Nybörjare – själv studie kurs för Visio

medVisio kan du omvandla komplicerad text och tabeller som är svåra att förstå i visuella diagram som förmedlar information direkt. Det finns många typer avVisio diagram, till exempel organisations scheman, nätverks diagram, arbets flöden och start-och kontors abonnemang. Komma igång medVisio kan sammanfattas i tre grundläggande steg: använda en mall, ordna och koppla ihop figurer och ändra former med text.

Obs!: Om du har Visio abonnemang 2 har du till gång till både den installerade appen och webb versionen av Visio. Med Visio abonnemang 1 får du bara webb versionen avVisio. Vet du inte vilken licens du har? Du kan kontrol lera vilken version du har.

Obs!: Se installera Visio om du inte har installeratVisio-appen ännu.

Själv studie kurs: 3 grundläggande steg för att skapa ett Visio-diagram:

 1. Välja och öppna en mall

 2. Ordna och koppla ihop former

 3. Lägga till text i former och kopplingar

Välja och öppna en mall

Mallar innehåller stenciler, figurer och rutnät för att hjälpa dig att komma igång snabbt och enkelt när du skapar diagrammet.

 • Mallar följer stenciler som är fulla för de former som behövs för att skapa en viss typ av ritning.

  Mallen Heminredning öppnas exempelvis med stenciler med former som väggar, möbler, husgeråd, skåp och så vidare.

  Mallen Organisationsschema innehåller särskilda former för direktörer, chefer, assistenter, befattningar, konsulter, vakanser med mera.

 • Lämpliga mått på rutnät och linjal

  För vissa ritningar behövs det särskilda skalor. Till exempel öppnas mallen Arbetsplatsritning med en teknisk skala, där 1 tum representerar 10 fot. Mallarna är förinställda med lämpliga inställningar för respektive ritningstyp.

 • Specialflikar

  En del mallar har unika funktioner som du hittar på specialflikar i menyfliksområdet. Om du till exempel öppnar mallen Kontorslayout visas fliken Ritning. På fliken Ritning kan du konfigurera visningsalternativ som är specifika för diagram med kontorslayouter.

 • Guider som hjälper dig med speciella typer av ritningar

  I vissa fall när du öppnar enVisio mall hjälper en guide dig att komma igång. Mallen Utrymmesplan öppnas till exempel med en guide där du får hjälp att ange information om utrymmet och rummet.

 1. StartaVisio-programmet eller öppna Visio på webben. OmVisio redan är öppen väljer du arkiv > ny.

  Obs!: Har du inte installeratVisio ännu? Om du har Visio abonnemang 2 kan du ladda ned och installera Visio-programmet.

 2. Välj den mall du vill använda eller Välj grundläggande diagram att börja från början.

  Du kan också bläddra efter fler mallar genom att klicka på Kategorier och du kan ange sökord om du vill söka efter en viss mall.

  Galleri över mallar

 3. Om du använder Skriv bords länken kan du behöva ange en särskild typ av mallen och sedan skapa.

Ordna och koppla ihop former

Du skapar diagrammet genom att dra former från stencilen i fönstret former till arbets ytan och koppla ihop dem. Det finns flera sätt att koppla ihop former, men det enklaste sättet är med pilarna för koppla ihop automatiskt.

Obs!: Koppla ihop automatiskt är tillgänglig som standard när en ritning är baserad på en mall för en typ som normalt kräver kopplingar, till exempel ett flödesschema. Om du inte ser pilarna för Koppla ihop automatiskt Bild av knapp när du placerar muspekaren över en form är Koppla ihop automatiskt inte aktiverad. Du aktiverar Koppla ihop automatiskt genom att klicka på Koppling under Verktyg på fliken Start.

Visio-former är färdiga objekt som du drar till ritnings sidan – de är Bygg stenarna i diagrammet.

När du drar en form från fönstret Former till ritningssidan finns originalet kvar i stencilen. Originalet kallas för en originalform. Den form du lägger till i ritningen är en kopia – en så kallad instans – av originalformen. Det finns ingen gräns för hur många instanser av samma form du kan dra till ritningen.

I stället för statiska bilder kan du skapa data anslutnaVisio diagram som visar data, är enkla att uppdatera och avsevärt öka din produktivitet. Du kan använda de många olika mallarna och stencilerna i Visio för att förstå, hantera och dela information om organisations system, resurser och processer i hela företaget.

