Office
Logga in

Nätverksmigrering – konsolidera flera Yammer-nätverk

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du har flera e-postdomäner i Office 365-klienten och varje e-postdomänen har sitt eget Yammer-nätverk, måste konsolidera till ett Yammer-nätverk göras från och med den 16 oktober 2018.

I den här artikeln krävs bara om du har flera Yammer-nätverk, till exempel om ditt företag har flera affärsenheter eller dotterbolag, var och en med sitt eget Yammer-nätverk.

Konsolidering till ett överordnat nätverk hjälper dig att få dina anställda nära samarbete med varandra och underlättar hanteringen av Yammer-nätverket.

Här är de grundläggande stegen:

Steg   

Beskrivning   

Steg 1: Planera

Identifiera Yammer-nätverk att konsolidera, identifiera data om du vill exportera och ladda upp, planera ändringarna som behövs för att gruppera struktur och medlemskap i det överordnade nätverket och planera kommunikation med dina användare.

Steg 2: Exportera innehåll från underordnat nätverk

Exportera allt innehåll från underordnade Yammer-nätverk. Migrering migreras endast om du använder inte data. Ingen kan komma åt det underordnade nätverket när migreringen har startat.

Steg 3: Kommunicera med alla användare före migreringen

Använda exempel kommunikation nedan för att låta alla i det underordnade nätverket förstår syftet med ändringen, tid, vilken information kommer att sparas och gruppstruktur i det överordnade nätverket. Rekommendera att användare sparar information de vill behålla före migreringen startdatum, till exempel filer och data i konversationer. Låta användarna överordnade nätverket om veta att fler personer ansluter till.

Steg 4: Genomför nätverksmigreringen

Kör Migreringsverktyget nätverk en gång för varje underordnat nätverk. Verktyget migrerar alla användare från det underordnade Yammer-nätverket till det överordnade Yammer-nätverket och stänger av det underordnade nätverket. Det migreras inte några konversation eller fildata.

Steg 5: Ringa överordnade Nätverksändringar

Justera struktur överordnade Yammer-nätverket så att det uppfyller dina behov av användare som ska ansluta den. Skapa grupper, bjuda in medlemmar i grupperna och ladda upp filer som du har exporterat.

Steg 6: Kommunicera med alla användare efter migreringen

Låt alla konsoliderade Yammer-nätverket som är klar att användas.

Mer information om varför konsolidering krävs kan du läsa vanliga frågor och svar: Konsolidera Yammer-nätverk.

Steg 1: Planera

Här är de huvudsakliga frågorna att fråga under planeringen steg:

 • Vilka Yammer-nätverk behöver du konsolideras?

 • Vilka nätverk bör vara det överordnade nätverket och vilka som är dotterbolag?

 • För varje underordnat nätverk måste vilket innehåll som ska exporteras och läst in i det överordnade nätverket?

  Vem kommer göra den faktiska migreringen, exportera data, konfigurera gruppstruktur i det överordnade nätverket, överföra data och kommunicera med användare?

 • Vilka grupper som är nödvändiga i det överordnade nätverket för de användare som kommer från underordnade? Vem ska vara i grupperna? Vem ska vara administratörer?

 • Vad är det bästa sättet att kommunicera med användare före och efter konsolideringen?

 • Vilken roll ska användarna ha i Planering konsolideringen? Överväg att använda en Yammer-grupp på varje underordnat nätverk för att planera ändringarna.

 • Vad är tiden? Behövs ned tid? I så fall är vad det är bäst att schemalägga det här?

Här är vad du behöver veta för att planera och ordna dina nätverk konsolidering.

 • Endast användare med rollen global administratör i Office 365 kan utföra nätverk konsolidering.

 • När du exporterar data från ett underordnat nätverk kommer du hamnar med CSV-filer som innehåller grupp, användare, administratör, fil, och konversation information samt en mapp som innehåller alla filer från nätverket. Om du planerar att använda den här informationen för att överföra data eller konfigurera grupper i det nya nätverket måste någon mappa informationen till vad som behövs i det överordnade nätverket och någon som kan använda den här mappningen för att ställa in Windows PowerShell-skript för att läsa in data.

 • Yammer-nätverk dotterbolag och överordnade måste finnas på verifierade domäner i en Office 365-innehavare. Konsolidera Yammer-nätverk i Office 365-innehavare stöds inte.

