Nedladdningsstorlekar (ungefärliga) för kanaluppdateringar för Office 365 ProPlus

Senast uppdaterad: 2 januari 2018

Följande tabeller visar, efter versionsdatum och uppdateringskanal, den ungefärliga nedladdningsstorleken när du uppdaterar en nyligen släppt tidigare version av Office 365 ProPlus till den senaste versionen.

Vi tillhandahåller den här informationen före det faktiska utgivningsdatumet för att företagskunder ska kunna planera användningen av nätverksbandbredd för kommande kanaluppdateringar. Eftersom vi tillhandahåller den här informationen i förväg kan informationen ändras när den faktiska versionen släpps.

Vårt mål är att ge information om uppdateringsstorlek en vecka före en ny version, men det finns tillfällen när informationen inte är tillgänglig så långt i förväg. Uppdateringsversioner för Halvårsvis kanal och Halvårsvis kanal (riktad) är planerade till den andra tisdagen varje månad. Månatlig kanal-versioner har inte ett fast schema.

Viktigt!: 

  • Den ungefärliga nedladdningsstorleken som visas i tabellerna gäller endast för en-us, x86-versionen av Office 365 ProPlus.

  • Nedladdningsstorlekarna är ungefärliga. De faktiska nedladdningsstorlekarna kan variera, eventuellt med så mycket som 50 MB.

  • Utgivningsdatum och versionsnummer i kursiv stil och inom ”< >” kan komma att ändras.

  • I tabellerna visas endast de senaste tidigare versionerna. Om du uppdaterar från en äldre version kan nedladdningsstorleken vara större.

  • Om du byter till en annan kanal, till exempel från Halvårsvis kanal (riktad) till Halvårsvis kanal, blir uppdateringsstorleken betydligt större än vad som anges i tabellen. Det kan innebära en fullständig nedladdning, som är minst 1 GB.

Mer information om de funktioner, säkerhetsuppdateringar och uppdateringar som inte är säkerhetsrelaterade som ingår i en viss version finns i Uppdateringskanaler för Office 365-klienten.

Utgivningsdatum: 9 januari 2018

Halvårsvis kanal

Obs!: Uppskjuten kanal heter nu Halvårsvis kanal.

Den senaste versionen är Version 1708 (version 8431.<2153>).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1705 (version 8201.2213)

12 december 2017

262

Version 1705 (8201.2209)

24 november 2017

293

Halvårsvis kanal (riktad)

Den senaste versionen är Version 1708 (version 8431.<2153>).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1708 (version 8431.2131)

12 december 2017

58

Version 1708 (8431.2110)

14 november 2017

62

Utgivningsdatum: 2 januari 2018

Månatlig kanal

Den senaste versionen är 1711 (version 8730.2165).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1711 (version 8730.2127)

12 december 2017

67

Version 1711 (version 8730.2122)

6 december 2017

193

Version 1710 (version 8625.2139)

27 november 2017

235

Utgivningsdatum: 12 december 2017

Månatlig kanal

Obs!: Current Channel heter nu Månatlig kanal.

Den senaste versionen är 1711 (version 8730.2127).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1711 (version 8730.2122)

6 december 2017

58

Version 1710 (version 8625.2139)

27 november 2017

235

Version 1710 (version 8625.2132)

20 november 2017

368

Version 1710 (version 8625.2127)

14 november 2017

244

Uppskjuten kanal

Obs!: Uppskjuten kanal får namnet Halvårsvis kanal från och med januari 2018.

Den senaste versionen är 1705 (version 8201.2213).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1705 (8201.2209)

24 november 2017

65

Version 1705 (version 8201.2207)

14 november 2017

274

Version 1705 (version 8201.2200)

10 oktober 2017

68

Version 1705 (version 8201.2193)

12 september 2017

79

Halvårsvis kanal (riktad)

Obs!: First Release för Uppskjuten kanal heter nu Halvårsvis kanal (riktad).

Den senaste versionen är 1708 (version 8431.2131).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1708 (8431.2110)

14 november 2017

49

Version 1708 (version 8431.2107)

10 oktober 2017

84

Utgivningsdatum: 6 december 2017

Månatlig kanal

Obs!: Current Channel heter nu Månatlig kanal.

Den senaste versionen är 1711 (version 8730.2122).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1710 (version 8625.2139)

27 november 2017

235

Version 1710 (version 8625.2132)

20 november 2017

368

Version 1710 (version 8625.2127)

14 november 2017

244

Utgivningsdatum: 27 november 2017

Månatlig kanal

Obs!: Current Channel heter nu Månatlig kanal.