Rotera och ändra storlek på former

 • Roteringshandtag

  Det runda handtaget Roteringshandtag som visas ovanför en markerad form kallas roteringshandtag. Dra det åt höger eller åt vänster om du vill rotera formen.

 • Kopplingspilar för Koppla ihop automatiskt

  Med hjälp av kopplingspilar Bild av knapp kan du enkelt koppla ihop olika former, som du såg i föregående avsnitt.

 • Markeringshandtag som ändrar storlek på former

  Du kan använda de fyrkantiga markeringshandtagen om du vill ändra höjd eller bredd på en form. Klicka och dra i ett markeringshandtag i hörnet av en form om du vill göra formen större utan att ändra dess proportioner, eller klicka och dra i ett markeringshandtag på sidan av formen om du vill göra formen högre eller bredare.

Visio-former kan innehålla data

Du kan lägga till data i varje figur genom att skriva den i fönstret formdata – gå till fliken Visa och klicka på Åtgärds fönsteri gruppen Visa och sedan på formdata. Med Visio Professional Edition kan du också importera data från en extern data källa.

Som standard visas inte data i ritningen. Du kan visa data för en enskild form genom att öppna fönstret Formdata under Data > Visa/dölj > Formdatafönster och markera sedan formen.

Om du vill visa data för flera former samtidigt kan du använda en funktion som kallas Datagrafik och som också finns på fliken Data. I följande illustration visas data för två träd samtidigt.

Med Datagrafik visas data för två former samtidigt.

Visio-former med speciella beteenden

Många Visio-former har ett speciellt funktionssätt som du hittar genom att sträcka ut, högerklicka på eller flytta det gula kontrollhandtaget på formen.

Du kan exempelvis dra ut en Personer-form om du vill visa fler personer, eller dra ut formen Blomma om du vill indikera tillväxt.

Formen Personer visar upp till fyra personer när den dras ut vågrätt   Blomformen blir längre när den dras ut lodrätt

Tips: Ett bra sätt att ta reda på vad en form kan göra är att högerklicka på den för att se om det finns några speciella kommandon på formens snabbmeny.

Om du håller på att skapa ett organisationsschema kan du använda dig av former för att bygga upp rapporteringsstrukturen på automatisk väg. Det gör du genom att dra formen för varje person till diagrammet och släppa den ovanpå formen för respektive chef. Då kopplas formarna automatiskt till varandra och visar hierarkin.

 1. I fönstret former väljer du en form och drar den till arbets ytan.

  Lägg till en form genom att dra den

 2. Håll mus pekaren över en av pilarna och ett formateringsverktygsfältet visas med de fyra översta formerna i området snabb former.
  Formateringsverktygsfältet för Koppla ihop automatiskt
  Markera den form du vill använda så kopplas den automatiskt till pilen som du valt.

 3. Du kan också dra alla former till arbets ytan. Håll sedan mus pekaren över en form tills pilarna visas. Ta sedan en pil och dra den till en form som du vill ansluta till.

  Släpp på pilen för Koppla ihop automatiskt
 4. Om du använder Visio-programmet kan du också dra en ny form direkt från fönstret former till en befintlig Forms pilar och koppla ihop dem automatiskt.

  Släpp på pilen för Koppla ihop automatiskt

Lägga till text i former och kopplingar

Nu är det dags att lägga till mer information i diagrammet genom att lägga till text. Mer information om hur du arbetar med text finns i Lägga till, redigera, flytta eller rotera text i former och Lägga till text på en sida.

 1. Markera en form.

 2. Skriv texten. När du börjar skriva växlarVisio den markerade formen till text redigerings läge.

  Markera en form och börja skriva

 3. Klicka i ett tomt område på sidan eller tryck på ESC när du är klar.

  Obs!: Om du vill flytta text på en form går du till start > verktyg > textblock Textblock och går till en figur som innehåller text. Dra texten och gå tillbaka och klicka på start > verktyg > Pekverktyg Markera objekt när du är klar.

Lägga till text i en koppling på samma sätt. När du har tryckt på ESC eller klickat på bort markerar du kopplingen igen så visas en liten ruta i texten – det här är en handtag för att flytta textblocket. Klicka och dra den uppåt, nedåt eller bredvid kopplingen.

