användare spara ett formulär som en enskild XML-fil eller skicka XML-data i ett formulär till en databas eller annan plats. Om du vill fylla i ett formulär, måste användarna ha InfoPath installerat på sina datorer.

Som tidigare nämnts baseras alla InfoPath-formulär som användare fyller i på en formulärmall som avgör hur formuläret ser ut och fungerar.

Anta att du har utformat en formulärmall för statusrapport och publicerats för personerna i din avdelning om du vill illustrera relationen mellan en formulärmall och ett formulär. Alla statusrapporter som medarbetarna fyller i är ett formulär. Formulär är bara en XML-fil som innehåller data (och enbart data) som har registrerats i formuläret. Allt annat som utgör formuläret tillhandahålls av formulärmallen. Det innebär att när du öppnar ett formulär i InfoPath, måste formuläret leta reda på och använda formulärmallen för att fungera korrekt. Annars när du har öppnat ett formulär vill du bara tittar Extensible Markup Language (XML) taggar och data.

För att kunna länka en formulärmall och formuläret som baseras på det, infogar InfoPath flera rader med kod som kallas för bearbetningsinstruktioner högst upp i varje formulärfil. Med den här koden länkas formulärfilen till formulärmallen.

Överst på sidan

Komponenterna i en formulärmall

En formulärmall är en enskild fil som innehåller flera stöd för formulärfiler, till exempel filer som definierar hur kontroller i formuläret ska visas, filer för grafik som visas i formuläret och programming filer som stöder anpassade beteenden i formuläret.

Stödfiler som tillsammans bildar en formulärmallsfil (.xsn)

En formulärmall kan innehålla några eller alla följande filer.

Filtyp

Filnamnstillägg

Beskrivning

Formulärdefinitionsfil

XSF

Den fil som innehåller information om hur formuläret satt ihop, inklusive XML-scheman som används och resursfiler som saknar. Den här filen skapas automatiskt när du utformar en ny formulärmall. När du utformar och ändrar formulärmallen, uppdateras filen automatiskt så för att ändringarna.

XML-schema

XSD

Filen eller filerna som begränsar och kontrollerar data i ett formulär. Innehållet i XML-schemafiler – det vill säga element, attribut och så vidare, representeras av grupper och fält i åtgärdsfönstret Datakälla. Varje datakälla som är associerad med en egen formulärmall, inklusive huvudsakliga datakällan har en motsvarande XSD-fil.

Vy

XSL

XSL Transformation (XSLT)-filer som används för att presentera, visa och transformera informationen i ett formulär underliggande XML-dokumentfiler i HTML. När du arbetar med olika vyer av ett formulär, tittar du egentligen på olika HTML-representationer (eller transformeringar) av formulärets data.

XML-mall

XML

Filen som innehåller de data du vill ska visas som standard i vissa kontroller. Användarna ser dessa data när de först öppnar formuläret och tills de väljer andra värden i kontrollerna.

Presentation

HTM, GIF, BMP med mera

Filer som används för att visa anpassade åtgärdsfönster eller bilder i formulärmallen.

Affärslogik

JS, VBS

Filer som innehåller skript som implementerar en viss funktionalitet i formuläret. Dessa skriptfiler är Microsoft JScript eller Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) filer.

Binära

DLL, EXE, CAB med mera

Externa filer med programkod och ytterligare affärslogik. Om du har skapat en anpassad ActiveX-kontroll för formulärmallen kan kanske du måste en .cab-fil för att kunna installera och registrera kontrollen på användarnas datorer automatiskt. Binära filer skapas inte i InfoPath, men i program, till exempel Microsoft Visual Studio .NET.

I allmänhet bör du låta InfoPath uppdatera filerna automatiskt, som du lägger till eller göra ändringar i en formulärmall. Om du är van vid XML, eller om du är en avancerad formulärdesignerns, du emellertid extrahera enskilda formulärfiler och anpassa dem manuellt. Du kanske vill manuellt ändra en uppsättning formulärfiler i följande situationer:

 • Du vill återanvända formulärmallens XSD-fil i ett annat Microsoft Office-program. Du kan till exempel lägga till XSD-filen i schemat biblioteket i Microsoft Office Word 2003. Du kan sedan mappa element från XSD-filen till innehållet i ett dokument.

