Namnge en matriskonstant

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du använder en matriskonstant i en matrisformelkan du ge den ett namn och sedan du återanvända enkelt den.

 1. Klicka på Formler > Definiera namn.

 2. Ange ett namn på konstanten i rutan Namn.

 3. Ange en konstant i rutan refererar till. Du kan till exempel använda = {”januari”, ”februari”, ”mars”}.

  Dialogrutan ska se ut ungefär så här:

  Dialogrutan Nytt namn

 4. Klicka på OK.

 5. I kalkylbladet markerar du de celler som ska innehålla konstanten.

 6. I formelfältet anger du ett likhetstecken och namnet på konstanten, till exempel = Kvartal1.

 7. Tryck på Ctrl+Skift+Retur.

Så här ser exemplet ut när du är klar:

En namngiven konstant som används i en matrisformel

Meddelanden: 

 • När du använder en namngiven konstant som en matrisformel ska du komma ihåg att ange likhetstecknet. Om du inte gör det tolkas matrisen som en textsträng och du fåt ett felmeddelande.

 • Du kan använda tal, text, logiska värden (till exempel SANT och FALSKT) och felvärden (till exempel #saknas) i din konstanter. Du kan också använda tal i heltal, decimal och exponentiellt format. Om du lägger till text, omger du det med dubbla citattecken (”).

 • Matriskonstanter kan inte innehålla andra matriser, formler eller funktioner. De kan med andra ord endast innehålla text, tal eller tecken som separeras av semikolon eller omvänt snedstreck. I Excel visas ett varningsmeddelande när du anger en konstant, till exempel {1;2;A1:D4} eller {1;2;SUMMA(Q2:Z8)}. Tal kan inte innehålla procenttecken, dollartecken, punkter eller parenteser.

Mer om matrisformler

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×