Anpassa Visio-diagram

När du har skapat ditt Visio-diagram kan du göra det med mer:

 1. Placera muspekaren över olika teman på fliken Design.

  Varje tema som du håller muspekaren över används tillfälligt i Visio.

  Temagalleri i Visio

 2. Om du vill se andra tillgängliga teman klickar du på mer Knappen Mer .

 3. Klicka på temat som du vill använda i diagrammet.

 1. Klicka på Design och sedan på Bakgrunder.

 2. Klicka på en bakgrund.

  Diagrammet får en ny bakgrund och en ny bakgrunds sida med namnet VBakgrund-1. Den här sidan visas på sidflikarna längst ned på arbets ytan.

  Fliken Bakgrund i Visio

 1. Klicka på Design > Kantlinjer och rubriker och sedan på önskad rubrikstil.

 2. Klicka på önskad rubrikstil.

  Rubriken och kantlinjerna visas på bakgrundssidan.

 3. Klicka på fliken VBakgrund-1 längst ned i diagramområdet.

 4. Klicka på rubriktexten.

  Hela kantlinjen markeras men rubriktexten ändras när du börjar skriva.

 5. Skriv rubriken och tryck på ESC.

 6. Om du vill redigera annan text i kantlinjen markerar du först hela kantlinjen och klickar sedan på den text du vill ändra och börjar skriva. Du kanske måste klicka flera gånger för att texten ska vara markerad.

 7. Klicka på sida-1 i det nedre högra hörnet av sidan för att återgå till ritningen.

Själv studie kurs: 3 grundläggande steg för att skapa ett Visio-diagram:

 1. Välja och öppna en mall

 2. Ordna och koppla ihop former

 3. Lägga till text i former och kopplingar

Välja och öppna en mall

Mallar innehåller stenciler, figurer och rutnät för att hjälpa dig att komma igång snabbt och enkelt när du skapar diagrammet.

 • Mallar följer stenciler som är fulla för de former som behövs för att skapa en viss typ av ritning.

  Mallen Heminredning öppnas exempelvis med stenciler med former som väggar, möbler, husgeråd, skåp och så vidare.

  Mallen Organisationsschema innehåller särskilda former för direktörer, chefer, assistenter, befattningar, konsulter, vakanser med mera.

 • Lämpliga mått på rutnät och linjal

  För vissa ritningar behövs det särskilda skalor. Till exempel öppnas mallen Arbetsplatsritning med en teknisk skala, där 1 tum representerar 10 fot. Mallarna är förinställda med lämpliga inställningar för respektive ritningstyp.

 • Specialflikar

  En del mallar har unika funktioner som du hittar på specialflikar i menyfliksområdet. Om du till exempel öppnar mallen Kontorslayout visas fliken Ritning. På fliken Ritning kan du konfigurera visningsalternativ som är specifika för diagram med kontorslayouter.

 • Guider som hjälper dig med speciella typer av ritningar

  I en del fall får du hjälp av en guide med att komma igång när du öppnar en Visio-mall. Mallen Utrymmesplan öppnas exempelvis med en guide som hjälper dig att konfigurera information om utrymme.

 1. Öppna Visio på webben. Om Visio redan är öppet väljer du arkiv > nytt.

  Obs!: Om du har Visio abonnemang 2 kan du också ladda ned och installera Visio-programmet.

 2. Välj skapa under mallen eller Välj skapa under enkelt diagram att börja från början.

Ordna och koppla ihop former

Du skapar diagrammet genom att dra former från stencilen i fönstret former till arbets ytan och koppla ihop dem. Det finns flera sätt att koppla ihop former, men det enklaste sättet är att ansluta dem automatiskt.

 1. I fönstret former väljer du en form och drar den till arbets ytan.

  Lägg till en form genom att dra den

 2. Håll mus pekaren över en av pilarna och ett formateringsverktygsfältet visas med de fyra översta formerna i området snabb former.
  Formateringsverktygsfältet för Koppla ihop automatiskt
  Markera den form du vill använda så kopplas den automatiskt till pilen som du valt.

 3. Du kan också dra alla former till arbets ytan. Håll sedan mus pekaren över en form tills pilarna visas. Ta sedan en pil och dra den till en form som du vill ansluta till.

  Släpp på pilen för Koppla ihop automatiskt
 4. Om du använder Visio-programmet kan du också dra en ny form direkt från fönstret former till en befintlig Forms pilar och koppla ihop dem automatiskt.