Den senaste versionen är 1710 (version 8625.2139).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1710 (version 8625.2132)

20 november 2017

54

Version 1710 (version 8625.2127)

14 november 2017

67

Version 1710 (version 8625.2121)

2 november 2017

60

Utgivningsdatum: 24 november 2017

Uppskjuten kanal

Obs!: Uppskjuten kanal får namnet Halvårsvis kanal från och med januari 2018.

Den senaste versionen är 1705 (version 8201.2209).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1705 (version 8201.2207)

14 november 2017

274

Version 1705 (version 8201.2200)

10 oktober 2017

65

Version 1705 (version 8201.2193)

12 september 2017

75

Utgivningsdatum: 20 november 2017

Månatlig kanal

Obs!: Current Channel heter nu Månatlig kanal.

Den senaste versionen är 1710 (version 8625.2132).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1710 (version 8625.2127)

14 november 2017

65

Version 1710 (version 8625.2121)

2 november 2017

63

Version 1709 (version 8528.2147)

25 oktober 2017

166

Utgivningsdatum: 14 november 2017

Månatlig kanal

Obs!: Current Channel heter nu Månatlig kanal.

Den senaste versionen är 1710 (version 8625.2127).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1710 (version 8625.2121)

2 november 2017

64

Version 1709 (version 8528.2147)

25 oktober 2017

165

Version 1709 (version 8528.2139)

16 oktober 2017

200

Uppskjuten kanal

Obs!: Uppskjuten kanal får namnet Halvårsvis kanal från och med januari 2018.

Den senaste versionen är 1705 (version 8201.2207).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1705 (version 8201.2200)

10 oktober 2017

65

Version 1705 (version 8201.2193)

12 september 2017

74

Halvårsvis kanal (riktad)

Obs!: First Release för Uppskjuten kanal heter nu Halvårsvis kanal (riktad).

Den senaste versionen är 1708 (version 8431.2110).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1708 (version 8431.2107)

10 oktober 2017

56

Version 1708 (version 8431.2079)

12 september 2017

59

Utgivningsdatum: 2 november 2017

Månatlig kanal

Obs!: Current Channel heter nu Månatlig kanal.

Den senaste versionen är 1710 (version 8625.2121).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1709 (version 8528.2147)

25 oktober 2017

165

Version 1709 (version 8528.2139)

16 oktober 2017

199

Utgivningsdatum: 25 oktober 2017

Månatlig kanal

Obs!: Current Channel heter nu Månatlig kanal.

Den senaste versionen är 1709 (version 8528.2147).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1709 (version 8528.2139)

16 oktober 2017

69

Version 1708 (version 8431.2107)

10 oktober 2017

156

Utgivningsdatum: 16 oktober 2017

Månatlig kanal

Obs!: Current Channel heter nu Månatlig kanal.

Den senaste versionen är 1709 (version 8528.2139).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1708 (version 8431.2107)

10 oktober 2017

156

Version 1708 (version 8431.2094)

4 oktober 2017

299

Version 1708 (version 8431.2079)

18 september 2017

185

Version 1707 (version 8326.2107)

12 september 2017

228

Utgivningsdatum: 10 oktober 2017

Månatlig kanal

Obs!: Current Channel heter nu Månatlig kanal.

Den senaste versionen är 1708 (version 8431.2107).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1708 (version 8431.2094)

4 oktober 2017

51

Version 1708 (version 8431.2079)

18 september 2017

55

Version 1707 (version 8326.2107)

12 september 2017

169

Uppskjuten kanal

Obs!: Uppskjuten kanal får namnet Halvårsvis kanal från och med januari 2018.

Den senaste versionen är 1705 (version 8201.2200).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1705 (version 8201.2193)

12 september 2017

70

Version 1701 (version 7766.2099)

27 juli 2017

322

Halvårsvis kanal (riktad)

Obs!: First Release för Uppskjuten kanal heter nu Halvårsvis kanal (riktad).

Den senaste versionen är 1708 (version 8431.2107).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1708 (version 8431.2079)

12 september 2017

55

Version 1705 (version 8201.2171)

8 augusti 2017

258

Utgivningsdatum: 4 oktober 2017

Månatlig kanal

Obs!: Current Channel heter nu Månatlig kanal.

