Naming princip grupper i Office 365

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Senast uppdaterad: 25 maj, 2018

Informationen i avsnittet gäller för public preview-utgåvan av grupper namnger principfunktion.

Du använder en grupp namnge principen om du vill tillämpa en konsekvent naming strategi för Office 365-grupper som skapats av användare i organisationen. En naming princip kan hjälpa dig och användarna identifiera funktionen för gruppen, medlemskap, geografiska område eller vem som har skapat gruppen. Principen naming kan också kategorisera grupper i adressboken. Du kan använda principen för att blockera specifika ord används i gruppnamn och alias.

Naming principen tillämpas på grupper som skapas över alla grupper arbetsbelastningar (till exempel Outlook, Microsoft Teams, SharePoint, arbetsplanering, Yammer, osv). Det får tillämpas på gruppnamnet och gruppalias. Tillämpas när en användare skapar en grupp och när gruppens namn eller alias redigeras för en befintlig grupp.

Gruppen namnger princip består av följande funktioner:

 • Prefix Suffix namnger princip Du kan använda prefix eller suffix för att definiera de regler för namngivning av grupper (till exempel: ”GRP_US_My Group_Engineering”). Prefix och suffix kan antingen vara fast strängar eller användarattribut som [avdelning] som ersätts den baserat på den användare som skapar gruppen.

 • Anpassade spärrade ord Du kan överföra en uppsättning blockerade ord som är specifika för deras organisation som skulle blockeras i grupper som skapats av användare. (Till exempel: ”VD, löneutbetalning, HR”).

Prefix/suffix i namnprincip

Prefix och suffix kan antingen vara fast strängar eller användarattribut.

Fasta strängar

Du kan använda korta strängar som kan hjälpa dig att skilja grupper i GAL och vänster navigeringsfält med grupp-arbetsbelastningar. Några av de vanliga Prefix suffix är nyckelord som ”Grp_Name”, ”#Name”, ”namn”

Attribut

Du kan använda attribut som kan hjälpa dig att identifiera vem som skapat gruppen som [avdelning] och där den skapades från som [Land].

Exempel

Princip = ”GRP [GroupName] [Department]”

Användarens avdelning = Teknik

Skapat gruppnamn = ”GRP Min grupp Teknik”

Azure Active Directory (Azure AD) attribut som stöds är [avdelning], [företag], [Office], [region/område], [CountryOrRegion], [Rubrik]

 • Användarattribut som inte stöds betraktas som fasta strängar, t.ex. ”[postalCode]”

 • Tilläggsattribut och egna attribut stöds inte.

Vi rekommenderar att du använder attribut som har värden ifyllda för alla användare i organisationen samt att du inte använder attribut som har långa värden.

Saker att vara uppmärksam på:

 • När du skapar principen är den totala stränglängden för prefix och suffix begränsad till 53 tecken.

 • Prefix och suffix får innehålla specialtecken som stöds i gruppens namn och gruppalias. Om prefix och suffix innehåller specialtecken som inte är tillåtna i gruppaliaset tas de bort och tillämpas på gruppaliaset. I det här fallet skiljer sig de prefix och suffix som tillämpas på gruppnamnet från dem som tillämpas på gruppaliaset.

Egna blockerade ord

Du kan ange en semikolonavgränsad lista över blockerade ord som blockeras i gruppnamn och alias.

Kontrollera blockerade ord görs på användaren angav gruppens namn. Om användaren anger 'darnit' och 'Prefix_' är naming principen, misslyckas så ”Prefix_darnit”.

Inga underordnade sträng sökningar utförs. en exakt matchning mellan användarnamn anges och anpassade spärrade orden är krävs för att utlösa ett fel. Underordnade sträng Sök är inte klar så att användare kan använda några av de vanliga ord som ”Class” även om 'ass ”blockerade ordet.

Saker att vara uppmärksam på:

 • Blockerade ord är inte skiftlägeskänsliga.