  Släpp på pilen för Koppla ihop automatiskt

Lägga till text i former och kopplingar

Nu är det dags att lägga till mer information i diagrammet genom att lägga till text. Mer information om hur du arbetar med text finns i lägga till och formatera text i Visio för webben.

 1. Markera en form.

 2. Skriv texten. När du börjar skriva växlarVisio den markerade formen till text redigerings läge.

  Markera en form och börja skriva

 3. Klicka i ett tomt område på sidan eller tryck på ESC när du är klar.

  Obs!: Om du vill flytta text på en form går du till start > verktyg > textblock Textblock och går till en figur som innehåller text. Dra texten och gå tillbaka och klicka på start > verktyg > Pekverktyg Markera objekt när du är klar.

Lägga till text i en koppling på samma sätt. När du har tryckt på ESC eller klickat på bort markerar du kopplingen igen så visas en liten ruta i texten – det här är en handtag för att flytta textblocket. Klicka och dra den uppåt, nedåt eller bredvid kopplingen.

Anpassa ditt Visio-diagram

När du har skapat ett Visio-diagram kan du göra det genom att göra det själv:

 1. Placera muspekaren över olika teman på fliken Design.

  Varje tema som du håller muspekaren över används tillfälligt i Visio.

 2. Klicka på Mer om du vill se fler tillgängliga teman.

 3. Klicka på temat som du vill använda i diagrammet.

 1. Klicka på Design och sedan på Bakgrunder.

 2. Klicka på en bakgrund.

  Diagrammet får en ny bakgrund och en ny bakgrunds sida med namnet VBakgrund-1. Den här sidan visas på sidflikarna längst ned på arbets ytan.

 1. Klicka på Design > Kantlinjer och rubriker och sedan på önskad rubrikstil.

 2. Klicka på önskad rubrikstil.

  Rubriken och kantlinjerna visas på bakgrundssidan.

 3. Klicka på fliken VBakgrund-1 längst ned i diagramområdet.

 4. Klicka på rubriktexten.

  Hela kantlinjen markeras men rubriktexten ändras när du börjar skriva.

 5. Skriv rubriken och tryck på ESC.

 6. Om du vill redigera annan text i kantlinjen markerar du först hela kantlinjen och klickar sedan på den text du vill ändra och börjar skriva. Du kanske måste klicka flera gånger för att texten ska vara markerad.

 7. Klicka på sida-1 i det nedre högra hörnet av sidan för att återgå till ritningen.

Skapa ett enkelt diagram

Dra en form från fönstret Former och släpp den på sidan. Håll muspekaren över formen tills fyra pilar Bild av knapp visas på formens sidor. Pilarna är en del av funktionen Koppla ihop automatiskt, och du kan använda dem för att koppla ihop former på en rad olika sätt.

 • Om du håller muspekaren över en av pilarna visas ett miniverktygsfält med de fyra vanligaste formerna i området Snabbformer.
  Formateringsverktygsfältet för Koppla ihop automatiskt
  Flytta pekaren över var och en för att se en förhands granskning av formen i diagrammet. Klicka på den form du vill använda, så visas den formen med en koppling mellan den och den första formen.

 • Dra en form från fönstret Former, håll den över en form på sidan tills pilarna visas och släpp formen över någon av pilarna.

  Släpp på pilen för Koppla ihop automatiskt
Släpp på pilen för Koppla ihop automatiskt
 • Håll pekaren över en form tills pilarna visas, ta tag i en pil, dra den till den form du vill koppla den till och släpp sedan pilen mitt på den andra formen.

Obs!: I vissa mallar går det att lägga till och koppla ihop former på andra praktiska sätt. I mallen för organisationsscheman kan du till exempel släppa formen för en underordnad person ovanpå chefens form, så skapas en rapportstruktur automatiskt.

Lägga till text i formerna

Klicka på en form en gång och börja skriva. Tryck på Esc eller klicka i ett tomt område på sidan när du har skrivit klart.
Lägga till text i en form

Lägga till text i en koppling på samma sätt. När du har tryckt på ESC eller klickat på bort markerar du kopplingen igen så visas en liten ruta i texten – det här är en handtag för att flytta textblocket. Klicka och dra den uppåt, nedåt eller bredvid kopplingen.