 • Underordnat nätverk kan vara Yammer Basic eller Yammer Enterprise, men det överordnade nätverket måste vara Yammer Enterprise.

 • Nätverksmigrering kan inte ångras.

 • Flera nätverksmigreringar kan startas rygg-mot-rygg, utan att den föregående behöver vara slutförd.

 • Under migreringen aktiva och väntar på att användare, inklusive användarnas information, till exempel namn och profil bild migreras.

 • Om en användare finns i ett nätverk dotterbolag och överordnade kommer att förbli användarkontot på det överordnade nätverket och om det behövs, görs från ett gästkonto till ett vanligt konto. Kontot i det underordnade nätverket tas bort.

 • Grupper, konversationer och filer har inte migrerats.

 • När en migrering är slutförd visas ingen kan komma åt det underordnade Yammer-nätverket.

Exempel på nätverket konsolidering

Här är ett exempel som visar Contoso, Ltd. med filialer, som alla har sina egna Yammer-nätverk:

 • Contoso.com    Det överordnade nätverket för Contoso Ltd., fungerar för användare med e-postadresser @contoso.com.

 • Contoso_Sub.com    Ett underordnat nätverk för anställda på en avdelning på Contoso Ltd., fungerar för användare med e-postadresser @contoso_sub.com.

 • ContosoPharmaceuticals.com    Ett underordnat nätverk för anställda på läkemedelsavdelningen, fungerar för användare med e-postadresser @contosopharmaceuticals.com.

Contoso, Ltd. vill behålla läkemedelspersonalen i sitt eget nätverk men vill flytta anställda från Contoso_Sub.com till Contoso.com. Contoso, Ltd. skulle migrera användare från Contoso_Sub.com-filialen till det överordnade Contoso.com-nätverket.

Följande illustration visar det underordnade Contoso_Sub-nätverket innan det migreras till det överordnade Contoso-nätverket.

Ett underordnat Yammer-nätverk och ett överordnat Yammer-nätverk innan en migrering utförs för att konsolidera användarna från det underordnade nätverket till det överordnade

Följande bild visar efterstatus, när användare och eventuella externa nätverk och användare har migrerats från Contoso_Sub till Contoso, Ltd.-nätverket. Observera att det underordnade nätverket och dess innehåll inte är tillgängliga efter migreringen.

Efter en migrering av Yammer-nätverket har användare från underordnade nätverk konsoliderats till det överordnade nätverket. Alla externa nätverk har också migrerats (med användare). Det underordnade nätverket (inklusive allt innehåll) är inte längre tillgängligt.

Steg 2: Exportera innehåll från underordnat nätverk

Information om hur du exporterar finns alla Yammer-data för ett underordnat nätverk i Exportera data från Yammer Enterprise och Exportera data från Yammer Basic.

 • Exporterade filer kan laddas upp till det överordnade nätverket. Du måste du skapa en mappning mellan-filens namn och plats för filen i det överordnade nätverket.

 • Gruppnamn och gruppmedlemskap migreras inte. Du kan använda de exporterade listorna på grupper och användare som hjälper dig att skapa rätt grupper i det överordnade nätverket.

 • Konversationer migreras inte så att underordnade nätverksanvändare måste spara all nödvändig information från konversationer.

Steg 3: Kommunicera med alla användare före migreringen

Använda exempel kommunikation nedan för att låta alla i det underordnade nätverket förstår syftet med ändringen, tid, vilken information kommer att sparas och gruppstruktur i det överordnade nätverket. Rekommendera att användare sparar information de vill behålla före migreringen startdatum, till exempel filer och data i konversationer. Låta användarna överordnade nätverket om veta att fler personer ansluter till.

Exempel på åtgärder före migreringen kommunikation med personer som använder underordnade Yammer-nätverk

[Contoso.com] konsolidera vår Yammer-nätverk så att vi kan alla kommunicera enklare med varandra. Vi kommer att starta migreringen [datum]. När migreringen är klar, när du får åtkomst till Yammer med hjälp av din e-postadress normalt arbete gå direkt till det nya konsoliderade Yammer-nätverket.

Viktiga uppgifter som ska utföras före [datum]   

 1. Konsolideringen flyttas inte ditt Yammer-innehåll till [Contoso.com] Yammer-nätverket. Du måste spara alla filer och konversationer som du vill behålla.

