Negativ slack (aktivitetsfält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Datatyp    Varaktighet

Typ av post    Beräknad

Beskrivning    I fältet Negativ slack visas mängden negativt slack för aktiviteter i Gantt-schemat, så att du kan avläsa hur stora tidsbesparingar som måste göras om inte efterföljande aktiviteter ska försenas. Negativ slack visar att den schemalagda tiden för en aktivitet är för kort, och upphovet till det är vanligtvis villkorsdatum eller aktivitetssamband. Fältet är bara tillgängligt i dialogrutan Stil på staplar och representeras av en stapel i Gantt-schemat.

Beräkning    När du använder fältet Negativ slack i en Gantt-stapel visas en grafisk representation av aktivitetens värde för negativt slack, baserat på värdet i fältet Totalt slack. Totalt slack beräknas som det minsta värdet av Sent slut minus Tidigt slut och Sen start minus Tidig start. Slacket är negativt om det totala slacket är ett negativt värde. I Gantt-schemat visar negativt slack det datum då en aktivitet senast måste startas, om inte efterföljande aktiviteter ska försenas.

Rekommenderad användning    Lägg till fältet Negativ slack som en Gantt-stapelstil i Gantt-schemat om du vill ha en grafisk framställning av mängden negativt slack för aktiviteter.

Exempel    Du vill ha en grafisk framställning av hur mycket tid som måste hämtas in för olika aktiviteter i schemat. Du lägger till fältet Negativ slack i Gantt-schemat. Du lägger till en Gantt-stapel som visar mängden negativt slack till startdatumet.

Obs!    Du anger en stapel för negativt slack i Gantt-schemat i dialogrutan Stil på staplar.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×