Navigera i kommandogränssnittet i menyfliksområdet

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln beskrivs funktionerna i menyfliksområdet. Artikeln innehåller även en guide med information om hur du hittar välkända verktyg och kommandon i det här uppdaterade användargränssnittet. Menyfliksområdet är ett kommandogränssnitt där många kontroller framhävs och har placerats på sidan där de gör mest nytta. Menyfliksområdet påminner om användargränssnittet i produkter som Microsoft Word 2010, och är ett verktygsfält som visas överst på varje sida och omfattar många av de mest använda verktygen, kontrollerna och kommandona.

Översikt över gränssnittet i menyfliksområdet i SharePoint

Antalet kontroller och vilken typ av kontroller som visas i menyfliksområdet varierar beroende på kontext och beror till viss del på vilken slags sida du visar, vilken kontrollnivå administratören har beviljat användarna och din behörighetsnivå på webbplatsen.

I den här artikeln

Använda menyfliksområdet

Nya platser för välkända verktyg och kommandon

Om menyfliksområdet inte visas

Om vissa menyfliksknappar inte är tillgängliga

Använda menyfliksområdet

Även om menyfliksområdet utgör ett nytt sätt att ordna och presentera kontrollerna i SharePoint har själva kontrollerna ändrats väldigt lite jämfört med tidigare versioner. Alla ursprungliga funktioner som du kanske har vant dig vid finns fortfarande, men de visas på ett annat sätt.

Överst i menyfliksområdet finns en serie flikar som motsvarar de olika slags funktioner som kan användas på en viss sida. När du till exempel öppnar standardsidan för en lista eller ett bibliotek öppnas sidan med fliken Bläddra markerad. Fliken Bläddra hör inte ihop med några menyfliksbaserade verktyg. Beroende på din behörighetsnivå och vilken typ av sida du visar kanske även andra flikar, till exempel Redigera, Dela och spåra, Publicering och Listverktyg eller Biblioteksverktyg visas. Om du vill använda kontrollerna i menyfliksområdet klickar du på den flik som överensstämmer med den uppgift du vill utföra. Kontrollerna som hör ihop med den fliken visas i menyfliksområdet. Leta upp den kontroll eller funktion som du vill använda och klicka på den. På varje flik är menyflikskommandon och kontroller uppdelade i grupper. Varje grupp innehåller funktioner som är relaterade till en specifik uppgift. Gruppen Hantera vyer innehåller exempelvis alla verktyg som behövs för att skapa, ändra och hantera olika vyer.

Förstorad vy av gruppen Hantera vyer

Menyn Webbplatsåtgärder ochÅtgärdsfönstrets, till exempel åtgärdsfönstret datablad View tillhandahåller ytterligare funktioner som inte kanske visas i menyfliksområdet. Du kan komma åt menyn Webbplatsåtgärder genom att klicka på Webbplatsåtgärder på menyfliken. Klicka på Visa åtgärdsfönstret i menyfliksområdet om du vill använda ett åtgärdsfönster. Ett åtgärdsfönster är kanske inte tillgängliga för alla sidor.

Överst på sidan

Nya platser för välkända verktyg och kommandon

Om du vill hitta platsen för menyer och verktygsfält i SharePoint, kan du använda SharePoint Server menyfliksområdet referens arbetsbok letar du upp de kommandon som du är van vid från tidigare versioner av SharePoint. Plats och namn för det nya kommandot visas i nästa kolumn.

Om du vill söka efter och hämta den här arbetsboken, gör du följande:

 1. I Excel 2010 kan du klicka på Arkiv > Nytt.

 2. Ange SharePoint Server menyfliksområdet referens arbetsbokeni sökrutan Office.com-mallar och tryck på RETUR.

 3. Välj mallen SharePoint Server menyfliksområdet referens arbetsboken och klicka på Hämta.

Överst på sidan

Om menyfliksområdet inte visas

Det kan hända att hela menyfliksområdet inte visas. Det kan bland annat bero på följande:

 • Om ditt företag har uppgraderat från en tidigare version av SharePoint har serveradministratören möjligheten att inaktivera användargränssnittet i menyfliksområdet. Detta kan ha gjorts för att bättre kunna felsöka i uppdateringar för anpassade sidor innan ett annorlunda användargränssnitt tillämpas. (Jag undersöker fortfarande följderna av detta, till exempel om det är ett långsiktigt eller kortsiktigt problem).

 • På vissa webbplatser kanske menyfliksområdet är dolt som standard och användaren har möjlighet att visa eller dölja menyfliksområdet. På en webbplats för företagssökning visas till exempel inte menyfliksområdet som standard på startsidan.

Hjälp om felsökning finns i jag ser inte kommando i menyfliksområdet i hjälpartiklar.

Överst på sidan

Om vissa knappar i menyfliksområdet inte är tillgängliga

Med menyfliksområdet kan du snabbt hitta de kommandon som du behöver för att slutföra uppgifter, men ibland är vissa kommandon i menyfliksområdet inte tillgängliga.

Flikar, grupper och kommandon i menyfliksområdet är sammanhangsberoende. Därför kan de kommandon som är tillgängliga i menyfliksområdet ändras beroende på var du är och vad du gör. Exempelvis är kommandot Navigera upp bara tillgängligt när du navigerar till en mapp i en lista eller ett bibliotek.

Följande är några andra anledningar till varför kommandon är inaktiverade i menyfliksområdet:

 • Du har inte rätt behörighet för att arbeta med vissa funktioner. Om du t.ex. har standardbehörighetsnivån Konstruktör kan du inte redigera listobjekt eller dokument och därför är inte kommandon som gäller redigering av listobjekt eller dokument inte tillgängliga.

 • En viss webbplatsfunktion eller funktion för webbplatsinsamling har inte aktiverats av systemadministratören.

 • Du måste markera ett objekt. Om du till exempel arbetar med ett dokumentbibliotek måste du först välja ett dokument i biblioteket för att aktivera många av de menyflikskommandon som gör det möjligt att arbeta med dokumentet.

 • En sid- eller listinställning är kanske inte konfigurerad eller aktiverad.

 • Du har kanske inte rätt klientprogram installerat. Exempelvis kräver kommandot Anslut till Outlook att Microsoft Outlook är installerat.

 • Kommandot kan kräva användning av en Active X-kontroll, vilken kanske inte är tillgänglig i vissa webbläsare.

Hjälp om felsökning finns i jag ser inte kommando i menyfliksområdet i hjälpartiklar.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×