 2. Spara filer

  1. Jagn Yammer, klicka på ikonen inställningar och klicka sedan påfiler. Använd denMina fileravsnitt för att hitta filerna.

  2. Klicka på nedpilen bredvid varje fil som du vill spara, och klicka sedan på Ladda ned.

  3. Välj en plats och klicka sedan på Spara.

 3. Spara data från privata konversationer

  1. I Yammer-, klicka på din inkorg, och klicka sedan på Privat meddelanden.

  2. Klicka på ett meddelande och granska innehållet i en konversation, och kopiera och klistra in nödvändig information i en fil.

Ned tid

Använd inte [Contoso.com] Yammer-nätverket från [datum] till [datum]. Vi ska lägga till grupper och gruppfiler från [Contoso.sub]-nätverket. Du får ett nytt meddelande från oss när allt är klart att använda.

Exempelmeddelande för personer som för närvarande använder överordnat Yammer-nätverk

Vi är mycket glada över att meddela att alla användare [Contoso] från [Contoso_sub1] och [Contsoso_sub2] kommer nu ansluta till oss på [Contoso.com] Yammer-nätverket.

Startdatum [], märke till några ändringar av våra gruppstruktur och några nya grupper samt fler personer. [lista över ändringarna]

Frågor eller problem eller bara ska Välkommen [Contoso_sub1] och [Contoso_sub2] personal? Ansluta till gruppen nytt ”något för företag - ett Yammer-nätverk”. Vi vill ha kommentarer så att vår nya konsoliderade nätverket att allas röst att höra.

Steg 4: Genomför nätverksmigreringen

Viktigt!: Innan du börjar måste du se till att du har exporterat data från det underordnade nätverket och hade kontakt med användare!

Nätverksmigreringen har tre steg som du kommer att vägledas genom. Flera nätverksmigreringar kan startas rygg-mot-rygg, utan att den föregående behöver vara slutförd. Starta från det överordnade nätverket (nätverket till vilket du vill migrera andra nätverk):

Köra verktyget Nätverksmigrering

 1. I det överordnade Yammer-nätverket går du till Inställningar > Nätverksadministratör.

 2. Välj Nätverksmigrering.

  Skärmbild av menyalternativet Nätverksmigrering för Yammer-administratörer

  Du börjar på sidan med rubriken Steg 1 av 3 – Kontrollera/Lägg till verifierade domäner. Den här sidan visar de verifierade domäner som redan har lagts till Office 365-klientorganisationen för det här Yammer-nätverket. Om du inte kan se det nätverk du vill följer du länken till Office 365 för att lägga till ytterligare verifierade domäner och därefter återgå till den här sidan.

  Skärmbild av Steg 1 av 3 – Kontrollera/lägg till verifierade domäner före migrering av ett Yammer-nätverk
 3. När du har lagt till alla de verifierade domäner som du vill ha väljer du Nästa.

  Du är nu på sidan Steg 2 av 3 – Välj ett Yammer-nätverk att migrera. Den här sidan visar en lista med alla nätverk som går att migrera. Kom ihåg att alla de domäner i ett Yammer-nätverk som du vill migrera måste läggas till som verifierade domäner i Office 365. Endast de verifierade domänerna för Yammer-nätverk visas på sidan. Om du inte kan se det nätverk du letar efter väljer knappen Föregående och lägger till de verifierade domänerna.

  Skärmbild av Steg 2 av 3 – Välj ett Yammer-nätverk som ska migreras
 4. På sidan steg 2 av 3 – Välj en Yammer-nätverk att migrera väljer du det Yammer-nätverk som du vill migrera till det här nätverket och välj sedan Nästa.

 5. Du kommer till sidan med rubrik steg 3 av 3 - exportera Data och starta migrering. Den här sidan innehåller information om nätverket som du håller på att migrera, till exempel nätverksnamn och antal meddelanden, så att du kan kontrollera om det är rätt nätverket. Observera att endast aktiva och väntar på att användare ska migreras. Allt innehåll tas bort permanent. Dessutom tas gäst användares profiler bort i processen.

  Skärmbild av Steg 3 av 3 – exportera data och starta migrering
 6. När du har exporterat de data du vill ha och är redo att påbörja migreringen väljer du Starta migrering.

  En dialogruta för bekräftelse visas.