 • Om en användare anger ett blockerat ord visas ett felmeddelande med det blockerade ordet i gruppklienten.

 • Det finns inga teckenbegränsningar för de blockerade ord som används.

 • Det finns en övre gränsen för 5000 ord som kan väljas som blockerade ord.

Åsidosättning för administratör

Vissa administratörer är undantagna från de här principerna i alla grupparbetslaster och slutpunkter så att de kan skapa grupper med blockerade ord och med de namnkonventioner de önskar. Nedan följer listan över administratörsroller som är undantagna från namnprincipen för grupp.

 • Global administratör

 • Partner Tier1-support

 • Partner Tier2-support

 • Användarkontoadministratör

 • Katalogredigerare

Licensiering

Gruppen namnge principen kräver Azure Active Directory Premium P1 licens för unika användare som är medlemmar i Office 365-grupper.

Installera förhandsversionen av Azure Active Directory PowerShell för Graph

VIKTIGT: Du kan inte installera både förhandsversioner och GA-versioner på samma dator samtidigt.

Vi rekommenderar att alltid  använda den aktuella versionen: Avinstallera den tidigare AzureADPreview-versionen eller den tidigare AzureAD-versionen och skaffa den senaste.

 1. Öppna Windows PowerShell som administratör:

  Fönstret Windows PowerShell öppnas. Prompten C:\Windows\system32 betyder att du har öppnat det som administratör.

  Så här ser PowerShell ut när du öppnar det för första gången.

  1. I sökfältet, skriver du Windows PowerShell.

  2. Högerklicka på Windows PowerShell och välj Kör som administratör.

   Öppna PowerShell som ”Kör som administratör.”

 2. Kontrollera den installerade modulen:

  Get-InstalledModule -Name "AzureAD*"

3. Om du vill avinstallera en tidigare version av AzureADPreview eller AzureAD kör du det här kommandot:

  Uninstall-Module AzureADPreview

eller

  Uninstall-Module AzureAD

4. Om du vill installera den senaste versionen av AzureADPreview kör du det här kommandot:

  Install-Module AzureADPreview

När du får meddelandet om icke betrodda lagringsplatser trycker du på Y. Det tar några minuter att installera den nya modulen.

Hur du ställer in principen namnger i Azure AD PowerShell

 1. Om du inte redan har gjort det öppnar du ett Windows PowerShell-fönster på datorn (det spelar ingen roll om det är ett normalt Windows PowerShell-fönster eller ett som du har öppnat genom att välja Kör som administratör).

 2. Kör följande kommandon: Tryck på Retur efter varje kommando.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  På fönstret Logga in på ditt konto som öppnas anger du ditt administratörskonto och lösenord för Office 365 för att ansluta till tjänsten och klickar på Logga in.

  Ange dina inloggningsuppgifter för Office 365

Följ anvisningarna i Azure Active Directory-cmdlets för att konfigurera gruppinställningar när du skapar gruppinställningar.

Visa aktuella inställningar

 1. Hämta den aktuella namnprincipen om du vill se de aktuella inställningarna. Skriv in följande kommando i Azure AD PowerShell-fönstret och tryck på RETUR:

  $Setting = Get-AzureADDirectorySetting -Id (Get-AzureADDirectorySetting | where -Property DisplayName -Value "Group.Unified" -EQ).id
 2. Skriv sedan följande kommando:

  $Setting.Values

  Då visas de aktuella inställningarna för gruppen.

Ange namnprincip och egna blockerade ord

 1. Nu kan du ange prefix och suffix. Kör följande kommandon i Azure AD PowerShell:

  $Setting["PrefixSuffixNamingRequirement"] = “Grp_[Department]_[GroupName]_[Country]"
 2. Ange de egna blockerade orden genom att skriva nedan. Lägg till de egna ord som du vill använda:

  $Setting["CustomBlockedWordsList"]=“Payroll,CEO,HR"
 3. Spara inställningarna för den nya principen genom att skriva:

  Set-AzureADDirectorySetting -Id (Get-AzureADDirectorySetting | where -Property DisplayName -Value "Group.Unified" -EQ).id -DirectorySetting $Setting

  Det var allt. Nu har du ställt in namnprincipen och lagt till dina blockerade ord.

