Nätverksmigrering: Konsolidera flera Yammer-nätverk

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan migrera ett eller flera Yammer-nätverk med sina egna e-postdomäner ("underordnade" nätverk) till ett större Yammer Enterprise-nätverk ("överordnat" nätverk). De underordnade nätverken kan vara antingen Yammer Basic eller Yammer Enterprise, men det överordnade nätverket måste vara företagsaktiverat. Anta till exempel att ditt företag har flera affärsenheter eller filialer och alla har ett eget Yammer-nätverk. Dessutom du har ett Yammer-nätverk på huvudbolaget och vill få alla anställda att samarbeta nära med varandra i det överordnade nätverket. Med andra ord vill du konsolidera de underordnade nätverken. Det kan du göra genom att migrera de underordnade nätverken till ditt överordnade nätverk.

Obs!: Kan inte användas för att migrera Yammer-nätverk i Office 365-innehavare.

Här är ett exempel som visar Contoso, Ltd. med filialer, som alla har sina egna Yammer-nätverk:

 • Contoso.com    Det överordnade nätverket för Contoso Ltd., fungerar för användare med e-postadresser @contoso.com.

 • Contoso_Sub.com    Ett underordnat nätverk för anställda på en avdelning på Contoso Ltd., fungerar för användare med e-postadresser @contoso_sub.com.

 • ContosoPharmaceuticals.com    Ett underordnat nätverk för anställda på läkemedelsavdelningen, fungerar för användare med e-postadresser @contosopharmaceuticals.com.

Contoso, Ltd. vill behålla läkemedelspersonalen i sitt eget nätverk men vill flytta anställda från Contoso_Sub.com till Contoso.com. Contoso, Ltd. skulle migrera användare från Contoso_Sub.com-filialen till det överordnade Contoso.com-nätverket.

Följande illustration visar det underordnade Contoso_Sub-nätverket innan det migreras till det överordnade Contoso-nätverket.

Ett underordnat Yammer-nätverk och ett överordnat Yammer-nätverk innan en migrering utförs för att konsolidera användarna från det underordnade nätverket till det överordnade

Följande bild visar efterstatus, när användare och eventuella externa nätverk och användare har migrerats från Contoso_Sub till Contoso, Ltd.-nätverket. Observera att det underordnade nätverket och dess innehåll inte är tillgängliga efter migreringen.

Efter en migrering av Yammer-nätverket har användare från underordnade nätverk konsoliderats till det överordnade nätverket. Alla externa nätverk har också migrerats (med användare). Det underordnade nätverket (inklusive allt innehåll) är inte längre tillgängligt.

Om du bara vill lägga till gästanvändare eller samarbeta över företagsgränser, bör du överväga externa meddelanden eller externa nätverk i stället för migrering.

Varning!: 

 • En nätverksmigrering migrerar bara användare.    Tillsammans med användarna migreras även användarnas information, som namn- och profilbild. Nätverksinnehåll, däribland grupper, migreras inte.

 • Nätverksmigrering kan inte ångras.    Du kommer inte att kunna komma åt det underordnade nätverket och dess innehåll efter migreringen. Så innan du överväger en migrering bör du planera noga.

Innan du börjar

Kom ihåg:

 • Endast användare med rollen global administratör i Office 365 kan utföra en nätverksmigrering. Det beror på att nätverksmigrering involverar att slå upp listan med verifierade domäner på Office 365-klientorganisationen, som kräver globala administratörsbehörigheter.

 • Flera nätverksmigreringar kan startas rygg-mot-rygg, utan att den föregående behöver vara slutförd.

 • Om en användare finns i båda nätverken behålls användarkontot på det överordnade nätverket och görs om från ett gästkonto till ett vanligt konto, om det behövs, och kontot i det underordnade nätverket tas bort.

 • Nätmigrering kan endast startas från Yammer-nätverk som har företagsaktiverats från Office 365 (mer information finns i aktiveringsguiden för Yammer).

Det är viktigt att kommunicera stora ändringar som migrering tidigt för alla användare – så att användarna förbereder sig och kan börja använda och dra nytta av ändringarna. Vi rekommenderar att du gör följande innan du startar nätverksmigreringen:

 • Gå igenom innehållet/aktiviteten i det underordnade nätverket, exportera alla data du behöver och efter migreringen kan manuellt flytta allt innehåll som du vill behålla, inklusive manuellt återskapande av relevanta grupper. Mer information om hur du exporterar dina Yammer-data hittar du i Exportera data. Observera att allt innehåll i källnätverket kommer att förloras under migreringen.

 • Eftersom en nätverksmigrering är en stor förändring för nätverkets användare måste du ha en kommunikationsstrategi för användarna av de berörda nätverken. Gå igenom Yammers kommunikationsguide på sidan Resurser i Office 365 Customer Success Center. Innan migreringen är slutförd, måste du meddela datum, tid och effekter av en migrering till de användare som påverkas, samt varför migreringen görs. För ett nätverk som ska migreras ska du rekommendera att användarna sparar den information de vill behålla, som privata meddelandedata, anteckningar och filer innan migreringens startdatum, eftersom de inte längre har åtkomst till sitt innehåll eller information efter migreringen.

 • Informera användarna i det överordnade nätverket om att nya användare ansluter.