Flytta text i en form

Klicka på start > verktyg > textblock Textblock , gå till en figur som innehåller text och dra texten runt. Gå tillbaka och klicka på start > verktyg > Pekverktyg Markera objekt när du är klar med att flytta text.

Ändra teckensnitt, storlek och annan formatering

Markera en form som innehåller text. Klicka på Start och använd verktygen i grupperna Tecken och Stycke om du vill formatera texten.

Förbättra diagrammets design

När du har skapat ditt Visio-diagram finns det mer att göra för att ändra dess utseende:

Lägga till färg och annan formatering

För muspekaren långsamt över de olika teman som visas i gruppen Teman på fliken Design. Varje tema lägger till särskilda färger och effekter i diagrammet. Klicka på det tema som du vill använda.

Lägga till en bakgrund i ett Visio diagram

Klicka på Design > bakgrunder > bakgrunder. Klicka på en av bakgrunds designerna.

Titta nu längst ned i Visio, precis under ritnings sidan. Det finns två flikar: Page-1 och VBakgrund-1. Sida-1 är sidan med formerna på den och VBakgrund-1 är en bakgrunds sida som du just lagt till. Klicka på VBakgrund-1 för att visa bara bakgrunds sidan och klicka sedan på sida-1 för att gå tillbaka till diagrammet.

Fliken Bakgrund i Visio

Lägga till en kant linje eller en rubrik i ett Visio diagram

Klicka på Design > Bakgrunder > Kantlinjer och rubriker. Klicka på något av alternativen så läggs det till i diagrammet.

Lägg märke till hur kantlinjen och rubriken läggs till i bakgrundssidan, så om du vill lägga till rubriken klickar du på fliken för bakgrundssidan. Klicka sedan på Rubrik en gång och börja skriva. Rubriken ändras. När du är klar klickar du på fliken Sida-1 för att gå tillbaka till diagrammet.

Find and apply a template

Visio 2010 kan du använda inbyggda mallar för att tillämpa egna mallar och för att söka från en mängd olika mallar på Office.com. Office.com finns många vanliga Excel-mallar.

Om du vill hitta och använda en mall i Visio gör du följande:

 1. På fliken Arkiv klickar du på Nytt.

 2. Gör något av följande under Välj en mall:

  • Om du vill använda en av de inbyggda mallarna klickar du på önskad kategori under Mallkategorier och klickarsedan på den mall du vill ha och klickar sedan på skapa.

  • Om du vill återanvända en mall som du nyligen har använt klickar du på den mall du vill använda under senast använda mallaroch klickar sedan på skapa.

  • Om du vill använda en egen mall som du har skapat tidigare går du till andra sätt att komma igång: Klicka på ny från befintlig, gå till den fil du vill använda och klicka på Skapa nytt.

  • Om du vill hitta en mall på Office.com går du till andra sätt att komma igång: klicka på Office.com mallar, Välj den mall du vill använda och klicka sedan på Hämta för att hämta mallen från Office.com till datorn.

Obs!: Du kan också söka efter mallar på Office.com i Visio. Om du vill söka efter mallar på Office.com klickar du på Office.com mallarunder andra sätt att komma igång. Skriv ett eller flera sökord i rutan Sök efter Office.com och klicka sedan på pilknappen för att söka.

Skapa ett nytt diagram

 1. Klicka på fliken Arkiv. Då öppnas Backstage-vyn.

  Obs!: Du befinner dig i Backstage-vyn när du först öppnar Visio. Om du precis har öppnat Visio fortsätter du till nästa steg.

 2. Klicka på Nytt.

 3. Klicka på Tom ritningunder Välj en mallunder andra sätt att komma igång.

 4. Klicka på Skapa.

När diagram mal len öppnas visas merparten av mellanrummet med en tom diagram sida. Längs sidan visas fönstret former som innehåller flera stenciler som är fulla av formerna.

Stencilen Avdelning i fönstret Former

Stencilerna identifieras med namn lister längst upp i fönstret former ; Du kan behöva bläddra i fönstret namn list för att se alla. När du klickar på stencilens namn List visas formerna i fönstret nedan.

Öppna ett diagram

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Öppna.

 2. I det vänstra fönstret i dialog rutan Öppna klickar du på den enhet eller mapp som innehåller ritningen.

 3. I den högra rutan i dialog rutan Öppna öppnar du mappen som innehåller den ritning du vill använda.

 4. Klicka på ritningen och sedan på Öppna.

Spara ett diagram

Du kan spara diagrammet som en vanlig Visio-fil som du kan dela med andra som har Visio. Dessutom finns det många olika format som du kan spara diagrammet i direkt från dialog rutan Spara som .