Den senaste versionen är 1708 (version 8431.2094).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1708 (version 8431.2079)

18 september 2017

54

Version 1707 (version 8326.2107)

12 september 2017

169

Version 1707 (version 8326.2096)

29 augusti 2017

193

Utgivningsdatum: 18 september 2017

Månatlig kanal

Obs!: Current Channel heter nu Månatlig kanal.

Den senaste versionen är 1708 (version 8431.2079).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1707 (version 8326.2107)

12 september 2017

554

Version 1707 (version 8326.2096)

29 augusti 2017

169

Version 1707 (version 8326.2087)

24 augusti 2017

553

Version 1707 (version 8326.2076)

18 augusti 2017

183

Utgivningsdatum: 12 september 2017

Månatlig kanal

Obs!: Current Channel heter nu Månatlig kanal.

Den senaste versionen är 1707 (version 8326.2107).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1707 (version 8326.2096)

29 augusti 2017

53

Version 1707 (version 8326.2087)

24 augusti 2017

459

Version 1707 (version 8326.2076)

18 augusti 2017

269

Version 1707 (version 8326.2073)

11 augusti 2017

459

Uppskjuten kanal

Obs!: Uppskjuten kanal får namnet Halvårsvis kanal från och med januari 2018.

Den senaste versionen är 1705 (version 8201.2193).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1701 (version 7766.2099)

27 juli 2017

308

Version 1701 (version 7766.2096)

13 juli 2017

320

Halvårsvis kanal (riktad)

Obs!: First Release för Uppskjuten kanal heter nu Halvårsvis kanal (riktad).

Den senaste versionen är 1708 (version 8431.2079).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1705 (version 8201.2171)

8 augusti 2017

236

Version 1705 (version 8201.2158)

27 juli 2017

409

Version 1705 (version 8201.2136)

13 juli 2017

243

Utgivningsdatum: 29 augusti 2017

Current Channel

Den senaste versionen är 1707 (version 8326.2096).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1707 (version 8326.2087)

24 augusti 2017

61

Version 1707 (version 8326.2076)

18 augusti 2017

339

Version 1707 (version 8326.2073)

11 augusti 2017

56

Utgivningsdatum: 24 augusti 2017

Current Channel

Den senaste versionen är 1707 (version 8326.2087).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1707 (version 8326.2076)

18 augusti 2017

330

Version 1707 (version 8326.2073)

11 augusti 2017

55

Utgivningsdatum: 18 augusti 2017

Current Channel

Den senaste versionen är 1707 (version 8326.2076).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1707 (version 8326.2073)

11 augusti 2017

321

Version 1707 (version 8326.2070)

7 augusti 2017

461

Version 1707 (version 8326.2062)

31 juli 2017

475

Version 1707 (version 8326.2059)

28 juli 2017

476

Version 1707 (version 8326.2058)

27 juli 2017

476

Version 1706 (version 8229.2103)

20 juli 2017

152

Version 1706 (version 8229.2086)

13 juli 2017

171

Utgivningsdatum: 11 augusti 2017

Current Channel

Den senaste versionen är 1707 (version 8326.2073).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1707 (version 8326.2070)

7 augusti 2017

465

Version 1707 (version 8326.2062)

31 juli 2017

605

Version 1707 (version 8326.2059)

28 juli 2017

606

Version 1707 (version 8326.2058)

27 juli 2017

606

Version 1706 (version 8229.2103)

20 juli 2017

311

Version 1706 (version 8229.2086)

13 juli 2017

322

Utgivningsdatum: 8 augusti 2017

First Release för Uppskjuten kanal

Den senaste versionen är 1705 (version 8201.2171).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1705 (version 8201.2158)

27 juli 2017

82

Version 1705 (version 8201.2136)

13 juli 2017

73

Version 1705 (version 8201.2102)

13 juni 2017

110

Utgivningsdatum: 7 augusti 2017

Current Channel

Den senaste versionen är 1707 (version 8326.2070).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1707 (version 8326.2062)

31 juli 2017

49

Version 1707 (version 8326.2059)

28 juli 2017

226

Version 1707 (version 8326.2058)

27 juli 2017

230

Version 1706 (version 8229.2103)

19 juli 2017

118

Version 1706 (version 8229.2086)

13 juli 2017

130

Utgivningsdatum: 31 juli 2017

Current Channel

Den senaste versionen är 1707 (version 8326.2062).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1707 (version 8326.2059)

28 juli 2017

51

Version 1707 (version 8326.2058)

27 juli 2017

178

Version 1706 (version 8229.2103)