Namnprincipanvändning i alla Office 365-program

Office 365-programmen har uppdaterats så att en förhandsgranskning av namnet på namnprincipen för grupp (med prefix och suffix) visas när användaren skriver in gruppens namn och alias. Om användarna skriver in blockerade ord visas ett felmeddelande så att de kan ta bort de blockerade orden.

Outlook Web (OWA)

I Outlook Web visas namnprincipens dekorerade namn när användaren skriver in ett gruppnamn eller gruppalias. Om en användare skriver in ett eget blockerat ord visas ett felmeddelande i användargränssnittet tillsammans med blockerade ordet så att användaren kan ta bort det. Ögonblicksbilder från OWA-gränssnittet visas nedan.

Skärmbild: Sida vid sida-visning av namnprincip för grupper i Office 365 Grupper

Outlook (skrivbordsversion)

Grupper som har skapats i skrivbordsversionen av Outlook följer namnprincipen. I skrivbordsversionen av Outlook visas ännu inte förhandsgranskningen av namnprincipen, och felmeddelanden för egna blockerade ord returneras inte när användaren anger gruppens namn. Namnprincipen tillämpas dock automatiskt när användaren klickar på skapa/redigera, och felmeddelanden visas om gruppnamnet eller gruppaliaset innehåller egna blockerade ord.

Microsoft Teams

Microsoft Teams visar naming dekorerat principnamnet när användaren skriver ett gruppens namn. När en användare anger ett anpassade spärrade ord, visas ett felmeddelande visas tillsammans med de blockerade word så att användaren kan ta bort den.

Skärmbild: Namnprincip för grupp, blockeringsexempel för Microsoft Teams

SharePoint

SharePoint visar naming principens namn när användaren skriver en webbplats gruppera e-postadress eller namnet. När en användare skriver in en anpassad blockerade word ett felmeddelande visas, jämte blockerade word så att användaren kan ta bort den.

Skärmbild: Namnprincip för grupper – blockerat namn på SharePoint-webbplats

Microsoft Stream

I Microsoft Stream visas namnprincipens dekorerade namn när användaren skriver in ett gruppnamn eller gruppalias. Om en användare skriver in ett eget blockerat ord visas ett felmeddelande med det blockerade ordet så att användaren kan ta bort det.

Skärmbild: Namnprincip för grupp, blockeringsexempel för Microsoft Stream

Outlook.app för iOS och Android

Grupper som har skapats i Outlook-appar följer namnprincipen. I Outlook-mobilappen visas ännu inte förhandsgranskningen av namnprincipen, och felmeddelanden för egna blockerade ord returneras inte när användaren anger gruppens namn. Namnprincipen tillämpas dock automatiskt när användaren klickar på skapa/redigera, och felmeddelanden visas om gruppnamnet eller gruppaliaset innehåller egna blockerade ord.

Planner

Grupplanering är kompatibel med att namnge princip. Grupplanering visar naming princip förhandsgranskningen när du skriver Abonnemangets namn. När en användare anger ett anpassade spärrade ord, visas ett felmeddelande på skapa planer, så att användaren kan ta bort de blockerade word.

Skärmbild: Namnprincip för grupper – blockeringsexempel för att skapa ny plan

Dynamics 365 för kund åtagande

Dynamics 365 för kund åtagande är kompatibel med att namnge princip. Dynamics 365 visar naming dekorerat principnamnet när användaren skriver namnet på gruppen eller grupp e-postalias. När användaren anger ett anpassade spärrade ord, visas ett felmeddelande med blockerade word så att användaren kan ta bort den.

Dynamics 365

School Data Sync (SDS)

Grupper som skapats i SDS följer namnprincipen, men namnprincipen används inte automatiskt. SDS-administratörer måste lägga till prefix och suffix till klassnamn. Grupper måste sedan skapas och laddas upp till SDS. Annars går det inte att skapa/redigera grupper.