Genomför nätverksmigreringen

Nätverksmigreringen har tre steg som du kommer att vägledas genom. Flera nätverksmigreringar kan startas rygg-mot-rygg, utan att den föregående behöver vara slutförd. Starta från det överordnade nätverket (nätverket till vilket du vill migrera andra nätverk):

 1. I det överordnade nätverket går du till Inställningar > Nätverksadministratör.

  Skärmbild av Administratörsmenyn i Yammer: Nätverksmigrering finns under Innehåll och säkerhet
 2. Välj Nätverksmigrering.

  Skärmbild av menyalternativet Nätverksmigrering för Yammer-administratörer

  Du börjar på sidan med rubriken Steg 1 av 3 – Kontrollera/Lägg till verifierade domäner. Den här sidan visar de verifierade domäner som redan har lagts till Office 365-klientorganisationen för det här Yammer-nätverket. Om du inte kan se det nätverk du vill följer du länken till Office 365 för att lägga till ytterligare verifierade domäner och därefter återgå till den här sidan.

  Skärmbild av Steg 1 av 3 – Kontrollera/lägg till verifierade domäner före migrering av ett Yammer-nätverk
 3. När du har lagt till alla de verifierade domäner som du vill ha väljer du Nästa.

  Du är nu på sidan Steg 2 av 3 – Välj ett Yammer-nätverk att migrera. Den här sidan visar en lista med alla nätverk som går att migrera. Kom ihåg att alla de domäner i ett Yammer-nätverk som du vill migrera måste läggas till som verifierade domäner i Office 365. Endast de verifierade domänerna för Yammer-nätverk visas på sidan. Om du inte kan se det nätverk du letar efter väljer knappen Föregående och lägger till de verifierade domänerna.

  Skärmbild av Steg 2 av 3 – Välj ett Yammer-nätverk som ska migreras
 4. På sidan Steg 2 av 3 – Välj ett Yammer-nätverk att migrera väljer du det Yammer-nätverk du vill migrera till det här nätverket och väljer sedan Nästa.

 5. Du kommer till sidan med rubriken Steg 3 av 3 – Exportera data och starta migrering. På den här sidan finns information om det nätverk som du är på väg att migrera, som nätverksnamn och antal meddelanden, så att du kan bekräfta att det är rätt nätverk. Observera att endast användare kommer att migreras. Allt annat innehåll tas bort permanent. Du rekommenderas att först exportera data från det underordnade nätverket innan du startar migreringen.

  Skärmbild av Steg 3 av 3 – exportera data och starta migrering
 6. När du har exporterat de data du vill ha och är redo att påbörja migreringen väljer du Starta migrering.

  En dialogruta för bekräftelse visas.

  Skärmbild av dialogrutan för att Bekräfta att du vill migrera ett Yammer-nätverk
 7. I rutan Är du absolut säker på att du vill migrera nätverket? under Jag bekräftar nätverksmigrering av Network Name, anger du namnet på det nätverk som du vill migrera för att bekräfta och väljer därefter Migrera.

  Varning!: Du kan inte avbryta eller ångra migreringen. Du måste vara helt säker på att du har exporterat alla data som du vill ha och att du har valt rätt nätverk att migrera innan du väljer Migrera. Om du är osäker väljer du Avbryt och går tillbaka för att exportera data eller kontrollera nätverksnamnet.

 8. På sidan Status för nätverksmigreringar kan du se status för migreringen. Här visas en lista över de domäner som är associerade med de nätverk som migreras, den person som startat migreringen, datum och tider för start och slutförande av migreringen och migreringens status. Du kan se information om nätverket, som antal aktiva användare, antal meddelanden och de externa nätverken.

  Skärmbild av Status för nätverksmigreringar: Yammer-nätverksmigrering körs

  Observera att flera nätverksmigreringar kan startas rygg-mot-rygg, utan att den föregående behöver vara slutförd. Så du kan starta nästa migrering direkt genom att gå igenom guiden igen.

Status för nätverksmigrering

Nätverksmigreringsprocessen fungerar såsom visas i bilden nedan.

Flödesschema som visar att du först måste migrera domänerna från det underordnade Yammer-nätverket och inaktivera nätverket, och sedan migrera användare och externa nätverk parallellt.

I steg 1 migreras domäner från det underordnade nätverket och det underordnade nätverket inaktiveras. Därefter i steg 2 migreras användare och externa nätverk parallellt. Även om en delmängd av användare eller externa nätverk inte migreras, fortsätter och slutförs själva migreringen och mer information/fel hittar du på statussidan.

Migreringsstatussidan kan visa följande felmeddelanden.

Felmeddelande

Vad innebär detta?

Det gick inte att migrera source network name

Migrering av det underordnade nätverket misslyckades.

Det gick inte att migrera user email

Om en eller flera användare inte kunde migreras visas ett eller flera felmeddelanden. Vid det här laget kan du välja att lägga till användaren manuellt till det överordnade nätverket. Observera att det underordnade nätverket har migrerats vid det här läget.

Det gick inte att migrera external network name

Om ett eller flera externa nätverk inte kunde migreras visas ett eller flera felmeddelanden. Observera att det underordnade nätverket har migrerats vid det här läget.

För ytterligare felsökning kan du kontakta Yammers support.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×