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara somoch välj sedan ett format i listan Spara som .

De olika formaten är användbara för olika sätt att använda eller dela diagrammet.

 • Standardbildfil    t.ex. JPG-, PNG- och BMP-format.

 • Webbsida    i HTM-format. Bildfiler och andra resursfiler sparas i en undermapp till platsen där du sparar HTM-filen.

 • PDF- eller XPS-fil   

 • AutoCAD-ritning     i DWG- eller DXF-format.

Lägga till en form

 1. I fönstret former klickar du på och håller ned den form du vill använda.

 2. Dra formen till diagramsidan.

Mer information om hur du lägger till former finns i använda fönstret former för att ordna och hitta figurer och Hitta fler former och stenciler.

Lägga till en koppling mellan två former

Så här lägger du till en form på ritnings sidan så att den kopplas automatiskt när den läggs till på sidan:

 1. Dra den första formen till ritnings sidan.

 2. Håll pekaren över den form som redan finns på sidan. Observera att små blå pilar visas på formens fyra sidor. Det här är pilar för koppla ihop automatiskt som du kan använda för att koppla ihop former.

  Form med pilar för Koppla ihop automatiskt

  Formen service förfrågan med pilarna för koppla ihop automatiskt.

 3. Flytta pekaren till en av pilarna.

  Ett mini-verktygsfält som innehåller fyra former visas och en förhands gransknings form kanske också visas på sidan. När du flyttar pekaren över formerna i formateringsverktygsfältet visas förhands granskningar av formerna. Formerna i verktygsfältet är de fyra viktigaste formerna i området snabb former .

 4. Klicka på en av formerna i formateringsverktygsfältet för att lägga till den på sidan.

Så här kopplar du ihop två former automatiskt när du drar den andra formen till sidan:

 1. Dra en form till ritnings sidan.

 2. Dra en andra form till ritnings sidan och håll den den så att den täcker den första formen, men släpp den inte än. Observera att pilarna för koppla ihop automatiskt visas.

  Koppla ihop former genom att släppa en form på pilen för Koppla ihop automatiskt för en annan form

  Analys formen placeras på pilen längst ned koppla ihop automatiskt i formen service förfrågan .

 3. Flytta den andra formen nedåt över pilen för koppla ihop automatiskt och släpp den på pilen.

  Två ihopkopplade former

  Formen analysera har en standard avstånd från formen service förfrågan och är ansluten automatiskt.

Så här kopplar du ihop två former som redan finns på sidan:

 1. Håll pekaren över en av de former som du vill koppla.

 2. När pilarna för koppla ihop automatiskt visas placerar du pekaren över en pil som pekar mot den andra formen som du vill ansluta till.

 3. Klicka och håll ned pilen koppla ihop automatiskt och dra sedan en koppling från den till mitten av den andra formen.

  När pilen är över mitten av den andra formen visas en röd kant linje runt formen. Släpp kopplingen för att fästa den eller "limma" den mot formen.

Mer information om hur du kopplar ihop former finns i lägga till kopplingar mellan former i Visio.

Lägga till text i former eller på sidan

Lägga till text i en form

 1. Markera den form som du vill lägga till text i.

 2. Skriv in texten.

  När du börjar skriva ändras den markerade formen till textredigeringsläge. Tryck på RETUR om du vill lägga till fler text rader.

 3. Klicka i ett tomt område på sidan eller tryck på ESC när du är klar.

 4. Markera formen igen. Ett litet gult kontroll handtag visas i text området. Flytta texten genom att dra i det gula kontroll handtaget.

Lägga till text på sidan

 1. Klicka på text verktyget i gruppen verktyg på fliken Start .

 2. Klicka på en tom del av sidan. En textruta visas.

 3. Skriv in texten.

 4. Klicka på pekverktyget i gruppen verktyg på fliken Start för att sluta använda text verktyget.

Textrutan har nu samma egenskaper som andra former. Du kan markera den och skriva om du vill ändra texten, du kan dra den till en annan del av sidan och du kan formatera texten med hjälp av grupperna Tecken och Stycke på fliken Start. När du håller pekaren över texten visas automatiskt kopplade pilar så att du kan koppla texten till andra former.