 • Du vill skapa ett verktygsfält i formulärmallen som innehåller anpassade kommandon förutom de inbyggda kommandon som medföljer InfoPath. För att kunna göra detta måste du Redigera formulärets XSF-filen.

 • Du vill göra formatering-relaterade förbättringar i formulärmallen som inte finns tillgängliga i InfoPath, till exempel att lägga till en bakgrundsbild (GIF-fil) till en knapp. För att kunna göra detta måste du Redigera formulärets XSL-fil.

Spara ett formulär mallens formulärfiler till en mapp

Om du behöver ändra något av formulärfiler som utgör formulärmallen (XSN-fil) kan du anpassa en eller flera av filerna extrahera alla formulärfiler till en mapp.

 1. Öppna en formulärmall vars formulärfiler du vill spara till en projektmapp i designläge.

 2. Klicka på Extrahera formulärfilerArkiv-menyn.

 3. Välj i dialogrutan Bläddra efter mapp en befintlig mapp där formulärfilerna ska sparas, eller skapa en ny mapp.

  InfoPath sparas en kopia av XSN-filen som en uppsättning filer i mappen. Du vet att du arbetar med en kopia av formulärmallen och inte originalet utifrån namnet i namnlisten, som visar namnet på den mapp där du sparade filerna. Från och med nu gäller de ändringar som du gör i InfoPath endast till filer i mappen och inte till den ursprungliga XSN-filen. Det här förhindrar du av misstag skriver över den ursprungliga formulärmallen med oavsiktliga ändringar. Om du vill tillämpa ändringarna på den ursprungliga XSN-filen måste du kombinera filerna tillbaka till en enda XSN-fil och skriva över den ursprungliga filen.

 4. Redigera filer i Microsoft Notepad eller i ett annat textredigeringsprogram.

Kombinera en uppsättning formulärfiler till en enda XSN-fil

När du gör ändringar i en eller flera formulärfiler kombinera du vanligtvis dem till en enda XSN-fil.

 1. I Utforskaren högerklickar du på Manifest.xsf och klicka på Design på snabbmenyn.

  Formuläret öppnas i designläge i InfoPath.

  Obs!: Om du får ett felmeddelande som hindrar dig från att öppna filen granskar du de ändringar du gjort. Om du har ändrat en XML-datafil, till exempel XSF-filen, kontrollerar du att det finns inga fel i koden. I det sannolikt fallet kan att du inte kan åtgärda problemet, du alltid återgå till den ursprungliga XSN-filen.

 2. Testa formuläret noga så att det fungerar som förväntat.

 3. Om du vill skriva över den ursprungliga XSN-filen med de nya ändringarna gör du något av följande:

  • Klicka på PubliceraArkiv-menyn om du vill publicera formuläret, och följ sedan anvisningarna i Publiceringsguiden. När du uppmanas väljer du att skriva över den ursprungliga formulärmallen.

  • Om du vill fortsätta att utforma din ursprungliga form, klickar du på Spara somArkiv-menyn. Om du uppmanas att spara eller publicera klickar du på Spara. Leta reda på den ursprungliga XSN-filen i dialogrutan Spara som och klicka sedan på Spara. Observera att från och med nu, klickar på Spara uppdateras den ursprungliga XSN-filen inte filer i mappen.

Obs!: I vissa fall kanske du ångrar inte att kombinera de filer du extraherade. Vissa formulärkonstruktörer vill till exempel integrera hela uppsättningen av filer i ett system för källa t.ex. De kan sedan köra ett rapportering av skillnaden verktyg som identifierar och stämmer skillnader mellan olika versioner av samma fil, vilket minskar när flera utvecklare arbetar med samma formulär. Den här typen av rapportering av skillnaden är inte möjligt med filtypen XSN.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×