NEGBINOMFÖRD (funktionen NEGBINOMFÖRD)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Returnerar den negativa binomialfördelningen. NEGBINOMFÖRD returnerar sannolikheten för att det kommer att bli antal_m misslyckade försök före det antal_l:te lyckade försöket när sannolikhetskonstanten för lyckade försök är sannolikhet_l. Den här funktionen påminner om binomialfördelningen, utom att antalet lyckade försök är fast och antalet försök kan varieras. Liksom vid binomialfördelningen, antas försöken vara oberoende.

Exempel: Du behöver hitta 10 människor med utmärkta reflexer och du vet att sannolikheten för att en kandidat har dessa kvalifikationer är 0,3. NEGBINOMFÖRD beräknar sannolikheten att du kommer att intervjua ett visst antal okvalificerade kandidater innan du hittar alla 10 kvalificerade kandidater.

Syntax

NEGBINOMFÖRD(antal_;antal_l;sannolikhet_l)

Antal_m     är antal misslyckanden.

Antal_l     är tröskelvärdet för antal lyckade försök.

Sannolikhet_l     är sannolikheten för ett gynnsamt utfall.

Kommentarer

 • Antal_m och antal_l måste vara >= 0.

 • Antal_m och antal_l avkortas till heltal.

 • Om något argument inte är numeriskt returneras felvärdet #Värdefel!.

 • Om sannolikhet_l < 0 eller om sannolikhet_l > 1 returneras felvärdet #OGILTIGT!.

 • Ekvationen för den negativa binomialfördelningen är:

  Ekvation

  där:

  x är antal_m, r är antal_l och p är sannolikhet_l.

Exempel

Antal_m

Antal_l

Sannolikhet_l

Formel

Beskrivning (resultat)

10

5

0,25

=NEGBINOMFÖRD([Antal_m]; [Antal_l]; [Sannolikhet_l])

Den negativa binomialfördelningen för angivna argument (0,055049)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×