  Skärmbild av dialogrutan för att Bekräfta att du vill migrera ett Yammer-nätverk
 7. I rutan Är du absolut säker på att du vill migrera nätverket? under Jag bekräftar nätverksmigrering av Network Name, anger du namnet på det nätverk som du vill migrera för att bekräfta och väljer därefter Migrera.

  Varning!: 

  • Du kan inte avbryta eller ångra migreringen. Du måste vara helt säker på att du har exporterat alla data som du vill ha och att du har valt rätt nätverk att migrera innan du väljer Migrera. Om du är osäker väljer du Avbryt och går tillbaka för att exportera data eller kontrollera nätverksnamnet.

  • Observera när du flyttar ett nätverk, allt innehåll och data i det underordnade nätverket förloras. Se till att exportera alla filer eller dokument som du vill behålla innan du initierar migreringen. 

 8. På sidan Status för nätverksmigreringar kan du se status för migreringen. Här visas en lista över de domäner som är associerade med de nätverk som migreras, den person som startat migreringen, datum och tider för start och slutförande av migreringen och migreringens status. Du kan se information om nätverket, som antal aktiva användare, antal meddelanden och de externa nätverken.

  Skärmbild av Status för nätverksmigreringar: Yammer-nätverksmigrering körs
 9. Observera att flera nätverksmigreringar kan startas rygg-mot-rygg, utan att den föregående behöver vara slutförd. Så du kan starta nästa migrering direkt genom att gå igenom guiden igen.

Visa status för nätverksmigrering

Nätverksmigreringsprocessen fungerar såsom visas i bilden nedan.

Flödesschema som visar att du först måste migrera domänerna från det underordnade Yammer-nätverket och inaktivera nätverket, och sedan migrera användare och externa nätverk parallellt.

I steg 1, domäner från det underordnade nätverket har migrerats och det underordnade nätverket är inaktiverat. I steg 2, aktivt och väntar på att användare och externa nätverk har migrerats parallellt. Även om en delmängd av användare eller externa nätverk inte migrerats migreringen själva fortsätta och slutföra och mer information/fel finns på statussidan.

Migreringsstatussidan kan visa följande felmeddelanden.

Felmeddelande

Vad innebär detta?

Det gick inte att migrera source network name

Migrering av det underordnade nätverket misslyckades.

Det gick inte att migrera user email

Om det gick inte att migrera en eller flera användare, kommer det att en eller flera felmeddelanden för detta. Nu kan du välja att lägga till användaren manuellt i det överordnade nätverket. Observera att det underordnade nätverket migreras vid den här tidpunkten.

Det gick inte att migrera external network name

Om en eller flera externa nätverk det gick inte att migrera blir det en eller flera felmeddelanden för detta. Observera att det underordnade nätverket migreras vid den här tidpunkten.

Kontakta Yammer-supportför ytterligare felsökning.

Steg 5: Ringa överordnade Nätverksändringar

Skapa grupper

Använda data från groups.csv och användare.csv att identifiera grupper som kan vara bra att i det överordnade nätverket och bjuda in nya användare till grupperna. Du kan göra detta manuellt eller genom att skapa en Windows PowerShell-skript.

Ladda upp filer

I dataexporter namnges filer med sina Yammer-ID i stället för deras filnamn. Deras filnamnet och sökvägen visas i filen Files.csv så att du kommer att behöva skapa ett Windows PowerShell-skript för att byta namn på de exporterade filerna och ladda dem till lämplig plats i det överordnade nätverket.

Steg 6: Kommunicera med alla användare efter migreringen

Använd detta meddelande för att förstärka hur du vill att andra ska använda Yammer.

Exempel efter migreringen kommunikation

Vi är redo att börja samarbeta mer effektivt! Logga in på Yammer idag med [Contoso.com] e-post och normalt lösenord för kontot. Om du behöver återställa ditt lösenord för kontot, kontakta [IT-avdelning]. Vi har strukturerat grupperna så att innehållet fungerar för alla, så du ta dig tid att bläddra i grupper och ansluta till de som passar för dig.

Frågor eller problem? Ansluta till gruppen nytt ”något för företag - ett Yammer-nätverk”. Vi vill ha kommentarer så att vår nya konsoliderade nätverket hjälpa din egen röst att höra.

Se även

Vanliga frågor och svar: Konsolidera Yammer-nätverk

Hantera Office 365 med Office 365 PowerShell

Lägga till eternal SMS deltagare i Yammer-konversationer

Externa nätverk

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×