Nya funktioner i Excel 2013

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Viktigt!: De beräknade resultaten av formler och vissa funktioner i Excel-kalkylblad kan skilja sig något mellan en Windows PC med x86- eller x86-64-arkitektur och en Windows RT-dator med ARM-arkitektur. Läs mer om skillnaderna.

Om du vill se en detaljerad hjälp om en funktion klickar du på funktionens namn i följande lista.

Funktion

Typ och beskrivning

Funktionen ARCCOT

<c0>Matematik och trigonometri:</c0>    Returnerar arcus cotangensvärdet för ett tal

Funktionen ARCCOTH

<c0>Matematik och trigonometri:</c0>    Returnerar det hyperboliska arcus cotangensvärdet för ett tal

Funktionen ARABISKA

<c0>Matematik och trigonometri:</c0>    Konverterar romerska siffror till arabiska, i form av ett tal

Funktionen BAS

<c0>Matematik och trigonometri:</c0>    Konverterar ett tal till text med den givna talbasen

Funktionen BINOM.FÖRD.INTERVALL

<c0>Statistik:</c0>    Returnerar sannolikheten för ett testresultat med hjälp av en binomialfördelning

Funktionen BITOCH

Teknisk    Returnerar ett bitvis OCH för två tal

Funktionen BITVSKIFT

Teknisk    Returnerar ett värde eller ett tal som flyttats åt vänster flytta_antal bitar

Funktionen BITELLER

Teknisk    Returnerar ett bitvis ELLER för två tal

Funktionen BITHSKIFT

Teknisk    Returnerar ett värde eller ett tal som flyttats åt höger flytta_antal bitar

Funktionen BITXELLER

Teknisk    Returnerar ett bitvis uteslutande ELLER för två tal

Funktionen RUNDA.UPP.MATEMATISKT

<c0>Matematik och trigonometri:</c0>    Avrundar ett tal uppåt, till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel

Funktionen KOMBINA

Matematik och trigonometri:   
Returnerar antalet kombinationer med repetitioner för ett givet antal objekt

Funktionen COT

<c0>Matematik och trigonometri:</c0>    Returnerar hyperboliskt cosinus för ett tal

Funktionen COTH

<c0>Matematik och trigonometri:</c0>    Returnerar cotangensvärdet för en vinkel

Funktionen CSC

<c0>Matematik och trigonometri:</c0>    Returnerar cosekantvärdet för en vinkel

Funktionen CSKH

<c0>Matematik och trigonometri:</c0>    Returnerar det hyperboliska cosekantvärdet för en vinkel

Funktionen DAGAR

<c0>Datum och tid:</c0>    Returnerar antalet dagar mellan två datum

Funktionen DECIMAL

<c0>Matematik och trigonometri:</c0>    Konverterar ett tal, uttryckt i text, i en given talbas till ett decimaltal

Funktionen KODAWEBBADRESS

Webben    Returnerar en URL-kodad frågesträng

Funktionen FILTERXML

<c0>Webb:</c0>    Returnerar specifika data från XML-innehåll med hjälp av en specifik XPath

Funktionen RUNDA.NER.MATEMATISKT

<c0>Matematik och trigonometri:</c0>    Avrundar ett tal nedåt, till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel

Funktionen FORMELTEXT

<c0>Sökning och referens:</c0>    Returnerar formeln vid den givna referensen som text

Funktionen GAMMA

<c0>Statistik:</c0>    Returnerar värdet för gammafunktionen

Funktionen GAUSS

<c0>Statistik:</c0>    Returnerar 0,5 mindre än den standardmässiga kumulativa normalfördelningen

Funktionen OMSAKNAS

<c0>Logik:</c0>    Returnerar det värde som du angivit om uttrycket matchas till #SAKNAS!, annars returneras resultatet för uttrycket

Funktionen IMCOSH

Teknisk    Returnerar det hyperboliska cosinusvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMCOT

Teknisk    Returnerar cotangensvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMCSC

Teknisk    Returnerar cosekantvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMCSCH

Teknisk    Returnerar det hyperboliska cosekantvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMSEK

<c0>Teknik:</c0>    Returnerar sekantvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMSEKH

Teknisk    Returnerar det hyperboliska sekantvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMSINH

Teknisk    Returnerar det hyperboliska sinusvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMTAN

<c0>Teknik:</c0>    Returnerar tangensvärdet för ett komplext tal

Funktionen ÄRFORMEL

Routningsinformation    Returnerar SANT om det finns en referens till en cell som innehåller formeln

Funktionen ISOWEEKNUM

<c0>Datum och tid:</c0>    Returnerar årets ISO-veckonummer för ett angivet datum

Funktionen MENHET

<c0>Matematik och trigonometri:</c0>    Returnerar enhetsmatrisen för den angivna dimensionen

Funktionen TALVÄRDE

Textrad    Konverterar text till tal, oberoende av språk

Funktionen PDURATION

Kapital    Returnerar det antal perioder som krävs för att en investering ska nå ett visst värde

Funktionen PERMUTATIONA

<c0>Statistik:</c0>    Returnerar antalet permutationer för ett givet antal objekt (med repetitioner), som kan väljas ut från det totala antalet objekt

Funktionen PHI

<c0>Statistik:</c0>    Returnerar densitetsfunktionens värde för en standardnormalfördelning

Funktionen AVKPÅINVEST

<c0>Finans:</c0>    Returnerar en motsvarande räntesats för tillväxten för en investering

Funktionen SEK

<c0>Matematik och trigonometri:</c0>    Returnerar sekantvärdet för en vinkel

Funktionen SEKH

<c0>Matematik och trigonometri:</c0>    Returnerar det hyperboliska sekantvärdet för en vinkel

Funktionen BLAD

Routningsinformation    Returnerar bladnumret för det blad som referensen gäller

Funktionen ANTALBLAD

<c0>Information:</c0>    Returnerar antalet blad i en referens

Funktionen SNEDHET.P

<c0>Statistik:</c0>    Returnerar snedheten i en fördelning baserad på en population, det vill säga graden av asymmetri kring en fördelnings medelvärde

Funktionen UNITECKENKOD

Textrad    Returnerar det Unicode-tecken som det givna numeriska värdet refererar till

Funktionen UNICODE

<c0>Text:</c0>    Returnerar det tal (den kodpunkt) som motsvarar det första tecknet i texten

Funktionen WEBBTJÄNST

<c0>Webb:</c0>    Returnerar data från en webbtjänst.

Funktionen XELLER

<c0>Logik:</c0>    Returnerar ett logiskt uteslutande ELLER för alla argument

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×