Mer information om hur du lägger till textblock finns i lägga till, redigera, flytta eller rotera text och textblock.

Lägga till data i en figur

Om du vill ange data i en egenskap eller ett fält som en form redan har gör du så här:

 1. Markera en form på ritnings sidan.

 2. Högerklicka på formen och klicka på formdata.

 3. Ange de data som du vill använda i den egenskaps rad du vill använda i fönstret formdata .

Om du vill definiera en ny egenskap eller ett fält för en form gör du så här:

 1. Markera en form på ritnings sidan.

 2. Högerklicka på formen och klicka på definiera formdata.

 3. I dialog rutan definiera formdata klickar du på ny

 4. I rutan etikett tar du bort standard texten och anger ett namn för egenskapen.

 5. I listan typ väljer du den typ av data som du vill lägga till i egenskapen.

  Tips: Om du vill att egenskapen ska acceptera text (som en persons namn) som data typ väljer du sträng.

 6. Skriv in värdet för de data som du vill använda i rutan värde .

 7. Klicka på OK.

 8. Högerklicka på formen igen, peka på dataoch klicka på formdata.

Fönstret formdata öppnas och visar alla data som har definierats för formen. Om alla former har specifik information kan du lämna fönstret formdata öppen och klicka på de former du är intresse rad av för att se informationen som de innehåller.

Koppla data källor till former

Om du lägger till formdata manuellt kan du lägga till mycket värde i diagrammet, men om dina data finns i en databas eller i en Excel-arbetsbok kan du föra över dem till diagrammet automatiskt och koppla rader med data till specifika former.

Använd guiden data väljare för att importera data till fönstret externa data .

De data som visas i fönstret externa data är en ögonblicks bild av dina källdata vid tidpunkten för importen. Du kan uppdatera data i ritningen så att de matchar ändringarna i dina källdata genom att klicka på Uppdatera alla på fliken data .

 1. Gå till gruppen Externa data på fliken Data och klicka på Länka data till former.

 2. På den första sidan i guiden data väljare väljer du vilken av följande typer av data källor som innehåller de data du använder:

  • Microsoft Office Excel-arbetsbok

  • Microsoft Office Access-databas

  • Microsoft Windows SharePoint Services-lista

  • Microsoft SQL Server-databas

  • Annan OLEDB- eller ODBC-datakälla

 3. Slutför resten av guiden.

När du har klickat på Slutför på den sista sidan i guiden data anslutning visas fönstret externa data med de importerade data som visas i ett rutnät. Dra en rad med data till en form om du vill lägga till data automatiskt i formdata för formen. Du kan också markera en form i fönstret former som du vill behålla data från och sedan dra en rad med data och släppa den på ett tomt område på sidan. Den markerade formen läggs till på sidan, kopplad till data.

Formatera diagrammet

Så här använder du en bakgrund i ritningen:

 1. Klicka på fliken Design.

 2. Klicka på bakgrunderi gruppen bakgrunder .

 3. Klicka på den bakgrund du vill använda. En ny bakgrunds sida läggs till i diagrammet, som du ser på sidflikarna längs ned i diagram området.

Så här lägger du till en kant linje eller rubrik i ritningen:

 1. Klicka på kant linjer & rubrikerpå fliken design .

 2. Klicka på den rubrik som du vill använda.

  Rubriken och kant linjen läggs till på bakgrunds sidan (kallas VBakgrund-1 som standard). Om du vill ändra rubriken och annan text måste du göra ändringarna på bakgrunds sidan. Du kan inte ändra rubriken på andra sidor.

 3. Klicka på fliken VBakgrund-1 längst ned i diagramområdet.

  Sidflikar med sidan VBakgrund

 4. Klicka på rubriktexten. Hela kant linjen är markerad, men om du börjar skriva den ändras standard rubrik texten.

 5. Ange den rubrik som du vill använda.

 6. Om du vill redigera annan text i kantlinjen markerar du först hela kantlinjen och klickar sedan på den text du vill ändra och börjar skriva.

Så här använder du ett enhetligt färg schema och andra format effekter:

 1. Håll pekaren över olika teman i gruppen teman på fliken design . En förhands granskning av temat visas på sidan.

  Om du vill se andra tillgängliga teman klickar du på mer Knappen Mer .

 2. Klicka på det tema som du vill använda i diagrammet.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×