Outlook kunden hanteraren för

Outlook Customer Manager är kompatibel med att namnge princip. Naming principen tillämpas automatiskt i gruppen som skapats i Outlook Customer Manager. Om något av orden i ”alla säljteam” har definierats som en anpassad blockerade word, blockeras Skapa grupp i OCM. Användaren kommer inte att kunna skapa gruppen OCM och blockeras från att använda appen OCM ”.

Classroom-app

Grupper som skapas i Classroom-appen följer namnprincipen men namnprincipen används inte automatiskt, och förhandsgranskning av namnprincipen visas inte för användarna när de anger ett klassrumsgruppnamn. Användarna måste alltså ange det dekorerade klassrumsgruppnamnet med prefix och suffix. Annars går det inte att skapa/redigera klassrumsgruppen.

Power BI

Grupper som skapats i Power BI arbetsytor följa principen naming men naming principen används inte automatiskt.  Och naming princip förhandsgranskningen visas inte för användare när de anger du ett namn för Power BI-arbetsyta.

Det rekommenderade namnet - visas med naming princip tillämpad - på fel information i Skapa eller redigera arbetsytor. Detta innebär att användare behöver ange dekorerat Arbetsytenamnet med prefix och suffix. Annars arbetsytan skapa eller redigera misslyckas med fel.

Yammer

När en användare som loggat in i Yammer med deras Azure Active Directory-konto skapar en grupp eller redigerar ett gruppnamn, överensstämma gruppnamnet med att namnge princip. Detta gäller både Office 365 anslutet grupper och alla andra Yammer-grupper.

Om en anslutna Office 365-grupp skapades innan naming principen finns på plats, följer på gruppens namn inte automatiskt naming principer. När en användare redigerar på gruppens namn, uppmanas de att lägga till prefix och suffix.

StaffHub

StaffHub team följer inte principen naming, men den underliggande Office 365-gruppen betyder. StaffHub gruppens namn gäller inte prefix och suffix och kontrollerar inte anpassade spärrade orden. Men StaffHub gäller prefix och suffix och blockerade ord tas bort från den underliggande Office 365-gruppen.

Exchange PowerShell

Exchange PowerShell-cmdlet:ar följer namnprincipen. Användarna får felmeddelanden med förslag på prefix och suffix och även för egna blockerade ord om namnprinciper inte används i gruppnamn och gruppalias.

Azure Active Directory PowerShell-cmdlets

Azure Active Directory PowerShell-cmdlets är kompatibla med att namnge princip. Användare får felmeddelanden med föreslagna prefix och suffix och efter anpassade spärrade ord om regler för namngivning inte används i gruppnamn och gruppalias.

Administrationscenter för Exchange

Administrationscentret för Exchange följer namnprincipen. När användarna skapar eller redigerar grupper får de felmeddelanden med förslag på prefix och suffix och även för egna blockerade ord om namnprinciper inte används i gruppnamn och gruppalias.

Administrationscenter för Office 365

Administrationscentret för Office 365 följer namnprincipen. Namnprincipen används automatiskt när grupper skapas eller redigeras. Felmeddelanden visas om användarna skriver in egna blockerade ord. I administrationscentret för Office 365 visas ännu inte förhandsgranskningen av namnprincipen, och felmeddelanden för egna blockerade ord returneras inte när användaren anger gruppens namn.

Azure Active Directory-portal

Azure Active Directory-portalen är kompatibel med att namnge princip. Azure Active Directory-portalen är naming princip förhandsgranskning när du skriver på gruppens namn. När en användare anger ett anpassade spärrade ord, visas ett felmeddelande om hur du skapar gruppen så att användaren kan ta bort de blockerade word.

Fler artiklar på namnger princip

Framtvinga en naming princip för Office 365-grupper i Azure Active Directory

Azure Active Directory-cmdlets för att konfigurera gruppinställningar

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×