19 juli 2017

118

Version 1706 (version 8229.2086)

13 juli 2017

130

Utgivningsdatum: 28 juli 2017

Current Channel

Den senaste versionen är 1707 (version 8326.2059).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1707 (version 8326.2058)

27 juli 2017

176

Version 1706 (version 8229.2103)

19 juli 2017

119

Version 1706 (version 8229.2086)

13 juli 2017

129

Utgivningsdatum: 27 juli 2017

Current Channel

Den senaste versionen är 1707 (version 8326.2058).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1706 (version 8229.2103)

19 juli 2017

117

Version 1706 (version 8229.2086)

13 juli 2017

147

Version 1706 (version 8229.2073)

28 juni 2017

312

Uppskjuten kanal

Den senaste versionen är 1701 (version 7766.2099).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1701 (version 7766.2096)

13 juli 2017

135

Version 1701 (version 7766.2092)

13 juni 2017

164

First Release för Uppskjuten kanal

Den senaste versionen är 1705 (version 8201.2158).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1705 (version 8201.2136)

13 juli 2017

70

Version 1705 (version 8201.2102)

13 juni 2017

120

Utgivningsdatum: 19 juli 2017

Current Channel

Den senaste versionen är 1706 (version 8229.2103).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1706 (version 8229.2086)

13 juli 2017

70

Version 1706 (version 8229.2073)

28 juni 2017

236

Version 1705 (version 8201.2102)

13 juni 2017

171

Utgivningsdatum: 13 juli 2017

Current Channel

Den senaste versionen är 1706 (version 8229.2086).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1706 (version 8229.2073)

28 juni 2017

62

Version 1705 (version 8201.2102)

13 juni 2017

168

Version 1705 (version 8201.2075)

7 juni 2017

345

Version 1704 (version 8067.2157)

1 juni 2017

648

Version 1704 (version 8067.2115)

18 maj 2017

187

Uppskjuten kanal

Den senaste versionen är 1701 (version 7766.2096).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1701 (version 7766.2092)

13 juni 2017

221

Version 1609 (version 7369.2130)

9 maj 2017

284

First Release för Uppskjuten kanal

Den senaste versionen är 1705 (version 8201.2136).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1705 (version 8201.2102)

13 juni 2017

85

Version 1701 (version 7766.2084)

9 maj 2017

321

Utgivningsdatum: 28 juni 2017

Current Channel

Den senaste versionen är 1706 (version 8229.2073).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1705 (version 8201.2102)

13 juni 2017

168

Version 1705 (version 8201.2075)

7 juni 2017

344

Version 1704 (version 8067.2157)

1 juni 2017

648

Version 1704 (version 8067.2115)

18 maj 2017

190

Utgivningsdatum: 13 juni 2017

Current Channel

Den senaste versionen är 1705 (version 8201.2102).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1705 (version 8201.2075)

7 juni 2017

53

Version 1704 (version 8067.2157)

1 juni 2017

608

Version 1704 (version 8067.2115)

18 maj 2017

160

Uppskjuten kanal

Den senaste versionen är 1701 (version 7766.2092).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1609 (version 7369.2130)

9 maj 2017

248

Version 1609 (version 7369.2127)

11 april 2017

294

First Release för Uppskjuten kanal

Den senaste versionen är 1705 (version 8201.2102).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1701 (version 7766.2084)

9 maj 2017

278

Version 1701 (version 7766.2076)

11 april 2017

279

Utgivningsdatum: 7 juni 2017

Current Channel

Den senaste versionen är 1705 (version 8201.2075).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1704 (version 8067.2157)

1 juni 2017

625

Version 1704 (version 8067.2115)

18 maj 2017

344

Version 1703 (version 7967.2161)

9 maj 2017

258

Utgivningsdatum: 1 juni 2017

Current Channel

Den senaste versionen är 1704 (version 8067.2157).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1704 (version 8067.2115)

18 maj 2017

315

Version 1703 (version 7967.2161)

9 maj 2017

223

Utgivningsdatum: 18 maj 2017

Current Channel

Den senaste versionen är 1704 (version 8067.2115).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1703 (version 7967.2161)

9 maj 2017

187

Version 1703 (version 7967.2139)

21 april 2017

213

Utgivningsdatum: 9 maj 2017

Current Channel

Den senaste versionen är 1703 (version 7967.2161).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1703 (version 7967.2139)

21 april 2017

79

Version 1702 (version 7870.2038)

11 april 2017

136

Version 1702 (version 7870.2031)

27 mars 2017

165

Version 1702 (version 7870.2024)

14 mars 2017

289

Uppskjuten kanal

Den senaste versionen är 1609 (version 7369.2130).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1609 (version 7369.2127)

11 april 2017

110

Version 1609 (version 7369.2120)

14 mars 2017

131

First Release för Uppskjuten kanal

Den senaste versionen är 1701 (version 7766.2084).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1701 (version 7766.2076)

11 april 2017

93

Version 1701 (version 7766.2071)

14 mars 2017

89

Utgivningsdatum: 21 april 2017

Current Channel

Den senaste versionen är 1703 (version 7967.2139).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1702 (version 7870.2038)

11 april 2017

137

Version 1702 (version 7870.2031)

27 mars 2017

168

Version 1702 (version 7870.2024)

14 mars 2017

289

Version 1702 (version 7870.2020)

9 mars 2017

392

Utgivningsdatum: 11 april 2017

Current Channel

Den senaste versionen är 1702 (version 7870.2038).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1702 (version 7870.2031)

27 mars 2017

63

Version 1702 (version 7870.2024)

14 mars 2017

200

Version 1702 (version 7870.2020)

9 mars 2017

322

Version 1701 (version 7766.2060)

23 februari 2017

197

Uppskjuten kanal

Den senaste versionen är 1609 (version 7369.2127).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1609 (version 7369.2120)

14 mars 2017

109

Version 1609 (7369.2118)

22 februari 2017

176

First Release för Uppskjuten kanal

Den senaste versionen är 1701 (version 7766.2076).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1701 (version 7766.2071)

14 mars 2017

96

Version 1701 (version 7766.2060)

22 februari 2017

108

Utgivningsdatum: 27 mars 2017

Current Channel

Den senaste versionen är 1702 (version 7870.2031).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1702 (version 7870.2024)

14 mars 2017

50

Version 1702 (version 7870.2020)

9 mars 2017

300

Version 1701 (version 7766.2060)

23 februari 2017

200

Version 1612 (version 7668.2074)

31 januari 2017

550

Version 1612 (version 7668.2066)

25 januari 2017

550

Utgivningsdatum: 14 mars 2017

Current Channel

Den senaste versionen är 1702 (version 7870.2024).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1702 (version 7870.2020)

9 mars 2017

125

Version 1701 (version 7766.2060)

23 februari 2017

200

Version 1612 (version 7668.2074)

31 januari 2017

550

Version 1612 (version 7668.2066)

25 januari 2017

550

Version 1611 (version 7571.2109)

4 januari 2017

225

Uppskjuten kanal

Den senaste versionen är 1609 (version 7369.2120).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1609 (7369.2118)

22 februari 2017

200

Version 1605 (version 6965.2117)

10 januari 2017

350

First Release för Uppskjuten kanal

Den senaste versionen är 1701 (version 7766.2071).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1701 (version 7766.2060)

22 februari 2017

150

Version 1609 (7369.2102)

10 januari 2017

250

Utgivningsdatum: 9 mars 2017

Current Channel

Den senaste versionen är 1702 (version 7870.2020).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1701 (version 7766.2060)

23 februari 2017

175

Version 1612 (version 7668.2074)

31 januari 2017

550

Version 1612 (version 7668.2066)

25 januari 2017

525

Version 1611 (version 7571.2109)

4 januari 2017

250

Utgivningsdatum: 23 februari 2017

Current Channel

Den senaste versionen är 1701 (version 7766.2060).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1612 (version 7668.2074)

31 januari 2017

100

Version 1612 (version 7668.2066)

25 januari 2017

150

Version 1611 (version 7571.2109)

4 januari 2017

175

Utgivningsdatum: 22 februari 2017

Uppskjuten kanal

Den senaste versionen är 1609 (version 7369.2118).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1605 (version 6965.2117)

10 januari 2017

375

Version 1605 (version 6965.2115)

13 december 2016

375

First Release för Uppskjuten kanal

Den senaste versionen är 1701 (version 7766.2060).

Versionsuppgradering från

Utgivningsdatum

Ungefärlig nedladdningsstorlek (i MB)

Version 1609 (7369.2102)

10 januari 2017

275

Version 1609 (7369.2095)

13 december 2016

275

Mer information finns i

Översikt över uppdateringskanaler för Office 365 ProPlus

Version och versionsnummer för uppdateringskanalernas utgivningar för Office 365-klienter

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×